Pharming « Terug naar discussie overzicht

Pharming Facts II

784 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 33 34 35 36 37 38 39 40 » | Laatste
voda
0
Leniolisib hoofdpunten - updates regulatoire, klinische en commerciële strategie Leniolisib voor APDS Pharming maakte in het vierde kwartaal voortgang met de registratie van leniolisib voor APDS-patiënten van 12 jaar en ouder in belangrijke wereldwijde markten. Daarnaast boekte Pharming vooruitgang met lopende klinische studies ter ondersteuning van goedkeuringsaanvragen in Japan en uitbreiding van het pediatrische label in belangrijke wereldwijde markten. Pharmings strategie richt zich op het commercieel beschikbaar maken van leniolisib voor APDS-patiënten in additionele belangrijke markten in Europa, Groot-Brittannië, Japan, Azië-Pacific, het Midden-Oosten en Canada. Pharming is voornemens leniolisib zelf te commercialiseren in de meeste van deze markten na goedkeuring door de regelgevende instanties. We hebben momenteel 96 patiënten op leniolisib-therapie als onderdeel van een Expanded Access Program (compassionate use) of een lopende klinische studie. Daarnaast maakt Pharming leniolisib 4 beschikbaar op named patient-basis om ervoor te zorgen dat artsen leniolisib kunnen aanvragen namens individuele patiënten die leven met APDS, voldoen aan de toelatingscriteria en goedkeuring krijgen van de lokale gezondheidsautoriteiten in bepaalde landen waar leniolisib niet commercieel beschikbaar is. Europese Economische Ruimte (EER) Als onderdeel van het beoordelingsproces van de aanvraag voor een vergunning voor het in de handel brengen (MAA) van leniolisib voor patiënten van 12 jaar en ouder, heeft Pharming in oktober 2023 haar reactie ingediend op de European Medicines Agency's (EMA) Committee for Human Medicinal Products (CHMP) Day 180 lijst van uitstaande kwesties (LoOI). In november 2023 ontving Pharming een tweede lijst van de CHMP. De CHMP raadpleegde een Ad-Hoc Expert Group (AEG) tijdens een vergadering eind november. Pharming werkt nauw samen met de CHMP om de resterende openstaande kwesties te adresseren en is momenteel in afwachting van het CHMP-advies over de leniolisib-vergunning. Verenigd Koninkrijk In november 2023 kondigde Pharming haar intentie aan om een vergunning voor het in de handel brengen van leniolisib (MAA) in te dienen bij de U.K. Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) via de International Recognition Procedure (IRP) die vanaf 1 januari 2024 de European Commission Decision Recognition Procedure (ECDRP) verving. Pharming diende op 12 maart 2024 een vergunningaanvraag voor leniolisib in op basis van de goedkeuring door de Amerikaanse FDA. Klinisch onderzoek in Japan In mei 2023 werd leniolisib door het Japanse Ministerie van Gezondheid, Arbeid en Welzijn (MHLW) aangewezen als weesgeneesmiddel voor de behandeling van APDS. In augustus 2023 maakte Pharming bekend dat de eerste patiënt was behandeld in een Fase III klinische studie in Japan waarin leniolisib werd geëvalueerd voor de behandeling van APDS bij volwassen en pediatrische patiënten van 12 jaar en ouder. De inclusie van patiënten in deze studie is nu voltooid. De enkelarmige, open-label klinische studie zal de veiligheid, verdraagbaarheid en werkzaamheid van leniolisib evalueren bij drie patiënten, 12 jaar en ouder, met een bevestigde diagnose van APDS. De primaire en secundaire eindpunten van de studie weerspiegelen deze die gebruikt werden om de klinische resultaten van de eerdere leniolisib-APDS-studies te evalueren. Pharming is van plan om een aanvraag in te dienen voor de goedkeuring van leniolisib bij het Japanse Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA), na voltooiing van de juiste klinische studies. Een goedkeuringsbeslissing wordt binnen negen maanden verwacht op basis van de prioritaire beoordeling als gevolg van de verkregen weesgeneesmiddelenstatus. In aanmerking komende patiënten die deelnemen aan de studie zullen het onderzoeksgeneesmiddel gedurende ten minste één jaar extra blijven ontvangen via een open-label extensiestudie. 5 Additionele markten Pharming heeft in het derde kwartaal van 2023 goedkeurings-aanvragen ingediend in Canada en Australië, en in het tweede kwartaal in Israël. Deze procedures verlopen volgens verwachting en we voorzien in 2024 regulatoire ontwikkelingen voor Canada, Australië en Israël. Pediatrische klinische onderzoeken In 2023 startte Pharming twee pediatrische klinische studies, voor kinderen van 4 tot 11 jaar en van 1 tot 6 jaar oud, op locaties in de VS, Japan en de EU. De enkelarmige, open-label, multinationale klinische studies zullen de veiligheid, verdraagbaarheid en werkzaamheid van leniolisib evalueren bij 15 kinderen, per klinische studie, met een bevestigde diagnose van APDS. De primaire en secundaire eindpunten van de studies weerspiegelen deze die gebruikt werden om de klinische resultaten te evalueren in de vorige leniolisib Fase II/III APDS studies voor patiënten van 12 jaar en ouder. Pharming is nagenoeg gereed met de inclusie voor de klinische studie voor kinderen van 4 tot 11 jaar oud. In november 2023 werd de eerste patiënt gedoseerd in de klinische studie voor kinderen van 1 tot 6 jaar oud. De inclusie voor de studie verloopt volgens plan.
voda
0
Leniolisib voor aanvullende indicaties (PI3Kd-platform) - Primaire immuundeficiënties (PID's) buiten APDS Terwijl we verder werken aan de goedkeuring van leniolisib voor APDS in additionele regio's en aan uitbreiding van het pediatrische label, zijn we daarnaast gestart met het identificeren en prioriteren van andere indicaties waar leniolisib het potentieel heeft om waarde te bieden voor patiënten. PI3Kd werd geïdentificeerd als een belangrijke speler in verschillende ziektebeelden en leniolisib heeft een aantrekkelijk werkzaamheids-, veiligheids- en verdraagbaarheidsprofiel op lange termijn aangetoond in klinische studies uitgevoerd bij zowel gezonde vrijwilligers als APDS-patiënten. Dit vormt een solide basis voor onze plannen voor onderzoek naar en investering in andere indicaties voor leniolisib. In december 2023 maakte Pharming de uitbreiding bekend van haar pijplijn voor zeldzame ziekten met plannen om leniolisib te ontwikkelen voor bijkomende primaire immuundeficiënties (PID's) met een grotere prevalentie dan APDS. Pharming heeft contact opgenomen met en feedback ontvangen van de Amerikaanse FDA over haar plannen om leniolisib te ontwikkelen voor PID-aandoeningen met immuundisregulatie. Primaire immuundeficiënties (PID's) met immuun-disregulatie Leniolisib zou, door de activiteit van PI3Kd te verminderen, kunnen helpen om de immuun-disregulatie bij PID's opnieuw in evenwicht te brengen, met een positieve impact op klinische manifestaties zoals lymfoproliferatie en auto-immuniteit. Pharming is nu in de laatste stadia van voorbereiding voor de start 6 van een eerste Fase 2, proof of concept, klinische studie in gerichte PID genetische aandoeningen met immuundisregulatie gekoppeld aan PI3K? signalering in lymfocyten, met vergelijkbare klinische fenotypes en onvervulde medische behoefte als APDS. Deze PID-aandoeningen omvatten ALPS-FAS, CTLA4 haploinsufficiëntie en PTEN-deficiëntie. De epidemiologie van deze gerichte PID genetische aandoeningen suggereert een prevalentie van ongeveer vijf patiënten per miljoen. De Fase 2 klinische studie is een enkelvoudige, open-label, dosisbereik-studie die zal worden uitgevoerd bij ongeveer 12 patiënten. De doelstellingen van de studie zijn het evalueren van de veiligheid en verdraagbaarheid, farmacokinetiek, farmacodynamiek en het onderzoeken van de klinische werkzaamheid van leniolisib in deze nieuwe PID-populatie. De studie is ontworpen als basis voor een daaropvolgend Fase 3 programma. Hoofdpunten organisatie In 2023 werd onze nieuwe voorzitter Dr. Richard Peters gekozen als opvolger van Paul Sekhri, die aan het einde kwam van zijn maximale termijn (acht jaar). Dr. Peters is een zeer gerespecteerd en vooraanstaand leider binnen de sector, en brengt Pharming een brede expertise op het gebied van medische en commerciële aspecten van moeilijk te behandelen en zeldzame ziekten. Hij heeft ervaring in zowel bedrijven in de vroege ontwikkelingsfase als in grote wereldwijde biofarmaceutische ondernemingen. We hebben daarnaast ons Executive Committee versterkt met de benoeming van een Chief Business Officer, Dr. Alexander Breidenbach, die meer dan 20 jaar ervaring heeft in partnering, R&D en management in de biowetenschappen en, in deze nieuw gecreëerde positie, belast is met de ontwikkeling en uitvoering van Pharmings groeistrategie.
Endless
0
voda
0
Pharming rekent ook voor 2024 op dubbelcijferige omzetgroei
14-mrt-2024 07:47

Marketingkosten drukten farmaceut in 2023 in rode cijfers.

(ABM FN-Dow Jones) Pharming Group heeft in het afgelopen jaar verlies geboekt door hogere kosten voor marketing en verkoop en hogere financieringslasten, maar zag de omzet wel met bijna een vijfde stijgen en rekent ook voor 2024 op dubbelcijferige groei. Dit bleek donderdag uit de jaarcijfers.

Het jaar werd afgesloten met een nettoverlies van 10,1 miljoen dollar, tegen 13,7 miljoen dollar winst een jaar eerder. In het vierde kwartaal was het verlies 2,0 miljoen dollar.

De kosten van marketing en verkoop stegen vorig jaar naar 124 miljoen dollar, waarvan 37,9 miljoen in het vierde kwartaal. Een jaar eerder was dit nog 85,8 miljoen dollar. Ook de algemene en administratieve kosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling stegen fors.

Het bedrijfsresultaat was in het vierde kwartaal positief, dankzij de sterk gestegen inkomsten. Door de hogere financieringslasten van 4,5 miljoen dollar viel het nettoresultaat echter toch negatief uit, met 2,9 miljoen dollar. Een jaar eerder was dit verlies nog bijna 15 miljoen dollar.

Pharming gaf begin januari al een update, waarin de Leidse farmaceut meldde dat in 2023 een 19 procent hogere omzet van 245 miljoen dollar werd behaald, waar aanvankelijk nog een groei met een laag enkelcijferig percentage was voorzien. Het aantal nieuwe patiënten lag 25 procent hoger dan een jaar eerder.

De omzet van het middel Ruconest groeide met 10 procent tot 227,1 miljoen dollar. Het nieuwe middel Joenja bracht 18,2 miljoen dollar in het laatje, bevestigde Pharming donderdag.

De kaspositie verbeterde tot 215 miljoen dollar.

Outlook

Pharming verwacht dit jaar een omzet tussen 280 miljoen en 295 miljoen dollar te behalen, wat neerkomt op een groei van 14 tot 20 procent.

Ook gaat het bedrijf verder met het vinden van patiënten met ADPS, die in aanmerking komen voor het middel Joenja. Deze Amerikaanse merknaam voor leniolisib, is sinds het tweede kwartaal van 2023 op de markt.

Wereldwijd zijn inmiddels meer dan 840 patiënten met de diagnose APDS geïdentificeerd in markten waar Pharming zich op richt, waarvan meer dan 200 in de Verenigde Staten. Daarnaast zijn er in de VS meer dan 1.100 patiënten met een genetische variant, waarvan een deel mogelijk als APDS moet worden beschouwd. De uitkomst van studies hiernaar wordt verwacht in het vierde kwartaal van 2024.

Pharming blijft dit jaar focussen op meer goedkeuringen voor leniolisib buiten de VS, met name in de Europese economische ruimte, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië en Israël. Een advies van de Europese Commissie CHMP wordt nog afgewacht. Dit zou in het eerste kwartaal moeten komen, meldde Pharming eerder.

Ook wil het bedrijf het middel doorontwikkelen voor andere primaire immuno-deficiënties, naast APDS. Daarvoor wil het bedrijf in het tweede kwartaal een Fase 2-klinische studie starten, werd in januari bekend. Dit zou een aanzienlijke uitbreiding zijn van het commerciële potentieel van leniolisib op lange termijn.

Door: ABM Financial News.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999
voda
0
Pharming haalt omzet uit steeds meer landen
14-mrt-2024 10:25

Geen concurrentie voor nieuw medicijn.

(ABM FN-Dow Jones) Pharming haalt zijn omzet uit steeds meer landen en zal zich de komende jaren verder ontwikkelen tot een winstgevend internationaal bedrijf, dankzij de vele groeikansen voor zijn nieuwe middel Joenja. Dat zei CEO Sijmen de Vries van het Leidse farmaciebedrijf donderdag in gesprek met ABM Financial News.

Eind vorig jaar waren er 92 APDS-patiënten ingeschreven in de Verenigde Staten, waarvan 81 een betaalde therapie volgen. Dit droeg bij aan een omzetgroei voor Pharming van 19 procent.

Voor 2024 voorziet het bedrijf een verder omzetgroei met 14 tot 20 procent, van 245 miljoen dollar vorig jaar tot 280 miljoen à 295 miljoen dollar dit jaar.

Dit moet vooral komen uit nieuwe patiënten voor Joenja in de Verenigde Staten en uit andere landen. Er wordt nog geen noemenswaardige omzet verwacht uit de Europese Unie, waar afspraken over de terugbetaling van het middel aanzienlijk langer duren. Wel zijn in diverse landen al meer dan één patiënt per 1 miljoen inwoners gevonden. "Die patiënten zijn er dus echt", aldus De Vries.

Vanwege de traag draaiende Europese molens richt Pharming zich eerst op de uitbreiding naar andere landen. In Europa zal het middel pas over enkele jaren worden vergoed, verwacht De Vries.

"De geografische spreiding is echt begonnen", zei De Vries. Het gaat dan onder andere om individuele programma's "op naam", of landen die al gelegenheid geven om het middel te verkopen voordat het is goedgekeurd. Wereldwijd zijn er inmiddels 1.100 patiënten gevonden met deze nieuwe aandoening "and counting", aldus De Vries.

Een belangrijke potentiële bron van nieuwe patiënten zijn mensen met een genetische variant, waarvan nu wordt onderzocht of deze ook APDS veroorzaakt. Dit onderzoek kan leiden tot "plukjes" extra patiënten in de loop van 2024, maar de belangrijkste studie zal pas tegen het einde van het jaar zijn afgerond. Dat geeft dus nog veel potentie voor meer omzetgroei in 2025, denkt de CEO.

Voorlopig gaat Pharming uit van "gestage groei", na de 19 procent in 2023 en de verwachte 14 tot 20 procent in 2024.

Veelbelovend is verder het onderzoek naar een tweede indicatie voor hetzelfde middel, die minstens drie keer zo groot is als het uiterst zeldzame APDS. De tweede fase van dat onderzoek zou "ergens volgend jaar" afgerond moeten zijn.

Ook komt de indicatie voor kinderen op een gegeven moment online, verwacht de CEO. Joenja heeft geen concurrentie van andere behandelingen voor de zeldzame ziekte, verduidelijkte De Vries.

Het bedrijf kijkt op dit moment niet naar de winstgevendheid, maar voor De Vries is duidelijk dat Pharming over een paar jaar een zeer winstgevend multinationaal bedrijf zal zijn, zei hij. Pharming meldde over het afgelopen jaar een verlies van 10 miljoen euro, door hogere kosten voor marketing en verkoop.

De uitbreiding naar andere landen betekent niet dat er per land heel veel personeel bijkomt, lichtte de topman toe. Zo zit er nu één medewerker in Australië, die daar op zoek gaat naar patiënten. Dit zouden er uiteindelijk drie kunnen worden.

Een vragenlijst voor de Britse toezichthouder werd eergisteren ingeleverd, bevestigde De Vries, en zal naar verwachting binnen 100 dagen worden beoordeeld. Een reactie van de toezichthouder voor de Europese vergunning kwam nog niet binnen. De commissie vergadert later deze maand nog en zou dan nog voor het einde van het kwartaal een reactie kunnen geven, zoals Pharming eerder aangaf te verwachten. "Dat hebben we niet in de hand."

Door: ABM Financial News.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999
[verwijderd]
0
quote:

voda schreef op 14 maart 2024 10:44:

Vanwege de traag draaiende Europese molens richt Pharming zich eerst op de uitbreiding naar andere landen. In Europa zal het middel pas over enkele jaren worden vergoed, verwacht De Vries.

Dit geeft een zure nasmaak. Toen Ruconest voor profylaxe werd afgekeurd downsizede deze incapabele CEO ook de toevoeging van profylaxe.
voda
0
Pharming Group neemt deel aan investeerdersconferenties
in april

Leiden, 3 april 2024: Pharming Group N.V. (“Pharming”) (Euronext Amsterdam: PHARM/Nasdaq: PHAR) maakt bekend dat het management van Pharming in de maand april aan de volgende investeerdersconferenties zal deelnemen:

23rd Annual Needham Virtual Healthcare Conference, 8-11 april 2024

Sijmen de Vries, Chief Executive Officer, zal een presentatie geven op maandag 8 april om 14:45 uur. Een live webcast en replay van de presentatie zullen beschikbaar zijn in de "Aankomende evenementen" en "Nieuws" secties van Pharmings website.

Van Lanschot Kempen Life Sciences Conference 2024, Amsterdam, 16-17 april 2024

Voor meer informatie over de conferenties, of voor het maken van een één-op-één afspraak met het managementteam van Pharming, kunt u contact opnemen met Pharmings Investor Relations team via investor@pharming.com of neem contact op met uw Needham of Van Lanschot Kempen-vertegenwoordiger.

Over Pharming Group N.V.

Pharming Group N.V. (Euronext Amsterdam: PHARM/Nasdaq: PHAR) is een wereldwijd opererende biofarmaceutische onderneming die zich toelegt op het transformeren van het leven van patiënten met zeldzame, slopende en levensbedreigende ziekten. Pharming commercialiseert en ontwikkelt een innovatieve portfolio van eiwitvervangingstherapieën en precisiegeneesmiddelen, waaronder kleine moleculen, biologische geneesmiddelen en gentherapieën die zich in een vroeg tot laat ontwikkelingsstadium bevinden. Pharming is gevestigd in Leiden en heeft medewerkers over de hele wereld die patiënten bedienen in meer dan 30 markten in Noord-Amerika, Europa, het Midden-Oosten, Afrika en Azië-Pacific.

Ga voor meer informatie naar www.pharming.com en vind ons op LinkedIn.

Voor verdere publieke informatie, neem contact op met:

Pharming Group, Leiden
Michael Levitan, VP Investor Relations & Corporate Communications
T: +1 (908) 705 1696
E: investor@pharming.com

LifeSpring Life Sciences Communication, Amsterdam
Leon Melens
T: +31 6 53 81 64 27
E: pharming@lifespring.nl

FTI Consulting, Londen, VK
Victoria Foster Mitchell/Alex Shaw/Amy Byrne
T: +44 203 727 1000
voda
0
Pharming Group roept de jaarlijkse Algemene Vergadering van

Aandeelhouders 2024 bijeen

Leiden, 4 april 2024: Pharming Group N.V. ("Pharming" of "de Vennootschap") (Euronext Amsterdam: PHARM/Nasdaq: PHAR) maakt bekend dat de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) van de Vennootschap in 2024 zal worden gehouden op dinsdag 21 mei 2024 om 14:30 uur. De oproepadvertentie, toelichting, volmacht en andere vergaderstukken voor de AVA zijn te vinden op de website van de Vennootschap onder Investeerders/ Aandeelhoudersvergaderingen.

Op de agenda van de AvA staat onder meer de herbenoeming van mevrouw Barbara Yanni en de heer Mark Pykett als niet-uitvoerend bestuurders voor een periode van vier jaar, (ii) de vaststelling van het geactualiseerde beloningsbeleid voor leden van de Raad van Bestuur, (iii) de machtiging van de Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen en/of opties, en tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht daarop, tot 10% van het geplaatste aandelenkapitaal voor algemene bedrijfsdoeleinden, waaronder begrepen uitgiften ten behoeve van fusies en overnames en uitgiften krachtens aandelenoptieplannen en (iv) de machtiging van de Raad van Bestuur tot inkoop van aandelen.

De AVA zal worden gehouden in het Corpus Congress Centre, Willem Einthovenstraat 1, 2342 BH in Oegstgeest, en zal live worden uitgezonden via webcast.

Over Pharming Group N.V.

Pharming Group N.V. (Euronext Amsterdam: PHARM/Nasdaq: PHAR) is een wereldwijd biofarmaceutisch bedrijf dat zich richt op het transformeren van het leven van patiënten met zeldzame, slopende en levensbedreigende ziekten. Pharming commercialiseert en ontwikkelt een innovatieve portfolio van eiwitvervangingstherapieën en precisiegeneesmiddelen, waaronder kleine moleculen, biologische geneesmiddelen en gentherapieën die zich in een vroeg tot laat ontwikkelingsstadium bevinden. Pharming heeft haar hoofdkantoor in Leiden en heeft medewerkers over de hele wereld die patiënten bedienen in meer dan 30 markten in Noord-Amerika, Europa, het Midden-Oosten, Afrika en Azië-Pacific.

Ga voor meer informatie naar www.pharming.com en vind ons op LinkedIn.

Voorwetenschap

Dit persbericht heeft betrekking op de openbaarmaking van informatie die gekwalificeerd kan worden of gekwalificeerd zou kunnen zijn als voorwetenschap in de zin van artikel 7(1) van de EU Marktmisbruik Verordening.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Pharming Group, Leiden
Michael Levitan, VP Investor Relations & Corporate Communications
T: +1 (908) 705 1696
E: investor@pharming.com

LifeSpring Life Sciences Communication, Amsterdam
Leon Melens
T: +31 6 53 81 64 27
E: pharming@lifespring.nl

FTI Consulting, Londen, Verenigd Koninkrijk
Victoria Foster Mitchell/Alex Shaw/Amy Byrne
T: +44 203 727 1000
voda
0
Pharming rondt rekrutering van patiënten in klinische studie met leniolisib voor kinderen af

De multinationale Fase III studie evalueert leniolisib-tabletten bij kinderen van 4 tot 11 jaar met APDS, een zeldzame primaire aandoening aan het immuunsysteem

Leiden, 8 april 2024: Pharming Group N.V. ("Pharming" of "de Onderneming") (EURONEXT Amsterdam: PHARM/Nasdaq: PHAR) maakt bekend dat de laatste patiënt is gerekruteerd in haar Fase III klinische studie (NCT05438407) waarin het kandidaat-geneesmiddel leniolisib, een orale, selectieve fosfoïnositide 3-kinase delta (PI3Kd) remmer, wordt geëvalueerd bij kinderen in de leeftijd van 4 tot 11 jaar gediagnostiseerd met geactiveerd fosfoïnositide 3-kinase delta syndroom (APDS).

Leniolisib, in de VS op de markt gebracht onder de merknaam Joenja®, kreeg in maart 2023 goedkeuring van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) voor de behandeling van APDS bij volwassen en pediatrische patiënten van 12 jaar en ouder. Pharming is voornemens om de gegevens van deze studie met 4-11-jarigen op te nemen in wereldwijde goedkeuringsaanvragen van leniolisib voor pediatrische patiënten met APDS, te beginnen in 2025.

Anurag Relan, MD, MPH, Chief Medical Officer van Pharming, zegt in reactie:

"Dit is de eerste klinische studie voor jongere pediatrische patiënten met APDS, die een tot nu toe nog onvervulde medische behoefte hebben aan een behandeling die de ziekte kan modificeren. Ik ben verheugd met de voortgang die we boeken in ons klinische Fase III-programma waarin we leniolisib onderzoeken bij kinderen met APDS. Door op jongere leeftijd in te grijpen, kunnen we mogelijk helpen voorkomen dat deze patiënten complicaties aan hun immuunsysteem ontwikkelen die waarschijnlijk hun hele leven zullen voortduren."

Aan de studie namen 21 kinderen met APDS in de leeftijd van 4 tot 11 jaar deel op locaties in de Verenigde Staten, Europa en Japan. De enkelarmige, open-label klinische studie evalueert de veiligheid, verdraagbaarheid en werkzaamheid van leniolisib. De primaire eindpunten van de studie zijn: een vermindering van de index lymfekliergrootte, en een verhoogd aandeel van naïeve B-cellen op het totaal aantal B-cellen ten opzichte van de uitgangswaarde na 12 weken. Secundaire eindpunten zijn een beoordeling van het vermogen van leniolisib om de gezondheids-gerelateerde levenskwaliteit te wijzigen op basis van metingen van fysiek, sociaal, emotioneel en school functioneren aan de hand van een gevalideerde patiënten-vragenlijst. Deze eindpunten komen overeen met die welke gebruikt werden bij de evaluatie van de klinische resultaten in eerdere leniolisib Fase II/III APDS-studies voor patiënten van 12 jaar en ouder.

De eerste patiënt werd gedoseerd in november 2023 in een afzonderlijke fase III klinische studie met kinderen van 1 tot 6 jaar met APDS naar een nieuwe pediatrische formulering van leniolisib. In aanmerking komende patiënten die werden gerekruteerd in één van de pediatrische studies zullen leniolisib nog een jaar blijven ontvangen na de eerste behandelingsperiode van 12 weken via een open-label extensiestudie.

Over het geactiveerde fosfoïnositide 3-kinase d syndroom (APDS)

APDS is een zeldzame primaire aandoening aan het immuunsysteem die voor het eerst werd omschreven in 2013. APDS wordt veroorzaakt door varianten in een van de twee geïdentificeerde genen die bekend staan als PIK3CD of PIK3R1, die van vitaal belang zijn voor de ontwikkeling en functie van immuuncellen in het lichaam. Varianten van deze genen leiden tot hyperactiviteit van de PI3Kd (phosphoinositide 3-kinase delta) pathway, waardoor immuuncellen niet goed rijpen en functioneren, wat leidt tot immunodeficiëntie en ontregeling.1,2,3 APDS wordt gekenmerkt door verschillende symptomen, waaronder ernstige, terugkerende sinopulmonale infecties, lymfoproliferatie, auto-immuniteit en enteropathie.4,5 Omdat deze symptomen geassocieerd kunnen worden met verschillende aandoeningen, waaronder andere primaire immuundeficiënties, is bekend dat mensen met APDS vaak een onjuiste diagnose krijgen en dat de diagnostische vertraging gemiddeld zeven jaar bedraagt.6 Omdat APDS een progressieve ziekte is, kan deze vertraging in de loop van de tijd leiden tot een opeenstapeling van schade, waaronder blijvende longschade en lymfeklierkanker.4-7 Een definitieve diagnose kan worden gesteld door middel van genetische testen. APDS treft wereldwijd ongeveer 1 tot 2 per miljoen personen.

Over leniolisib

Leniolisib is een orale kleine molecule fosfoïnositide 3-kinase delta (PI3K?)-remmer die in de VS is goedgekeurd als de eerste en enige gerichte behandeling van het geactiveerde fosfoïnositide 3-kinase delta (PI3Kd)-syndroom (APDS) bij volwassen en pediatrische patiënten van 12 jaar en ouder. Leniolisib remt de productie van fosfatidylinositol-3-4-5-trisfosfaat, dat dient als een belangrijke cellulaire boodschapper en een veelheid aan celfuncties reguleert, zoals proliferatie, differentiatie, cytokineproductie, celoverleving, angiogenese en metabolisme. Resultaten van een gerandomiseerde, placebogecontroleerde Fase II/III klinische studie toonden de klinische werkzaamheid van leniolisib aan in de bijkomende eindpunten; ze toonden een statistisch significante impact op immuundisregulatie en normalisatie van het immunofenotype bij deze patiënten, en tussentijdse open-label uitbreidingsgegevens ondersteunden de veiligheid en verdraagbaarheid van leniolisib toediening op lange termijn.8,9 Leniolisib wordt momenteel door regelgevende instanties geëvalueerd in de Europese Economische Ruimte, Canada, Australië en Israël en er werd een goedkeuringsaanvraag ingediend in het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast zijn er plannen voor het aanvragen van goedkeuring in Japan. Leniolisib wordt tevens geëvalueerd in twee Fase III klinische studies bij kinderen met APDS.
voda
0
NIET VOOR DISTRIBUTIE IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN OF IN OF NAAR AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIG ANDER RECHTSGEBIED WAARIN EEN DERGELIJKE DISTRIBUTIE VERBODEN ZOU ZIJN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

Pharming Group maakt de lancering bekend van een aanbieding van circa € 100 miljoen aan converteerbare obligaties aflopend in 2029 en de gelijktijdige terugkoop van de uitstaande €125 miljoen converteerbare obligaties aflopend in 2025
Pharming Group N.V. lanceert aanbieding van nieuwe converteerbare obligaties en nodigt tegelijkertijd houders van haar uitstaande €125 miljoen 3,00% converteerbare obligaties, aflopend in 2025, uit om hun converteerbare obligaties aan te bieden voor aankoop in contanten

Leiden, 18 april 2024: Pharming Group N.V. ("Pharming" of de "Onderneming") (Euronext Amsterdam: PHARM) lanceert vandaag de uitgifte van circa € 100 miljoen senior ongedekte converteerbare obligaties aflopend in 2029 (de "Nieuwe Obligaties") die converteerbaar zijn in nieuwe en/of bestaande gewone aandelen in het kapitaal van de Onderneming (de "Aandelen") en nodigt tegelijkertijd de huidige houders van haar uitstaande €125 miljoen 3,00% converteerbare obligaties aflopend in 2025 uit om een bod tot verkoop in contanten in te dienen.

De Nieuwe Obligaties zullen naar verwachting worden uitgegeven op 25 april 2024 (de "Uitgiftedatum") en zullen een coupon dragen van 4,50% per jaar, halfjaarlijks betaalbaar.
De Nieuwe Obligaties zullen een vervaldag hebben van 25 april 2029 (de "Vervaldatum").
De initiële conversieprijs waartegen de Nieuwe Obligaties kunnen worden geconverteerd in Aandelen Pharming zal naar verwachting worden vastgesteld met een premie tussen 32,50% en 42,50% boven de volume-gewogen gemiddelde prijs (de "VWAP") van een Aandeel op Euronext Amsterdam tussen [opening van de handel op de introductiedatum en de prijsbepaling van het aanbod].
Pharming zal de netto-opbrengst van de emissie aanwenden voor de gelijktijdige terugkoop van de uitstaande €125 miljoen 3,00% senior ongedekte converteerbare obligaties aflopend in 2025, uitgegeven op 21 januari 2020 (de "2025 Obligaties"; ISIN: XS2105716554) om haar financiële positie te versterken en tegelijkertijd de flexibiliteit te vergroten voor de verdere uitvoering van haar bedrijfsstrategie in de komende jaren.
Aanbod van Nieuwe Obligaties

De Nieuwe Obligaties zullen een nominale waarde hebben van € 100.000 elk. De Nieuwe Obligaties zullen a pari worden uitgegeven, met een verwachte coupon van 4,50% per jaar, halfjaarlijks achteraf verschuldigd in gelijke termijnen op 25 april en 25 oktober van elk jaar, beginnend op 25 oktober 2024. Tenzij op een eerder moment geconverteerd, afgelost of gekocht en geannuleerd, zullen de Nieuwe Obligaties à pari worden afgelost op de Vervaldatum, die verwacht wordt te vallen op 25 april 2029.

De Nieuwe Obligaties zullen worden aangeboden via een versneld bookbuilding-proces uitsluitend aan institutionele beleggers in bepaalde rechtsgebieden door middel van een onderhandse plaatsing buiten de Verenigde Staten overeenkomstig Regulation S onder de U.S. Securities Act 1933, zoals gewijzigd (de "Securities Act"). De initiële conversieprijs zal naar verwachting worden vastgesteld op een premie tussen 32,50% en 42,50% boven de VWAP van een Aandeel op Euronext Amsterdam tussen de opening van de handel op de introductiedatum en de prijs van het aanbod. De initiële conversieprijs van de Nieuwe Obligaties zal onderworpen zijn aan de gebruikelijke aanpassingsbepalingen zoals uiteengezet in de algemene voorwaarden.

De Onderneming verbindt zich ertoe een algemene vergadering van de aandeelhouders van de Onderneming bijeen te roepen die uiterlijk op 25 oktober 2024 (de "Long Stop Date") zal worden gehouden om de toekenning mogelijk te maken, op een niet-preferentiële basis, van het aantal rechten om in te schrijven op Aandelen dat vereist kan zijn om te voldoen aan de uitoefening van conversierechten tegen de initiële conversieprijs (het "Aandeelhoudersbesluit"). Als het Aandeelhoudersbesluit wordt goedgekeurd, zal de Onderneming een kennisgeving (de "Kennisgeving van Materiële Afwikkeling") sturen naar de Obligatiehouders met vermelding van een datum (de "Materiële Afwikkelingsdatum") waarop de Alternatief Keuze in Geldmiddelen (zoals hieronder gedefinieerd) ophoudt van toepassing te zijn. Voor elke aanpassing van de conversieprijs die resulteert in een verhoging van het aantal conversieaandelen, heeft de Onderneming mogelijk aanvullende toestemming van haar aandeelhouders nodig hebben om Aandelen uit te geven, rechten toe te kennen om in te schrijven op Aandelen en voorkeursrechten uit te sluiten.

De Onderneming kan (i), op elk moment nadat een algemene vergadering is gehouden (waarop het Aandeelhoudersbesluit is gepresenteerd maar het Aandeelhoudersbesluit niet is aangenomen), dan wel (ii) indien het Aandeelhoudersbesluit niet op of voor de Long Stop Date is aangenomen, door middel van een kennisgeving (een "Kennisgeving van Aandeelhoudersevenement") die uiterlijk op de 10e handelsdag (inclusief) na de Long-Stop Date moet worden gepubliceerd, ervoor kiezen om alle, maar niet slechts enkele van de Nieuwe Obligaties af te lossen tegen het hoogste van de volgende bedragen: (i) 102% van de hoofdsom van de Nieuwe Obligaties vermeerderd met de opgebouwde maar niet-betaalde rente tot de datum vastgesteld voor de terugbetaling of (ii) 102% van de ‘Fair Bond Value’ (zoals gedefinieerd in de voorwaarden van de Nieuwe Obligaties) vermeerderd met de opgebouwde maar niet-betaalde rente tot de datum vastgesteld voor de aflossing.

Bij uitoefening van hun conversierechten, en onder voorbehoud, tot op het moment dat de Onderneming een Kennisgeving van Materiële Afwikkeling heeft gegeven, van de Alternatieve Keuze voor Contanten (zoals hieronder gedefinieerd), zullen Obligatiehouders Aandelen ontvangen, zoals bepaald door de dan geldende conversieprijs. Voorafgaand aan de Fysieke afwikkelingsdatum heeft Pharming de optie om eventuele conversierechten af te wikkelen in contanten (de "Alternatieve Keuze voor Contanten") en/of Aandelen.

De Onderneming zal de optie hebben om alle, maar niet slechts enkele, van de uitstaande Nieuwe Obligaties voor contanten in te kopen a) indien, op of na 16 mei 2027, de pariteitswaarde op elk van ten minste 20 handelsdagen in een periode van 30 opeenvolgende handelsdagen 130% van de hoofdsom heeft overschreden of b) indien, op gelijk welk ogenblik, 85% of meer van de totale hoofdsom van de oorspronkelijk uitgegeven Nieuwe Obligaties voordien werden geconverteerd en/of teruggekocht en geannuleerd.
voda
0
Deel 2:

De definitieve voorwaarden van de Nieuwe Obligaties zullen naar verwachting later vandaag worden aangekondigd. De afwikkeling van het aanbod van de Nieuwe Obligaties zal naar verwachting plaatsvinden op of rond 25 april 2024.

Er zal een verzoek worden ingediend voor de toelating van de Nieuwe Obligaties tot de handel op de Open Markt (Freiverkehr) van de Effectenbeurs van Frankfurt uiterlijk 30 dagen na de Uitgiftedatum.

In het kader van het aanbod hebben de Onderneming en haar dochterondernemingen ingestemd met een lock-upperiode van 90 dagen na de Uitgiftedatum, behoudens bepaalde gebruikelijke uitzonderingen.

