Vraag blijft over of het bod volgens tijdlijn KBC mogelijk pas in februari 2020 niet veel te hoog is. Gezien het aantal werknemers bij Sandd zou de overheid moeten streven naar een zo'nkort mogelijke periode. Daarna kan pas het herstelwerk beginnen! En dat is geen klein bier!