TINC

BRU:TINC.BL, BE0974282148
12,560 13:43
0,000 (0,00%)

Kerncijfers

  2018201920202021
Omzet (mln.) 0,670,650,670,52
EBITDA (mln.) 31,98
Bedrijfs resultaat (mln.) 9,2412,8310,6931,98
Resultaat voor belasting (mln.) 16,9321,0218,5532,09
Netto winst (mln.) 19,3320,2617,8431,07
Winst per aandeel 0,710,740,550,85
Koers winst verhouding 16,9017,2323,4514,71
Dividend per aandeel 0,490,510,510,52
Dividend rendement 4,08%4,00%3,95%4,16%

Balans (mln.)

  2019202020212022
Immateriële activa 0,010,01
Financiële activa 267,11340,32396,89415,44
Vaste activa 269,96342,63398,07415,86
Debiteuren 0,390,440,02
Overige vorderingen 0,36
Liquide middelen 61,73103,2760,2648,44
Vlottende activa 62,12103,7160,6848,78
Totaal activa 332,08446,34458,75464,64
Gewoon kapitaal 331,32445,70457,86463,62
Preferent kapitaal -1,35-4,84-5,62106,70
Kortlopende schulden 0,760,640,891,01
Totaal passiva 332,08446,34458,75464,64

Overige Data

  2019202020212022
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 27.27032.45036.36036.360
Cashflow per aandeel -0,07-0,13-0,12-0,13
Intrinsieke waarde per aandeel 12,0712,21
Koers Intrinsieke waarde verhouding 1,041,08
Rendement eigen vermogen (%) 6,114,006,795,39
Koers einde boekjaar 12,7512,9012,5013,16