Forum: Koffiekamer » Klimaatdiscussie: opwarming aarde door mens of natuur » Pagina: 174 | Beursonline.nl

Klimaatdiscussie: opwarming aarde door mens of natuur

10.537 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ... 523 524 525 526 527 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
josti5
0
'Op voorhand weten we niet of wolken bijdragen aan opwarming of aan afkoeling. Waterdamp is een broeikasgas,verdamping en condensatie gaan gepaard met warmtetransport, een wolk reflecteert zonlicht terug de ruimte in en infraroodstraling terug naar de aarde. Iedereen die meent te weten hoe die
balans uitpakt mag het zeggen.'

Ware woorden!!!

24/7 vliegen er zo'n 10.000 vliegtuigen door de stratosfeer, en laten daar 24/7 hun water en roet achter.
Op windstille dagen in de stratosfeer kan iedereen duidelijk zien, waar dat toe leidt: een witte deken.
En inderdaad: kaatst die het zonlicht terug? Zorgt deze voor minder sterke straling aan het aardoppervlak? Of gaat deze juist de warmte-uitstraling tegen?
objectief
0
quote:

josti5 schreef op 30 mrt 2019 om 09:25:


Op voorhand weten we niet of wolken bijdragen aan opwarming of aan afkoeling.De deskundigen weten het wel en voor de burger betekent dit dat je moet meedoen; tenzij je tegen extra kosten aanloopt.

Zelf heb ik zonnepanelen (bij volledig terugverdiend) en dubbele beglazing.

Zeer comfortabel leven en lage energienota.
Hoppschwiiz
0
quote:

josti5 schreef op 30 mrt 2019 om 09:25:


'Op voorhand weten we niet of wolken bijdragen aan opwarming of aan afkoeling. Waterdamp is een broeikasgas,verdamping en condensatie gaan gepaard met warmtetransport, een wolk reflecteert zonlicht terug de ruimte in en infraroodstraling terug naar de aarde. Iedereen die meent te weten hoe die
balans uitpakt mag het zeggen.'

Ware woorden!!!

24/7 vliegen er zo'n 10.000 vliegtuigen door de stratosfeer, en laten daar 24/7 hun water en roet achter.
Op windstille dagen in de stratosfeer kan iedereen duidelijk zien, waar dat toe leidt: een witte deken.
En inderdaad: kaatst die het zonlicht terug? Zorgt deze voor minder sterke straling aan het aardoppervlak? Of gaat deze juist de warmte-uitstraling tegen?

Futiliteit: die vliegtuigen vliegen in de troposfeer. De stratosfeer bevat te weinig zuurstof. Wel 21%, maar te ijle lucht.

Blijft een interessante vraagstelling trouwens: zorgen wolken voor afkoeling of opwarming?
Hoppschwiiz
0
quote:

rationeel schreef op 29 mrt 2019 om 12:50:


[...]


Wat maakt Baudet:) voor jou een halve zool? en wat maakt Hiddema:) een relnicht?


Ik heb Ghandi, Atatürk, (en een klein sprongetje in de tijd) Roosevelt, Kennedy of Churchill (to name a few) nog nooit naakt (geschilderd of gefotografeerd) aan een zwembad zien liggen (ook geen behoefte aan trouwens).
De beste man is lichtelijk gestoord (prettig gestoord prima, maar ik vraag me af of een narcist wel zo prettig gestoord kan zijn) en bovenal erg tevreden met zichzelf.

Relnicht is niet per definitie negatief. Ik mag Hiddema wel. Maar of hij nou in de politiek moet zitten vraag ik mij af.

En Nanninga moet je weinig tijd aan besteden. Die heeft de intellectuele diepgang van een schaap.

Goed weekend allen! Trouwens klimaatdrammers zijn erg, maar jullie kunnen er aan de andere kant ook wat van. Relativeer een beetje. Doe eens gek. Heb een beetje lol in het leven (doe Baudet eens na). Het leven is al veel te kort. Maar wel leuk!
haas
1
De doorrekening van het klimaatbeleid rond elektrisch vervoer hangt af van één persoon: consultant Robert Kok van Revnext. Diezelfde Robert Kok zat er met zijn voorspellingen voor het ministerie van Financiën zover naast, dat de overheid onverwachts honderden miljoenen extra subsidie voor elektrisch rijden uitkeert. Daarvan profiteert vooral één klant van Kok: Tesla Motors.

