Diverse energie items

2.620 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 126 127 128 129 130 131 | Laatste
voda
0
PVV stelt kritische Kamervragen over stijgende kosten netbeheerders

Alexander Kops van de PVV heeft Kamervragen gesteld aan minister Van ’t Wout van Economische Zaken en Klimaat over de stijgende kosten van netbeheerders door de energietransitie.

De PVV’er is kritisch over de toenemende kosten bij netbeheerders door de uitrol van windmolens en zonnepanelen. Aanleiding is het nieuws dat Stedin 44 gemeentelijke aandeelhouders vraagt om een kapitaalinjectie van 200 miljoen euro.

Lokale lasten
‘Deelt u de mening dat het tegenstrijdig is dat het land wordt volgeplempt met windturbines en zonnepanelen, terwijl het elektriciteitsnet dat helemaal niet aankan?’, opent Kops zijn kritische vragen aan de minister. ‘Deelt u de conclusie dat zonder windturbines en zonnepanelen het elektriciteitsnet helemaal niet, voor uiteindelijk vele miljarden, verzwaard zou hoeven worden? Bent u ervan op de hoogte dat veel gemeenten (als gevolg van de coronacrisis) in financieel zwaar weer verkeren en daarom de lokale lasten, zoals de onroerendezaakbelasting en de afvalstoffenheffing, flink hebben verhoogd? Hoe voorkomt u dat de gemeentelijke aandeelhouders van Stedin, en andere gemeenten, de lokale lasten als gevolg van de verzwaring van het elektriciteitsnet nog verder zullen verhogen?’

Kops wil verder weten hoe Van ’t Wout denkt te kunnen voorkomen dat de netbeheerkosten nog verder zullen stijgen. ‘Deelt u de alomvattende conclusie dat de (energie)lasten voor huishoudens omlaag moeten? Deelt u de mening dat dat niet samengaat met uw onzinnige, onmogelijke en onbetaalbare energietransitie? Bent u ertoe bereid hier onmiddellijk mee te stoppen?’

Betrouwbaarheid stroomnet
Tot slot wil het PVV-Kamerlid weten welk effect de inzet van deze ‘spitsstrook’ heeft voor de energietransitie op de betrouwbaarheid van het stroomnet. Hij wil weten of de minister de conclusie deelt dat, door de energietransitie, de beschikbaarheid van elektriciteit onzekerder wordt.

Minister Van ’t Wout moet de Kamervragen beantwoorden voordat de gebruikelijke termijn van 3 weken is verstreken. Mocht die beantwoordingstermijn te kort zijn, dan kan de minister een uitstelbericht sturen en de vragen binnen 6 weken beantwoorden.

solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie...
voda
0
Universiteit Brussel en KU Leuven: zonne-energie kan geopolitiek conflict in Noordoost-Afrika voorkomen

Een massale uitbreiding van wind- en zonne-energie in Noordoost-Afrika kan verschillende spanningen tussen Ethiopië, Soedan en Egypte rond Afrika’s grootste waterkrachtcentrale verlichten.

?Het aanpassen van de werking van de nieuwe Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) om netintegratie van zonne- en windenergie te ondersteunen, levert volgens onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel en KU Leuven tastbare energie- en watervoordelen op voor alle betrokken landen.

Landbouw afhankelijk
‘Onze resultaten pleiten voor een geïntegreerde planning van waterkracht, zonne- en windenergie in de GERD-onderhandelingen’, duidt Sebastian Sterl, expert in energieplanning aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de KU Leuven in België en hoofdauteur van de studie, gepubliceerd in het wetenschappelijke vakblad Nature Energy.

Al enkele jaren escaleren de politieke spanningen tussen Egypte, Soedan en Ethiopië door een conflict rond de bijna voltooide GERD op de Blauwe Nijl. Ethiopië zegt dat het de elektriciteit van de dam nodig heeft om miljoenen van zijn burgers uit de armoede te halen. Maar Egypte maakt zich grote zorgen over de gevolgen van de megadam voor de Nijl, aangezien de landbouw er volledig afhankelijk is van het Nijlwater. Soedan lijkt ondertussen klem te zitten tussen beide partijen. De lopende bemiddelingsgesprekken onder leiding van de Afrikaanse Unie over een akkoord over de langetermijnexploitatie van de dam hebben tot dusver weinig vruchten afgeworpen. Enkele boze tongen hebben zelfs al over een mogelijke ‘wateroorlog’ tussen Caïro en Addis Abeba gespeculeerd.

Wind- en zonneparken
‘De Blauwe Nijl is een zeer seizoensgebonden rivier’, duidt Sterl. ‘Het GERD-reservoir is zo groot dat het de volledige piekstroming van de rivier kan opslaan en het hele jaar door waterkracht kan leveren, waardoor de seizoensgebondenheid van de rivier verdwijnt. Vanuit Ethiopisch perspectief is dit heel zinvol, maar de natuurlijke timing van het water dat Soedan en Egypte bereikt, verandert hierdoor compleet. Achter veel meningsverschillen rond GERD schuilt de vraag wie een dergelijke controle over de Nijl zou mogen uitoefenen, en of zoiets überhaupt wenselijk is.’

Een groep Belgische en Duitse onderzoekers, onder leiding van Sterl, vond recentelijk een methode die een oplossing zou kunnen bieden voor die geopolitieke spanningen: het massaal inzetten van wind- en zonne-energie als aanvulling op de waterkracht van de GERD. De onderzoekers stellen voor dat Ethiopië en zijn buurlanden grootschalige wind- en zonneparken opzetten, werken aan een regionaal geïntegreerd elektriciteitsnet, en afspreken dat Ethiopië GERD exploiteert in samenspel met zonne- en windenergie. Op die manier wordt er minder water geturbineerd op zonnige en winderige dagen, en meer water tijdens bewolkte, windstille perioden en ’s nachts, om de altijd fluctuerende zonne- en windenergie te ondersteunen.

Tegengestelde seizoensprofielen
De onderzoekers stellen dat zon en wind in veel regio’s van Ethiopië, Soedan en hun Oost-Afrikaanse buren tegengestelde seizoensprofielen hebben als de stroming van de Blauwe Nijl. Op deze plaatsen schijnt de zon het felst en waait de wind het hardst tijdens het droge seizoen. Deze ‘seizoensgebonden synergie’ tussen water, zon en wind vormt de kern van de bevindingen van de onderzoekers.

Uit de studie blijkt dat als GERD het hele jaar door – zowel uurlijks als op seizoensniveau – in samenspel zou werken met zonne- en windenergie, dit automatisch zou betekenen dat er minder waterkracht tijdens het droge seizoen geproduceerd zou hoeven worden, en des te meer tijdens het natte seizoen. Dit zou geen negatieve invloed hebben op de gemiddelde jaarlijkse stroomproductie van GERD. Het water dat uit de dam stroomt zou dan een seizoensgebonden karakter hebben dat enigszins lijkt op het natuurlijke rivierdebiet, met een duidelijke piek in het natte seizoen.

5 concrete voordelen
De onderzoekers stelden 5 concrete voordelen van een dergelijke geïntegreerde water-zon-windplanning vast. Ten eerste zou Ethiopië de grootste energie-exporteur van Afrika kunnen worden en tegelijk zijn afhankelijkheid van waterkracht kunnen verminderen en de kosten voor de opwekking van elektriciteit op lange termijn verlagen. Ten tweede zouden Soedan en andere Oost-Afrikaanse landen vervuilende fossiele brandstoffen kunnen vervangen door zonne- en windenergie, gesteund door GERD. Ten derde zou Egypte, dankzij de voorgestelde exploitatiewijze van de GERD, tijdens droge jaren meer water kunnen ontvangen zonder de exploitatie van zijn eigen hoge Aswandam te wijzigen. Ten vierde zou Ethiopië efficiënter gebruik kunnen maken van de vele turbines van zijn megadam door regelmatig op piekvermogen te produceren wanneer zonne- en windenergie niet beschikbaar zijn. Tot slot heeft de nieuwe dam minder kwalijke gevolgen voor de ecologie van de Nijl in Soedan, aangezien de seizoensgebondenheid van het debiet een belangrijke component is van de ecologische duurzaamheid van rivieren.

Gedetailleerd computermodel
De resultaten van de studie suggereren ook dat geïntegreerde water-zon-windplanning een interessante optie is voor de lopende GERD-onderhandelingen tussen Ethiopië, Soedan en Egypte. ‘Je zou het een win-winsituatie kunnen noemen’, aldus professor Wim Thiery, klimaatexpert aan de VUB en medeauteur van de studie. ‘De hele regio zou er baat bij hebben.’

De onderzoekers verkregen hun resultaten door het gebruik van een speciaal, zeer gedetailleerd computermodel (REVUB), ontworpen om de werking van waterkrachtdammen te simuleren naast andere hernieuwbare-energiebronnen, zoals zonne- en windenergie. Het model werd oorspronkelijk in 2019 door dezelfde VUB-onderzoekers ontwikkeld om hernieuwbare-elektriciteitsscenario's voor West-Afrika te bestuderen. Later realiseerden de onderzoekers zich dat ze dezelfde tool direct konden toepassen om zonne- en windenergie te bestuderen als mogelijke oplossingen voor het GERD-conflict.

Door Marco de Jonge Baas

solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie...
voda
0
Zaanstad: opnieuw subsidie voor zonnepanelen en laadpalen in Noorderveld-Molletjesveer

41 bedrijven uit het gebied Noorderveld-Molletjesveer schaften sinds 2015 met subsidie van Zaanstad in de afgelopen jaren zonnepanelen aan. Voor de gemeente reden om opnieuw subsidie beschikbaar te stellen.

Bedrijven uit het gebied kunnen een beroep doen op de subsidiepot van 50.000 euro voor het nemen van duurzaamheidsmaatregelen. De subsidieregeling werkt alleen als ondernemers ook zelf investeren. Er is een subsidie van maximaal 25 procent mogelijk. Dit betekent dat de bedrijven zelf minstens 150.000 euro investeren in duurzaamheidsmaatregelen. Zij kunnen de subsidie aanvragen via de website van de gemeente Zaanstad.

Coöperatieve energiemaatschappij
De bedrijvenvereniging Noorderveld/Molletjesveer (BVNM) is al jaren druk bezig om het terrein duurzamer te maken. Zo richtte de bedrijvenvereniging de coöperatieve energiemaatschappij SAENZ op in 2015. Via SAENZ kopen de 70 aangesloten bedrijven energie duurzaam in.

In 2015, 2018, 2019 en 2020 was er ook subsidie voor zonnepanelen voor bedrijvengebied Noorderveld-Molletjesveer. Hiermee zijn bijna 5.000 zonnepanelen geplaatst op daken van 41 bedrijven. Dit jaar kunnen ondernemers voor het eerst ook subsidie aanvragen voor laadpalen op hun eigen terrein. De subsidie is mogelijk door de provinciale regeling Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik Bedrijventerreinen (HIRB).

Door Els Stultiens

solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie...
voda
0
'Netwerkbedrijven moeten €102 mrd investeren'
Van onze redacteur 08:20

Windturbines op het park NOP Agrowind, onderdeel van Windpark Noordoostpolder. Foto: Tobias Kleuver/ANP

De vier grote Nederlandse netwerkbedrijven moeten de komende dertig jaar €102 mrd investeren. Dat schrijft de Telegraaf, op basis van een rapport van PwC. Het geld gaat vrijwel geheel naar de uitbreiding en verzwaring van het elektriciteitsnetwerk.

Het kwartet stevent af op een financieringstekort van €41 mrd. Dat zal grotendeels moeten worden opgelost via de energienota en de schatkist, aldus de Telegraaf.

De grootste kostenposten zijn de aansluiting van windmolenparken op zee en het aanleggen van extra hoogspanningskabels, transformatorstations en het leggen van extra koper in de grond. De stroomvraag zal in 2050 zeker twee keer zo hoog liggen als nu, onder meer omdat industrie en logistiek elektrificeren.

Eigen vermogen
Het hoogspanningsnet is in handen van Tennet. Dat bedrijf verwacht de komende drie tot vijf jaar elk jaar zo'n €5 mrd tot €6 mrd te investeren in het hoogspanningsnet, wat het naar eigen zeggen 'tot een van de grootste investeerders maakt in de energietransitie van Europa'. De jaarlijkse investeringen van regionale netbeheerders Stedin, Alliander en Enexis liggen voor elk zo rond de €1 mrd. Tennet is voor 100% in handen van de staat, de regionale netbeheerders zijn eigendom van provincies en gemeentes.

Deze bedrijven moeten miljarden lenen om de investeringen in het stroomnet te financieren. Ook hebben de netbeheerders extra eigen vermogen nodig, €20 mrd tot €30 mrd tot 2050, becijfert PwC. Tennet heeft geld gevraagd aan de staat, en ook de regionale overheden hebben aangeklopt bij gemeentes en provincies. Maar die zijn niet altijd even happig.

Minder dividend
PwC komt met een aantal suggesties om het eigen vermogen te laten groeien. Zo zou er minder dividend uitgekeerd kunnen worden. Als de wet wordt gewijzigd, kunnen de netbeheerders meer verdienen - met als tegenargument dat de rekening dan omhoog gaat. Daarnaast zou het wellicht mogelijk moeten zijn om ook pensioenfondsen te laten instappen als aandeelhouders.

Volgens de netwerkbedrijven moet het ook de vraag zijn of de enorme ombouw van het energienetwerk wel via de energierekening verrekend moet worden of bijvoorbeeld – net als dijkverzwaringen en rijkswegen – beter uit de algemene middelen gefinancierd kan worden, zo schrijft de Telegraaf.

Originele link van het artikel: fd.nl/ondernemen/1380524/netwerkbedri...
voda
0
Minister Van ’t Wout over vol stroomnet: ‘Netbeheerders kunnen vragen niet bijbenen’

Netbeheerders kunnen de vraag naar transportcapaciteit voorlopig niet bijbenen. Er zijn geen kant-en-klare oplossingen om snel extra transportcapaciteit te realiseren. Dat stelt minister Van ’t Wout.

Van ’t Wouts voorganger, Eric Wiebes, presenteerde in de zomer van 2019 als toenmalig minister Van Economische Zaken en Klimaat een van de 6 kortetermijnoplossingen om de schaarste op het stroomnet aan te pakken. Minister Van ’t Wout heeft de Tweede Kamer nu geïnformeerd over de voortgang die geboekt wordt. Het oplossen van de transportschaarste op het elektriciteitsnet is volgens de minister een kwestie van een lange adem.

Toenemende schaarste
‘Het verzwaren van het elektriciteitsnet is vooralsnog de structurele oplossing voor de ontstane schaarste’, stelt Van ’t Wout. ‘Op dit moment is er in toenemende mate sprake van beperkte of geen transportcapaciteit voor nieuwe initiatieven. Waar voorheen sprake was van voornamelijk regionale schaarste is dit nu het geval voor grote delen van Nederland. Er zijn geen kant-en-klare oplossingen om snel extra transportcapaciteit te realiseren. Investeren in extra transportcapaciteit blijft de oplossing voor de lange termijn. Hierbij is het van belang dat het nieuwe kabinet samen met de netbeheerders onderzoekt of het mogelijk is om de doorlooptijd voor de uitrol van deze infrastructuur te verkorten, zonder hierbij zorgvuldige afweging door de netbeheerder, draagvlak en mogelijkheden voor inspraak uit het oog te verliezen.’

De netbeheerders zijn volgens de minister al volop bezig met het verzwaren van het elektriciteitsnet en hebben in de periode van 2020-2030 in totaal voor ruim 40 miljard euro aan investeringen op de agenda staan. ‘Regionale netbeheerders hebben het afgelopen jaar voor 2,2 gigawatt aan extra transportcapaciteit gerealiseerd en zetten daarmee flinke stappen, maar kunnen de vraag desondanks vooralsnog niet bijbenen.’

5 tot 30 procent extra
Verder bevestigt de minister het beeld dat de netbeheerders volop bezig zijn met het in gebruik nemen van de vluchtstrook van het stroomnet. Enexis meldde deze week al dat voor 513 megawatt van de capaciteit op de vluchtstrook van zijn stroomnet opdrachten zijn ontvangen en voor 405 megawatt offertes uitstaan. Daarmee is nu 40 procent en straks 70 procent van de capaciteit vergeven.

Met de inwerkingtreding van de zogenaamde algemene maatregel van bestuur (AMvB) over n-1 voor het benutten van de reservecapaciteit kan volgens Van ’t Wout 5 tot 30 procent extra elektriciteit worden ingevoed op het net. ‘Afhankelijk van de netconfiguratie die regionaal kan verschillen. Netbeheerders passen zo snel mogelijk de netconfiguraties aan zodat er zo veel en zo snel mogelijk meer (hernieuwbare) opwek kan worden gefaciliteerd.’

Congestiemanagement
‘Een andere belangrijke manier om flexibiliteit in het elektriciteitssysteem te ontsluiten op momenten van schaarste is door toepassing van congestiemanagement’, vervolgt de minister.

‘Begin 2020 is er door de gezamenlijke netbeheerders hiervoor een codewijzigingsvoorstel ingediend. Een belangrijk doel hiervan is de systematiek geschikter maken voor toepassing op de distributienetten. Eind vorig jaar hebben er gesprekken plaatsgevonden en is de Autoriteit Consument & Markt (ACM) met een wijzigingsopdracht gekomen. Deze wordt op dit moment uitgewerkt.’

Forse investeringsopgave
‘Het lijkt mij verstandig, vooruitkijkend, gezien de forse investeringsopgave van regionale netbeheerders tot 2030 en daarna, samen met de aandeelhouders van de regionale netwerkbedrijven te onderzoeken hoe de kapitaalbasis van regionale netwerkbedrijven op lange termijn versterkt kan worden en of het Rijk hier een rol in kan spelen’, besluit de minister. ‘Dit om te borgen dat netwerkbedrijven een gezonde balans houden en op lange termijn kunnen blijven investeren in voldoende netcapaciteit.’

Eerder

20 april 2021 | Netbeheerders publiceren landkaart met overzicht transportcapaciteit voor zonne-energie
15 april 2021 | Netbeheerder Enexis: 40 procent van ruimte op vluchtstrook stroomnet al vergeven
15 december 2020 | Spitsstrook elektriciteitsnet definitief per 1 januari vrijgegeven

Door Edwin van Gastel, Marco de Jonge Baas

solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie...
voda
0
Minister Ollongren: wachttijd energielabel maximaal 2 weken, 400 nieuwe energieadviseurs

Minister Ollongren stelt dat er sinds 1 januari bijna 400 nieuwe energieadviseurs zijn geaccrediteerd. Uit een steekproef blijkt volgens haar verder dat de wachttijd voor een energielabel maximaal 2 weken is.

Onder meer Vereniging Eigen Huis trok recentelijk aan de bel over de oplopende wachttijden, maar ook over prijzen van energielabels die de pan zouden uitrijzen.

Niet meer zelf aanvragen
Sinds 1 januari 2021 is het niet meer mogelijk voor woningeigenaren om zelf een vereenvoudigd energielabel aan te vragen. Enkel energieadviseurs die aan huis komen, mogen de energielabels nog toekennen. Vorig jaar werd al bekend dat woningen met zonnepanelen door invoering van de nieuwe bepalingsmethoden voor het meten van de energieprestatie van gebouwen – de NTA 8800 – in sommige gevallen een slechter energielabel krijgen.

De minister stelt dat per 1 april in totaal 900 energieadviseurs beschikbaar zijn. ‘Met het huidige aantal aanmeldingen voor zowel de online als de fysieke examens voor energieadviseurs kunnen dat begin mei circa 1.000 adviseurs zijn. Mede op basis van de recentelijk geconstateerde toenemende interesse voor de opleiding van energieadviseur en de groei van aanmeldingen voor met name de fysieke examens is de verwachting dat het aantal vakbekwame energieadviseurs de komende periode toe zal blijven nemen.’

Maximaal 2 weken
Uit de evaluatie onder certificaathouders – dat zijn de gecertificeerde organisaties waarvoor de energieadviseurs werken – blijkt volgens Ollongren dat circa driekwart van de labels en BENG-berekeningen binnen de gewenste doorlooptijd of maximaal 2 weken later wordt geleverd. Woninglabel.nl heeft in februari verder een landelijk gemiddelde prijs van 256 euro gemeten.

Specifiek voor particulieren heeft Woninglabel.nl een gemiddelde doorlooptijd van aanvraag tot oplevering van het energielabel gemeten van 14 dagen in februari. In deze resultaten zijn volgens de minister geen grote regionale verschillen waar te nemen. ‘Wachttijden van enkele maanden zijn dus uitschieters en niet representatief voor de gehele markt. Daarbij zien we helaas wel terug dat vraag en aanbod elkaar nog niet altijd goed weten te vinden. Hier zijn reeds verbeteringen in doorgevoerd met betrekking tot de zoekfunctionaliteiten en datakwaliteit op www.epadviseur.centraalregistertechni... Op dit moment wordt er hard aan gewerkt om naast de certificaathouders ook zelfstandigen onder koepelorganisaties vindbaar te maken en de zoekmogelijkheden uit te breiden waarbij onderscheid wordt aangebracht in partijen die wel of niet particuliere opdrachten aannemen en het postcodegebied waarin zij werkzaam zijn.’

‘Ik heb er vertrouwen in dat deze markt zich de komende tijd verder zal ontwikkelen, dat het aantal adviseurs toe zal nemen en daarmee de uitschieters in prijzen en doorlooptijden af zullen nemen’, besluit Ollongren.

Geen boete
Begin maart nam de Tweede Kamer een motie van Kamerleden Daniel Koerhuis (VVD) en Julius Terpstra (CDA) aan over de energielabelplicht. Die motie verzoekt de minister de boete voor het niet aanvragen van een energielabel voor de verkoop van een huis op te schorten tot 1 juli 2021. Ollongren hierover: ‘Ik deel dat we moeten voorkomen dat burgers ten onrechte een boete krijgen. Daarom voer ik de motie zo uit dat er bij niet verwijtbaar handelen geen boete zal worden opgelegd. In het overgrote deel van de gevallen is het voor de gebouweigenaar momenteel mogelijk om tijdig voor het moment van verhuur, verkoop of oplevering een energielabel te laten registreren. In de uitzonderlijke gevallen waarbij dit echter niet haalbaar blijkt te zijn en bijvoorbeeld enkel een opdracht voor een energielabel wordt overlegd bij de transactie, zal de ILT hier dus rekening mee houden in de handhaving.’

solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie...
voda
0
Liander: belasting stroomnet Amsterdam groeit komende 20 jaar met factor 3 tot 4,5

De belasting van het elektriciteitsnet in Amsterdam groeit in de periode tot 2050 met een factor 3 tot 4,5. Dit staat in de nieuwe update van de Themastudie Elektriciteit Amsterdam van netbeheerder Liander.

De themastudie laat zien wat de stand van zaken is van eind 2020 en wat de impact wordt op het huidige stroomnet. Om te zorgen dat de elektriciteitsvoorziening klaar is voor de toekomst, werken de gemeente Amsterdam en netbeheerder Liander binnen het programma Elektriciteit Voorziening Amsterdam (EVA) nauw samen op het gebied van innovatie en efficiënter gebruik van het elektriciteitsnet. Vanaf nu kunnen ondernemers meedenken over die innovatieve oplossingen.

Belangrijkste conclusies
De belangrijkste conclusie van de themastudie zijn dat de vraag naar elektrisch vermogen over het algemeen de netcapaciteit bepaalt en niet het aanbod wind en zonne-energie. Datacenters (19 procent), nieuwbouw (16 procent) en mobiliteit (12 procent) hebben het meeste impact in het jaar 2050.

Het maximaal toepassen van flexibiliteit kan zorgen voor een piekreductie van 10 tot 15 procent op niveau van onderstations. In de middenspanning kan dit oplopen tot 20 à 30 procent reductie. De themastudie geeft een beeld van waar en wanneer welke maatregelen nodig zijn om een toekomstbestendige elektriciteitsvoorziening te realiseren. Wanneer geen actie wordt ondernomen, is circa 80 procent van de onderstations overbelast in 2030 en 25 tot 60 procent van de middenspanningsruimten.

Uitbreidingen beperken
Door innovatie willen de gemeente Amsterdam en netbeheerder Liander samen onnodige, kostbare uitbreidingen van het elektriciteitsnet beperken en knelpunten op het net waar mogelijk voorkomen. Uit de Themastudie Elektriciteit Amsterdam (TSA) 2.0 blijkt onder meer dat flexibiliteit, het beter afstemmen van vraag en aanbod van elektriciteit gedurende de dag, de belasting van het net in de hoofdstad kan verminderen met maximaal 30 procent. Hierdoor is er minder uitbreiding nodig en ontstaan er minder snel knelpunten.

Liander breidt het elektriciteitsnet in Amsterdam sowieso flink uit. In bijvoorbeeld de Nieuwe Meer, Bijlmer-Noord en aan de Karperweg worden bestaande elektriciteitsstations verzwaard. Voor de bouw van nieuwe stations in onder meer Strandeiland, het Havengebied en Noord is Liander met de gemeente in gesprek over geschikte locaties.

Marktconsultatie Amsterdam-West
Om de ontwikkelingen op het hoofdstedelijk elektriciteitsnet goed te kunnen faciliteren, verkent Liander verder samen met de gemeente Amsterdam de mogelijkheden van een flexibel energiesysteem waarin vraag en aanbod van energie op elkaar worden afgestemd. Voor deze verkenning zetten de partijen een zogenaamde marktconsultatie uit. De vraag aan ondernemers om mee te denken over oplossingen is specifiek voor het Westelijk havengebied en het stedelijke gebied ten zuiden van de Haarlemmerweg. Door in een vroeg stadium het bedrijfsleven te vragen naar mogelijkheden op het gebied van vraag en aanbodsturing op het net, hopen Liander en de gemeente Amsterdam de (piek)vraag naar vermogen te kunnen verminderen of verplaatsen.

In de periode tot 2 juni kunnen geïnteresseerde partijen zich inschrijven voor de marktconsultatie. Iedere partij, binnen én buiten Amsterdam, die kan bijdragen, is welkom om zich in te schrijven.

Door Marco de Jonge Baas

solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie...
voda
0
ENGIE Announces Development of 2GW Renewable Energy in Chile

ENGIE has presented at the Presidential Palace of Chile the comprehensive transformation plan for its operations in the country, which includes the development of 2 GW of renewable energy capacity and the end of its coal-fired power generation activities by 2025 (nearly 1.5 GW). This initiative is part of the Group's ambition to achieve carbon neutrality by 2050 at the latest.The Group reaffirmed its commitment of closing six units (0.8 GW) of coal capacity, including two facilities already closed in 2019, and the conversion of the three newest units (0.7 GW) to gas or biomass by 2025.

ENGIE also announced the development of a 2 GW renewable energy portfolio in Chile, representing an additional 1 GW since the last announcement in 2019. To date 0.6 GW is already under construction.

The entire plan involves an investment of EUR 1.5 billion by 2025. It will enable ENGIE to reduce CO2 emissions by 80% from its energy production activities in Chile by 2026.

In line with the country's decarbonization strategy, ENGIE has also reaffirmed its commitment to developing green hydrogen production. The Group in Chile, a pioneer in hydrogen development, is the only company to have developed three pilot projects in the country: HyEx, in collaboration with Enaex to develop green ammonia; Hydra, to promote truck mobility in the mining sector; and an initiative with Walmart that will involve the use of 149 cranes powered by green hydrogen.

Source - Strategic Research Institute
voda
0
Turkse firma dreigt drijvende energiecentrales Libanon stil te leggen
Van onze redacteur 9 mei

Een Turks bedrijf dat Libanon met drijvende energiecentrales van stroom voorziet, dreigt de productie stil te leggen vanwege een conflict over achterstallige betalingen en beschuldigingen van corruptie. Het bedrijf Karpowership levert met zijn schepen een vijfde van de Libanese energievoorziening, schrijft persbureau Bloomberg.

Het dreigement volgt op het verzoek van de financieel aanklager van Libanon om beslaglegging van de schepen van Karpowership, zolang er een onderzoek plaatsvindt naar de verlenging van de leveringscontracten. Het Turkse bedrijf - dat in Afrika en Azië in totaal 4400 MW aan energie levert met 25 schepen - zegt zeer verontrust te zijn en ontkent iedere overtreding van de wet.

Het bedrijf had in juli vorig jaar $100 mln tegoed van Libanon en dat bedrag is sindsdien toegenomen. Het land heeft door de economische crisis moeite om zijn leveranciers te betalen. Karpowership heeft bij de regering aangedrongen om in gesprek te gaan en heeft een laatste waarschuwing gegeven dat het de leveringen gaat opschorten, aldus een woordvoerder tegenover Bloomberg. De schepen van Karpowership leveren 400MW aan energie aan Libanon. Het bedrijf ligt er sinds 2013 voor anker.

Zuid-Afrika
Karpowership is ook in een dispuut verwikkeld met de Zuid-Afrikaanse regering. Het won het grootste deel van een aanbesteding om voor twintig jaar elektriciteit te leveren. Staatsenergiebedrijf Eskom - dat de laatste jaren vooral in het nieuws kwam wegens grote energietekorten - heeft zorgen geuit over de kosten en de duur van het contract.

De schepen van Karpowership liggen verder voor de kusten van Gambia, Ghana, Guinee-Bissau, Guinee, Mozambique, Senegal, Sierra Leone, Sudan, Cuba, Indonesië, Zambia en Zuid-Irak, waar ze voorzien in tien tot vele tientallen procenten van de energiebehoefte van landen en regio's.

Lees het volledige artikel: fd.nl/ondernemen/1383249/turkse-firma...
voda
0
Resultaatverbetering voor EON zet door
Duits energiebedrijf herhaalt outlook 2021.

(ABM FN-Dow Jones) E.ON heeft over het eerste kwartaal van 2021 de resultaten op jaarbasis verder weten te verbeteren en verwacht ook voor de rest van dit jaar een verdere verbetering. Dit bleek dinsdag uit de cijfers van het Duitse energiebedrijf.

Het aangepaste bedrijfsresultaat (EBIT) steeg met 14 procent naar bijna 1,7 miljard euro bij een eveneens aangepaste nettowinst die 19 procent opliep naar 809 miljoen euro.

EON noemde dinsdag operationele verbeteringen en hoger gasvolumes als belangrijkste redenen voor de stijging van de resultaten. De omzet steeg met 4 procent naar 18,4 miljard euro.

Nettoschuld

De nettoschuld kwam aan het eind van het eerste kwartaal uit op 40,8 miljard euro tegen 40,7 miljard euro op 31 december 2020.

Outlook

Voor 2021 gaat het bedrijf nog altijd uit van een aangepast EBIT van 3,8 tot 4,0 miljard euro en een aangepaste nettowinst van 1,7 miljard tot 1,9 miljard euro. In 2020 was dit respectievelijk 3,8 en 1,6 miljard euro.

Tussen 2021 en 2023 verwacht het bedrijf dat het operationeel resultaat (EBITDA) gemiddeld met 2 tot 3 procent per jaar stijgt en de EBIT met gemiddeld 8 tot 10 procent per jaar.

Aandeelhouders kunnen dit jaar rekenen op een dividendverhoging tot 5 procent.

Door: ABM Financial News.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999
voda
0
Nederland heeft komende 30 jaar 8.000 tot 13.000 nieuwe elektriciteitsstations nodig

Nederland heeft in de periode tot 2050 voor de energietransitie 8.191 tot 12.922 nieuwe stroomstations nodig. Dat blijkt uit de Integrale Infrastructuurverkenning 2030-2050 van Netbeheer Nederland.

Volgens welke scenario’s kan de energietransitie zich van 2030 naar 2050 in Nederland ontwikkelen? Welke aanpassingen aan de infrastructuur zijn nodig om die scenario’s goed te faciliteren? En wat betekenen die broodnodige aanpassingen aan de infrastructuur op hun beurt voor het ruimtegebruik, de planning, de totale kosten en de uitvoerbaarheid van de energietransitie? Met de antwoorden op deze centrale vragen geeft de Integrale Infrastructuurverkenning 2030-2050 van de landelijke en regionale netbeheerders inzicht in de mogelijke ontwikkeling van het toekomstig energiesysteem.

Eerste inschatting
Op basis van de uitkomsten van de netberekeningen is een eerste inschatting gemaakt van de aanpassingen die voor het totaal van de regionale netten noodzakelijk zijn. Het gaat daarbij om het vergroten van de capaciteit van bestaande stations, de plaatsing van extra transformatoren, het bouwen van nieuwe stations in het elektriciteitsnet bouwen, nieuwe kabelverbindingen en extra kabels leggen om de capaciteit van verbindingen te vergroten.

Nieuwe stations
Onderstaande tabel bevat het aantal benodigde nieuwe stroomstations per scenario. De huidige aantallen stations zijn als referentie opgenomen.

Voor meer, zie link:

solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie...
voda
0
PowerField start met bouw van 3 zonneparken in Leek, Kampen en Markelo

PowerField is gestart met de eerste werkzaamheden voor de realisatie van 3 zonneparken in Leek, Kampen en Markelo. Wanneer alles volgens schema verloopt, zullen deze projecten in het najaar van 2021 klaar zijn.

Deze 3 projecten zullen jaarlijks ruim 17.000 gemiddelde Nederlandse huishoudens van stroom kunnen voorzien.

Zonnepark Leeksterveld
Het zonnepark Leeksterveld komt te liggen op gronden die de gemeente Westerkwartier in Leek heeft gereserveerd voor de uitbreiding van het bedrijventerrein Leeksterveld. Dit terrein ligt ten noorden van de Rijksweg A7 ter hoogte van Leek en Tolbert.

Momenteel is de bouw aangevangen om een zonnepark te realiseren van circa 21 hectare. Het plan omvat het plaatsen van circa 90.000 zonnepanelen, waarmee 33 megawattpiek aan pv-vermogen wordt geïnstalleerd.

Zonnepark Kampen
De geschiedenis van zonnepark Kampen gaat al terug naar de zomer van 2015 toen PowerField een omgevingsvergunning indiende.

De gemeente Kampen is voorstander van duurzame-energieopwekking en heeft aangegeven op enkele locaties de mogelijkheid te hebben om een grondgebonden zonnepark te realiseren. Een van deze locaties is de Koekoekspolder. Het plan is verdeeld over 2 percelen met een totaaloppervlakte van 12,8 hectare waar 21 megawattpiek aan zonnepanelen wordt geplaatst.

Zonnepark Markelo
De locatie nabij de Herikerweg en de Rijssenseweg heeft momenteel een agrarische bestemming en sluit aan op het stedelijk gebied. In totaal bedraagt het oppervlak van deze locatie ongeveer 10 hectare. Aan de noordzijde zal bebouwing gerealiseerd gaan worden, hierdoor blijft er netto ongeveer 7 hectare over voor het zonnepark. Dit betekent dat er een zonnepark van ongeveer 6,5 megawattpiek gerealiseerd zal gaan worden.

Oppenhuizen
Bovendien is PowerField gestart met het bouwrijp maken van de gronden voor zonnepark Oppenhuizen. Het zijn de eerste stappen om de zonneweide van circa 2,7 hectare te realiseren. De eerste werkzaamheden bestaan uit het plaatsen van een hekwerk en diverse grondwerkzaamheden.

Het zonnepark bij Oppenhuizen zal jaarlijks een verwachte opbrengst leveren van circa 2.255 megawattuur.

Door Els Stultiens

PowerField start met bouw van 3 zonneparken in Leek, Kampen en Markelo
PowerField is gestart met de eerste werkzaamheden voor de realisatie van 3 zonneparken in Leek, Kampen en Markelo. Wanneer alles volgens schema verloopt, zullen deze projecten in het najaar van 2021 klaar zijn.

Deze 3 projecten zullen jaarlijks ruim 17.000 gemiddelde Nederlandse huishoudens van stroom kunnen voorzien.

Zonnepark Leeksterveld
Het zonnepark Leeksterveld komt te liggen op gronden die de gemeente Westerkwartier in Leek heeft gereserveerd voor de uitbreiding van het bedrijventerrein Leeksterveld. Dit terrein ligt ten noorden van de Rijksweg A7 ter hoogte van Leek en Tolbert.

Momenteel is de bouw aangevangen om een zonnepark te realiseren van circa 21 hectare. Het plan omvat het plaatsen van circa 90.000 zonnepanelen, waarmee 33 megawattpiek aan pv-vermogen wordt geïnstalleerd.

Zonnepark Kampen
De geschiedenis van zonnepark Kampen gaat al terug naar de zomer van 2015 toen PowerField een omgevingsvergunning indiende.

De gemeente Kampen is voorstander van duurzame-energieopwekking en heeft aangegeven op enkele locaties de mogelijkheid te hebben om een grondgebonden zonnepark te realiseren. Een van deze locaties is de Koekoekspolder. Het plan is verdeeld over 2 percelen met een totaaloppervlakte van 12,8 hectare waar 21 megawattpiek aan zonnepanelen wordt geplaatst.

Zonnepark Markelo
De locatie nabij de Herikerweg en de Rijssenseweg heeft momenteel een agrarische bestemming en sluit aan op het stedelijk gebied. In totaal bedraagt het oppervlak van deze locatie ongeveer 10 hectare. Aan de noordzijde zal bebouwing gerealiseerd gaan worden, hierdoor blijft er netto ongeveer 7 hectare over voor het zonnepark. Dit betekent dat er een zonnepark van ongeveer 6,5 megawattpiek gerealiseerd zal gaan worden.

Oppenhuizen
Bovendien is PowerField gestart met het bouwrijp maken van de gronden voor zonnepark Oppenhuizen. Het zijn de eerste stappen om de zonneweide van circa 2,7 hectare te realiseren. De eerste werkzaamheden bestaan uit het plaatsen van een hekwerk en diverse grondwerkzaamheden.

Het zonnepark bij Oppenhuizen zal jaarlijks een verwachte opbrengst leveren van circa 2.255 megawattuur.

Door Els Stultiens
voda
0
Woonwaarts en Zoncorporatie plaatsen 3.000 zonnepanelen via postcoderoos

Woningcorporatie Stichting Woonwaarts is een samenwerking gestart met de Zoncorporatie. Het eerste gezamenlijke project is de oprichting van de Duurzame Energiecoöperatie Woonwaarts.

Met die energiecoöperatie wordt via de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking – ook wel bekend als postcoderoossubsidie – subsidie aangevraagd voor de plaatsing van 3.000 zonnepanelen.

Bewonerscommunicatie
De afgelopen jaren voorzag Woonwaarts al enkele honderden huurwoningen van zonnepanelen. Via de samenwerking met de Zoncorporatie wil Woonwaarts de invulling van de duurzame ambities de komende jaren versnellen.

De duizenden zonnepanelen waarvoor nu subsidie is aangevraagd, worden geplaatst op 220 eengezinswoningen. De huurders van de betreffende woningen kunnen lid worden van de energiecoöperatie en delen zo mee in de opbrengst. Wouter Speelman van de Zoncorporatie over het project: ‘Naast de installatie en bewonerscommunicatie voeren wij ook het beheer en de administratie van de energiecoöperatie voor de 15-jarige exploitatie.’

solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie...
voda
0
Tenten Solar wint aanbesteding en plaatst 7.500 zonnepanelen op daken scholen

Tenten Solar heeft de aanbesteding van Zonnescholen gewonnen en gaat de komende 4 jaar op de daken van diverse onderwijsinstellingen verspreid door Nederland ten minste 7.500 zonnepanelen installeren.

Het initiatief voor de aanbesteding komt van Zonnescholen uit Groningen, een maatschappelijke onderneming gespecialiseerd in de ontzorging van schoolbesturen bij het realiseren van zonprojecten.

Subsidies en verzekeringen
Zonnescholen zorgt ervoor dat alles geregeld wordt, zodat het schoolbestuur nergens aan hoeft te denken. Dat gaat niet alleen om technische zaken, maar bijvoorbeeld ook om subsidies, verzekeringen en dus een Europese aanbesteding bij de aanschaf van de zonnepanelen.

‘Het is verplicht om dit soort opdrachten Europees aan te besteden’, duidt Hotze Hofstra, initiatiefnemer van Zonnescholen. ‘Dat is een specialistische klus, waar niet alle schoolbesturen dagelijks mee bezig zijn. Door dit samen te doen, wordt de drempel lager om mee te doen en is het minder werk per schoolbestuur. Zo’n aanbesteding is bij grote opdrachten niet alleen verplicht, maar heeft ook grote voordelen. Door de gezamenlijke inkoop worden een scherpe prijs en goede kwaliteit bedongen, met 15 jaar volledige garantie en onderhoud. Ook voor schoolbesturen die niet hoeven aan te besteden, is deelname aantrekkelijk, doordat met deze gezamenlijke aanpak ook zij profiteren van de scherpe prijzen en goede garanties.’

Nog steeds aanmelden
Schoolbesturen die niet aanbestedingsplichtig zijn en zonnepanelen willen aanschaffen, kunnen zich via Zonnescholen nog steeds aanmelden voor deelname aan deze nieuwe samenwerking.

De schoolbesturen die zich hebben aangesloten bij deze samenwerking zijn onder andere Stichting Arlanta uit Dokkum, Openbaar Onderwijs Groningen, PCBO Dantumadiel, PCO-Nieuwleusen en BreedSaam, een coöperatieve vereniging van 11 schoolbesturen in Breda. BreedSaam heeft als energiecollectief onder meer als doel om het energieverbruik van zijn gebouwportefeuille te verduurzamen en te besparen op de energielasten. Door zijn eigen energie op te wekken en uit te wisselen tussen de verschillende locaties, profiteren alle deelnemende scholen in het collectief.

Schooldakrevolutie
Voor de aanbesteding werkt Zonnescholen samen met de adviseurs Avalon Advies en Energy Indeed. Zonnescholen is samenwerkingspartner van de landelijke stichting Schooldakrevolutie. Samen hebben deze organisaties al vele honderden scholen ondersteund bij hun duurzame plannen.

solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie...
voda
0
We moeten veel optimistischer zijn over de snelheid van de energietransitie
14 mei

Als het gaat om nauwkeurige voorspellingen is het niet aan economen om anderen de maat te nemen. Het complexe systeem dat elke moderne economie is, laat zich nu eenmaal slecht voorspellen. Een kleine oorzaak kan grote gevolgen hebben, en andersom. Tel daarbij op de technologische en financiële schokken, het wispelturig gedrag van mensen en de instabiliteit van economische verbanden, en het is nog knap dat af en toe een prognose wél ongeveer uitkomt.

Misschien is het daarom opbeurend te zien dat ze in andere takken van sport er ook vaak naast zitten. Neem de energie-experts van het International Energy Agency (IEA). Die publiceren jaarlijks de World Energy Outlook (WEO) met daarin hun prognose over de snelheid waarmee duurzame energie opkomt. Die laat zich buitengewoon moeilijk voorspellen, doordat het een inschatting vergt van prijzen en kosten, van technologische ontwikkelingen en van overheidsbeleid. Dan zit je er snel naast met je voorspelling. Maar opvallend is dat het IEA zich telkens in positieve zin laat verrassen: de opmars van duurzame energie gaat veel sneller dan verwacht.

Het meest springt dat in het oog bij de ramingen voor zonne-energie. Het Britse Carbonbrief.org, dat nieuws over klimaat en energie verzamelt, maakte begin deze week een overzicht van voorspellingen van het IEA over de toename van de wereldwijde capaciteit aan zonnepanelen en zette die af tegen de werkelijke ontwikkeling.

In 2009 verwachtte het IEA dat de jaarlijks toegevoegde capaciteit zou stijgen van 5 gigawatt (GW) naar 12 GW in 2021. In de jaren daarna werd deze voorspelling voorzichtig naar boven bijgesteld. In de WEO van 2016 ging men uit van een jaarlijkse groei met zo’n 50 GW. Een exponentiële toename werd nooit verwacht.

In werkelijkheid vond die wel plaats. De groei van de capaciteit schoot omhoog en ging vrijwel elk jaar weer sneller dan het voorafgaande jaar. In 2016 kwam er maar liefst 75 GW bij. In 2018 was dat 95 GW. En vorig jaar steeg de capaciteit met 135 GW.


Het IEA liet zich steeds weer verrassen. In de nieuwe update, die afgelopen week verscheen, gaat men uit van een 25% hogere capaciteitsgroei van duurzame energie dan een half jaar geleden nog werd verwacht. Vergeleken met de raming van mei 2020 is er zelfs sprake van een 40% hogere groeiverwachting. In het rapport spreekt uit zo ongeveer elke alinea de verbazing over deze snelle toename. Alinea’s beginnen consequent met woorden als 'ondanks de pandemie', 'ook al werden in China subsidies afgebouwd' en 'in weerwil van de lage elektriciteitsvraag'. De verbazing druipt ervan af.

Het gaat mij er niet om dat de experts van het IEA er structureel naast zitten; voorspellen is nu eenmaal moeilijk. Maar de consequente onderschatting moet wél gevolgen hebben voor de manier waarop we naar de transitie-opgave kijken. Afscheid nemen van fossiele energiebronnen wordt vaak voorgesteld als een bijkans onmogelijke opdracht die enorm veel geld zal kosten en het huishoudboekje van burgers overhoop gaat gooien. In de praktijk blijkt de transitie vaak sneller en goedkoper te verlopen.

Dat geldt voor zonne-energie, waarvan de kostprijs deze eeuw meer dan 90% daalde. En voor wind op zee, waarvoor de klaargezette subsidies nauwelijks nodig bleken. We zien het ook bij de CO2-prijs in het Europese handelssysteem: de €50 die momenteel wordt betaald voor het recht om een ton broeikasgas uit te stoten, werd eigenlijk pas tegen het eind van dit decennium verwacht.

Opslag van CO2 in oude gasvelden gaat de belastingbetaler €2 mrd kosten, zo viel afgelopen week te lezen. Maar betrokkenen denken dat uiteindelijk zal blijken dat het een stuk goedkoper kan.

Het zijn natuurlijk fijne meevallers, maar bij voorbaat schermen met grote bedragen, hoge kosten en schijnbaar onhaalbare doelen zorgt er wel voor dat de energietransitie als een enorm zware opgave wordt gezien. De lol gaat eraf en maakt plaats voor fatalisme. Zo jagen we de burger het gele hesje in. Daarom graag meer aandacht voor de meevallers, de kostendalingen en de versnellingen, want daarvan zijn er genoeg.

Lees het volledige artikel: fd.nl/opinie/1383896/we-moeten-veel-o...
voda
0
Meer onderzoek naar omstreden aanleg stroomkabels in Waddengebied
Van onze redacteur 18 mei

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gaat meer onderzoek doen naar welke toekomstige stroomkabels er nodig zijn in het Waddengebied. Dat schrijft demissionair minister Bas van 't Wout in een dinsdag gepubliceerde Kamerbrief.

Het gaat om de aanleg van nieuwe stroomkabels onder de Waddenzee, dat Werelderfgoed is, en het oostelijke deel van Schiermonnikoog. Vanaf een nieuw windpark in de Noordzee, dat 67 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog ligt, moet stroom worden getransporteerd naar de Eemshaven. Daarvoor is een ondergrondse verbinding nodig.

De plannen voor de aanleg van de stroomkabels zorgden naast Kamervragen ook voor commotie bij onder meer natuurorganisaties en lokale bewoners. Zij vrezen voor veel ecologische schade. Een petitie tegen de komst van stroomkabels onder Schiermonnikoog werd door meer dan 24.000 mensen getekend.

Van 't Wout heeft samen met onder meer de gemeenten, netbeheerder Tennet en de regionale partners in het Omgevingsberaad Waddenzee, afgesproken dat er meer onderzoek komt naar de aanleg van stroomkabels in het gebied. Dit onderzoek moet in september afgerond zijn. Mocht daaruit blijken dat er 'goede redenen' zijn om het huidige plan rond de stroomkabels te wijzigen, dan neemt de minister dat in overweging, schrijft hij.

Lees het volledige artikel: fd.nl/economie-politiek/1384315/meer-...
voda
0
Alliander vraagt aandeelhouders om 600 miljoen euro voor investeringen in stroomnet

Netwerkbedrijf Alliander – waartoe netbeheerder Liander behoort – heeft zijn aandeelhouders om 600 miljoen euro kapitaal gevraagd om het eigen vermogen te versterken en te kunnen blijven investeren in het stroomnet.

