Value8 « Terug naar discussie overzicht

Value8 2018

128 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 | Laatste
BASF en BAYER kopen
0
Deel 2

analyse door ROEL GOOSKENS

De andere 15 procent van Beryllium is in handen van de onderneming Dutch Standards BV, eigendom van Boyd Sleeman en Koen Bekkering. Deze beide heren waren in het verleden betrokken bij de vorming van Aamigoo (een van de voorgangers van Headfirst Source) door de inbreng van detacheringsactiviteiten. Zij waren tot 2013 aandeelhouder in Source Group. Beide heren waren in 2012-13 betrokken bij onfrisse zaken bij Aamigoo, die op FTM uitgebreid zijn beschreven door Eric Smit. Volgens de laatste jaarrekening van Dutch Standards (daterend uit 2015, en ja, het niet deponeren van de jaarrekening 2016 is een economisch delict) was het eigen vermogen 5862 euro negatief en bedroeg de winst 1069 euro. Dit zijn voorwaar niet de getallen die je verwacht bij een BV die mede een overname van 37 miljoen euro mogelijk maakt. Bij de oprichting bedroeg het ingebrachte kapitaal 1000 euro bij Grunhorn Capital BV en 100 euro bij Beryllium.
Boyd Sleeman, een van de eigenaren van Beryllium, heeft in het verleden (vanaf het derde kwartaal 2009) ook bij Value8 gewerkt als analist. Hij is dus een zeer goede bekende van van Peter Paul de Vries.
Het vestigingsadres van Beryllium en Grunhorn is Nieuwezijds Kolk 1a in Amsterdam. Ik ben woensdag 26 september op mijn fiets gestapt om het hoofdkantoor van deze nieuwe ondernemingen te bezoeken. Tot mijn verbazing staan op de deur van het betreffende appartement in een voormalige likeurstokerij nog de namen van de vorige bewoners. Volgens kadasterdata zijn Michel Arjan Klaster (bestuurder bij Beryllium) en zijn vrouw de huidige eigenaren van de woning. De deurbel was kapot en het mobiele nummer dat je kon bellen om de bewoner de deur te laten openen, werd niet opgenomen. Niet het vestigingsadres dat past bij een partner die, zoals Peter Paul de Vries het zegt, kan helpen bij de internationale uitrol van Headfirst Source. Foto’s van het hoofdkantoor staan nog op Funda: de huidige eigenaren kochten het pand per 3 april van dit jaar voor 700.000 euro.
Beryllium heeft geen mensen in dienst. Grunhorn Capital heeft sinds 15 augustus één bestuurder: Michel Arjan Klaster. Iemand met dezelfde achternaam, Michel E Klaster, is Chief Investment Officer bij Ruvercap. Het zou zomaar familie kunnen zijn.
Beryllium is van plan de operationele activiteiten van Headfirst Source te verkopen aan zichzelf voor een onbekend bedrag. Met deze verkoopopbrengst worden dan allereerst de schulden van Headfirst Source (aan met name Value8) afgelost. Vervolgens zullen de resterende liquide middelen van het beursgenoteerde Headfirst Source als een superdividend worden uitgekeerd aan minderheidsaandeelhouders. Headfirst Source NV zal vervolgens achterblijven als een lege, beursgenoteerde huls, klaar voor een nieuw avontuur. Beryllium spreekt de verwachting uit dat de minderheidsaandeelhouders in Headfirst Source een slotuitkering tegemoet kunnen zien van ongeveer 3 euro per aandeel. Waarom de nieuwe eigenaar van Headfirst Source kiest voor dit zeer ongebruikelijke traject, is onduidelijk. Normaal gesproken zou Beryllium de minderheidsaandeelhouders (slechts 1,5 procent van het kapitaal is in handen van niet aan Value8 gerelateerde partijen) uitkopen en eigenaar worden van Headfirst Source NV. Wellicht is een en ander noodzakelijk om te voorkomen dat er een prospectus moet worden gepubliceerd die moet worden goedgekeurd door de AFM.
Mij bekruipt het gevoel dat Peter Paul de Vries een nieuwe list heeft bedacht

