Ordina

AEX:ORDI.NL, NL0000440584
5,940 0:00
-0,010 (-0,17%)

Kerncijfers

  2018201920202021
Omzet (mln.) 358,52372,26369,23394,47
EBITDA (mln.) 18,6536,6646,3650,19
Bedrijfs resultaat (mln.) 14,5321,9331,2335,75
Resultaat voor belasting (mln.) 14,3020,8129,9834,45
Netto winst (mln.) 6,8714,8822,2924,60
Winst per aandeel 0,070,160,240,26
Koers winst verhouding 20,2612,7211,9815,77
Dividend per aandeel 0,050,100,140,16
Dividend rendement 3,53%4,91%4,87%3,90%

Balans (mln.)

  2019202020212022
Materiële activa 4,3840,1939,67
Immateriële activa 129,75128,20132,68
Financiële activa 0,340,320,33
Vaste activa 185,75181,04181,24
Debiteuren 67,4337,0841,20
Liquide middelen 24,6544,4143,60
Vlottende activa 92,08105,06111,63
Totaal activa 277,82286,09292,87
Gewoon kapitaal 163,50177,81178,95
Preferent kapitaal 14,8822,2924,60
Langlopende schulden 29,3727,9026,94
Kortlopende schulden 84,9580,3886,98
Totaal passiva 277,82286,09292,87

Overige Data

  2019202020212022
Aantal werknemers 2.6292.5862.715
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 93.26093.26093.260
Cashflow per aandeel 0,270,460,45
Intrinsieke waarde per aandeel 1,661,761,76
Koers Intrinsieke waarde verhouding 1,231,632,33
Rendement eigen vermogen (%) 9,1012,5413,75
Koers einde boekjaar 2,042,884,103,88
Premium

Prachtdeal voor Ordina

Ons laatste Premium advies leest u als abonnee van IEX!

Ontdek IEX Premium