Kiadis Pharma » Research (Aandeel) | Beursonline.nl

Kiadis Pharma

AEX:KDS, NL0011323407
1,601 17:35
+0,189 ( +13,39% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015 2016 2017 2018
Omzet 0 0 0 0
Operationele kosten 10,48 4,03 7,15 11,53
Afschrijvingen 0,14 0,15 0,18 1,05
BedrijfsResultaat -15,11 -13,24 -14,75 -25,49
Resultaat voor belastingen -16,46 -14,79 -17,03 -29,79
Belastingen 0 0 0 0,01
CashFlow 23 -14,12 15,36 30,4
Nettowinst -16,46 -14,79 -17,04 -29,8

Balans (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Materiële activa 0,54 0,6 7,72 0
Immateriële activa 13,54 12,83 12,37 0
Financiële activa 0 0 0 0
Vaste activa 14,08 13,43 20,09 0
Voorraden 0 0 0 0
Debiteuren 0,23 0,58 0,73 0
Overige vorderingen 0 0 0 0
Liquide middelen 14,56 29,91 60,31 0
Vlottende activa 15,14 31,26 62,46 0
Totaal activa 29,22 44,69 82,54 0
Gewoon kapitaal 9,44 15,86 44,14 0
Preferent kapitaal 0,31 1,57 0,69 0
Aandeel van derden 0 0 0 0
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 15,6 23,58 27,09 0
Kortlopende schulden 4,17 5,24 11,31 0
Totaal passiva 29,22 44,69 82,54 0

Overige Data

  2015 2016 2017 2018
Aantal werknemers 27 39 61 97
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 13470 13970 17290 24340
Winst per aandeel -1,22 -1,06 -0,99 -1,22
Dividend per aandeel 0 0 0 0
Cashflow per aandeel -0,6 -1,02 -0,92 -0,99
Intrinsieke waarde per aandeel 1,90423 0,67573 0,91729 1,81348
Koers-winstverhouding -10,04508 -7,97453 -8,00101 -6,2541
Dividend rendement (%) 0 0 0 0
Rendement eigen vermogen (%) -64,16 -156,7 -107,43 -67,51
Koers einde boekjaar 12,255 8,453 7,921 7,63

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding