Aegon » Research (Aandeel) | Beursonline.nl

Aegon

AEX:AGN, NL0000303709
4,166 17:29
-0,005 ( -0,12% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015 2016 2017 2018
Omzet 0 0 0 0
Operationele kosten 3685 3583 3099 3444
Afschrijvingen 1405 1296 865 1383
BedrijfsResultaat 1166 1152 2828 1289
Resultaat voor belastingen 754 805 2393 782
Belastingen 134 219 32 37
CashFlow -1256 1776 -124 -2316
Nettowinst 619 586 2361 744

Balans (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Materiële activa 0 0 0 0
Immateriële activa 0 0 0 0
Financiële activa 0 0 0 0
Vaste activa 0 0 0 0
Voorraden 0 0 0 0
Debiteuren 0 0 0 0
Overige vorderingen 0 0 0 0
Liquide middelen 0 0 0 0
Vlottende activa 0 0 0 0
Totaal activa 425935 396291 393031 0
Gewoon kapitaal 24710 24366 22864 0
Preferent kapitaal 16578,85 14387,85 12567,32 0
Aandeel van derden 23 20 22 0
Groepsvermogen 24733 24386 22886 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 0 0 0 0
Kortlopende schulden 0 0 0 0
Totaal passiva 425935 396291 393031 0

Overige Data

  2015 2016 2017 2018
Aantal werknemers 31530 29380 28318 26543
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 2732060 2659570 2659570 2680670
Winst per aandeel 0,23 0,22 0,89 0,28
Dividend per aandeel 0,25 0,26 0,27 0,29
Cashflow per aandeel 0,33 1,25 0,21 0,19
Intrinsieke waarde per aandeel 0 0 0 0
Koers-winstverhouding 22,73913 23,76364 5,97191 14,56786
Dividend rendement (%) 4,78011 4,97322 5,07996 7,10959
Rendement eigen vermogen (%) 2,23 2,37 9,69 3,25
Koers einde boekjaar 5,23 5,228 5,315 4,079

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding