KBC Groep » Research (Aandeel) | Beursonline.nl

KBC Groep

BRU:KBC, BE0003565737
60,560 17:29
+0,820 ( +1,37% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015 2016 2017 2018
Omzet 0 0 0 0
Operationele kosten 2842 2498 2569 2623
Afschrijvingen 597 246 266 280
BedrijfsResultaat 0 0 0 0
Resultaat voor belastingen 2535 3090 3667 3310
Belastingen -104 662 1093 740
CashFlow 4364 15740 13060 -5894
Nettowinst 2639 2428 2575 2570

Balans (x 1.000.000)

  2015 2016 2017 2018
Materiële activa 0 0 0 0
Immateriële activa 0 0 0 0
Financiële activa 0 0 0 0
Vaste activa 0 0 0 0
Voorraden 0 0 0 0
Debiteuren 0 0 0 0
Overige vorderingen 0 0 0 0
Liquide middelen 0 0 0 0
Vlottende activa 0 0 0 0
Totaal activa 0 0 0 0
Gewoon kapitaal 15811 15957 17403 17233
Preferent kapitaal 2140,06 301,71 392,93 -606,98
Aandeel van derden 0 0 0 0
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 0 0 0 0
Kortlopende schulden 0 0 0 0
Totaal passiva 252356 275200 292342 283808

Overige Data

  2015 2016 2017 2018
Aantal werknemers 36199 36030 37130 38064
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 418090 418370 418600 418860
Winst per aandeel 6,31 5,8 6,15 6,14
Dividend per aandeel 0 2,8 3 3,5
Cashflow per aandeel 25,36 43,06 30,73 -19,01
Intrinsieke waarde per aandeel 37,81722 35,34087 38,57477 37,66564
Koers-winstverhouding 9,13946 10,1431 11,5626 0
Dividend rendement (%) 0 4,75948 4,21882 0
Rendement eigen vermogen (%) 16,69 15,22 14,8 14,91
Koers einde boekjaar 57,67 58,83 71,11 0

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding