Value8 « Terug naar discussie overzicht

PB: Trading update. Value8 voorziet dynamisch vierde kwartaal

85 Posts, Pagina: 1 2 3 4 5 » | Laatste
maci
0

PERSBERICHT

Bussum, 19 november 2015

Voortzetting waardegroei

Value8 voorziet dynamisch vierde kwartaal

Value8, de beursgenoteerde holding met focus op groeisectoren als healtcare, food, dedicated financial services en technology, heeft een goed derde kwartaal achter de rug. Het beleid van Value8 is gericht op autonome groei van de bedrijfsactiviteiten en een actieve buy & build strategie om de groeikernen te versterken. In dat kader zijn de afgelopen maanden twee belangrijke stappen gezet.

Voorgenomen fusie Source Group en HeadFirst

De belangrijkste stap in het derde kwartaal was de aankondiging van de voorgenomen fusie van Source Group NV, de beursgenoteerde vennootschap waarin Value8 een 64% belang houdt, met Head First. Hiermee ontstaat een leidende speler op het gebied van contracting & matchmaking met een omzet van meer dan 400 miljoen euro. Daarbij is Source Group sterk in IT-professionals en is het activiteitenpallet bij HeadFirst breder met naast IT onder andere ook finance, human resources, marketing en communicatie. De verwachting is dat de gecombineerde winstgevendheid van beide ondernemingen aanzienlijk zal kunnen groeien. Het streven is de transactie rond de jaarwisseling te effectueren. Overigens is ook de autonome ontwikkeling van Source Group tevredenstellend met een versnelde omzet en margegroei in het derde kwartaal. Over de eerste negen maanden namen omzet en marge met 5,9 respectievelijk 16,4 procent toe.

Beursgang IEX Media Group: platform van 1,8 miljoen beleggers

Een tweede belangrijke stap is de beursgang van IEX Group via MTY Holdings. In twee stappen is Value8 meerderheidsaandeelhouder (51%) geworden van de onbetwiste nummer 1 op het gebied van online beleggingsinformatie in Nederland en België. Eind maart 2015 gingen Value8 Media (waaronder belegger.nl, beursduivel.be en de Gouden Stier) en IEX Media (o.a. IEX.nl, maar ook Eurobench, Beursonline en DeBeurs) op in Belix. Hierdoor is een krachtige marktspeler ontstaan met een bereik van 1,8 miljoen beleggers (waarvan 300.000 in België). De beursgang is ingegeven door de ambitie om de komende jaren aanvullende (informatie-) producten en diensten aan te bieden aan beleggers. Er zijn tal van acquisitiemogelijkheden om het platform verder te versterken. De beursnotering biedt een goede mogelijkheid om risicodragend kapitaal aan te trekken voor deze groeistrategie en biedt beleggers de mogelijkheid om van de verwachte waardegroei te profiteren. De verwachting is dat de beursnotering van IEX Group in de tweede helft van december een feit zal zijn. IEX Group zal een one-tier board hebben: de heren De Vries en Hettinga worden daarin non-executive board members.

Voortzetting trends eerste halfjaar

In het derde kwartaal was bij de meeste bedrijfsactiviteiten sprake van voortzetting van de trends uit het eerste halfjaar. Binnen Healthcare groeit Eetgemak gestaag door. De toevoeging van Zorg Partners Midden Holland ondersteunde de omzetontwikkeling. Eetgemak blijft actief kijken naar mogelijke add-on acquisitiemogelijkheden. In het halfjaarbericht werd gemeld dat de ontwikkeling van Kersten – mede door de veranderingen in de zorg – achterbleef bij de initiële verwachtingen en het halfjaarresultaat drukte. Met een nieuw managementteam en een sterke verlaging van het kostenniveau wordt het fundament gelegd voor de volgende fase. Overigens kijkt Value8 hier actief naar mogelijkheden tot schaalvergroting, waarbij niet uitgesloten is dat het belang van Value8 zal kunnen wijzigen.

Binnen food kwam er in het derde kwartaal een nieuwe loot aan de stam: Keesmakers, dat het merkproduct Kees (goed voor je cholesterol) verkoopt. Keesmakers is ondermeer actief met een promotiecampagne samen met Becel (van Unilever). Bij Prika was een afboeking van voorraden noodzakelijk. Belangrijker is evenwel dat de verbetering van bedrijfsprocessen gestaag vordert.

Betere prestaties Value8 Tech Group

De Value8 Tech Group presteert aanzienlijk beter dan in 2014. Naast de effecten van de begin 2014 doorgevoerde reorganisatie en de licht aantrekkende economie, is dat toe te schrijven aan de goede gang van zaken bij AquaServa (onder meer waterveiligheid en legionellapreventie). In het derde kwartaal nam AquaServa de kleinere branchegenoot Milieu123 over. Met deze stappen is de nadruk binnen de Value8 Tech Group nog sterker op service-activiteiten komen te liggen.

Binnen de sector Dedicated Financial Services is de voorgenomen beursgang van IEX Group (zie boven) een belangrijke ontwikkeling. Voorts realiseerde BK Group (corporate dienstverlening) de overname van HulsbosKlatt. Bij AmsterdamGold was sprake van een redelijk kwartaal ondanks de – ten opzichte van ultimo 2014 – circa 150 dollar lagere goudkoers. Ten aanzien van het geschil met de mede-aandeelhouder – dat geen wezenlijke invloed heeft op de huidige bedrijfsvoering – wordt gestreefd naar een minnelijke oplossing, die hopelijk nog in 2015 kan worden gevonden.

Reverse listing via Dico International

Bij de beursgenoteerde belangen kan voorts melding worden gemaakt van een goede bedrijfsmatige ontwikkeling bij Novisource, dat in de eerste jaarhelft 45 procent meer omzet boekte, en SnowWorld dat afstevent op een hogere EBITDA en nettowinst in het gebroken boekjaar 2014/2015. Tegen de achtergrond van een matig beurskwartaal hebben deze ontwikkelingen (nog) geen positief effect gehad op de koersen van beide bedrijven. Voor de voorgenomen reverse listing van R&S (omzetniveau 110 miljoen euro) via het beursgenoteerde Dico International wordt verwezen naar het persbericht dat hierover gisteren, 18 november 2015, is verspreid. Value8 is verheugd over deze voorgenomen reverse listing, waarbij Value8 na de reverse listing een belang van ruim 22 procent zal houden. R&S streeft de komende 4 jaar naar een verdubbeling van de omzet en een EBITDA marge van tenminste 5 procent.

Verwachting 2015

Value8 is sinds de aanscherping van de strategie eind 2012 bezig met het versterken van de posities in een beperkt aantal groeisectoren. De effecten van de genomen stappen zijn duidelijk zichtbaar en vergroten de winstcapaciteit van de groep. Acquisitietrajecten hebben veelal een doorlooptijd van (tenminste) 3 tot 9 maanden, waardoor er enige tijd verstrijkt alvorens een transactie kan worden gesloten en geclosed. In de huidige situatie lopen – naast het belangrijke traject met HeadFirst – diverse (acquisitie-)trajecten die in het vierde kwartaal van 2015 of begin 2016 tot daadwerkelijke transacties zullen kunnen leiden. In dat kader wordt een dynamisch vierde kwartaal 2015 voorzien. Op 18 september jl. heeft Value8 een vermogensversterking bekendgemaakt die dient om een aantal van deze stappen te financieren.

Value8 verwacht ook in 2015 een toename van het eigen vermogen te realiseren. Daarbij is ook in het verleden opgemerkt dat het uiteindelijke resultaat mede afhankelijk is van de waardering van de diverse minderheidsbelangen per jaareinde. Belangrijk is ook dat hard gewerkt wordt om de winstcapaciteit voor 2016 verder te laten groeien. Ten aanzien van de financiële positie kan Value8 meedelen dat deze – gemeten naar solvabiliteit op vennootschappelijk niveau - onverminderd sterk is.

Value8 NV
Pokerface
0
Allemaal mooi en aardig, maar is de winst per aandeel ook gestegen? Want daar draait het uiteindelijk toch om. Toegenomen omzet, fusies en overnames zijn leuk, maar als er in verhouding niet meer winst mee gemaakt wordt, dan schiet je er weinig mee op.
keffertje
1
en de vries hij knoeide door....

Miljoenenschuld voor beursgenoteerd Miss Etam

Mathijs Smit • 19 november 2015 17:27
@Mathijs__Smit
15 x
Miljoenenschuld voor beursgenoteerd Miss Etam
Winkelketen Miss Etam heeft een schuld van ruim 14 miljoen euro bij een schimmige investeerdersgroep. De aanstaande beursgang zorgt niet voor een aflossing van die schuld. Ook blijft de identiteit van de geldschieters in nevelen gehuld.

Woensdag werd bekend dat de 99 winkels die in mei na het faillissement van Miss Etam zijn doorgestart, in december naar de beurs gaan. Via een zogenoemde ‘omgekeerde overname’ wordt de winkelketen ondergebracht bij het lege beursfonds Dico.

Miljoenenschuld
Uit een toelichtende brochure blijkt dat Miss Etam een schuld van 14,5 miljoen euro heeft uitstaan bij een consortium van anonieme investeerders. Met die miljoenen zijn de modewinkels in mei van de curator gekocht. Vreemd genoeg is het acht maanden na de doorstart nog niet duidelijk wie deze geldschieters zijn.

Volgens de brochure geeft Dico voor de overname van Miss Etam 10 miljoen nieuwe aandelen uit. Die worden geruild voor de activiteiten van de winkelketen. De circulaire onthult echter niet of de miljoenenlening met de nieuwe aandelen wordt afgelost.

Geen schuldverlaging
Volgens topman Peter Paul de Vries van participatiemaatschappij Value8, dat momenteel een belang van 90 procent in Dico heeft, is dat niet het geval. Dat betekent dat de lening dus met de winkels ‘meeverhuist’ naar het beursfonds.

Door de uitgifte van nieuwe aandelen zien de huidige aandeelhouders van Dico hun belang fors verwateren. Maar daar staat dus geen schuldafname voor Miss Etam tegenover. Zij krijgen straks een belang in 99 winkels, maar ook in de miljoenenschuld. Wie dit niet ziet zitten, moet zijn aandelen maar op de beurs verkopen, schrijft Dico in de toelichting.

Anoniem
Ook opmerkelijk is dat de geldschieters van Miss Etam ondanks de beursgang anoniem blijven. In de regel gaat een beursnotering gepaard met transparantie, ook over de partijen achter een bedrijf. De circulaire vermeldt echter niets over de identiteit van de financiers. Bestuurder Rens van de Schoor is niet beschikbaar voor een toelichting. En toezichthouder Eric Verbaere laat herhaalde terugbelverzoeken onbeantwoord.

Value8-topman De Vries zegt evenmin te weten wie de geheimzinnige geldschieters van Miss Etam zijn. “Ik ken ze niet. Wie de leningen heeft verschaft, is voor ons niet zo relevant. Voor ons is van belang of de leningen op zakelijke gronden zijn aangegaan. Wij hebben ook geen signalen ontvangen dat er iets mis zou zijn met de financiers.”

Bron • RTL Z / Mathijs Smit
Tategoi69
0
Waar het om gaat is de ratio eigen versus vreemd vermogen en de winstgevendheid, er is niets mis met een lening van 14 miljoen mits daar tegen voldoende eigen vermogen tegenover staat, met een EBITA VAN 5% op 110 miljoen Euro kan deze lening gemakkelijk afgelost worden...

Zolang V8 het 22% belang niet of in slechts beperkte mate heeft gefinancierd is er geen of slechts minimaal risico en is dit een significante mogelijk om winst per aandeel van V8 te vergroten, 22% vd 5.5 miljoen EBITA is voor de aandeelhouders van V8, voorwaarde is natuurlijk wel de realisatie van het business plan.

Ik heb er ook vertrouwen in dat de ontwikkelingen in het komende "dynamische kwartaal" uiteindelijk tot een flinke koersstijging zullen lijden van het aandeel V8 en een betere reflectie zal zijn ten opzichte van de gemaakte progressie mbt potentiële winstcapaciteit voor de wat langere termijn....

Grtn tategoi ( bullish voor zover dat dat nog niet duidelijk was)

keffertje
1
In theorie heb je gelijk maar als je voor 14,5 miljoen iets koopt uit een faillissement en je kent daar een waarde aan toe van 16 miljoen maar je moet ook die schuld meedragen, zeg je dus dat het eigenlijk 30,5 miljoen waard is. Nu ken ik het fenomeen van een 'lucky buy', maar dat gaat me in dit geval wel erg ver. Tot het tegendeel bewezen is, waarschuw ik dus voor luchtbellen waar veel van de winstgevendheid van V8 op is gestoeld. Ik kan het mis hebben maar dat zien we dan wel weer.
Tategoi69
0
10 miljoen aandelen A gaan naar R&S Retail group en zijn niet vrij verhandelbaar, als ik R&S group was zou ik dezelfde constructie opzetten zodat zij de eerste schuldeisers zijn en niet alle aandeelhouders inclusief V8 , zij hebben destijds ook deze 14.5 miljoen moeten financieren, lijkt mij vrij logisch en niets mis mee...

V8 heeft hier eigenlijk weinig risico, werkt het business plan voor miss Etam ( ik ga zaterdag shoppen met mijn vrouw) dan profiteerd V8 flink mee, werkt het niets dan hebben de aandeelhouders van V8 weer een lege huls die vooraf ook niets waard was en kunnen we weer een nieuwe reverse listing doen, ik zie het probleem niet, win win situatie..
BASF en BAYER kopen
0
GrindNshiP
0
quote:

realiteit 2015 schreef op 20 november 2015 11:13:

Niet weten wie de "Geheimzinnige geldschieters" zijn, waar ben je mee bezig?
Ja dat staat mij in alle eerlijkheid ook wat tegen.
Tategoi69
0
Inderdaad kon R&S Retail group nergens terug vinden op intranet, " niet willen weten of niet willen/ kunnen vertellen", kan me trouwens ook best wel voorstellen dat als "geldschieter" je daar geen publieke bekendheid aan willen geven, communicatie had beter of tactischer gekund op dit vlak..
Brimily
0
Dit is me allemaal wel duidelijk.
Vind zelf de ontwikkelingen bij Kersten en Prika onduidelijk,
Afboeking voorraden bij prikaals je het net gekocht hebt,
Ander management bij kersten.
Tategoi69
0
In ieder geval wordt er wel direct gereageerd en actie ondernomen, jammer dat beide bedrijven niet bijdragen aan de winst direct na de overname maar deze aanpak is wel de juiste voor de continuïteit van de winst voor de wat langere termijn...

Zie je veel vaker, nieuwe VP, bezem er door om winst potentieel te vergroten.
[verwijderd]
1
Met de mantel der liefde...

Winst potentieel vergroten? Gewoon grof geld verliezen!

Ik zie het ietwat meer zwart en nauwelijks wit. Kersten is simpelweg een miskoop. En bij Prika is er toch ook wel iets grondig mis. Kaas voorraden afboeken!?! Waar hebben ze het over? Afboekingen ben ik gewend by semiconductor bedrijven waar ze plotsklaps met verouderde technologie zitten. Maar Kaas...?!?

fc
[verwijderd]
1
Maar waar ik pas echt een hekel aan heb is schaalvergroting ter camouflage van een miskoop. Vooral meer goed geld naar kwaad geld gooien.

Toch wel slordig, typisch een beginnersfout...

fc
Brimily
0
het koersverloop de laatste maanden is toch wel opmerkelijk.
Het lijkt wel of niet omhoog kunnen, echter we gaan ook niet omlaag.
Zou toch best eens zou kunnen zijn dat een grootaandeelhouder zijn belang aan het verkleinen is.
Delta Lloyd?
Tategoi69
0
Emissie van 345.000 aandelen is nog niet weggezet in de markt, ondergrens is rond de 9.60, rekeninghoudend met dividend dobberen we ongeveer al vanaf januari 2014 rond de 10 euro, intrinsieke waarde per aandeel is wel constant door gegroeid en winstgevendheid per aandeel is flink versterkt, groeisectoren zijn flink versterkt, natuurlijk zullen niet alle overnames meteen even succesvol zijn, eind december/ begin januari kunnen we wel weer eens flink gaan knallen zoals we ook in eerdere jaren rond de jaarwisseling hebben gezien:):)
Shortgala
0
indien alle aandelen zijn weggezet, denk nog zo n 150000 stuks, kan de koers behoorlijk gaan stijgen...flink opwaarts potentieel voor 2016, laat staan daarna.
[verwijderd]
0
Ik deel je optimisme niet. Met een stagnerende winstontwikkeling en een verwatering van het aantal aandelen blijft in het meest optimistische scenario de winst per aandeel constant.

De aantrekkelijkheid van het aandeel Value8 is na het Kersten debacle naar nul gedaald. Ik verkoop geen aandeel, maar ik koop er op de huidige koers ook geen enkel aandeel bij. Dat geldt voor veel beleggers. Het volume droogt langzaam op, de koers blijft stabiel/is licht afkalvend.

Overall opinie: hooguit een Hold.

fc
Shortgala
0
het is heel simpel: de beurskoers geeft jou helemaal gelijk. niets op af te dingen. We zullen zien hoe het zich verder ontwikkelt.
[verwijderd]
2
Op het moment van schrijven zie ik dat de small caps in één jaar tijd, met dik 33% in waarde toegenomen is.
In datzelfde tijdsbestek laat Value8 een afname zie van ruim 12%.

Het wordt tijd om Peter Paul de Vries aan de kant te zetten!!

[verwijderd]
0
quote:

Borja schreef op 3 december 2015 11:04:

Op het moment van schrijven zie ik dat de small caps in één jaar tijd, met dik 33% in waarde toegenomen is.
In datzelfde tijdsbestek laat Value8 een afname zie van ruim 12%.

Het wordt tijd om Peter Paul de Vries aan de kant te zetten!!

Ik zie het iets genuanceerder. Het aandeel wordt gewaardeerd op de winst per aandeel en die is bij gelijkblijvende winst en meer aandelen minder geworden. Maar gezien de omzetstijging mag wel verwacht worden dat er na investeringen ook een flinke winstsprong gemaakt gaat worden. De omzet stijgt namelijk wel flink sneller dan het aantal aandelen. Bovendien zal de oplopende intrinsieke waarde uiteindelijk wel een bodem onder de koers gaan leggen.
85 Posts, Pagina: 1 2 3 4 5 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 19 jul 2024 14:37
Koers 5,700
Verschil +0,100 (+1,79%)
Hoog 5,700
Laag 5,650
Volume 1.418
Volume gemiddeld 4.384
Volume gisteren 11.087