De Onderneming zal de opbrengsten van het aanbod aanwenden voor de gelijktijdige terugkoop van de 2025 Obligaties ter versterking van haar financiële positie en tegelijkertijd ter vergroting van de flexibiliteit voor de verdere uitvoering van haar bedrijfsstrategie in de komende jaren.

HSBC en Jefferies treden op als Joint Global Coordinators en Joint Bookrunners voor de aanbieding. Van Lanschot Kempen treedt op als adviseur van de Onderneming.

Uitnodiging tot verkoop van 2025 Obligaties

Gelijktijdig met het aanbod van de Nieuwe Obligaties nodigt de Onderneming In Aanmerking Komende Obligatiehouders (zoals hieronder gedefinieerd) van de 2025 Obligaties, waarvan de uitstaande hoofdsom per vandaag €125 miljoen bedraagt, uit om in te schrijven voor de aankoop in contanten van al hun uitstaande 2025 Obligaties (de "Uitnodiging").

De terugkoopprijs per 2025 Obligatie is 100% van de hoofdsom per 2025 Obligatie (gelijk aan €100.000 per hoofdsom van €100.000 per 2025 Obligatie). De Onderneming zal ook de opgebouwde maar niet-betaalde rente betalen op de aangekochte 2025 Obligaties vanaf, en met inbegrip van, 21 januari 2024 (zijnde de laatste rentebetalingsdatum voor de 2025 Obligaties voorafgaand aan de Uitnodiging) tot, maar met uitzondering van, de Uitnodiging Betalingsdatum (zoals hieronder gedefinieerd).

De Onderneming is niet verplicht om 2025 Obligaties aangeboden door In Aanmerking Komende

Obligatiehouders van de 2025 Obligaties die aanbieden om hun 2025 Obligaties te verkopen onder de Uitnodiging kunnen, naar goeddunken van Pharming, het voordeel hebben van een prioritaire toewijzing op de 2025 Obligaties].

De Uitnodiging zal naar verwachting sluiten om 17.30 uur CET op 19 april 2024 (de "Expiratiedatum"), tenzij gewijzigd, verlengd, heropend of beëindigd. De resultaten van de Uitnodiging zullen zo snel mogelijk na de Expiratietermijn door de Onderneming worden aangekondigd in een volgend persbericht.

De afwikkeling van de Uitnodiging zal naar verwachting zijn op 26 april 2024 (de "Uitnodigingsdatum"). Eventuele 2025 Obligaties die worden teruggekocht door de Onderneming in verband met de Uitnodiging zullen vervallen in overeenstemming met de voorwaarden van de 2025 Obligaties.

Onder andere zal elke houder van de 2025 Obligaties die deelneemt aan de Uitnodiging moeten verklaren dat hij niet gevestigd of woonachtig is in de Verenigde Staten en niet anderszins een “U.S. Person” is (in de betekenis van Regulation S onder de Securities Act) en niet deelneemt aan de Uitnodiging vanuit de Verenigde Staten of optreedt op een niet-discretionaire basis voor een opdrachtgever gevestigd buiten de Verenigde Staten die geen order geeft om deel te nemen aan dergelijke Uitnodiging vanuit de Verenigde Staten in overeenstemming met de "Belangrijke kennisgeving in verband met de Terugkoop" hieronder (dergelijke houders zijn "In Aanmerking Komende Obligatiehouders").

HSBC en Jefferies treden op als Joint Dealer Managers voor de Uitnodiging. Van Lanschot Kempen treedt op als adviseur van de Onderneming.

--- Einde persbericht ---
voda
0
Pharming vervangt converteerbare lening
18-apr-2024 08:28

Hogere couponrente.

(ABM FN-Dow Jones) Pharming geeft 100 miljoen euro aan converteerbare obligaties uit en wil de uitstaande 125 miljoen euro aan converteerbare obligaties terugkopen, die volgend jaar aflopen. Dat maakte het biotechbedrijf donderdagochtend bekend.

De nieuwe obligaties lopen af in 2029 en zijn converteerbaar in gewone aandelen Pharming. Ze krijgen een couponrente van 4,50 procent. De initiële conversieprijs zal naar verwachting 32,5 tot 42,5 procent hoger zijn dan het gewogen gemiddelde tussen de aandelenkoers op het moment van introductie en de prijsbepaling van het aanbod.

De oude obligaties, uitgegeven in januari 2020, hebben een couponrente van 3,00 procent en lopen af in 2025. Pharming nodigt obligatiehouders uit deze stukken aan te bieden.

Door: ABM Financial News.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999
voda
0
Pharming rondt plaatsing obligaties af
18-apr-2024 15:29

Haalt 100 miljoen euro op.

(ABM FN-Dow Jones) Pharming Group heeft met succes een obligatielening van 100 miljoen euro geplaatst. Dit maakte het biotechbedrijf donderdagmiddag bekend, nadat de emissie voorbeurs werd aangekondigd.

De nieuwe obligaties, die in 2029 aflopen, werden aangeboden via een versnelde bookbuilding door middel van een onderhandse plaatsing aan uitsluitend institutionele beleggers.

Het aanbod was volledig onderschreven.

"Deze succesvolle uitgifte van converteerbare obligaties toont de ferme steun van investeerders en betekent een positieve stap voor Pharming. Rekening houdend met de naderende afloop van onze converteerbare obligaties in januari 2025, versterkt deze uitgifte en terugkoop onze financiële positie terwijl het de flexibiliteit vergroot voor de verdere executie van onze bedrijfsstrategie in de komende jaren", zei CEO Sijmen de Vries van Pharming in een toelichting.

Er is door Pharming een verzoek ingediend voor een notering van de obligaties op de effectenbeurs van Frankfurt.

Met de opbrengst zal Pharming een bestaande converteerbare obligatielening ter waarde van 125 miljoen euro aflossen. Deze lening loopt in 2025 af.

De initiële conversieprijs is vastgesteld op 1,2271 euro, een premie van 37,5 procent.

Door: ABM Financial News.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999
voda
0
LOGISCHE HERFINANCIERING PHARMING
18 april 2024 13:30

We zijn positief over dit aandeel. Eventueel eerste positie innemen
BUY

www.iex.nl/Premium/Adviezen/794732/Lo...
Bijlage:
voda
0
Pharming rondt plaatsing obligaties af

Door ABM Financial News op donderdag 18 april 2024
Views: 6.331

(ABM FN-Dow Jones) Pharming Group heeft met succes een obligatielening van 100 miljoen euro geplaatst. Dit maakte het biotechbedrijf donderdagmiddag bekend, nadat de emissie voorbeurs werd aangekondigd.

De nieuwe obligaties, die in 2029 aflopen, werden aangeboden via een versnelde bookbuilding door middel van een onderhandse plaatsing aan uitsluitend institutionele beleggers.

Het aanbod was volledig onderschreven.

"Deze succesvolle uitgifte van converteerbare obligaties toont de ferme steun van investeerders en betekent een positieve stap voor Pharming. Rekening houdend met de naderende afloop van onze converteerbare obligaties in januari 2025, versterkt deze uitgifte en terugkoop onze financiële positie terwijl het de flexibiliteit vergroot voor de verdere executie van onze bedrijfsstrategie in de komende jaren", zei CEO Sijmen de Vries van Pharming in een toelichting.

Er is door Pharming een verzoek ingediend voor een notering van de obligaties op de effectenbeurs van Frankfurt.

Met de opbrengst zal Pharming een bestaande converteerbare obligatielening ter waarde van 125 miljoen euro aflossen. Deze lening loopt in 2025 af.

De initiële conversieprijs is vastgesteld op 1,2271 euro, een premie van 37,5 procent.

Bron: ABM Financial News
voda
0
NIET VOOR DISTRIBUTIE IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN OF IN OF NAAR AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIG ANDER RECHTSGEBIED WAARIN EEN DERGELIJKE DISTRIBUTIE VERBODEN ZOU ZIJN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

Pharming Group meldt de terugkoop van € 125 miljoen uitstaande converteerbare obligaties, aflopend in 2025
Leiden, 19 april 2024: Pharming Group N.V. ("Pharming" of de "Onderneming") (Euronext Amsterdam: PHARM) maakt de definitieve resultaten bekend van haar uitnodiging aan In Aanmerking Komende Obligatiehouders (zoals hieronder gedefinieerd) van de uitstaande €125 miljoen 3,00% senior ongedekte converteerbare obligaties met looptijd tot 2025, uitgegeven op 21 januari 2020 (de "2025 Obligaties"; ISIN: XS2105716554) om in te schrijven voor aankoop via een reverse bookbuilding proces in contanten voor al hun 2025 Obligaties (de "Uitnodiging").

Pharming maakt de terugkoop bekend van € 123,1 miljoen van de 2025 Obligaties, wat neerkomt op 98,5 % van de uitstaande totale hoofdsom van de 2025 Obligaties, op basis van een definitieve terugkoopprijs per 2025 Obligatie gelijk aan € 100.000. Daarnaast zal de Onderneming opgebouwde en niet-betaalde rente betalen vanaf, en met inbegrip van, 21 januari 2024 (zijnde de laatste rentebetalingsdatum voor de 2025 Obligaties voorafgaand aan de Uitnodiging) tot, maar met uitzondering van, de Uitnodiging afwikkelingsdatum, die naar verwachting zal plaatsvinden op 26 april 2024. Elke 2025 Obligatie teruggekocht door de Onderneming in verband met de Uitnodiging zal worden geannuleerd in overeenstemming met de voorwaarden van de 2025 Obligaties.

De Uitnodiging is gericht aan elke houder van de 2025 Obligaties die heeft verklaard dat hij niet gevestigd of woonachtig is in de Verenigde Staten en niet anderszins een “US Person” is (in de betekenis van Regulation S onder de Securities Act) en niet deelneemt aan de Uitnodiging vanuit de Verenigde Staten of optreedt op niet-discretionaire basis voor een opdrachtgever gevestigd buiten de Verenigde Staten die geen opdracht geeft om deel te nemen aan dergelijke Uitnodiging vanuit de Verenigde Staten in overeenstemming met de "Belangrijke Kennisgeving in verband met de Terugkoop" hieronder (dergelijke houders zijn "In Aanmerking Komende Obligatiehouders").

De overblijvende uitstaande 2025 Obligaties zullen een totale hoofdsom vertegenwoordigen van € 1,9 miljoen. In aanmerking nemend dat na de terugkoop het totaalbedrag van de 2025 Obligaties uitstaand en aangehouden door andere personen dan de Onderneming en haar dochteronderneming gelijk is aan of minder bedraagt dan 15 procent van het totaalbedrag van de oorspronkelijk uitgegeven hoofdsom, kan Onderneming, met inachtneming van een aankondigingsstermijn van niet minder dan 30 en niet meer dan 60 dagen, alle uitstaande 2025 Obligaties vervroegd in te kopen tegen hun nominale waarde samen met de opgebouwde rente daarop tot (maar met uitsluiting van) de datum van dergelijke vervroegde inkoop.

HSBC en Jefferies traden op als Joint Dealer Managers voor de Uitnodiging. Van Lanschot Kempen trad op als adviseur van de Onderneming.

--- E I N D E P E R S B E R I C H T ---
voda
0
Pharming lost voor 123 miljoen euro aan obligaties af
19-apr-2024 19:00

Die aflopen in 2025.

(ABM FN-Dow Jones) Pharming heeft voor 123 miljoen euro aan obligaties afgelost met een looptijd tot 2025. Dit meldde het biotechbedrijf uit Leiden vrijdag nabeurs.

Pharming kondigde het plan eerder deze week al aan. Pharming plaatste voor 100 miljoen euro aan nieuwe converteerbare obligaties, Met de opbrengst zou het bedrijf de bestaande converteerbare leningen, uitgegeven in januari 2020, met een waarde van 125 miljoen euro aflossen.

Vrijdag meldde Pharming de terugkoop van 123,1 miljoen euro van de 2025 obligaties, "wat neerkomt op 98,5 procent van de uitstaande totale hoofdsom van de 2025 Obligaties, op basis van een definitieve terugkoopprijs per 2025 Obligatie gelijk aan 100.000 euro", aldus het bedrijf.

Door: ABM Financial News.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999
784 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 33 34 35 36 37 38 39 40 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 19 jul 2024 11:17
Koers 0,778
Verschil -0,014 (-1,77%)
Hoog 0,792
Laag 0,777
Volume 655.965
Volume gemiddeld 4.348.550
Volume gisteren 2.667.145