Sligro Food Group « Terug naar discussie overzicht

Sligro 2017

226 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 » | Laatste
africa2
0
En dan nog ,het zou een bod zijn op een gedeelte van sligro . Dan gaat het aandeel geen euro's omhoog. Het zou een ander verhaal zijn als er een totaal bod op sligro komt . Of heb ik geen gelijk.
voda
0
Beursblik: verrassende afwijzing Sligro

NIBC ziet wel complicerende factor bij verkoop Emte.

(ABM FN-Dow Jones) Het verrast dat Sligro Food Group niet bereid is met Jumbo te praten over een eventuele verkoop van de Emté supermarkten. Dit stelde analist John David Roeg van NIBC vrijdag.

De analist wees er op dat Sligro al meer dan tien jaar kampt met een te kleine, matig winstgevende en niet groeiende tak Foodretail. Roeg denkt dat Jumbo samen met vermoedelijk Plus bereid zal zijn circa 300 miljoen euro, dat wil zeggen 0,35 keer de omzet over 2016, te betalen. Wel zullen de kopers vervolgens nog eens een half miljoen tot een miljoen per winkel moeten investeren voor een succesvolle ombouw.

Met de verkoopopbrengst kan Sligro volgens NIBC investeren in de groei van Foodservice en een moeilijk ombouwproces van de eigen supermarkten ontlopen.

Complicerende factor in het verhaal is volgens Roeg echter dat Sligro via de Emté supermarkten profiteert van de inkoopvoordelen via Superunie, de inkooporganisatie waarbij het is aangesloten. Afgelopen jaar kochten de takken Foodservice en Foodretail bijna de helft van hun inkopen in via Superunie, aldus de marktvorser. Na een verkoop denkt Sligro volgens Roeg wel lid te kunnen blijven van Superunie, maar doordat het een kleinere afnemer wordt, zullen bepaalde voordelen wel wegvallen, vermoedt de analist. Dit zal wat druk zetten op de marges van Foodservice, voorziet Roeg.

NIBC heeft een Neutraal advies op Sligro Food Group met een koersdoel van 39,00 euro. Vrijdag noteerde het aandeel 0,3 procent lager op 39,00 euro.

Door: ABM Financial News.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999

Copyright ABM Financial News. All rights reserved

(END) Dow Jones Newswires
Manofaction
0
quote:

Guus_Geluk schreef op 7 juli 2017 12:14:


Mocht Emte niet overgenomen worden, dan ben ik wel benieuwd wat Sligro op 20 juli te melden heeft. Dat moet in ieder geval een beter verhaal zijn dan het bod van 200 miljoen op Emte. Overigens snap ik niet dat Sligro "woedend" is, er is alleen een bod gedaan op het niet zo goed lopende Emte. M.i. is dit gewoon tactiek van Sligro om de prijs op te drijven want vroeg of laat zal Sligro Emte toch in de etalage moeten zetten. Ik houd mijn stukken vast, minimaal 45 euro moet m.i. op korte termijn mogelijk zijn.


Inderdaad. Het is nu of eten of gegeten worden in de supermarkt wereld.
Emte is een van de weinigen die hapklaar liggen over de marktveroveraars.
Dus vroeger of later gaat Emte gegeten worden.

Nu is het in Nederland inmiddels belangrijker om hun baantje te behouden, dan het belang van aandeelhouders te bedienen, maar dat houden ze niet vol.
En Jumbo weet dat ze moeten kopen. Anders komen Lidl en Aldi in het hoger segment opzetten.
Of Sligro is heel dom, of ze zijn juist heel slim en verkopen de huid duur.

In het eerst geval is het spel over, maar in het tweede juist perfecte poker.
Manofaction
0
quote:

africa2 schreef op 7 juli 2017 14:01:


En dan nog ,het zou een bod zijn op een gedeelte van sligro . Dan gaat het aandeel geen euro's omhoog. Het zou een ander verhaal zijn als er een totaal bod op sligro komt . Of heb ik geen gelijk.


