Boskalis Westminster Koninklijke

AEX:BOKA, NL0000852580
17,160 17:29
-0,240 ( -1,38% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016201720182019
Omzet 2.655,562.369,352.576,652.739,98
Operationele kosten 3.070,592.215,332.984,992.654,86
Afschrijvingen 1.025,73251,56716,28265,12
BedrijfsResultaat -500,38183,11-402,35110,72
Resultaat voor belastingen -529,39172,12-413,7995,04
Belastingen 32,3621,6819,9420,14
CashFlow 205,84-815,52160,2062,43
Nettowinst -563,73150,47-435,8574,89

Balans (x 1.000.000)

  201720182019
Materiële activa 2.538,062.373,792.406,10
Immateriële activa 277,43119,64116,38
Financiële activa 778,18431,01443,28
Vaste activa 3.613,092.934,123.084,98
Voorraden 88,1799,07103,24
Debiteuren 318,94330,32378,49
Overige vorderingen 17,7019,4623,50
Liquide middelen 191,95336,21399,57
Vlottende activa 1.200,391.605,691.511,78
Totaal activa 4.813,484.539,814.596,77
Gewoon kapitaal 3.022,942.544,332.491,35
Preferent kapitaal 507,35429,73404,12
Aandeel van derden 2,383,283,35
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 338,31512,10468,14
Kortlopende schulden 1.449,851.480,101.633,93
Totaal passiva 4.813,484.539,814.596,77

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 6.9605.7725.9125.812
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 130.080133.350135.380135.380
Winst per aandeel -4,331,13-3,220,55
Dividend per aandeel 1,001,000,500,00
Cashflow per aandeel 3,18-0,021,752,42
Intrinsieke waarde per aandeel 22,9921,6718,2918,40
Koers-winstverhouding -7,6227,81-6,7541,45
Dividend rendement (%) 3,033,182,300,00
Rendement eigen vermogen (%) -18,064,98-17,133,01
Koers einde boekjaar 32,9931,4321,7322,80