KBC Groep » Research (Aandeel) | Beursonline.nl

KBC Groep

BRU:KBC, BE0003565737
51,500 17:29
-0,780 ( -1,49% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Omzet 0 0 0 0
Operationele kosten 2498 2569 2623 0
Afschrijvingen 246 266 280 0
BedrijfsResultaat 0 0 0 0
Resultaat voor belastingen 3090 3667 3310 0
Belastingen 662 1093 740 0
CashFlow 15740 13060 -5894 0
Nettowinst 2428 2575 2570 0

Balans (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Materiële activa 0 0 0 0
Immateriële activa 0 0 0 0
Financiële activa 0 0 0 0
Vaste activa 0 0 0 0
Voorraden 0 0 0 0
Debiteuren 0 0 0 0
Overige vorderingen 0 0 0 0
Liquide middelen 0 0 0 0
Vlottende activa 0 0 0 0
Totaal activa 0 0 0 0
Gewoon kapitaal 15957 17403 17233 0
Preferent kapitaal 301,71 392,93 -606,98 0
Aandeel van derden 0 0 0 0
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 0 0 0 0
Kortlopende schulden 0 0 0 0
Totaal passiva 275200 292342 283808 0

Overige Data

  2016 2017 2018 2019
Aantal werknemers 36030 37130 38064 0
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 418370 418600 418860 0
Winst per aandeel 5,8 6,15 6,14 0
Dividend per aandeel 2,8 3 3,5 0
Cashflow per aandeel 43,06 30,73 -19,01 0
Intrinsieke waarde per aandeel 35,34087 38,57477 37,66564 0
Koers-winstverhouding 10,1431 11,5626 0 0
Dividend rendement (%) 4,75948 4,21882 0 0
Rendement eigen vermogen (%) 15,22 14,8 14,91 0
Koers einde boekjaar 58,83 71,11 0 0

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding