Slimme energie meters.Handig of niet gewenst?

51 Posts, Pagina: 1 2 3 » | Laatste
voda
0
Slimme energie meters.
Willen wij zo'n apparaat of niet?
Ik ben er geen voorstander van. In dit tempo bestaat er dadelijk geen "privacy" meer.

Slimme Energiemeter
Op 24 maart beslist de 1ste kamer over de invoer van de zogenaamde 'slimme energiemeter'. Het voorstel is de energiemeter verplicht te stellen voor alle inwoners in Nederland.
De ‘slimme’ energiemeters registreren per kwartier hoeveel elektriciteit- en op uurbasis hoeveel gas- er ‘achter de voordeur’ van iedereen wordt gebruikt. De netwerkbeheerder is verplicht dit door te geven aan de energie-maatschappij waar men op afstand minutieus kan volgen of mensen thuis zijn, hoe veel mensen er vermoedelijk in huis zijn, hoe laat de klant gaat slapen, hoe warm men het stookt, wanneer men op vakantie gaat enz.
Wet Vorderen Gegevens
Op grond van de Wet Vorderen Gegevens kan indirect ook de overheid over al deze gegevens beschikken. Men kan de gegevens gebruiken om individuele klanten te monitoren om afwijkende verbruik/gedragspatronen op te sporen en om op afstand energie-levering te stoppen of af te knijpen.
Wetsvoorstellen, die nu bij de Eerste Kamer liggen, stellen de invoering van deze ‘slimme’ meters voor alle kleinverbruikers verplicht.

Inbreuk
Voor een groot aantal mensen vormt dit een onacceptabele inbreuk op hun persoonlijke leven. Bovendien levert het systeem, van op afstand te registreren gegevens, ook het gevaar op dat deze kunnen worden afgetapt door onbevoegden. Wat hiervan de consequenties kunnen zijn betreft niet enkel het doorsluizen van klantgegevens maar ook de mogelijkheid om op afstand van individuen of hele woonwijken de energievoorziening af te sluiten. Officieel heet het dat de invoering bedoeld is om mensen er bewuster van te maken dat ze minder energie moeten gaan gebruiken.

Op 3 juni 2008 heeft de Tweede Kamer met de wetsvoorstellen ingestemd. Vóór stemden PvdA, D'66, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA, PVV en het lid Verdonk.
Op 14 juni 2008 liet het College Bescherming Persoons-gegevens, in een brief aan de minister van Economische Zaken, weten dat het wetsvoorstel over de 'slimme' energiemeter strijdig is met de Wet Bescherming Persoons-gegevens.

‘Het verzamelen en beschikbaar stellen van gegevens over het energieverbruik, ongeacht de toestemming van de betrokkene, is niet toegestaan”.

Bron:
Wat vindt Nederland ervan?
[verwijderd]
0
quote:

voda schreef:Voor een groot aantal mensen vormt dit een onacceptabele inbreuk op hun persoonlijke leven.

en

Op 14 juni 2008 liet het College Bescherming Persoons-gegevens ... weten dat het wetsvoorstel over de 'slimme' energiemeter strijdig is met de Wet Bescherming Persoons-gegevens.


Veel meer valt er niet over te zeggen.
voda
0
Jammer dat dit forum zo weinig bezocht wordt.
Staan toch een hoop wetenswaardigheden op energie gebied.
[verwijderd]
0
voda
0
quote:

John Cleese schreef:


Zou je echt al die nutteloze roeptoeters van de KK hier willen hebben?

Dat zijn jouw woorden, maar af en toe wat inbreng én respons van andere "energie minded" posters zou niet gek zijn. Zomaar een mening hoor....
[verwijderd]
0
De wetsvoorstellen voor het invoeren van 'slimme' meters voor energieverbruik druisen in tegen mijn fundamentele burgerrechten op vrijheid en een ongestoord gezinsleven en introduceren een totaal onnodig risico voor mijn veiligheid. Derhalve ben ik van mening dat de overheid mij nimmer zou mogen verplichten tot het accepteren van meting van mijn energiegebruik door 'slimme' energiemeters.

De redenering dat 'slimme meters' bewuster en efficiënter energiegebruik zouden stimuleren is misleidend. 'Slimme' meters gebruiken nota bene zelf energie en zijn niet zo 'slim' dat ze de overcapaciteit van eigen opgewekte zonne-energie kunnen meten.

Het registreren van mijn energieverbruik dient om de kosten van de hoeveelheid afgenomen energie te kunnen berekenen en ik acht het onwenselijk dat deze registratie voor andere doeleinden wordt ingezet. Dat het systeem gebruikt kan worden om mijn gedrag te monitoren, en de gegevens door te spelen aan geïnteresseerde derden en mijn energielevering op afstand te kunnen afsluiten zijn technische mogelijkheden waaraan ik mijn gedrag 'achter de voordeur' niet gekoppeld wil zien.

Bij deze steun ik het dringende verzoek aan de Eerste Kamer om niet met de 'slimme' meter plannen voor energieverbruik in te stemmen.

Bron: wijvertrouwenslimmemetersniet.nl/

m.vr.groet
voda
0
God zij dank!

7 april 2009
Geen verplichte slimme energiemeters

De Minister van Economische Zaken moet het wetsvoorstel slimme energiemeters aanpassen naar aanleiding van het debat in de Eerste Kamer op 7 april 2009. De slimme energiemeter moet een keuze voor consumenten zijn, op weigering staat geen straf. Consumenten die de oude meter willen laten hangen, zijn daarin vrij. De Eerste Kamer dwingt de minister hiermee de heetste hangijzers voor de Consumentenbond uit het wetsvoorstel te halen. De bond roept de Tweede Kamer op om in het belang van consumenten in te stemmen met deze wijzigingen.

Niet eerder dan eind 2011 wordt er een besluit genomen over een grootschalige vrijwillige uitrol van slimme energiemeters. De bond roept de regering en energiebeheerders echter op consumenten die wel gebruik willen maken van de slimme meter goed te informeren over mogelijkheden en risico’s van de slimme energiemeter en ook te kijken naar alternatieve mogelijkheden om consumenten inzicht te geven in energieverbruik en energiebesparing.

EVRM

De Consumentenbond is al lang tegenstander tegen een verplichte uitrol van een slimme digitale energiemeter. Het wetsvoorstel ‘slimme meters’ was ooit bedoeld om consumenten inzicht te geven in hun energiegebruik en om zodoende energie te kunnen besparen. Het is echter niet vanzelfsprekend dat de slimme energiemeter leidt tot energiebesparend gedrag van consumenten. Daarnaast maakte het wetsvoorstel grove inbreuk op de meest fundamentele rechten van de mens, namelijk het recht op respect voor privé-leven en gezinsleven (artikel 8 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens).

voda
0
Consumentenbond voor slimme energiemeter
26 apr 2010, 11:47 uur

DEN HAAG (AFN) - De Consumentenbond staat achter een aangepast voorstel voor de invoering van de zogenoemde slimme energiemeter. Het voorstel, dat onder meer voorziet in een betere bescherming van persoonsgegevens, is maandag door minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken naar de Tweede Kamer gestuurd.

Een slimme energiemeter stuurt digitale informatie naar de netwerkbeheerder. Het apparaat kan op afstand worden bediend en uitgelezen. Een eerder voorstel van de minister werd door de Eerste Kamer afgewezen omdat het inbreuk zou maken op de privacy. De Consumentenbond stond er ook niet achter.

Volgens een zegsvrouw van de Consumentenbond is het nieuwe voorstel van de minister acceptabel. ,,Belangrijke kritiekpunten die we hadden, zijn hiermee weggenomen.''

Idee

Het idee achter de energiemeter is dat energiebedrijven betere informatie kunnen geven over het verbruik. Dat zou moeten leiden tot energiebesparing. Een ander voordeel is dat bij een verhuizing duidelijker kan worden afgelezen hoeveel iemand heeft verbruikt. Ook hoeven de bedrijven niet meer langs deuren te gaan om de meterstanden op te nemen.

In het nieuwe voorstel van de minister worden consumenten niet verplicht aan de plaatsing van de meter mee te werken. Verder mag het energiebedrijf de meter alleen bekijken voor het tweemaandelijkse energieoverzicht en bij verhuizingen.

jj77
0
Toen ik dit kopje las dacht ik ff dat het ergens anders over ging,namelijk;

www.vphase.com/index.asp

Dat ding bespaart wel en die zgn "slimme meter" zal wel door de leveranciers worden doorberekend op een "vieze" manier,kunnen ze weer lekker de "netwerkkosten opkrikken...
voda
0
Slimme meters
16 november 2010 | Het Financieele Dagblad
Door: Fennama, H.;Eenhoorn, J.W.

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de introductie van slimme meters. De netbeheerder krijgt daarmee de taak om voortaan slimme meters te plaatsen, een taak die wij graag op ons nemen, aangezien dit prima aansluit bij onze maatschappelijke rol. Een belangrijke reden voor slimme meters is energiebesparing, en daar wil Enexis graag een bijdrage aan leveren.

Minister Verhagen (EL&I) liet weten dat niet netbeheerders maar 'de markt' een rol heeft om energiebesparing te bevorderen. Wij zien dat anders. Aan de slimme meter kun je een display koppelen waarmee de consument via internet zijn energieverbruik kan bijhouden. Uit tests blijkt dat klanten dan toch minder energie gaan verbruiken en goedkoper uit zijn. Op de lange termijn draagt dit bij aan de betaalbaarheid van ons netwerk omdat er minder investeringen nodig zijn.


etc.

www.fd.nl/artikel/20721030/slimme-meters
voda
0
Jan Willem Zwang

Vrijbit, een belangenbehartiger voor privacy, heeft de Eerste Kamer een kritische brief geschreven over de slimme meter. Wat een gedoe toch allemaal om een meter die helemaal niet slimmer is dan de huidige meters.

Het enige verschil zit in het feit dat ie op afstand uitleesbaar is. Dat mensen hierdoor het 'risico' lopen dat anderen weten dat ze niet thuis zijn, is niet groter dan dat de meteropnemer aanbelt en constateert dat ze niet thuis zijn. Of de glazenwasser die overal naar binnen kan kijken en ook nog eens ziet wat een schitterend plasmascherm er aan de muur hangt.

Slimme enquête in België

In Vlaanderen heeft de VREG, zeg maar het Vlaamse Tennet, een enquête gehouden onder 1.000 gezinnen en 1.005 bedrijven met 5 tot 200 werknemers. Belangrijke uitkomst: 86% van de gezinnen ziet geen privacyproblemen. Slim van de Belgen. Stel dat in Nederland ook 86% van de gezinnen geen problemen ziet voor de privacy, moet de Vrijbit dan nog steeds kritische brieven blijven schrijven?

Er waren nog wel meer interessante conclusies naar aanleiding van de enquête. Zo denkt 33% van de gezinnen 2 tot 5% elektriciteit te gaan besparen met een slimme meter en 16% denkt meer dan 10% te gaan besparen. Voor gas is dit respectievelijk 36% en 12%. De bedrijven die mee hebben gedaan zijn hoopvoller: 30% verwacht tussen de 5% en 10% aan elektriciteit te gaan besparen en 11% denkt tussen de 10% en 20% minder elektriciteit te gaan verbruiken dankzij de slimme meter.

Gezinnen zijn vooral geïnteresseerd in de besparing in euro's (63%) en in mindere mate in de besparing in kWh (22%) en slechts 12% wil beide. 84% van de gezinnen wil een vergelijking met het verbruik in het vorige jaar. Op basis van de interesse in besparing (euro of kWh) zou je je echter kunnen afvragen of ze niet liever een vergelijking zouden zien met de kosten vorig jaar in plaats van het verbruik.

En nu Nederland...

Een interessant onderzoek en ik zou dit best wel eens voor Nederland willen zien. Wat verwachten wij nu eigenlijk van de slimme meter? Van de meter zelf helemaal niets toch? Het gaat vooral om de diensten die straks aangeboden gaan worden op basis van de slimme meter. En dan heb ik het niet over kastjes die op groepenniveau kunnen aan- of uitschakelen, maar over echt slimme diensten.

NXP is nu bezig met chips voor allerhande huishoudelijke apparatuur waarmee je die 'op afstand' kunt aan- en uitschakelen. Daar hebben de dienstverleners rondom de slimme meter straks echt iets aan. Ik zie het al helemaal voor me: een mooie App op mijn iPhone die me een berichtje stuurt dat mijn lamp in de slaapkamer, de pc op zolder en de stoomdouchecabine in de badkamer aanstaan en dat de tv in de huiskamer nog op standby staat. Er wordt gevraagd of ze uit kunnen. Even nadenken, de pc niet want die staat films te downloaden, maar de rest wel. Vink, vink, vink.

Weet u het zeker, vraagt de App? Ja hoor. Geregeld. En vervolgens krijg ik mijn vrouw aan de lijn die net stond te douchen…


Jan Willem Zwang is ondernemer in de energiemarkt sinds 2002 en oprichter en eigenaar van Green Spread.

voda
0
Slimme energiemeter volgend jaar ingevoerd
22 februari 2011, 16:34 | ANP
DEN HAAG (AFN) - De zogenoemde slimme energiemeter, een apparaat dat op afstand kan worden bediend en uitgelezen, kan vanaf volgend jaar worden ingevoerd. De Eerste Kamer is dinsdag akkoord gegaan met twee aangepaste wetsvoorstellen hierover van minister Maxime Verhagen (Economische Zaken).

Een slimme energiemeter stuurt digitale informatie naar de netwerkbeheerder. Het idee erachter is dat deze betere informatie kan geven aan de consument. Dat zou moeten leiden tot energiebesparing. Een eerder voorstel van de vorige minister Maria van der Hoeven werd door de Senaat afgewezen omdat het inbreuk zou maken op de privacy.

Het nieuwe voorstel voorziet in een betere bescherming van persoonsgegevens en kan niet verplicht worden opgelegd aan consumenten. De slimme meter wordt eerst op kleine schaal ingevoerd.

[verwijderd]
0
Het slimme aan een slimme energiemeter was vroeger, en volgens ECN, dat er ook energie teruggeleverd kon worden

Maar daar hoor je dus niets meer over

Dus dat ding is helemaal niet slim, en dus ongewenst
jj77
0
quote:

jj77 schreef op 26 april 2010 16:49:


Toen ik dit kopje las dacht ik ff dat het ergens anders over ging,namelijk;

www.vphase.com/index.asp

Dat ding bespaart wel en die zgn "slimme meter" zal wel door de leveranciers worden doorberekend op een "vieze" manier,kunnen ze weer lekker de "netwerkkosten opkrikken...

nee JJ,het gaat nog steeds over die "niet zo snuggere" energiemeter ook in Zuid Korea hetzelfde liedje;
www.bloomberg.com/news/2012-03-12/sou...
voda
0
Veel Britse slimme meters vervangen
Gepubliceerd op 5 apr 2012 om 18:46 | Views: 0

LONDEN (AFN) - Het Britse energiebedrijf Centrica moet veel van de 400.000 'slimme meters' voor gas- en stroomverbruik vervangen. De meters in de Britse huizen voldoen niet aan nieuwe overheidsnormen, aldus het bedrijf donderdag.

Alle Britse huishoudens moeten uiterlijk 2019 zo'n slimme meter hebben, waarmee de meterstanden digitaal op afstand zijn af te lezen. In Nederland zijn de meters ook in opkomst, maar de invoering gebeurt hier op vrijwillige basis.

Centrica was tot vorig jaar eigenaar van het Nederlandse Oxxio. Dat is verkocht aan Eneco.
voda
0
5 faalpunten van de slimme meter

Gepubliceerd: 12 februari 2015 16:16 | Laatste update: 12 februari 2015 16:50

Momenteel loopt de grote uitrol van slimme meters, of ‘grootschalige aanbieding’ zoals energiebedrijven het liever noemen. Maar het systeem van uitlezen op afstand blijkt helemaal niet zo slim. Siebe Schootstra zet vijf faalpunten van de slimme meter op een rij.


1. Slimme meter niet zo veilig

De slimme meter is lek, in de zin dat iedereen die dat wil de informatie kan aflezen, zo onthulde Z24-medewerker Jaap Meijers. Netbeheer Nederland beschrijft het probleem inmiddels op haar website.

Bedrijven die apps leveren voor energiemonitoring hebben in principe toegang tot de data van alle slimme meters. Netbeheer Nederland haast zich nu om met een gedragscode voor die bedrijven te komen – de ‘overige dienstenaanbieders’.

Veel verschil zal het niet maken. Er was al een gedragscode: men behoort een schriftelijke machtiging te hebben van de bewoner voor de energiedata die ook nog eens ieder jaar vernieuwd moet worden. Zonder controle op de aanbieders van ‘overige diensten’ zal het risico blijven bestaan dat verbruiksdata in handen komen van bijvoorbeeld inbrekers.

2. Slimme meter bespaart niet

Inzicht in energiedata verhoogt het bewustzijn van het verbruik van elektriciteit en gas en mogelijke onnodige verspilling daarvan. De slimme meter zelf zorgt helemaal niet voor energiebesparing. Diegene die actief op energie wil besparen, weet zelf wel dat de cv op tijd uit kan en dat je niet onnodig lichten laat branden. Of juist niet, als je dat comfortabeler vindt.

Voor monitoring van het energieverbruik is ook helemaal geen slimme meter nodig. Ook bestaande analoge meters laten zich prima uitlezen en zijn te koppelen aan handige apps. Het aandringen op installatie van de slimme meter hoort thuis in de categorie ‘bespaarbetutteling’.

3. Slimme meter ziet geen zonnepanelen

De slimme meter software bevat vier telwerken, voor normaal en piektarief en voor afname (levering) en teruglevering. De meter ‘ziet’ wel wat teruggeleverd wordt aan het net, net zoals de draaischijfmeter terugdraait, maar ziet niet wat zonnepanelen of een windmolen aan stroom produceren.

Gemiste kans, want nu moet een extra meter opgenomen worden om de opbrengst van zelf geproduceerde elektriciteit te kunnen meten. Omdat de netbeheerder lokaal opgewekte stroom niet ziet, is het ook niet zeker dat salderen gaat lukken. Consumenten moeten zelf opgeven dat men zonnepanelen gebruikt.

4. Niet binnen drie maanden geïnstalleerd

Dat is de belofte van de netbeheerders, maar de praktijk is anders. Voor diegene die de ‘grootschalige aanbieding’, het eufemisme voor grote uitrol, niet wil afwachten, kan een prioriteitsplaatsing aangevraagd worden.

Netbeheerders hebben zich verplicht binnen drie maanden de meters te verwisselen. Dat wordt in de praktijk lang niet altijd gehaald en soms is plaatsing zelfs niet mogelijk. Zo blijken gasmeters met een groot kaliber niet voorradig te zijn. Ook hanteren netbeheerders verschillende voorwaarden. Zo plaatst Delta alleen ‘duo-setjes’ (dus elektra en gas). Staat de gasmeter te ver weg – of is deze er niet – dan is de plaatsing ‘technisch niet mogelijk’.

5. Slimme meter levert ‘domme data’

De meter beschikt over software die ‘near real time’ data opneemt. Eenmaal per etmaal worden deze data met een simkaartje doorgezonden naar een centrale dataserver van Energie Data Services Nederland (EDSN). In dat bestandje zitten echter alleen de uurwaarden van het gasverbruik en de kwartierwaarden van het elektriciteitsgebruik.

De meter zelf beschikt wel over een uitgang, de P1 poort, waardoor de tiensecondendata gebruikt kunnen worden om bijvoorbeeld de ‘slimme’ thermostaat te voeden. Of dit door eindeloos gepolder komt of door het P-woord (privacy) is niet te achterhalen, maar de meter is alleen binnenshuis ‘slim’. Buitenshuis dus niet.

Het dom houden van de slimme meter is op termijn onhoudbaar. De belofte van energieleveranciers en netbeheerders om ‘nooit mee te zullen kijken’ is huichelachtig, zeker omdat ze — zie punt 1 — de hele wereld mee laten kijken. De ontwikkeling van ‘the internet of things’, de groeiende behoefte aan vraag- en aanbodsturing binnen (lokale) energienetwerken met het schuivende businessmodel van fossiel naar lokaal hernieuwbaar maakt het analyseren en inzetten van gedetailleerde verbruiksprofielen een logische volgende stap.

Siebe Schootstra is hoofdredacteur van de sites EnergieBusiness.nl, EnergieOverheid.nl en EnergieVastgoed.nl.


www.z24.nl/ondernemen/slimme-meter-vi...
voda
0
Slim, zo'n slimme meter?

woensdag 18 februari 2015 | 13 reacties

Dit jaar start de grootschalige uitrol van de slimme meter. Dat betekent dat alle kleinverbruikers tussen nu en 2020 gratis een slimme meter aangeboden krijgen van hun netbeheerder. Maar wat doet een slimme meter nu precies en mag u de slimme meter ook weigeren?

Wat is een slimme meter?

Een slimme meter is een nieuw soort energiemeter voor elektriciteit en gas die de ouderwetse analoge meter gaat vervangen. Uw netbeheerder kan via deze digitale meter uw meterstanden op afstand lezen. Daardoor hoeft u dus niet meer zelf in de meterkast te duiken of de meteropnemer binnen te laten. Daarnaast krijgt u meer inzicht in uw energieverbruik waardoor besparen eenvoudiger wordt.

Waarom de slimme meter?

De uitrol van de slimme meter heeft als doel dat we zuiniger met energie omgaan. Naast het verkrijgen van meer inzicht in het eigen verbruik en de mogelijkheden om energie te besparen, geeft het ook meer zicht op de energiestromen en eventuele overbelasting op het net. Door de komst van duurzame energiebronnen als wind- en zonne-energie zijn de energiestromen lastiger te meten. Slimme meters bieden daar meer inzicht in waardoor het makkelijker wordt verspilling tegen te gaan.

Wat zijn de voordelen?

De slimme meter stuurt de meterstanden automatisch door naar uw netbeheerder, die ervoor zorgt dat de gegevens zes keer per jaar bij uw energieleverancier terecht komen. Daardoor hoeven meterstanden nooit meer te worden geschat omdat u vergeten bent de meterstanden tijdig door te geven. Het is door de komst van de slimme meter ook eenvoudiger bij te houden (met een speciale app) of het maandelijkse termijnbedrag toereikend is of niet. Verder worden processen voor het wisselen van energieleverancier, verhuizen en de jaarafrekening makkelijker.

Actueel energiegebruik

De slimme meters die vanaf 1 januari 2014 zijn geplaatst geven niet alleen de meterstanden, maar ook het actuele energiegebruik aan. Wilt u dat op uw computer of op een display in bijvoorbeeld uw huiskamer kunnen bekijken, dan kunt u uw slimme meter via een apparaatje koppelen aan een display of via uw router aan een pc. Op het display of uw pc kunt u vervolgens uw actuele verbruikshistorie aflezen en zien waarop u kunt besparen. Daarnaast zijn er diverse applicaties voor uw slimme meter.

Energie leveren via de slimme meter

Als u energie gaat leveren -dus als u zelf meer opwekt dan u gebruikt-, en uw meter blijkt daarvoor niet geschikt te zijn, dan plaatsen alle netbeheerders kosteloos een nieuwe slimme meter. U moet hiervoor wel uw installatie aanmelden via energieleveren.nl. Uw netbeheerder bekijkt dan of uw meter geschikt is en geeft door aan de betreffende energieleverancier dat die (terug)leverstanden kan verwachten. Een aantal oude (ferraris)meters zijn in staat om ook andersom te draaien. De meterstand loopt dan terug. De energieleverancier hoeft in dat geval niet te salderen, maar rekent gewoon af op de lagere stand die de meter aangeeft.

Gebruik van de meterstanden

Uw netbeheerder krijgt één keer per twee maanden de meterstanden vanuit de slimme meter binnen. Die worden doorgestuurd naar uw energieleverancier die deze gegevens doorstuurt naar u via het zogenaamde tweemaandelijks verbruiksoverzicht. U krijgt met een slimme meter dus in ieder geval een keer per twee maanden een terugkoppeling van uw energieleverancier over uw energiegebruik. Daarnaast worden de meterstanden gebruikt voor het opstellen van uw jaar- of eindafrekening en voor het doorgeven van de meterstanden als u overstapt of verhuist. Verder voor het beheer en onderhoud van het net.

Onafhankelijke dienstenaanbieder

Als u hiervoor toestemming geeft, kan de netbeheerder de gegevens ook aan het eind van elke dag aflezen en doorsturen naar een zogenaamde onafhankelijke dienstenaanbieder (ODA). Voorbeelden hiervan zijn Energiemanageronline en slimmemeteruitlezen.nl. Via deze partijen krijgt u dagelijks een overzicht van uw energiegebruik via internet. Gebruik de privacy checklist van ConsuWijzer om te controleren hoe de dienstenaanbieder omgaat met uw gegevens.

Privacy

Het gebruik van slimme meters veroorzaakt nogal wat ophef rondom de privacy en de bescherming van persoonsgegevens. Misschien bent u bijvoorbeeld bang dat straks met de slimme meter duidelijk is wanneer u niet thuis bent. Of wat voor apparaten u in huis hebt staan. Maar zoveel details geeft de meter niet, tenzij u daarvoor zelf uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

Om uw privacy te beschermen, moet de slimme meter aan wettelijke eisen voldoen. Netbeheerders zijn verplicht maatregelen te nemen om hun netten en het dataverkeer te beveiligen. Hierdoor kunnen derden niet zomaar bij uw gegevens, of deze gegevens koppelen aan uw naam en adres. Dit is geregeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Privacy Gedragscode en de Privacy en Security Eisen van Netbeheerder Nederland. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) en ACM (Autoriteit Consument & Markt) houden hier toezicht op.

Slimme meter niet (meer) te gebruiken om af te sluiten

Eerst was het de bedoeling om via de slimme meter ook de elektriciteit of het gas bij iemand in huis op afstand af te kunnen schakelen, bijvoorbeeld bij wanbetaling. Inmiddels is aangetoond dat de
meerwaarde van de schakelfunctie met dusdanig veel onzekerheid is omgeven dat dit niet opweegt tegen de kosten en mogelijke veiligheidsrisico’s op termijn. In nieuwe slimme meters ontbreekt dus de schakelaar.

Wanneer krijgt u een slimme meter?

Netbeheerders bieden de slimme meter straat voor straat aan. Als u wilt weten wanneer u aan de beurt bent, kijkt u op de website van uw netbeheerder. Check hier wie de netbeheerder in uw regio is.

Cogas Infra & Beheer
Delta Netwerkbedrijf
Endinet Groep
Enexis
Liander
Rendo Netbeheer
Stedin Netbeheer
Westland infra Netbeheer

Slimme meter accepteren of weigeren?

U mag de slimme meter weigeren. Uw netbeheerder installeert dan een digitale meter zonder communicatiemodule. De meter is dan niet uit te lezen. Werkt uw meter nog goed? Dan kan deze tot het einde van de levensduur blijven hangen. U moet zelf uw verbruiksgegevens doorgeven. U kunt de meter ook laten installeren, maar de communicatiemodule laten uitschakelen. De netbeheerder kan dan niet op afstand gegevens aflezen en u moet dan zelf uw meterstanden doorgeven. Ook ontvangt u dan geen tweemaandelijks verbruik- en kostenoverzicht.

Lees meer over de slimme meter

Voor extra informatie, zie link:

www.gaslicht.com/nieuws/slim-zon-slim...
51 Posts, Pagina: 1 2 3 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

 AEX
728,48  +3,03  +0,42%  11 jun
 AMS25-24h^ 728,48 0,00%
 Germany30^ 15.780,40 +0,56%
 Dutch15-index 19.108,70 +0,15%
 BEL 20 4.190,07 +0,52%
 Europe50^ 4.139,93 +0,32%
 Euro30-index 21.134,94 0,00%
 US30^ 34.478,64 0,00%
 Nasd100^ 13.998,31 0,00%
 US500^ 4.247,56 0,00%
 Japan225^ 29.044,56 0,00%
 Gold spot 1.872,66 -0,26%
 EUR/USD 1,2106 -0,01%
 WTI 70,79 0,00%
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer

Stijgers

AMG +2,84%
ArcelorMittal +2,23%
OCI +2,07%
BAM +2,05%
AALBERTS NV +1,83%

Dalers

Acomo -1,93%
Eurocommercia... -1,83%
JUST EAT TAKE... -1,51%
TomTom -1,46%
Lucas Bols -1,38%