De kapitaalversterking is nodig om te kunnen blijven investeren in de energietransitie die leidt tot meer duurzame, lokaal opgewekte energie en een groeiende vraag naar elektrisch vermogen.

1,2 miljard euro per jaar
Dit maakt het noodzakelijk om de capaciteit van de elektriciteitsnetten te verzwaren en uit te breiden zodat ook in de toekomst alle windmolens, zonnepanelen, laadpalen en warmtepompen kunnen worden aangesloten. In de komende 10 jaar verzet het netwerkbedrijf even werk als in de afgelopen 40 jaar. De komende jaren investeert Alliander tot ongeveer 1,2 miljard euro per jaar in zijn energienetten. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van de afgelopen jaren.

Voldoende eigen vermogen
Alliander heeft op dit moment een gezonde financiële positie. Echter, om de voor de energietransitie benodigde investeringen te kunnen blijven doen en tegelijkertijd financieel gezond te blijven, moet het eigen vermogen van Alliander worden versterkt. Voldoende eigen vermogen is belangrijk om een solide kredietwaardigheid te behouden, zodat blijvend tegen gunstige tarieven kan worden geleend op de kapitaalmarkt.

Samen met de grootste aandeelhouders van Alliander is het afgelopen jaar verkend op welke wijze het eigen vermogen kan worden versterkt.

Obligatielening
Gegeven de enorme investeringen die op Alliander afkomen, is op basis van de gesprekken met de grootste aandeelhouders geconcludeerd dat uitgifte van een reverse converteerbare hybride obligatielening van 600 miljoen euro noodzakelijk en wenselijk is. Een dergelijke lening telt bij de beoordeling van de kredietwaardigheid al voor 50 procent mee als eigen vermogen. Daarnaast heeft Alliander het recht om onder voorwaarden de lening te zijner tijd geheel of gedeeltelijk om te zetten in aandelen.

‘Wij zijn ervan overtuigd dat wij met deze vorm van versterking van ons eigen vermogen een financieel interessante propositie aan onze aandeelhouders voorleggen’, stelt Walter Bien, chief financial officer van Alliander over de gevraagde kapitaalversterking. Hiermee geven Alliander en zijn aandeelhouders samen verder invulling aan de benodigde investeringen voor de energietransitie.’

Verlagen kosten
Om de toekomstige financiële uitdagingen te kunnen opvangen, heeft Alliander verschillende sporen ingezet. Naast het financieringsverzoek aan de aandeelhouders blijft Alliander werken aan een wendbare, slagvaardige en kostenefficiënte organisatie. Zo is de interne bedrijfsvoering aangepast en is er continue aandacht voor zowel het verlagen van de kosten als het verhogen van de productiviteit. Daarnaast worden gesprekken gevoerd met de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en de ministeries van Financiën en Economische Zaken en Klimaat (EZK) over mogelijke oplossingen voor het bredere financieringsprobleem in de sector.

De komende maanden beraden de individuele aandeelhouders zich op hun eventuele participatie in de reverse converteerbare hybride obligatielening. De formele uitgifte hiervan is voorzien voor december 2021.

Eerder
9 april 2021
Alliander vraagt aandeelhouders om extra kapitaal voor netbeheerder Liander
2 april 2021
Stedin Groep vraagt aandeelhouders om 200 miljoen euro voor investeringen energietransitie
20 februari 2020
Enexis vraagt aandeelhouders extra kapitaal voor investeringen in elektriciteitsnet

Door Els Stultiens

solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie...
voda
0
Damen Electrical Booster Stations to Johann Bunte Bauunternehmung

Damen has delivered two electrically powered booster stations to the German dredging contractor Johann Bunte Bauunternehmung GmbH & Co KG. The zero emission high efficiency drive of the boosters marks an important step in the energy transition, going from diesel to green power. Both boosters will start on their first project in Niedersachsen in Germany in August.

The identical boosters have been designed and built by Damen Dredging Equipment. The containerised unit houses the Damen dredge pump, which is driven by a 1,095 kW Siemens electro motor, through a gear box. In a separate space the frequency drive and switch board are located. The booster stations receive their power via a local 690 V AC power cable. They can be operated from the dredge using remote control, including automatic control of the multiple dredge pumps. Each booster has the size of a 30’ container for practical relocation.

Both E-boosters have been tested extensively at the Damen Dredging yard in Nijkerk, the Netherlands.

The customer, Johann Bunte Bauunternehmung GmbH & Co. KG, is a well-known German family-owned contractor with a large portfolio in dredging and construction projects.

A Niedersachsen motorway project will be the maiden job for the silent boosters. They will work behind the stationary dredger Pirate II, and will pump 1.2 Mio. m³ sand over a distance of 7.6 kilometres through a nature reserve to the new A26 motorway near Hamburg.

Source - Strategic Research Institute
voda
0
Vattenfall to Build Europe’s Large E Boiler in Amsterdam

Vattenfall has been granted permit and Dutch SDE++ subsidy to build a 150 MW “Power-to-Heat” E-boiler at the company’s heat and power plant Diemen in Amsterdam. The final investment decision is scheduled for mid-2022, after the recently initiated tender has been completed. The E-boiler is believed to be the largest in Europe and can be put into use in 2024.

With the current expected deployment of the E-boiler, Vattenfall initially expects to be able to supply approximately 15% of the heat in the Amsterdam region with renewable wind and solar electricity. However, the number of hours that the E-boiler can run will increase in the coming years, given the growth in the number of wind and solar farms in the Netherlands. In 2019, Vattenfall commissioned a 120 MW e-boiler in Berlin which so far is the largest within the company.

The Dutch SDE++ scheme provides subsidies for the use of techniques for the generation of renewable energy and other CO2-reducing techniques. SDE++ subsidies are awarded over a period of 12 or 15 years, depending on technology. The E-boiler is similar to a 'kettle': the installation converts electricity into hot water, which can be supplied to households and companies or that can be stored in the already present heat buffer, a large 'thermal flask'

Source - Strategic Research Institute
Bijlage:
2.620 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 126 127 128 129 130 131 | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

 AEX
728,48  +3,03  +0,42%  11 jun
 AMS25-24h^ 728,48 0,00%
 Germany30^ 15.779,70 +0,55%
 Dutch15-index 19.108,70 +0,15%
 BEL 20 4.190,07 +0,52%
 Europe50^ 4.139,93 +0,32%
 Euro30-index 21.134,94 0,00%
 US30^ 34.478,64 0,00%
 Nasd100^ 13.998,31 0,00%
 US500^ 4.247,56 0,00%
 Japan225^ 29.044,56 0,00%
 Gold spot 1.872,54 -0,27%
 EUR/USD 1,2105 -0,03%
 WTI 70,79 0,00%
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer

Stijgers

AMG +2,84%
ArcelorMittal +2,23%
OCI +2,07%
BAM +2,05%
AALBERTS NV +1,83%

Dalers

Acomo -1,93%
Eurocommercia... -1,83%
JUST EAT TAKE... -1,51%
TomTom -1,46%
Lucas Bols -1,38%