Wereldhave Belgium

BRU:WEHB.BL, BE0003724383
51,300 17:35
-0,200 (-0,39%)

Kerncijfers

  2018201920202021
Omzet (mln.) 52,6062,4258,5256,97
EBITDA (mln.) 43,17
Bedrijfs resultaat (mln.) 43,0331,68-18,1239,87
Resultaat voor belasting (mln.) 40,5228,31-22,1538,29
Netto winst (mln.) 40,5428,96-22,1538,19
Winst per aandeel 5,383,76-2,814,47
Koers winst verhouding 15,2822,93-13,9911,03
Dividend per aandeel 5,205,204,004,10
Dividend rendement 6,33%6,03%10,18%8,32%

Balans (mln.)

  2018201920202021
Materiële activa 956,660,630,900,71
Financiële activa 961,29921,21927,49
Vaste activa 957,85962,46922,63928,61
Debiteuren 14,0017,3513,5612,56
Overige vorderingen 1,801,935,000,50
Liquide middelen 6,934,343,035,54
Vlottende activa 22,2531,1021,5921,93
Totaal activa 980,10993,55944,22950,54
Gewoon kapitaal 678,43689,22650,55670,89
Preferent kapitaal 222,21270,91213,95219,21
Langlopende schulden 113,02189,53163,52191,20
Kortlopende schulden 188,64114,80130,1588,44
Totaal passiva 980,10993,55944,22950,54

Overige Data

  2018201920202021
Aantal werknemers 46474654
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 7.5407.8107.8808.550
Cashflow per aandeel 5,366,205,075,55
Intrinsieke waarde per aandeel 84,7883,0578,3374,30
Koers Intrinsieke waarde verhouding 0,971,040,500,66
Rendement eigen vermogen (%) 5,984,20-3,405,69
Koers einde boekjaar 82,2086,2039,3049,30