KPN Koninklijke » Research (Aandeel) | Beursonline.nl

KPN Koninklijke

AEX:KPN, NL0000009082
2,730 17:29
-0,011 ( -0,40% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Omzet 6806 6499 5638 0
Operationele kosten 5922 5616 4851 0
Afschrijvingen 1545 1424 1397 0
BedrijfsResultaat 1203 909 767 0
Resultaat voor belastingen 466 642 513 0
Belastingen 96 157 233 0
CashFlow -397 -325 -240 0
Nettowinst 793 483 270 0

Balans (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Materiële activa 5969 5811 5641 0
Immateriële activa 3250 3341 3169 0
Financiële activa 2231 209 228 0
Vaste activa 12602 10449 9970 0
Voorraden 47 61 58 0
Debiteuren 373 379 343 0
Overige vorderingen 0 1 0 0
Liquide middelen 1179 856 594 0
Vlottende activa 2134 3081 2207 0
Totaal activa 14736 13530 12177 0
Gewoon kapitaal 3848 3358 1945 0
Preferent kapitaal 1000,19 798,89 -315,11 0
Aandeel van derden 0 0 0 0
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 8507 8290 7835 0
Kortlopende schulden 2628 1882 2396 0
Totaal passiva 14736 13530 12177 0

Overige Data

  2016 2017 2018 2019
Aantal werknemers 13530 13275 12669 0
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 4270250 4202840 4202840 0
Winst per aandeel 0,19 0,12 0,06 0
Dividend per aandeel 0,1 0,11 0,12 0
Cashflow per aandeel 0,45 0,46 0,47 0
Intrinsieke waarde per aandeel 0,77654 0,67226 0,34299 0
Koers-winstverhouding 14,81053 24,23333 0 0
Dividend rendement (%) 3,55366 3,78267 0 0
Rendement eigen vermogen (%) 20,61 14,38 13,88 0
Koers einde boekjaar 2,814 2,908 0 0

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding