AALBERTS NV

AEX:AALB.NL, NL0000852564
54,620 11:39
+1,760 (+3,33%)

Kerncijfers

  2017201820192020
Omzet (mln.) 2.694,002.758,902.841,302.610,40
EBITDA (mln.) 413,70455,70416,10379,30
Bedrijfs resultaat (mln.) 293,10323,10320,40187,40
Resultaat voor belasting (mln.) 276,40306,40297,70165,00
Netto winst (mln.) 204,50238,20225,70117,30
Winst per aandeel 1,852,152,041,06
Koers winst verhouding 22,9213,5119,6134,40
Dividend per aandeel 0,650,750,800,60
Dividend rendement 1,53%2,58%2,00%1,65%

Balans (mln.)

  2017201820192020
Materiële activa 774,90818,20874,30986,20
Immateriële activa 1.126,601.234,801.319,801.255,70
Vaste activa 1.916,202.068,102.382,502.263,10
Voorraden 556,80613,70626,00554,90
Debiteuren 353,10342,90338,50323,60
Overige vorderingen 3,5013,106,308,50
Liquide middelen 43,5053,7058,5055,80
Vlottende activa 994,201.079,801.083,10992,10
Totaal activa 2.910,403.147,903.465,603.255,20
Gewoon kapitaal 1.490,301.651,601.809,801.774,10
Preferent kapitaal 1.057,351.184,951.355,65-83,80
Aandeel van derden 22,4024,2028,0032,20
Langlopende schulden 640,30674,00793,00587,50
Kortlopende schulden 757,40798,10834,80861,40
Totaal passiva 2.910,403.147,903.465,603.255,20

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 16.00316.45216.09414.782
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 110.580110.580110.580110.580
Cashflow per aandeel 3,042,913,423,41
Intrinsieke waarde per aandeel 12,8314,1915,5715,44
Koers Intrinsieke waarde verhouding 3,312,052,572,36
Rendement eigen vermogen (%) 13,7214,4212,476,61
Koers einde boekjaar 42,4029,0540,0136,46