UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD » Research (Aandeel) | Beursonline.nl

UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD

AEX:URW1, FR0013326246
142,750 17:29
0,000 ( 0,00% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015 2016 2017 2018
Omzet 1746,2 1789,8 1838,7 2363
Operationele kosten 297 273,5 252,3 459,4
Afschrijvingen 2,2 2,2 2,2 1,9
BedrijfsResultaat 3221,1 3355,5 3024,7 1688,1
Resultaat voor belastingen 2921,6 3100,6 2796,7 1356,5
Belastingen 288,3 283,2 74,2 113,6
CashFlow -517,7 87,7 168,2 -225,1
Nettowinst 2334 2409 2439,5 1031,1

Balans (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Materiële activa 219,8 216,3 292,2 0
Immateriële activa 769,3 694,6 4157,9 0
Financiële activa 38496,2 40718 58341,5 0
Vaste activa 39509,3 41650,8 62818,5 0
Voorraden 0 0 95,2 0
Debiteuren 369 416,5 550,6 0
Overige vorderingen 217,7 216,2 285,7 0
Liquide middelen 400,1 574,7 369,9 0
Vlottende activa 1235,8 1590,2 1708,7 0
Totaal activa 40745 43241 64527,2 0
Gewoon kapitaal 17465,3 18916,2 26176,1 0
Preferent kapitaal -192,27 -209,18 -192,44 0
Aandeel van derden 3554,4 3777 3976,4 0
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 16209,9 16851,6 26399,2 0
Kortlopende schulden 3515,4 3696,2 5486,7 0
Totaal passiva 40745 43241 64527,2 0

Overige Data

  2015 2016 2017 2018
Aantal werknemers 1996 1990 2012 3606
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 98690 99390 99860 138290
Winst per aandeel 23,65 24,24 24,43 7,46
Dividend per aandeel 9,7 10,2 10,8 10,8
Cashflow per aandeel 14,34 15,68 14,89 12,97
Intrinsieke waarde per aandeel 152,85034 165,5247 178,27078 178,4842
Koers-winstverhouding 9,91121 9,35437 8,59599 18,15013
Dividend rendement (%) 4,13823 4,49835 5,14286 7,97637
Rendement eigen vermogen (%) 14,55 13,79 12,9 3,94
Koers einde boekjaar 234,4 226,75 210 135,4

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding