En waarom zou dit erg zijn? Eumedion lijkt een beginners fout te maken door prijs en waarde met elkaar te verwarren.
Om Warren Buffet aan te halen: 'Price is what you pay, value is what you get'. Eumedion zegt dat de prijs omlaag gaat..