Amsterdam Commodities

AEX:ACOMO, NL0000313286
18,140 17:35
+0,140 ( +0,78% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016201720182019
Omzet 682,32709,68700,17701,44
Operationele kosten 611,79640,70631,85628,54
Afschrijvingen 4,755,645,338,89
BedrijfsResultaat 50,4946,3845,1846,84
Resultaat voor belastingen 47,3443,3441,0142,08
Belastingen 12,9710,869,909,98
CashFlow 0,440,77-1,65-0,25
Nettowinst 34,3832,4731,1132,08

Balans (x 1.000.000)

  201720182019
Materiële activa 36,5738,0640,80
Immateriële activa 66,2468,1068,35
Financiële activa 0,000,000,00
Vaste activa 105,92108,90125,82
Voorraden 149,57142,51140,91
Debiteuren 83,4995,2482,81
Overige vorderingen 0,000,000,00
Liquide middelen 2,590,960,73
Vlottende activa 240,04248,26232,78
Totaal activa 345,96357,16358,60
Gewoon kapitaal 185,05193,52202,94
Preferent kapitaal 6,317,919,91
Aandeel van derden 0,000,000,06
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 21,0217,8723,25
Kortlopende schulden 139,89145,76132,35
Totaal passiva 345,96357,16358,60

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 592612650699
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 24.22024.60024.65024.650
Winst per aandeel 1,421,321,261,30
Dividend per aandeel 1,151,101,001,10
Cashflow per aandeel 1,942,040,782,43
Intrinsieke waarde per aandeel 6,406,426,857,13
Koers-winstverhouding 14,7218,2613,8415,96
Dividend rendement (%) 5,504,565,735,30
Rendement eigen vermogen (%) 18,7917,5516,0715,81
Koers einde boekjaar 20,9024,1117,4420,75