CRESCENT

BRU:OPTI.BL, BE0003836534
0,023 11:19
0,000 (0,00%)

Kerncijfers

  2017201820192020
Omzet (mln.) 5,2516,6819,3718,94
EBITDA (mln.) -1,56-0,950,020,45
Bedrijfs resultaat (mln.) -1,92-25,44-4,17-4,22
Resultaat voor belasting (mln.) -14,09-25,36-4,50-4,60
Netto winst (mln.) -14,09-25,26-4,85-4,78
Winst per aandeel -0,05-0,02
Koers winst verhouding -0,78-2,43

Balans (mln.)

  2017201820192020
Materiële activa 0,021,143,232,87
Immateriële activa 0,0918,6418,9216,48
Financiële activa 0,01
Vaste activa 0,1620,5122,6519,67
Voorraden 0,431,451,541,26
Debiteuren 0,782,79
Overige vorderingen 0,020,020,020,02
Liquide middelen 0,480,640,430,80
Vlottende activa 1,715,835,904,99
Totaal activa 1,8626,3428,5424,66
Gewoon kapitaal -13,969,1411,086,86
Preferent kapitaal 1,17-3,04
Aandeel van derden 2,220,210,27
Langlopende schulden 7,583,685,014,71
Kortlopende schulden 8,2411,3012,2512,83
Totaal passiva 1,8626,3428,5424,66

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 32898077
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 297.5801.368.8301.375.3101.604.940
Cashflow per aandeel -0,01
Intrinsieke waarde per aandeel -0,050,010,010,00
Koers Intrinsieke waarde verhouding -0,837,283,448,19
Rendement eigen vermogen (%) 100,95-276,42-43,80-69,73
Koers einde boekjaar 0,040,050,030,04