DSM Koninklijke » Research (Aandeel) | Beursonline.nl

DSM Koninklijke

AEX:DSM, NL0000009827
116,950 17:29
+0,100 ( +0,09% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015 2016 2017 2018
Omzet 8935 7920 8632 9267
Operationele kosten 8901 7503 7969 8124
Afschrijvingen 520 489 502 509
BedrijfsResultaat 288 824 2000 1374
Resultaat voor belastingen 127 746 1896 1273
Belastingen 68 89 115 194
CashFlow -19 -63 341 385
Nettowinst 78 617 1761 1069

Balans (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Materiële activa 3325 3313 3511 0
Immateriële activa 3188 3058 3090 0
Financiële activa 1049 718 482 0
Vaste activa 7917 7370 7331 0
Voorraden 1800 1848 1993 0
Debiteuren 1504 1542 1575 0
Overige vorderingen 0 0 0 0
Liquide middelen 1548 1853 2558 0
Vlottende activa 5041 5432 6310 0
Totaal activa 12958 12802 13641 0
Gewoon kapitaal 6072 6962 7782 0
Preferent kapitaal 56,8 -597,2 -426,2 0
Aandeel van derden 108 103 33 0
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 3606 3509 3255 0
Kortlopende schulden 3172 2228 2571 0
Totaal passiva 12958 12802 13641 0

Overige Data

  2015 2016 2017 2018
Aantal werknemers 20750 20786 21054 20977
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 225460 225460 225460 225460
Winst per aandeel 0,36 2,82 8,05 4,87
Dividend per aandeel 1,65 1,75 1,85 2,3
Cashflow per aandeel 3,09 4,52 4,42 6,17
Intrinsieke waarde per aandeel 23,25135 25,54005 29,41284 32,69103
Koers-winstverhouding 128,55556 20,19858 9,89689 14,6694
Dividend rendement (%) 3,56525 3,07233 2,32208 3,21948
Rendement eigen vermogen (%) 1,41 10,16 25,29 13,74
Koers einde boekjaar 46,28 56,96 79,67 71,44

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding