GEOJUNXION

AEX:GOJXN.NL, NL0000430106
1,070 09:00
0,000 (0,00%)

Kerncijfers

  2019202020212022
Omzet (mln.) 1,061,973,042,90
EBITDA (mln.) -1,20-0,65-0,960,34
Bedrijfs resultaat (mln.) -4,87-1,36-2,08-0,53
Resultaat voor belasting (mln.) -4,92-1,52-2,43-0,84
Netto winst (mln.) -3,95-1,25-2,16-0,84
Winst per aandeel -1,06-0,29-0,51-0,20
Koers winst verhouding -2,06-6,24-2,89-8,60

Balans (mln.)

  2019202020212022
Materiële activa 0,330,430,370,27
Immateriële activa 6,896,716,596,39
Vaste activa 10,1310,3410,149,84
Debiteuren 0,280,530,480,31
Liquide middelen 0,521,110,820,95
Vlottende activa 0,801,911,541,26
Totaal activa 10,9412,2411,6811,10
Gewoon kapitaal 9,699,268,627,78
Preferent kapitaal 2,545,064,42-0,84
Langlopende schulden 0,441,620,832,25
Kortlopende schulden 0,811,362,241,07
Totaal passiva 10,9412,2411,6811,10

Overige Data

  2019202020212022
Aantal werknemers 151718
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 3.7304.2404.2404.240
Cashflow per aandeel -0,32-0,18-0,280,13
Intrinsieke waarde per aandeel 2,602,031,83
Koers Intrinsieke waarde verhouding 0,840,730,94
Rendement eigen vermogen (%) -40,80-13,51-25,10-10,81
Koers einde boekjaar 2,181,811,481,72