CORE LABORATORIES N.V.

FSE:897269.FFM, NL0000200384
20,300 21:43
0,000 (0,00%)

Kerncijfers (USD)

  2019202020212022
Omzet (mln.) 668,21487,27475,85490,46
EBITDA (mln.) 126,9866,2663,7858,68
Bedrijfs resultaat (mln.) 104,38-76,8145,2641,52
Resultaat voor belasting (mln.) 81,86-90,7636,1129,95
Netto winst (mln.) 101,98-97,6419,7319,45
Winst per aandeel 2,29-2,200,430,42
Koers winst verhouding 17,99-9,4547,9143,33
Dividend per aandeel 2,200,280,040,04
Dividend rendement 5,34%1,35%0,19%0,22%

Balans (mln.) (USD)

  2019202020212022
Materiële activa 123,51181,68172,34157,41
Immateriële activa 230,88108,03107,58106,93
Financiële activa 51,16
Vaste activa 553,44402,73391,80366,65
Voorraden 50,1638,1545,4460,45
Debiteuren 131,5883,1996,83106,91
Overige vorderingen 6,539,689,918,19
Liquide middelen 11,0913,8117,7015,43
Vlottende activa 221,24165,85189,06211,70
Totaal activa 774,67568,58580,85578,35
Gewoon kapitaal 177,8671,51156,45184,26
Preferent kapitaal -6,08-7,20-10,13-3,78
Aandeel van derden 4,284,064,554,70
Langlopende schulden 338,46403,26329,07286,27
Kortlopende schulden 111,5989,7590,78103,14
Totaal passiva 774,67568,58580,85578,35

Overige Data

  2019202020212022
Aantal werknemers 4.3003.7003.7003.600
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 44.80044.48046.01046.330
Cashflow per aandeel 2,001,300,800,54
Intrinsieke waarde per aandeel 1,333,363,94
Koers Intrinsieke waarde verhouding 15,676,134,62
Rendement eigen vermogen (%) 57,34-136,5312,6110,56
Koers einde boekjaar 41,2020,8020,6018,20