SOFINA S.A.

CHX:SOF_B.DXE2, BE0003717312
224,600 17:35
+4,000 (+1,81%)

Kerncijfers

  2018201920202021
Omzet (mln.) 848,061.128,9758,8941,25
Bedrijfs resultaat (mln.) 857,521.185,901.370,622.581,68
Resultaat voor belasting (mln.) 860,291.199,821.378,962.592,59
Netto winst (mln.) 861,141.199,871.379,062.593,43
Winst per aandeel 25,5735,6940,9476,99
Koers winst verhouding 6,485,406,775,61
Dividend per aandeel 2,792,903,013,13
Dividend rendement 1,68%1,51%1,09%0,72%

Balans (mln.)

  2018201920202021
Materiƫle activa 10,5810,6610,599,60
Financiƫle activa 5.808,256.464,527.866,8910.385,87
Vaste activa 5.818,826.475,187.877,4910.395,48
Debiteuren 0,100,16
Overige vorderingen 4,566,333,942,80
Liquide middelen 336,98266,93232,35140,74
Vlottende activa 830,611.205,281.215,571.689,57
Totaal activa 6.649,447.680,479.093,0612.085,05
Gewoon kapitaal 6.543,597.628,708.900,4111.354,34
Preferent kapitaal 94,92
Langlopende schulden 10,1314,517,92700,76
Kortlopende schulden 95,7137,26184,7329,94
Totaal passiva 6.649,447.680,479.093,0612.085,05

Overige Data

  2018201920202021
Aantal werknemers 5575
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 34.25034.25033.69033.680
Cashflow per aandeel -0,851,93-1,87-16,05
Intrinsieke waarde per aandeel 261,17333,99
Koers Intrinsieke waarde verhouding 1,061,29
Rendement eigen vermogen (%) 13,1615,7315,4922,84
Koers einde boekjaar 165,80192,60277,00432,00