ForFarmers

AEX:FFARM.NL, NL0011832811
3,185 0:00
0,000 (0,00%)

Kerncijfers

  2018201920202021
Omzet (mln.) 2.410,072.464,682.358,332.674,20
EBITDA (mln.) 106,8387,95100,2972,89
Bedrijfs resultaat (mln.) 78,8416,9524,2322,61
Resultaat voor belasting (mln.) 74,4527,6230,2320,84
Netto winst (mln.) 58,5918,0014,1512,03
Winst per aandeel 0,580,180,150,13
Koers winst verhouding 13,8831,8935,6031,04
Dividend per aandeel 0,300,280,290,29
Dividend rendement 3,73%4,88%5,43%7,19%

Balans (mln.)

  2019202020212022
Materiële activa 268,44292,46317,71
Immateriële activa 139,7796,29107,86
Financiële activa 27,2127,4129,52
Vaste activa 472,40428,39467,11
Voorraden 95,9593,76116,55
Debiteuren 184,69185,16273,35
Overige vorderingen 3,863,469,01
Liquide middelen 62,7668,6668,27
Vlottende activa 393,08388,30476,33
Totaal activa 865,48816,69943,44
Gewoon kapitaal 413,22356,93360,53
Preferent kapitaal -2,01212,4312,03
Aandeel van derden 5,135,565,73
Langlopende schulden 115,14132,52162,76
Kortlopende schulden 331,99321,68414,42
Totaal passiva 865,48816,69943,44

Overige Data

  2019202020212022
Aantal werknemers 2.5702.5022.444
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 106.26095.81095.220
Cashflow per aandeel 0,901,020,57
Intrinsieke waarde per aandeel 3,633,443,50
Koers Intrinsieke waarde verhouding 1,581,551,15
Rendement eigen vermogen (%) 4,353,973,34
Koers einde boekjaar 5,745,344,042,93
Premium

Geruststellend dividend bij ForFarmers

Ons laatste Premium advies leest u als abonnee van IEX!

Ontdek IEX Premium