Brunel International » Research (Aandeel) | Beursonline.nl

Brunel International

AEX:BRNL, NL0010776944
8,720 17:35
-0,030 ( -0,34% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015 2016 2017 2018
Omzet 1228,95 884,91 790,09 914,58
Operationele kosten 1172,83 858,09 668,74 880,51
Afschrijvingen 8,42 8,29 7,99 7,38
BedrijfsResultaat 56,97 23,53 15,12 32,69
Resultaat voor belastingen 56,66 24,23 14,58 32,45
Belastingen 19,06 13,63 6,74 10,92
CashFlow 53,12 -33,28 -16,37 -19,02
Nettowinst 37,12 10,05 7,64 20,57

Balans (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Materiële activa 7,3 7,8 7,26 0
Immateriële activa 18,17 21,67 21,59 0
Financiële activa 0 0 0 0
Vaste activa 36,03 41,24 43,28 0
Voorraden 0 0 0 0
Debiteuren 140,44 139,8 160,83 0
Overige vorderingen 9,92 7,25 2,28 0
Liquide middelen 149,23 125,67 106,02 0
Vlottende activa 363,66 337,68 352,24 0
Totaal activa 399,7 378,92 395,52 0
Gewoon kapitaal 293,15 268,83 282,77 0
Preferent kapitaal 198,04 175,89 174,53 0
Aandeel van derden 0,53 0,14 0,67 0
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 2,08 4,77 6,2 0
Kortlopende schulden 103,93 105,18 105,88 0
Totaal passiva 399,7 378,92 395,52 0

Overige Data

  2015 2016 2017 2018
Aantal werknemers 12495 10796 11086 13499
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 49970 50410 50430 50570
Winst per aandeel 0,74 0,2 0,15 0,41
Dividend per aandeel 1,5 0,4 0,15 0,25
Cashflow per aandeel 1,75 0,83 0,32 -0,12
Intrinsieke waarde per aandeel 5,44967 5,41539 5,18084 5,34151
Koers-winstverhouding 22,7027 76,95 101,33333 26,63415
Dividend rendement (%) 8,92857 2,59909 0,98684 2,28938
Rendement eigen vermogen (%) 10,69 3,43 2,84 7,27
Koers einde boekjaar 16,8 15,39 15,2 10,92

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding