Amsterdam Commodities » Research (Aandeel) | Beursonline.nl

Amsterdam Commodities

AEX:ACOMO, NL0000313286
19,680 17:29
-0,180 ( -0,91% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015 2016 2017 2018
Omzet 681,58 682,32 709,68 700,17
Operationele kosten 614,55 611,79 640,7 631,85
Afschrijvingen 4,3 4,75 5,64 5,33
BedrijfsResultaat 46,85 50,49 46,38 45,18
Resultaat voor belastingen 44,03 47,34 43,34 41,01
Belastingen 11,78 12,97 10,86 9,9
CashFlow -11,35 0,44 0,77 -1,65
Nettowinst 32,25 34,38 32,47 31,11

Balans (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Materiële activa 41,14 36,57 38,06 0
Immateriële activa 62,92 66,24 68,1 0
Financiële activa 0 0 0 0
Vaste activa 106,59 105,92 108,9 0
Voorraden 158,4 149,57 142,51 0
Debiteuren 81,4 83,49 95,24 0
Overige vorderingen 0 0 0 0
Liquide middelen 1,8 2,59 0,96 0
Vlottende activa 246,99 240,04 248,26 0
Totaal activa 353,57 345,96 357,16 0
Gewoon kapitaal 182,91 185,05 193,52 0
Preferent kapitaal 15,5 6,31 7,91 0
Aandeel van derden 0 0 0 0
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 17,75 21,02 17,87 0
Kortlopende schulden 152,91 139,89 145,76 0
Totaal passiva 353,57 345,96 357,16 0

Overige Data

  2015 2016 2017 2018
Aantal werknemers 586 592 612 650
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 23990 24220 24600 24650
Winst per aandeel 1,34 1,42 1,32 1,26
Dividend per aandeel 1 1,15 1,1 1
Cashflow per aandeel 0,86 1,94 2,04 0,78
Intrinsieke waarde per aandeel 6,01626 6,40173 6,42114 6,85071
Koers-winstverhouding 17,31343 14,71831 18,26136 13,84127
Dividend rendement (%) 4,31034 5,50239 4,56337 5,73394
Rendement eigen vermogen (%) 19,16 18,79 17,55 16,07
Koers einde boekjaar 23,2 20,9 24,105 17,44

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding