Royal Dutch Shell A » Research (Aandeel) | Beursonline.nl

Royal Dutch Shell A

AEX:RDSA1, GB00B03MLX29
25,975 17:29
-0,205 ( -0,78% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015 2016 2017 2018
Omzet 264960 233591 305179 388379
Operationele kosten 249453 216001 276322 343504
Afschrijvingen 26714 24993 26223 22135
BedrijfsResultaat 266 5912 19706 35295
Resultaat voor belastingen 2047 5606 18130 35621
Belastingen -153 829 4695 11715
CashFlow 11215 -11119 535 6878
Nettowinst 1939 4575 12977 23352

Balans (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Materiële activa 236098 226380 223175 0
Immateriële activa 23967 2418 23586 0
Financiële activa 39207 35149 28403 0
Vaste activa 324706 311693 301712 0
Voorraden 21775 25223 21117 0
Debiteuren 25766 30721 27541 0
Overige vorderingen 0 0 0 0
Liquide middelen 19130 20312 26741 0
Vlottende activa 86569 95404 97482 0
Totaal activa 411275 407097 399194 0
Gewoon kapitaal 186646 194356 198646 0
Preferent kapitaal 10353,79 15973,02 15310,78 0
Aandeel van derden 1865 3456 3888 0
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 148939 129518 118847 0
Kortlopende schulden 73825 79767 77813 0
Totaal passiva 411275 407097 399194 0

Overige Data

  2015 2016 2017 2018
Aantal werknemers 93000 92000 86000 82000
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 6431330 8174390 8342620 8217380
Winst per aandeel 0,3 0,56 1,56 2,84
Dividend per aandeel 1,71 1,7 1,7 1,7
Cashflow per aandeel 4,64 2,52 4,27 6,46
Intrinsieke waarde per aandeel 0 0 0 0
Koers-winstverhouding 76,55376 48,91212 21,36061 9,03345
Dividend rendement (%) 7,44575 6,20647 5,10165 6,62639
Rendement eigen vermogen (%) 1,19 2,45 6,68 11,76
Koers einde boekjaar 22,96613 27,39079 33,32255 25,655

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding