Ter Beke

BRU:TERB.BL, BE0003573814
116,000 17:35
0,000 (0,00%)

Kerncijfers

  2017201820192020
Omzet (mln.) 508,56680,46728,13721,26
EBITDA (mln.) 41,4243,3536,8036,29
Bedrijfs resultaat (mln.) 22,5916,226,204,84
Resultaat voor belasting (mln.) 21,1412,832,96-0,29
Netto winst (mln.) 17,117,184,22-2,39
Winst per aandeel 9,874,152,44-1,36
Koers winst verhouding 17,5029,1645,08-83,46
Dividend per aandeel 4,004,004,004,00
Dividend rendement 2,32%3,31%3,64%3,52%

Balans (mln.)

  2017201820192020
Materiële activa 132,81133,38138,13136,46
Immateriële activa 106,69105,11104,3499,98
Vaste activa 242,57243,59252,15245,11
Voorraden 34,7936,3040,7337,87
Debiteuren 115,86121,91119,3287,51
Liquide middelen 6,5123,1826,8219,14
Vlottende activa 157,16181,39186,87156,49
Totaal activa 399,74424,98439,02401,60
Gewoon kapitaal 125,31123,38122,24114,82
Preferent kapitaal -1,98-4,16-2,59-4,29
Aandeel van derden 1,611,651,931,76
Langlopende schulden 52,16139,68147,97119,27
Kortlopende schulden 211,97150,93161,11165,76
Totaal passiva 399,74424,98439,02401,60

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 2.3142.4082.4762.363
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 1.7301.7301.7301.750
Cashflow per aandeel 12,5722,9222,9032,20
Intrinsieke waarde per aandeel 68,4367,3166,6561,57
Koers Intrinsieke waarde verhouding 2,521,801,651,84
Rendement eigen vermogen (%) 13,655,823,46-2,08
Koers einde boekjaar 172,75121,00110,00113,50