Akzo Nobel » Research (Aandeel) | Beursonline.nl

Akzo Nobel

AEX:AKZA, NL0013267909
83,980 17:29
-0,210 ( -0,25% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2014 2015 2016 2017
Omzet 14296 14859 14197 9612
Operationele kosten 12120 12160 11477 7920
Afschrijvingen 620 648 606 607
BedrijfsResultaat 1008 1514 1516 1224
Resultaat voor belastingen 852 1407 1448 764
Belastingen 252 407 394 253
CashFlow -353 -344 115 -105
Nettowinst 546 979 970 832

Balans (x 1.000.000)

  2014 2015 2016 2017
Materiële activa 3835 4003 4190 1832
Immateriële activa 4142 4156 4413 3409
Financiële activa 996 1068 719 1319
Vaste activa 10125 10284 10339 7135
Voorraden 1545 1504 1532 1094
Debiteuren 2246 2267 2272 1700
Overige vorderingen 88 69 59 62
Liquide middelen 1732 1365 1479 1322
Vlottende activa 6174 5679 5857 9043
Totaal activa 16299 15963 16196 16178
Gewoon kapitaal 5790 6484 6553 6307
Preferent kapitaal 4834,89 5388,03 5302,63 5032,74
Aandeel van derden 477 496 481 442
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 5082 4386 4949 3549
Kortlopende schulden 4950 4597 4213 6322
Totaal passiva 16299 15963 16196 16178

Overige Data

  2014 2015 2016 2017
Aantal werknemers 47207 45568 46000 35700
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 246040 248980 252190 252630
Winst per aandeel 2,22 3,93 3,85 3,29
Dividend per aandeel 1,45 1,55 1,65 2,5
Cashflow per aandeel 3,3 4,56 5,14 3,84
Intrinsieke waarde per aandeel 22,08178 24,49229 24,33439 22,46534
Koers-winstverhouding 25,96847 15,69466 15,42597 22,19453
Dividend rendement (%) 2,51518 2,51297 2,77825 3,42372
Rendement eigen vermogen (%) 9,43 15,1 14,8 13,19
Koers einde boekjaar 57,65 61,68 59,39 73,02

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding