Umicore

BRU:UMI.BL, BE0974320526
23,640 17:35
+0,310 (+1,33%)

Kerncijfers

  2019202020212022
Omzet (mln.) 17.606,2020.791,4824.232,5225.625,73
EBITDA (mln.) 755,08667,091.217,721.147,05
Bedrijfs resultaat (mln.) 447,51304,59878,94818,67
Resultaat voor belasting (mln.) 395,91195,06805,99710,00
Netto winst (mln.) 287,79130,53618,96569,88
Winst per aandeel 1,200,542,572,37
Koers winst verhouding 36,1372,7613,9114,48
Dividend per aandeel 0,380,750,800,80
Dividend rendement 0,88%1,91%2,24%2,33%

Balans (mln.)

  2019202020212022
Materiële activa 2.094,702.163,662.351,132.532,30
Immateriële activa 370,90346,89339,85343,37
Financiële activa 161,50148,19169,26158,94
Vaste activa 2.810,202.895,693.102,773.394,08
Voorraden 2.462,302.718,092.869,073.393,67
Debiteuren 1.171,841.344,371.375,771.830,54
Overige vorderingen 45,4039,5546,7682,94
Liquide middelen 271,701.010,311.194,441.239,87
Vlottende activa 4.213,205.445,205.942,476.548,30
Totaal activa 7.023,398.340,899.045,249.942,37
Gewoon kapitaal 2.593,472.557,183.112,883.516,48
Preferent kapitaal -334,53-367,83-196,37-127,89
Aandeel van derden 67,0064,6754,3949,57
Langlopende schulden 1.686,802.359,902.398,402.242,01
Kortlopende schulden 2.676,103.359,143.479,574.134,31
Totaal passiva 7.023,398.340,899.045,249.942,37

Overige Data

  2019202020212022
Aantal werknemers 11.15210.85911.05011.565
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 246.400240.590240.870240.340
Cashflow per aandeel 1,942,205,232,64
Intrinsieke waarde per aandeel 10,169,8812,1213,83
Koers Intrinsieke waarde verhouding 4,273,982,952,48
Rendement eigen vermogen (%) 11,105,1019,8816,21
Koers einde boekjaar 43,3639,2935,7534,32
Premium

Umicore gewild in Canada

Ons laatste Premium advies leest u als abonnee van IEX!

Ontdek IEX Premium