Als Sligro voor > 200 miljoen Emte de deur uit doet, dan gaat de waarde wel degelijk flink omhoog. De koers lag sowieso een tijdje hoger, dus Jumo had het moment juist er goed ingeschat.
Mooi aandeel voor de toekomst. Spreiding van winkels in de vergrijzende markt wordt belangrijk en dat is het enige dat de waarde bepaald bij Emte.
ronald64
0

Loven en bieden op winkels van Emté
De Zuid-Willemsvaart en de rijksweg scheiden de beide bedrijven in Veghel, voedingsgroothandel Sligro van de familie Slippens en supermarktketen Jumbo van de familie Van Eerd. Of de topmannen Koen Slippens en Frits van Eerd sinds donderdag nog door één deur kunnen, is de vraag. Koen is in ieder geval niet gediend van de avances van Frits.
Volgens Slippens is een overnamebod op supermarktpoot Emté van Sligro ‘op dit moment niet opportuun’, zo liet hij donderdag weten. Jumbo, lees Van Eerd, heeft een niet-bindende en voorwaardelijke bieding gedaan op de 131 zaken van Emté, die vooral in Zuid- en Oost- Nederland actief zijn. Emté draait niet heel goed en drukt op de winstgevendheid van de meer rendabele groothandels­activiteiten van Sligro.
De twee families zitten elkaar steeds meer in de weg. In het verleden was het in 1989 naar de beurs gegane Sligro — Jumbo is niet op het Damrak genoteerd — de grootste, maar Jumbo heeft de voedingsgroothandel inmiddels ruim achter zich gelaten. Het heeft onder meer winkels van Super de Boer, C1000 en de vestigingen van restaurantketen La Place van het failliete V&D overgenomen. De groeiende onvrede tussen de twee uitte zich in een rechtszaak in 2014 over een grote supermarkt die Jumbo op zijn terrein ten noorden van het kanaal wilde neerzetten. Sligro verloor en de supermarkt kwam er.
Niet bekend is wat Jumbo zou willen bieden op de Emté-winkels. Er zijn verschillende manieren om tot een prijs te komen. Een van de manieren is om naar concurrerende beursgenoteerde supermarkten te kijken zoals Ahold Delhaize, het Belgische Colruyt, het Franse Carrefour en het Britse Tesco. Dan rolt er een gemiddelde zogenoemde multiple uit de bus. Dat is de ondernemingswaarde (marktwaarde plus nettoschuld) gedeeld door het brutobedrijfsresultaat (ebitda). In simpelere ­bewoordingen: in hoeveel jaar verdien je de koopprijs terug.
Als je die factor (multiple) vervolgens loslaat op Emté, dan kom je uit op een ondernemingswaarde van €?208 mln. Dan moet je uitrekenen hoeveel van de nettoschuld van Sligro is toe te rekenen aan de Emté-winkels (via het netto geïnvesteerde vermogen). Uiteindelijk rolt er dan een koopprijs van ruim €?190 mln uit, exclusief de synergievoordelen.
Stel, zijn aandeelhouders willen dat Koen Slippens wél afstand doet van de kwakkelende Emté-winkels. Dan zal hij er de hoofdprijs voor willen. Vijf jaar geleden heeft Ahold 82 supermarkten van Jumbo gekocht voor €?3,5 mln per vestiging. Dus zal Sligro-Koen zeggen: ‘Voor minder dan €?400 mln krijg je onze 131 Emtés niet’.
Jumbo-Frits zal inbrengen dat hij zelf eerder in dat jaar voor ‘maar’ €?1,9 mln per vestiging de C1000-­winkels kocht. Dan komt de koopprijs voor Emté uit op €?250 mln.
Loven en bieden dus.

’Jumbo en Coop bieden 300 miljoen voor Emté’

De su­per­markt­ke­tens Jum­bo en Coop heb­ben 300 mil­joen euro over voor de Emté su­per­mark­ten van groot­han­del Sli­gro.

