Royal Dutch Shell A

AEX:RDSA1, GB00B03MLX29
13,458 17:29
+0,176 ( +1,33% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000) (USD)

  2016201720182019
Omzet 233.591,00305.179,00388.379,00344.877,00
Operationele kosten 216.001,00276.322,00343.504,00308.122,00
Afschrijvingen 24.993,0026.223,0022.135,0028.701,00
BedrijfsResultaat 5.912,0019.706,0035.295,0026.550,00
Resultaat voor belastingen 5.606,0018.130,0035.621,0025.485,00
Belastingen 829,004.695,0011.715,009.053,00
CashFlow -11.119,00535,006.878,00-8.811,00
Nettowinst 4.575,0012.977,0023.352,0015.842,00

Balans (x 1.000.000) (USD)

  201720182019
Materiële activa 226.380,00223.175,00238.349,00
Immateriële activa 2.418,0023.586,0023.486,00
Financiële activa 35.149,0028.403,0025.797,00
Vaste activa 311.693,00301.712,00311.647,00
Voorraden 25.223,0021.117,0024.071,00
Debiteuren 30.721,0027.541,0030.216,00
Overige vorderingen
Liquide middelen 20.312,0026.741,0018.054,00
Vlottende activa 95.404,0097.482,0092.689,00
Totaal activa 407.097,00399.194,00404.336,00
Gewoon kapitaal 194.356,00198.646,00186.476,00
Preferent kapitaal 15.973,0215.310,7813.339,32
Aandeel van derden 3.456,003.888,003.987,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 129.518,00118.847,00134.249,00
Kortlopende schulden 79.767,0077.813,0079.624,00
Totaal passiva 407.097,00399.194,00404.336,00

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 92.00086.00082.00083.000
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 8.174.3908.342.6208.217.3807.881.190
Winst per aandeel 0,561,562,842,01
Dividend per aandeel 1,701,701,701,88
Cashflow per aandeel 2,524,276,465,35
Intrinsieke waarde per aandeel
Koers-winstverhouding 48,9121,369,0313,02
Dividend rendement (%) 6,215,106,637,19
Rendement eigen vermogen (%) 2,456,6811,768,50
Koers einde boekjaar 27,3933,3225,6626,17