Terminal Amsterdam verbaast me eigenlijk niet => Gemeente Amsterdam en Provincie Noord Holland willen deze terminal (thans bij de Coenhaven) verplaatsen in westelijke richting (Australiëhaven) omdat het huidige terrein nodig is voor woningbouw (Haven - Stad project).