Dat zeg­gen in­ge­wij­den. Bei­de su­per­markt­ke­tens wil­len graag de win­kels van de groot­han­del over­ne­men. De Emté su­per­mark­ten van Sli­gro kwak­ke­len al ja­ren. Vo­rig jaar stop­te Sli­gro nog 21 mil­joen euro in de nieu­we for­mu­le: Emté 3.0. Maar ook deze ver­nieu­wing be­haalt nog niet het be­oog­de suc­ces. "De­ze win­kels to­nen een be­te­re om­zet, maar blij­ven nog ach­ter bij de ver­wach­tin­gen", schreef de di­rec­tie van Sli­gro eer­der dit jaar.
De po­ging van Jum­bo en Coop is voor­al ge­richt op de aan­deel­hou­ders van Sli­gro. In de markt wordt al ja­ren ge­spe­cu­leerd op de ver­koop van de su­per­mark­ten ten gunste van de veel be­ter ren­de­ren­de groot­han­dels van Sli­gro. Na de be­kend­ma­king vloog het aan­deel Sli­gro om­hoog op de Am­ster­dam­se beurs.
Maar top­man Koen Slip­pens van Sli­gro lijkt wei­nig te voe­len voor een split­sing van zijn be­drijf. Hij be­na­drukt al­tijd de syn­ener­gie van bei­de be­drijfs­on­der­de­len. Don­der­dag liet de Sli­gro-top we­ten op 20 juli met een nieu­we stra­te­gie te ko­men, 'waar­in elke op­tie open ligt, maar de ver­koop van ac­ti­vi­tei­ten niet onze voor­keur heeft'.
Aan­deel­hou­ders Te­slin en APG (die bij­na 16 pro­cent van Sli­gro be­zit­ten) zeg­gen te wach­ten op deze stra­te­gie al­vo­rens com­men­taar te wil­len le­ve­ren. De ana­lis­ten van NIBC vin­den dat Sli­gro met Jum­bo en Coop moet gaan pra­ten. Sli­gro wor­stelt vol­gens hen al meer dan tien jaar met de su­per­mark­ten, die ’te klein zijn en nau­we­lijks winst­ge­vend'.
gerrit 69
0
www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/28585...

Jumbo biedt €300 miljoen op Emté’
Vandaag, 06:30 Harry van Gelder
De supermarktketens Jumbo en Coop hebben ongeveer €300 miljoen over voor de Emté-supermarkten van groothandel Sligro.

Dat zeggen bronnen rondom de transactie. Beide supermarktketens willen graag de winkels van de groothandel overnemen. De Emté supermarkten van Sligro kwakkelen al jaren. Vorig jaar stopte Sligro nog €21 miljoen in de nieuwe formule: Emté 3.0.

Maar ook deze winkels komen maar weinig van de grond. ,,Deze winkels tonen een betere omzet, maar blijven nog achter bij de verwachtingen’’, schreef de directie van Sligro dit jaar bij de cijfers van het eerste kwartaal van 2017.

De poging van Jumbo en Coop is vooral bedoeld om de aandeelhouders van Sligro wakker te schudden. In de markt wordt al jaren gespeculeerd op de verkoop van de supermarkten ten gunste van de veel beter renderende groothandelstak van Sligro. Na de bekendmaking vloog het aandeel Sligro deze week omhoog op de Amsterdamse beurs.

Nieuwe strategie
Maar topman Koen Slippens van Sligro lijkt weing te voelen voor een splitsing van zijn bedrijf. Hij benadrukt altijd de synergie van beide bedrijfsonderdelen. Donderdag liet de Sligro-top weten op 20 juli met een nieuwe strategie te komen, ,,waarin elke optie open ligt, maar de verkoop van activiteiten niet onze voorkeur heeft.’’

Aandeelhouders Teslin en APG, die samen een kleine 16% van Sligro bezitten, zeggen te wachten op deze strategie alvorens commentaar te willen leveren.

'Gesprek aangaan'
De analisten van NIBC zijn duidelijker. Zij vinden dat Sligro het gesprek met de kopende partijen aan moet gaan. Sligro worstelt, volgens de analisten, al meer dan tien jaar met de supermarkten, die ,,te klein zijn, nauwelijks winstgevend zijn en waarvan retailactiviteiten niet groeien.’’

Vorig jaar was de omzet van Emté 29% van het totale bedrijf, maar droeg het bedrijfsresultaat maar 6% bij aan de Groep. NIBC vindt €300 miljoen een mooie prijs, ,,omdat na de overname nog 5 ton tot 1 miljoen in de ombouw van elke winkel moet worden gestopt.’’

*************************
De vraag blijft of Sligro het bod moet afwijzen of aanvaarden.
Per slot van rekening draagt Emté maar 6 procent bij op het bedrijfsresultaat.
Shortgala
0
Als aandeelhouder zeg ik persoonlijk dat Sligro echt op het bod moet ingaan en emte moet verkopen. Uiteraard, volgens goed koopmanschap, zal dit niet geschieden door op het eerste bod in te gaan, maar een tweede hoger bod zal Sligro mijns inziens echt beter kunnen accepteren. Emte draagt marginaal bij aan de winst, om alle winkels om te bouwen zal sligro ook nog enkele tientallen miljoenen kosten. Dit weegt zeker op tegen het nadeel, bij verkoop van emte, voor Sligro dat de inkoopvolumes omlaag zullen gaan met als gevolg minder voordeel en lagere marges.
De 300 a 400 miljoen kunnen prachtig aangewend worden voor verdere expansie in het buitenland, Belgie om te beginnen.
Het moge wat mij betreft meer dan duidelijk zijn dat deze eventuele verkoop van emte meer omvat dan louter en alleen financien. In hun hart voelt de familie Slippens er volgens mij niets voor om te verkopen, dat past niet bij Sligro. Sligro wil goed zijn voor al haar stakeholders en wil een duurzaam beleid voeren. Hierin past een verkoop van emte gevoelsmatig niet. Daarbij zal de familie er erg veel moeite mee hebben dat er ongeveer 900 miljoen aan omzet wegvalt, ondanks dat die 900 miljoen nauwelijks directe winst genereren. Hier bovenop komt ook nog eens dat uitgerekend Jumbo de biedende partij is. Slippens en van Eerd zijn van oudsher niet de allerbeste vrienden. Laat dit nou juist een goed moment zijn om daar, in beider belang, strategische afspraken over te maken en de emte te verkopen aan Jumbo.
SLigro; verkoop de emte, ga afgeslankt en lichter verder en expandeer gestaag in het buitenland. Sligro is al een geweldig bedrijf en aandeel, maar zal dan nog veel en veel beter uit de verf gaan komen. Sligro, het aandeel van het verleden, aandeel van het heden, en zonder de emte een geweldig aandeel voor de toekomst.
Guus_Geluk
0

EMTÉ-overname alleen vriendschappelijk

06:34 10-7-2017
AMSTERDAM - Supermarktketen Jumbo heeft Sligro nooit onder druk willen zetten voor de aankoop van EMTÉ's en dat wil de supermarktketen volgens financieel topman Ton van Veen ook niet gaan doen. Dat zegt Van Veen maandag in De Telegraaf.

Jumbo ziet af van het bod op de supermarkten van Sligro als het groothandelsbedrijf blijft volharden in de afwijzing van de offerte, aldus de bestuurder.

Sligro sloeg afgelopen donderdag een overnamebod op zijn supermarktketen EMTÉ van de hand. De geïnteresseerde partijen werden niet bij bij naam genoemd. De Telegraaf had eerder gemeld dat Jumbo samen met een andere partij zijn branchegenoot zou willen inlijven. Volgens de bronnen wil Jumbo samen met Coop de 133 EMTÉ-supermarkten overnemen voor een bedrag rond de 300 miljoen euro.

www.beursgorilla.nl/nieuws-item.asp?t...
voda
0
Uitzendkrachten Heineken mee naar Sligro

Gepubliceerd op 10 jul 2017 om 16:46 | Views: 29

Heineken 17:04
85,18 +0,45 (+0,53%)

Sligro 17:04
38,86 -0,26 (-0,66%)

AMSTERDAM (AFN) - Ruim 140 uitzendkrachten die nu nog voor Heineken werken, kunnen mee over naar Sligro, als dat groothandelsbedrijf komend najaar de distributie van bier en cider naar de Nederlandse horeca van de brouwer overneemt. Zij behouden bovendien een jaar lang hun huidige, hogere salaris. Daarover heeft vakbond CNV afspraken gemaakt met het bedrijf.

Heineken en Sligro maakten hun samenwerkingsplannen in mei bekend. Daarbij lieten de bedrijven weten dat in elk geval de circa 220 mensen in vaste dienst bij Heineken hun baan zouden behouden. Maar voorlopig hoeven dus ook de uitzendkrachten niet te vrezen voor hun baan. ,,We hebben goede afspraken gemaakt, die voor iedereen perspectief bieden'', zei CNV-onderhandelaar Roel van Riezen maandag.
Biobert
1
Ik denk dat Sligro een samenwerkingsverband tussen Emte en een of meerder leden van inkooporganisatie Superunie afsluit.
Shortgala
1
quote:

Biobert schreef op 10 juli 2017 23:23:


Ik denk dat Sligro een samenwerkingsverband tussen Emte en een of meerder leden van inkooporganisatie Superunie afsluit.


Ik denk dat t daar uiteindelijk ook op uit gaat draaien....
Biobert
0
quote:

Biobert schreef op 10 juli 2017 23:23:


Ik denk dat Sligro een samenwerkingsverband tussen Emte en een of meerder leden van inkooporganisatie Superunie afsluit.


En zo zal geschieden.
voda
0
Beursblik: resultaten Sligro iets beter dan verwacht

Weinig noodzaak verkoop Emté-winkels volgens KBC Securities.

(ABM FN-Dow Jones) Sligro Food Group heeft in het afgelopen halfjaar iets beter gepresteerd dan verwacht, waarbij het ontbreken van een concreet strategisch plan voor de kwakkelende Emté-winkels sommigen kan teleurstellen. Dit stelde analist Alan Vandenberghe van KBC Securities donderdag in reactie op de halfjaarcijfers van het groothandels- en supermarktconcern uit Veghel.

De halfjaaromzet van Sligro steeg met 5,9 procent van 1.355 miljoen naar 1.435 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat voor rente en belastingen (EBIT) steeg met 1,6 procent van 34 miljoen naar 35 miljoen euro. De nettowinst kwam uit op 28 miljoen euro, vrijwel gelijk aan de winst een jaar eerder.

Vandenberghe sprak van "degelijke cijfers", waarbij de omzetcijfers uit beide divisies van Sligro de verwachtingen van KBC Securities overtroffen. De positieve eenmalige posten bij Food Retails hielden daarbij de negatieve posten bij Foodservice in balans, aldus de marktvorser. Ook het bedrijfsresultaat (EBITA) en de EBITA-marge vielen hoger uit dan KBC voorzag.

Verder stelde Vandenberghe dat Sligro vanwege zijn kaspositie en "paternalistische" werkwijze geen noodzaak ziet om de kwakkelende Emté-winkels te verkopen. Hoewel het gebrek aan concrete plannen omtrent de winkels sommigen kan teleurstellen, is de marktvorser ervan overtuigd dat Sligro bij deze winkels na verloop van tijd waarde kan creëren, al zal dit een geleidelijker proces zijn dan bij een directe verkoop. Sligro stelde vanmorgen op zoek te gaan naar een partner voor zijn Emté-winkels.

Volgens Vandenberghe is een directe verkoop van Emté-winkels niet langer ingeprijsd in de koers van Sligro en reflecteert de koers eerder de herwaardering van de Foodservice sector en de strategische samenwerking met Heineken.

Vandenberghe hoopt later op de dag tijdens een analistenbijeenkomst meer inzicht te krijgen in de deal met Heineken.

KBC Securities handhaafde het Accumuleren-advies op Sligro Food Group met een koersdoel van 36,00 euro. Op een groen Damrak koerste het aandeel donderdagochtend 1,6 procent lager op 38,90 euro.

Door: ABM Financial News.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999

Copyright ABM Financial News. All rights reserved

(END) Dow Jones Newswires
willem_PL
0
emté is het mooiste meisje van de klas . er is heel veel animo voor . let op , Sligro gaat niet over een dag ijs , dit woord een hele mooie samen werking met een collega ,maar wie weet ik ook nog niet ik heb wel een vermoeden . toen Edah te koop stond zij ik ok vergeet Sligro niet als koper , kwam ook uit . over een jaar staat dit aandeel veel hoger ( 18000 klanten van Heineken / Belgische avonturen / en het mooiste meisje van de klas komt dit hellemaal goed .
Biobert
1
Sligro wil dat Emte samengaat met Plus en de Spar, zo maak ik op uit de woorden van Koen Slippens. De moeder van Plus, Sperwer, en de moeder van Emte, Sligro, hebben beide 45% van aandelen Spar in handen. Een combinatie van deze drie heeft ongeveer 600 winkels. Plus onder leiding van de immer actieve Jan Brouwer, heeft wel oren naar Emte.
Aldus behoudt Sligro de synergie tussen FR en FS van 20 mln en krijgt Emte veel meer massa, maar wel onder een andere naam, Plus dus.
Spes
1
Samengaan met Plus en Spar zou strategisch een mooie zet zijn. Meer synergie en inkoopvoordelen. Kan men nog beter opboksen tegen AH en Jumbo en houdt de concurrentie intact. Ik hou van het langetermijndenken van deze club.
Biobert
1
quote:

Spes schreef op 21 juli 2017 08:31:


Samengaan met Plus en Spar zou strategisch een mooie zet zijn. Meer synergie en inkoopvoordelen. Kan men nog beter opboksen tegen AH en Jumbo en houdt de concurrentie intact. Ik hou van het langetermijndenken van deze club.


En lekker mee eten van het mooie dividend van Sligro, dat mogelijk is omdat de neven en nichten aandeelhouders Sligro dat wensen om hun luxe levensstijl in stand te kunnen houden.
Shortgala
0
quote:

Biobert schreef op 20 juli 2017 23:34:


Sligro wil dat Emte samengaat met Plus en de Spar, zo maak ik op uit de woorden van Koen Slippens. De moeder van Plus, Sperwer, en de moeder van Emte, Sligro, hebben beide 45% van aandelen Spar in handen. Een combinatie van deze drie heeft ongeveer 600 winkels. Plus onder leiding van de immer actieve Jan Brouwer, heeft wel oren naar Emte.
Aldus behoudt Sligro de synergie tussen FR en FS van 20 mln en krijgt Emte veel meer massa, maar wel onder een andere naam, Plus dus.


Ik acht de kans dat het deze combinatie uiteindelijk gaat worden zeer, zeer groot. Fijn om nu eindelijk, naast de kwalitatieve factoren, te weten dat de synergie (lees: inkoopvoordeel) tussen sligro en emte zo n 15 tot 20 miljoen bedraagt.
226 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 20 okt 2021 13:03
Koers 23,700
Verschil +0,100 (+0,42%)
Hoog 24,000
Laag 23,600
Volume 12.379
Volume gemiddeld 24.352
Volume gisteren 32.046