Kendrion

AEX:KENDR, NL0000852531
22,650 17:35
-0,100 (-0,44%)

Kerncijfers

  2017201820192020
Omzet (mln.) 461,80448,70412,40396,70
EBITDA (mln.) 52,2049,6037,4040,20
Bedrijfs resultaat (mln.) 28,7024,2011,2010,10
Resultaat voor belasting (mln.) 25,8021,1010,605,70
Netto winst (mln.) 19,5013,807,904,30
Winst per aandeel 1,461,030,540,29
Koers winst verhouding 27,5120,2938,8057,24
Dividend per aandeel 0,870,870,40
Dividend rendement (%) 2,174,162,41

Balans (mln.)

  2017201820192020
Materiële activa 90,40113,60111,40118,70
Immateriële activa 117,90116,10115,50158,10
Financiële activa 0,203,102,703,00
Vaste activa 220,80246,40244,80299,60
Voorraden 57,3063,5056,3061,70
Debiteuren 50,2048,0042,9047,20
Overige vorderingen 1,001,002,701,40
Liquide middelen 7,6010,207,1013,00
Vlottende activa 124,00128,90113,20129,50
Totaal activa 344,80375,30358,00429,10
Gewoon kapitaal 180,30182,10203,50203,40
Preferent kapitaal 84,16101,35114,03117,50
Langlopende schulden 77,60107,9079,30136,30
Kortlopende schulden 86,9085,3075,2089,40
Totaal passiva 344,80375,30358,00429,10

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 2.6452.4652.3162.456
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 13.52013.57014.93014.760
Cashflow per aandeel 2,912,702,742,83
Intrinsieke waarde per aandeel 12,4712,5613,6313,38
Koers Intrinsieke waarde verhouding 3,221,661,541,24
Rendement eigen vermogen (%) 10,827,583,882,11
Koers einde boekjaar 40,1620,9020,9516,60