Zou een patentduur van maximaal 7 jaar, de wereld op zijn kop zetten? Nu worden patenten als wurgijzers gebruikt, ten laste van de wereldburger. Een herverkaveling van de wereldproductie, is n.m.m. noodzakelijker en dringender dan al het milieuterrorisme van dit moment.
Laat 'milieu' s.v.p. niet uitgroeien tot een nieuwe religie. Want stel je voor dat er nimmer mensen op aarde hadden gewoond en er nu 7 miljard wolven op de aarde rondlopen. Zouden er dan nog schapen, kippen, honden of konijnen bestaan?