DSM Koninklijke

AEX:DSM.NL, NL0000009827
183,950 11:33
+1,700 (+0,93%)

Kerncijfers

  2017201820192020
Omzet (mln.) 8.632,009.267,009.010,008.208,00
EBITDA (mln.) 2.502,001.883,001.640,001.368,00
Bedrijfs resultaat (mln.) 2.000,001.374,001.008,00662,00
Resultaat voor belasting (mln.) 1.896,001.273,00916,00512,00
Netto winst (mln.) 1.761,001.069,00750,00499,00
Winst per aandeel 8,054,873,462,91
Koers winst verhouding 9,9014,6733,5548,38
Dividend per aandeel 1,852,302,402,40
Dividend rendement 2,32%3,22%2,07%1,70%

Balans (mln.)

  2017201820192020
Materiële activa 3.313,003.511,004.040,003.774,00
Immateriële activa 3.058,003.090,003.515,004.455,00
Financiële activa 718,00482,00447,0093,00
Vaste activa 7.370,007.331,008.219,008.939,00
Voorraden 1.848,001.993,002.019,00
Debiteuren 1.542,001.575,001.592,001.391,00
Overige vorderingen 35,00
Liquide middelen 1.853,002.558,001.488,00914,00
Vlottende activa 5.432,006.310,005.224,005.425,00
Totaal activa 12.802,0013.641,0013.443,0014.364,00
Gewoon kapitaal 6.962,007.782,007.731,007.399,00
Preferent kapitaal -597,20-426,20-809,20-243,00
Aandeel van derden 103,0033,00104,0088,00
Langlopende schulden 3.509,003.255,003.445,004.613,00
Kortlopende schulden 2.228,002.571,002.163,002.264,00
Totaal passiva 12.802,0013.641,0013.443,0014.364,00

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 21.05420.97722.17421.313
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 225.460225.460225.460171.540
Cashflow per aandeel 4,426,176,148,71
Intrinsieke waarde per aandeel 29,4132,6932,4240,72
Koers Intrinsieke waarde verhouding 2,712,193,583,46
Rendement eigen vermogen (%) 25,2913,749,706,74
Koers einde boekjaar 79,6771,44116,10140,80