Deceuninck

BRU:DECB.BL, BE0003789063
3,800 11:51
0,000 (0,00%)

Kerncijfers

  2017201820192020
Omzet (mln.) 687,16674,23633,81642,19
EBITDA (mln.) 59,9358,3736,55
Bedrijfs resultaat (mln.) 30,6529,35-3,9145,89
Resultaat voor belasting (mln.) 22,0120,93-11,2830,51
Netto winst (mln.) 12,4514,74-15,0124,24
Winst per aandeel 0,090,11-0,110,18
Koers winst verhouding 33,4217,55-18,6410,72
Dividend per aandeel 0,030,030,030,05
Dividend rendement 1,00%1,55%1,46%2,59%

Balans (mln.)

  2017201820192020
Materiële activa 252,90268,82299,15254,27
Immateriële activa 16,8016,1414,3112,85
Financiële activa 0,109,502,940,01
Vaste activa 282,30304,06321,81273,14
Voorraden 114,30117,38109,07112,91
Debiteuren 109,0088,7578,1069,30
Liquide middelen 42,0065,8352,80105,62
Vlottende activa 276,30285,94253,56326,23
Totaal activa 558,60590,00575,37599,37
Gewoon kapitaal 255,00253,02230,66239,35
Preferent kapitaal -94,29-107,59-111,88-131,17
Aandeel van derden 2,602,612,446,94
Langlopende schulden 159,10159,47168,58165,28
Kortlopende schulden 141,90174,90173,69187,82
Totaal passiva 558,60590,00575,37599,37

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 3.9273.8033.7543.660
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 136.380136.670136.670136.750
Cashflow per aandeel 0,230,720,460,69
Intrinsieke waarde per aandeel 1,841,821,661,70
Koers Intrinsieke waarde verhouding 1,631,061,241,14
Rendement eigen vermogen (%) 4,885,83-6,519,84
Koers einde boekjaar 3,011,932,051,93