bpost

BRU:BPOST.BL, BE0974268972
7,040 17:35
-0,085 (-1,19%)

Kerncijfers

  2017201820192020
Omzet (mln.) 3.023,803.850,203.837,804.154,60
EBITDA (mln.) 607,50582,50553,40519,20
Bedrijfs resultaat (mln.) 502,40404,80305,70200,70
Resultaat voor belasting (mln.) 488,70381,00244,3029,60
Netto winst (mln.) 324,90264,80154,20-19,40
Winst per aandeel 1,621,320,77-0,10
Koers winst verhouding 15,676,0613,38-84,90
Dividend per aandeel 1,311,310,62
Dividend rendement 5,16%16,36%6,02%

Balans (mln.)

  2017201820192020
Materiële activa 710,30708,001.133,601.138,00
Immateriële activa 910,60874,90898,30771,70
Financiële activa 329,20251,20239,503,40
Vaste activa 1.996,601.895,702.345,101.975,20
Voorraden 39,1036,9034,7032,70
Debiteuren 628,90646,00656,50572,80
Overige vorderingen 1,605,708,105,20
Liquide middelen 466,00680,10670,20948,10
Vlottende activa 1.226,701.449,401.431,901.899,30
Totaal activa 3.223,303.345,103.777,103.874,50
Gewoon kapitaal 773,50699,70680,90582,50
Preferent kapitaal -11,5012,7033,90237,80
Aandeel van derden 4,302,501,701,30
Langlopende schulden 467,001.204,801.548,201.553,60
Kortlopende schulden 1.978,501.438,101.546,301.737,10
Totaal passiva 3.223,303.345,103.777,103.874,50

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 33.99234.07424.29636.291
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 200.000200.000200.000200.000
Cashflow per aandeel 1,331,812,122,86
Intrinsieke waarde per aandeel 2,562,192,782,91
Koers Intrinsieke waarde verhouding 9,933,663,702,92
Rendement eigen vermogen (%) 42,0037,8422,65-3,33
Koers einde boekjaar 25,398,0110,308,49