bpost

BRU:BPOST.BL, BE0974268972
5,010 17:35
0,000 (0,00%)

Kerncijfers

  2018201920202021
Omzet (mln.) 3.850,203.837,804.154,604.335,10
EBITDA (mln.) 571,10537,60519,20605,60
Bedrijfs resultaat (mln.) 393,40289,90200,70338,00
Resultaat voor belasting (mln.) 381,00244,3029,60333,70
Netto winst (mln.) 264,80154,20-19,40250,90
Winst per aandeel 1,320,77-0,101,25
Koers winst verhouding 6,0613,38-84,906,14
Dividend per aandeel 1,310,620,49
Dividend rendement 16,36%6,02%6,39%

Balans (mln.)

  2019202020212022
Materiële activa 1.133,601.138,001.263,50
Immateriële activa 898,30771,70797,00
Financiële activa 244,503,404,20
Vaste activa 2.345,101.975,202.121,30
Voorraden 34,7032,7020,70
Debiteuren 656,50572,80614,40
Overige vorderingen 8,105,2016,10
Liquide middelen 670,20948,10907,50
Vlottende activa 1.430,501.796,001.856,70
Totaal activa 3.777,103.874,504.141,30
Gewoon kapitaal 680,90582,50884,80
Preferent kapitaal 286,30237,80270,60
Aandeel van derden 1,701,300,50
Langlopende schulden 1.548,201.553,601.613,90
Kortlopende schulden 1.546,301.737,101.602,40
Totaal passiva 3.777,103.874,504.141,30

Overige Data

  2019202020212022
Aantal werknemers 34.36936.29136.272
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 200.000200.000200.000
Cashflow per aandeel 2,122,861,99
Intrinsieke waarde per aandeel 2,782,913,93
Koers Intrinsieke waarde verhouding 3,702,921,95
Rendement eigen vermogen (%) 22,65-3,3328,36
Koers einde boekjaar 10,308,497,674,80
Premium

Bpost keert goed dividend uit

Ons laatste Premium advies leest u als abonnee van IEX!

Ontdek IEX Premium