Met de prijs die voor de aandelen Headfirst Source zou zijn betaald (12,5 miljoen aandelen maal 3 euro = 37,5 miljoen euro) en rekening houdend met een netto rentedragende schuld van ultimo 2017 van 21,3 miljoen euro, waardeert de transactie Headfirst Source op 58,8 miljoen euro. Dat is erg veel voor een onderneming die over 2017 krap 1 miljoen euro winst maakte en over de eerste helft van 2018 een netto winst rapporteerde van 11.000 euro. De netto kasstroom was zowel over geheel 2017 (-2,2 miljoen euro) als over de eerste helft van 2018 (-0,5 miljoen euro) negatief.
BASF en BAYER kopen
0
Deel 3

door ROEL GOOSKENS:

Mij bekruipt het gevoel dat Peter Paul de Vries een nieuwe list heeft bedacht om papieren boekwinsten te realiseren. Wie met stromannen een vennootschap opricht die op papier een goede prijs betalen voor een van je investeringen, kan het publiek toch vertellen dat hij een mooie deal heeft gedaan. De deal met Headfirst doet me denken aan een eerdere transactie van Value8: de overdracht van drie investeringen van Value8 naar MKB Nedsense. Daarbij werd ook gesproken over opbrengsten van 10 miljoen euro, terwijl dit gehele bedrag werd teruggeleend aan MKB Nedsense.

Zonder prospectus en zonder ingrijpen van de AFM zullen we tot eind april 2019 (de laatste publicatiedatum voor het jaarverslag 2018 van Value8) moeten wachten om te zien of mijn gevoel waarheid wordt. Dat is erg onbevredigend. Als mijn vermoeden klopt, is er bij Value8 momenteel geen sprake van een oorlogskas van enige omvang en blijft de liquiditeitspositie zorgelijk.

Volgens de laatste jaarrekening (2016) van Eetgemak (een 85 procent belang van Value8) had de onderneming een rentedragende schuld van 8,9 miljoen euro bij een bruto kasstroom (EBITDA) van 4,3 miljoen. Exclusief de goodwill op de balans van 8,8 miljoen euro, was er sprake van een eigen vermogen van 0,6 miljoen euro negatief. Omdat er voor 2017 nog investeringsverplichtingen van 2,3 miljoen euro waren voor een nieuwbouwproject, ga ik ervan uit dat de schuldenlast in 2017 verder is opgelopen naar ruim 10 miljoen euro. Ik kan me niet voorstellen dat er een bank is die bij zulke balansverhoudingen 7,5 miljoen euro aan Eetgemak uitleent om een superdividend te betalen.

Wat ik me wel kan voorstellen, is dat de Rabobank heeft besloten dat zij haar dubieuze krediet aan Value8 graag in zou ruilen voor een lening aan Eetgemak. Hierdoor heeft zij de 5 miljoen euro aflossing van haar bankkrediet bij Value8 over de eerste jaarhelft zelf gefinancierd: een bancaire vestzak-broekzak transactie. Uiteindelijk heeft Value8 een gedeelte van zijn liquiditeitsproblemen opgelost door een van zijn investeringen op te zadelen met een torenhoge schuld. Op dit moment zouden de rentedragende leningen van Eetgemak 17,5 miljoen euro kunnen bedragen, meer dan driemaal de verwachte bruto kasstroom. Een overschrijding van de factor drie wordt alom gezien als zorgwekkend. Ik heb een verzoek neergelegd bij Eetgemak om over het bovenstaande van gedachten te wisselen. Tot nu toe heb ik nog geen reactie gehad.

Halve en hele leugens

In zijn visie op de halfjaarcijfers schrijft Peter Paul de Vries: ‘Value8 constateerde al in 2017 een verhoogde interesse van investeringsmaatschappijen en branchegenoten in haar bedrijven en belangen. In het derde kwartaal heeft dat tot een aantal desinvesteringen geleid en tot een forse cashgeneratie. Als gevolg daarvan is de financiële positie versterkt en beschikt Value8 over een aanzienlijke oorlogskas om nieuwe, waardecreërende transacties te doen en acquisities te plegen.’

De afbouw van het hoofdkantoor duidt niet op expansie, maar op krimp

Op de website van Value8 staat een overzicht van het huidige team op het hoofdkantoor. Een jaar geleden waren er ruim tien mensen werkzaam op het hoofdkantoor. Momenteel zijn dat nog drie: Peter Paul de Vries zelf, zijn broer Jeroen de Vries en medeoprichter van Value8, Gerben Hettinga. Of nu ja, ‘office manager’ Kitty Blom en voormalig lid van de raad van bestuur Kee Koopmans staan er ook nog bij. Eenieder die de Koopmans’ blog leest, weet echter dat haar gedachten niet meer bij Value8 zijn. Ze wil mensen liever levenslessen bijbrengen.

De afbouw van het hoofdkantoor duidt niet op expansie, maar op krimp. Net als de stroom van desinvesteringen.

In zijn visie op de halfjaarcijfers memoreert Peter Paul ook nog dit: ‘Bovendien beschikt Value8 over een kredietfaciliteit bij Rabobank, waarvan op de publicatiedatum van het halfjaarbericht geen gebruik wordt gemaakt.’

Dit is een halve leugen. Doordat Value8 op 30 juni een rekening courant krediet had bij de Rabo van 4,85 miljoen euro met een plafond van 5 miljoen euro, kun je stellen dat De Vries nog 150.000 van dit krediet zou kunnen opnemen. Op 1 oktober moet hij echter dit krediet al teruggebracht hebben tot 3,4 miljoen euro, terwijl het 1 april 2019 geheel moet zijn afgelost. Echte kredietruimte heeft Value8 dus niet.

Afgelopen maandag (24 september) was De Vries gast bij RTLZ. Hij was daar omdat Value8 tien jaar bestond en om de halfjaarcijfers toe te lichten. Ik vind het vreemd dat deze charlatan weer een podium wordt geboden om zijn peptalk de wereld in te slingeren. Wat me echter vooral opviel, was dat hij knorrig reageerde op kritische vragen en dat hij er weinig euforisch uitzag voor iemand die in enkele maanden tijd 43,7 miljoen euro aan cash heeft binnengeharkt voor Value8.

Belangrijker misschien nog is de vraag die bij RTLZ niet is gesteld: waarom gebruikt De Vries zijn oorlogskas niet om eigen aandelen Value8 in te kopen? Ik weet zeker dat hij dit als voorman van de Vereniging van Effectenbezitters zou hebben voorgesteld aan de CEO van Value8. Dit is de makkelijkste manier om de door hem in de bovenstaande webinar gememoreerde lage koers van de aandelen Value8 op te stuwen. Op de laatste aandeelhoudersvergadering heeft Value8 toestemming gevraagd en gekregen om tot 20 procent van zijn aandelen in te kopen.

Werk aan de winkel voor AFM

Uit het bovenstaande blijkt dat veel afhangt van de omvang van de contanten die Value8 eventueel heeft binnengehaald met de obscure verkoop (zonder prospectus) van haar belang in Headfirst Source aan brievenbusmaatschappij Beryllium. Als mijn vermoedens bewaarheid worden, zal de opbrengst van de overige drie desinvesteringen net voldoende zijn om de resterende 5 miljoen euro van Rabobank af te lossen, de recente inkoop van preferente aandelen te financieren (1,3 miljoen euro), Ceradis overeind te houden (tenminste 0,8 miljoen euro) en de holdingkosten over de tweede jaarhelft te voldoen (ongeveer 1 miljoen euro).

Het wordt tijd dat de AFM zijn licht eens laat schijnen op de Headfirst Source-transactie zodat de aandeelhouders en het publiek niet tot eind april 2019 hoeven te wachten op het antwoord op mijn vraag wie de overname van Headfirst Source eigenlijk financiert.

Wordt vast nog vervolgd.
DeZwarteRidder
0
quote:

Stockboer schreef op 3 oktober 2018 11:50:

Weet iemand of V8 eigenaar blijft van de lege huls?
Nee, maar ik vermoed dat V8 de lege huls weer terug gaat kopen.
bik
0
quote:

DeZwarteRidder schreef op 3 oktober 2018 12:18:

[...]
Nee, maar ik vermoed dat V8 de lege huls weer terug gaat kopen.
De Ridder had het alweer bij het rechte eind!!!
DeZwarteRidder
0
quote:

bik schreef op 22 december 2019 14:33:

[...] De Ridder had het alweer bij het rechte eind!!!
Soms ben ik verbaasd over mezelf..........!!
maci
0
PERSBERICHT

Bussum, 23 december 2019

Value8 stapt in groeiend cloud-segment

Value8 neemt 45% belang in Skysource

Value8 maakt bekend dat zij een belang van 45 procent heeft genomen in Skysource Holding BV, een in Eindhoven gevestigde Cloud Service Provider. Skysource is eind 2016 opgericht door Bert Verhoeff, CEO en meerderheidsaandeelhouder, die meer dan 25 jaar ervaring heeft in de ICT-sector. Het bedrijf realiseert, met circa 55 medewerkers, een omzet van 10 miljoen euro en is gezond winstgevend.

Skysource, groeiende Cloud Service Provider
Skysource verzorgt voor haar klanten de outsourcing van de complete IT-infrastructuur tot en met technisch applicatiebeheer in de cloud. De klanten van Skysource hebben op basis van de Cloud Services van Skysource de beschikking over flexibele private servers en online werkplekken. De klanten kunnen profiteren van de continuïteit, schaalbaarheid en beschikbaarheid van de data die in de Skysource Private Cloud zijn opgeslagen. Skysource gaat met hen een langjarig partnership aan. De focus ligt op klanten in de gezondheidszorg, bouw en zakelijke dienstverlening. Skysource maakt gebruik van twee datacenters in Nederland (Schiedam en Eindhoven).

Verdere marktgroei en add-on acquisities
De cloudmarkt is een sterk groeiende markt. De komende jaren zullen veel organisaties overstappen van ‘on premise’ oplossingen (IT-Infrastructuur binnen de organisaties) naar cloud-oplossingen. Skysource is goed gepositioneerd om op deze groeiende vraag in te spelen. De doelstelling is om – naast autonome groei – kleinere add-on acquisities te plegen. Om daaraan invulling te geven, zocht Skysource naar een investeringspartner.

Investering Value8
Value8 heeft een 45 procent belang genomen in Skysource vanwege de combinatie van de goede groeiperspectieven en het ervaren, succesvolle managementteam. In het partnership kan Value8 bijdragen met haar financiële expertise en met het vinden, analyseren en financieren van acquisitiemogelijkheden. Deze eerste investering bedraagt ongeveer 5 procent van het eigen vermogen van Value8.

Bert Verhoeff, CEO Skysource
“Wij zijn blij dat we met Value8 een ervaren partner hebben gevonden die wil bijdragen aan de verdere uitbouw van Skysource. Hoewel we in het partnership duidelijk een andere rol hebben, zie ik veel gelijkenissen. Skysource en Value8 hebben beide ondernemerschap hoog in het vaandel staan en focussen beide op groei op de lange termijn.”

Peter Paul de Vries, CEO Value8
“Value8 heeft in het tweede kwartaal 2019 een periode van desinvesteringen afgesloten. Ongeveer driekwart van de portefeuille is in negen maanden tijd verkocht. We zijn kieskeurig met nieuwe investeringen. Skysource is een mooie groeiende onderneming die voldoet aan diverse criteria: sector (technologie), groeiperspectief en gezonde winstgevendheid. We zien er naar uit om – samen met Bert Verhoeff en zijn team – bij te dragen aan het volgende hoofdstuk van dit groeiverhaal.”

Value8 NV
voda
0
Update: Value8 neemt belang in Skysource

FONDS KOERS VERSCHIL VERSCHIL % BEURS
Value8 NV
5,52 -0,06 -1,08 % Euronext Amsterdam

(ABM FN-Dow Jones) Value8 neemt een belang van 45 procent in Skysource. Dit maakte het bedrijf onder leiding van CEO Peter Paul de Vries maandag voorbeurs bekend.

De eerste investering bedraagt ongeveer 5 procent van het eigen vermogen van Value8. Dat was medio 2019 ongeveer 70 miljoen euro.

"Value8 heeft in het tweede kwartaal 2019 een periode van desinvesteringen afgesloten. Ongeveer driekwart van de portefeuille is in negen maanden tijd verkocht. We zijn kieskeurig met nieuwe investeringen. Skysource is een mooie groeiende onderneming die voldoet aan diverse criteria: sector (technologie), groeiperspectief en gezonde winstgevendheid", aldus CEO De Vries in een toelichting.

Het in Eindhoven gevestigde Skysource realiseert, met circa 55 medewerkers, een omzet van 10 miljoen euro en is volgens Value8 "gezond winstgevend".

Skysource verzorgt voor klanten de outsourcing van de complete IT-infrastructuur tot en met technisch applicatiebeheer in de cloud.

De cloudmarkt is een sterk groeiende markt, aldus Value8. Skysource wil naast autonome groei ook kleinere aanvullende overnames doen om te groeien. Daarvoor zocht Skysource naar een investeringspartner.

Update: om eigen vermogen toe te voegen.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved.
128 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 19 jul 2024 14:37
Koers 5,700
Verschil +0,100 (+1,79%)
Hoog 5,700
Laag 5,650
Volume 1.418
Volume gemiddeld 4.384
Volume gisteren 11.087