Euronext

PSE:ENX.FR, NL0006294274
76,800 17:35
+0,600 (+0,79%)

Kerncijfers

  2019202020212022
Omzet (mln.) 679,11884,321.298,661.418,81
EBITDA (mln.) 374,59502,72705,04785,45
Bedrijfs resultaat (mln.) 330,91444,94579,29625,26
Resultaat voor belasting (mln.) 325,57442,70580,73614,25
Netto winst (mln.) 221,97315,48413,34437,83
Winst per aandeel 3,184,534,304,10
Koers winst verhouding 22,8519,9021,2216,87
Dividend per aandeel 1,592,251,932,22
Dividend rendement 2,19%2,50%2,12%3,21%

Balans (mln.)

  2019202020212022
Materiële activa 58,90102,95163,75151,68
Immateriële activa 1.458,801.536,146.178,076.205,83
Financiële activa 264,80275,7369,24350,23
Vaste activa 1.858,331.941,116.710,836.730,34
Debiteuren 112,12104,26318,09
Overige vorderingen 1,403,259,9754,93
Liquide middelen 369,80721,56804,361.001,08
Vlottende activa 548,88943,52139.151,27168.406,96
Totaal activa 2.407,222.884,62145.868,54175.137,30
Gewoon kapitaal 918,141.058,753.647,593.913,97
Preferent kapitaal 75,2323,7563,6577,24
Aandeel van derden 15,7030,2485,34126,34
Langlopende schulden 1.218,291.486,063.798,763.691,85
Kortlopende schulden 255,10309,58138.335,53167.405,15
Totaal passiva 2.407,222.884,62145.868,54175.137,30

Overige Data

  2019202020212022
Aantal werknemers 1.0751.4352.1082.203
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 70.00069.67096.060106.670
Cashflow per aandeel 3,633.989,995,665,78
Intrinsieke waarde per aandeel 11,5312,9535,8334,47
Koers Intrinsieke waarde verhouding 6,306,962,552,01
Rendement eigen vermogen (%) 24,1829,8011,3311,19
Koers einde boekjaar 72,6590,1591,2569,16
Premium

Euronext heeft zijn zaakjes uitstekend op orde

Ons laatste Premium advies leest u als abonnee van IEX!

Ontdek IEX Premium