UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE

CHX:URW_A.DXE2, FR0013326246
61,495 13:48
-0,845 (-1,36%)

Kerncijfers

  2018201920202021
Omzet (mln.) 2.737,003.024,002.328,702.220,30
Bedrijfs resultaat (mln.) 1.977,80781,80-6.956,40-465,70
Resultaat voor belasting (mln.) 1.356,5040,10-7.955,90-1.024,10
Netto winst (mln.) 1.031,101.103,30-7.212,60-972,10
Winst per aandeel 8,427,97-52,10-7,02
Koers winst verhouding 16,0817,65-1,24-8,78
Dividend per aandeel 10,805,40
Dividend rendement 7,98%3,84%

Balans (mln.)

  2019202020212022
Materiële activa 344,50279,20145,90
Immateriële activa 3.862,802.124,401.924,00
Financiële activa 56.271,3049.621,7048.654,80
Vaste activa 61.106,6052.878,6051.189,90
Voorraden 91,2032,0037,40
Debiteuren 513,00539,40532,50
Overige vorderingen 303,60213,20184,80
Liquide middelen 488,802.137,602.256,10
Vlottende activa 3.896,504.399,203.729,50
Totaal activa 65.003,2057.277,8054.919,40
Gewoon kapitaal 25.950,8017.393,5016.927,10
Preferent kapitaal 1.109,40-7.760,40-959,90
Aandeel van derden 5.901,705.401,505.446,60
Langlopende schulden 28.291,0029.655,4028.987,90
Kortlopende schulden 4.859,704.827,403.557,80
Totaal passiva 65.003,2057.277,8054.919,40

Overige Data

  2019202020212022
Aantal werknemers 3.6253.0982.769
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 138.350138.440138.550
Cashflow per aandeel 13,6410,2812,42
Intrinsieke waarde per aandeel 182,17125,64122,17
Koers Intrinsieke waarde verhouding 0,770,510,50
Rendement eigen vermogen (%) 4,25-41,47-5,74
Koers einde boekjaar 140,6564,5861,6248,63