RELX » Research (Aandeel) | Beursonline.nl

RELX

AEX:REN, GB00B2B0DG97
21,270 12:07
-0,280 ( -1,30% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2014 2015 2016 2017
Omzet 5560,4 5971 6895 7355
Operationele kosten 3845,44 4597 5201 5489
Afschrijvingen 500,19 717 599 585
BedrijfsResultaat 1339,03 1461 1642 1893
Resultaat voor belastingen 1182,91 1312 1473 1734
Belastingen 258,64 298 304 67
CashFlow 136,7 -139 9 -45
Nettowinst 919,61 1008 1161 1659

Balans (x 1.000.000)

  2014 2015 2016 2017
Materiële activa 227,57 229 242 209
Immateriële activa 8160,79 8387 9996 9159
Financiële activa 236,89 293 288 329
Vaste activa 9168,94 9258 10970 10124
Voorraden 142,14 158 209 197
Debiteuren 1489,71 1601 1956 1822
Overige vorderingen 0 0 0 0
Liquide middelen 276,51 122 162 111
Vlottende activa 1939,42 1927 2347 2159
Totaal activa 11108,36 11185 13323 12283
Gewoon kapitaal 2110,29 2144 2320 2353
Preferent kapitaal 219,73 619,2 622,79 717,74
Aandeel van derden 31,07 34 38 21
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 122,72 121 112 81
Langlopende schulden 5021,37 4822 5656 5383
Kortlopende schulden 3945,64 4185 5309 4526
Totaal passiva 11108,36 11185 13323 12283

Overige Data

  2014 2015 2016 2017
Aantal werknemers 28200 29300 30600 31200
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 1205400 1175910 1144120 1123680
Winst per aandeel 0,82 0,91 1,07 1,56
Dividend per aandeel 0,26 0,3 0,36 0,39
Cashflow per aandeel 1,1 1,2 1,47 1,64
Intrinsieke waarde per aandeel 0 0 0 0
Koers-winstverhouding 12,2533 12,53275 12,79349 10,89948
Dividend rendement (%) 2,58765 2,63047 2,62984 2,29369
Rendement eigen vermogen (%) 43,58 47,01 50,04 70,51
Koers einde boekjaar 10,04771 11,40481 13,68904 17,00319

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding