ASR Nederland » Research (Aandeel) | Beursonline.nl

ASR Nederland

AEX:ASRNL, NL0011872643
35,100 17:35
-0,180 ( -0,51% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015 2016 2017 2018
Omzet 0 0 0 0
Operationele kosten 172 -11 -54 58
Afschrijvingen 25 23 24 26
BedrijfsResultaat 0 0 0 0
Resultaat voor belastingen 780 838 1128 904
Belastingen 150 197 220 211
CashFlow -504 948 168 269
Nettowinst 567 625 872 610

Balans (x 1.000.000)

  2015 2016 2017 2018
Materiële activa 0 0 0 0
Immateriële activa 0 0 0 0
Financiële activa 0 0 0 0
Vaste activa 0 0 0 0
Voorraden 0 0 0 0
Debiteuren 0 0 0 0
Overige vorderingen 0 0 0 0
Liquide middelen 0 0 0 0
Vlottende activa 0 0 0 0
Totaal activa 53338 56952 55405 59009
Gewoon kapitaal 4275 4481 5433 5479
Preferent kapitaal 996 672 1196,48 952,44
Aandeel van derden -16 -10 -1 0
Groepsvermogen 4259 4471 5432 5479
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 0 0 0 0
Kortlopende schulden 0 0 0 0
Totaal passiva 53338 56952 55405 59009

Overige Data

  2015 2016 2017 2018
Aantal werknemers 4248 3461 3493 3683
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 150000 150000 147000 141000
Winst per aandeel 3,78 4,17 6,18 4,33
Dividend per aandeel 1,13 1,27 1,63 1,74
Cashflow per aandeel -3,23 7,58 2,73 5,25
Intrinsieke waarde per aandeel 27,36667 28,62667 35,3966 37,11816
Koers-winstverhouding 0 5,41966 5,55097 0
Dividend rendement (%) 0 5,61947 4,75149 0
Rendement eigen vermogen (%) 13,26 13,95 16,05 11,13
Koers einde boekjaar 0 22,6 34,305 0

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding