RELX

AEX:REN.NL, GB00B2B0DG97
24,000 17:35
+0,020 (+0,08%)

Kerncijfers

  2017201820192020
Omzet (mln.) 7.355,007.492,007.874,007.110,00
EBITDA (mln.) 2.478,002.563,002.822,002.368,00
Bedrijfs resultaat (mln.) 1.893,001.911,002.139,001.525,00
Resultaat voor belasting (mln.) 1.734,001.720,001.847,001.483,00
Netto winst (mln.) 1.659,001.422,001.505,001.224,00
Winst per aandeel 1,560,720,780,64
Koers winst verhouding 10,9024,9628,7931,30
Dividend per aandeel 0,390,420,460,47
Dividend rendement 2,29%2,34%2,05%2,35%

Balans (mln.)

  2017201820192020
Materiële activa 209,00198,00444,00378,00
Immateriële activa 9.159,0010.433,0010.276,0010.649,00
Financiële activa 329,00292,00309,00362,00
Vaste activa 10.124,0011.647,0011.344,0011.871,00
Voorraden 197,00212,00217,00240,00
Debiteuren 1.822,002.015,002.067,001.658,00
Overige vorderingen 44,00
Liquide middelen 111,00114,00138,0088,00
Vlottende activa 2.159,002.352,002.445,002.274,00
Totaal activa 12.283,0013.999,0013.789,0014.145,00
Gewoon kapitaal 2.353,002.329,002.166,002.099,00
Preferent kapitaal 717,741.358,001.271,001.241,00
Aandeel van derden 21,0030,0024,002,00
Langlopende schulden 5.383,006.315,005.652,007.670,00
Kortlopende schulden 4.526,005.321,005.947,004.374,00
Totaal passiva 12.283,0013.999,0013.789,0014.145,00

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 31.20031.50031.50033.200
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 1.123.6802.011.0001.980.8001.926.200
Cashflow per aandeel 1,640,991,050,83
Intrinsieke waarde per aandeel 0,62
Koers Intrinsieke waarde verhouding 32,32
Rendement eigen vermogen (%) 70,5161,0669,4858,31
Koers einde boekjaar 17,0017,9722,4620,03