Bedrijven:meer kans op voortbestaan

Meer ondernemers vertrouwen erop dat
hun bedrijf de economische crisis door
het coronavirus overleeft.In de meeste
sectoren denkt meer dan de helft van de
bedrijven nog langer dan een jaar te
blijven bestaan,meldt het CBS.

Met name de reisbranche is positiever
geworden.In mei dacht nog 10 procent
van deze bedrijven dat ze over een jaar
nog zouden bestaan.Bij de nieuwe meting
van juni had 51 procent dat vertrouwen.