DSM Koninklijke

AEX:DSM.NL, NL0000009827
113,200 0:00
-0,150 (-0,13%)

Kerncijfers

  2018201920202021
Omzet (mln.) 9.267,009.010,008.208,009.299,00
EBITDA (mln.) 1.883,001.640,001.368,001.702,00
Bedrijfs resultaat (mln.) 1.374,001.008,00662,001.021,00
Resultaat voor belasting (mln.) 1.273,00916,00512,00666,00
Netto winst (mln.) 1.069,00750,00499,001.670,00
Winst per aandeel 4,873,462,919,68
Koers winst verhouding 14,6733,5548,3820,45
Dividend per aandeel 2,302,402,402,50
Dividend rendement 3,22%2,07%1,70%1,26%

Balans (mln.)

  2019202020212022
Materiële activa 4.040,003.774,003.957,00
Immateriële activa 3.515,004.455,005.310,00
Financiële activa 447,0093,0064,00
Vaste activa 8.219,008.939,009.884,00
Voorraden 2.019,001.879,002.297,00
Debiteuren 1.592,001.391,001.603,00
Overige vorderingen 35,0061,00
Liquide middelen 1.488,00914,002.050,00
Vlottende activa 5.224,005.425,006.129,00
Totaal activa 13.443,0014.364,0016.013,00
Gewoon kapitaal 7.731,007.399,009.318,00
Preferent kapitaal -809,20-243,00156,00
Aandeel van derden 104,0088,0079,00
Langlopende schulden 3.445,004.613,004.185,00
Kortlopende schulden 2.163,002.264,002.431,00
Totaal passiva 13.443,0014.364,0016.013,00

Overige Data

  2019202020212022
Aantal werknemers 22.17421.31321.358
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 225.460171.540172.650
Cashflow per aandeel 6,148,718,27
Intrinsieke waarde per aandeel 32,4240,7251,47
Koers Intrinsieke waarde verhouding 3,583,463,85
Rendement eigen vermogen (%) 9,706,7417,92
Koers einde boekjaar 116,10140,80198,00114,30
Premium

DSM kan kostenstijging niet helemaal doorberekenen

Ons laatste Premium advies leest u als abonnee van IEX!

Ontdek IEX Premium