De overheid vertrouwt ondertussen blind op het geheime rekenmodel van Revnext. Of nu ja: staatssecretaris Menno Snel zei tegen de Tweede Kamer dat het model was 'gevalideerd' door TNO en het Planbureau voor de Leefomgeving. Maar tegenover FTM ontkennen de beide partijen dat.
rationeel
0
quote:

Hoppschwiiz schreef op 30 mrt 2019 om 11:51:


[...]
Ik heb Ghandi, Atatürk, (en een klein sprongetje in de tijd) Roosevelt, Kennedy of Churchill (to name a few) nog nooit naakt (geschilderd of gefotografeerd) aan een zwembad zien liggen (ook geen behoefte aan trouwens).
De beste man is lichtelijk gestoord (prettig gestoord prima, maar ik vraag me af of een narcist wel zo prettig gestoord kan zijn) en bovenal erg tevreden met zichzelf.

Relnicht is niet per definitie negatief. Ik mag Hiddema wel. Maar of hij nou in de politiek moet zitten vraag ik mij af.

En Nanninga moet je weinig tijd aan besteden. Die heeft de intellectuele diepgang van een schaap.

Goed weekend allen! Trouwens klimaatdrammers zijn erg, maar jullie kunnen er aan de andere kant ook wat van. Relativeer een beetje. Doe eens gek. Heb een beetje lol in het leven (doe Baudet eens na). Het leven is al veel te kort. Maar wel leuk!


Naakt staat je tegen? Een mooie foto? Of vind jij dat niet?
Misschien heeft hij jouw advies wel opgevolgd ...Doe eens gek.

De foto is gemaakt door zijn verloofde, zonder dat hij het wist. Zij is fotografe. Misschien wilde zij de wereld wel tonen wat zij kan.

Een naaktfoto. Waar is de vrijmoedigheid van de zestiger jaren. Onder een dikke deken van preutsheid. We mogen elkaar niet meer aanraken, de de naaktstranden zijn ook verdwenen.

Onschuldig naakt. Democratisch naakt...Waar ben je?

Gestoord? ...Relativeer een beetje. Doe eens gek. Heb een beetje lol in het leven (doe Baudet eens na). Het leven is al veel te kort. Maar wel leuk!

Volgens mij ben jij een beetje verward?

Het begrip relnicht toegepast op Hiddema? Hoe zie je dat?
rationeel
1
quote:

rationeel schreef op 30 mrt 2019 om 01:25:


Wordt vervolgd:)


opiniez.com/wp-content/uploads/2018/1...

Over extreem weer, een ander favoriet onderwerp van klimaatvoorspellers, zegt het IPCC (bron
IPCC 2013, AR5, WGI, Hoofdstuk 2.6, blz. 219):

“There is limited evidence of changes in extremes associated with other climate variables since
the mid-20th century.”

Aangezien alle desastreuze scenario’s waarmee we overspoeld worden altijd het resultaat zijn
van één of meer van de vele klimaatmodellen, en... niet... volgen uit experimentele waarnemingen,
is het van groot belang om juist... klimaatmodellen... met een zeer kritisch natuurwetenschappelijk
oog te bezien.
Een terzijde: economische modellen hebben zeer veel gemeen met natuurwetenschappelijke
modellering, zeker waar het de... onderliggende wiskunde... betreft. Het gaat altijd om het oplossen
van stelsels gekoppelde differentiaalvergelijkingen waarbij problemen met singuliere punten
en chaos altijd op de loer liggen. Toch kennen wij niemand, zeker ook... geen... enkele econoom,
die met droge ogen betoogt dat deze modellen voorspellingen kunnen doen die een
realiteitswaarde tot over... 50... jaar of meer zullen hebben. Het is dan ook... bizar... dat een aantal
natuurwetenschappers van mening is dat de huidige klimaatmodellen dat vermogen wel zouden
hebben.

Natuurkunde en politiek

Doordat klimaatproblematiek en energieproblematiek onmogelijk los van elkaar gezien kunnen
worden, zijn de bijbehorende... economische belangen... gigantisch. Dat geldt niet alleen voor een
significant deel van het bedrijfsleven, maar zeker ook voor overheden. Nu is het voor een
politicus verleidelijk om de kiezer voor te houden dat door zijn politieke toedoen de planeet en
het leven van zijn kleinkinderen gered zal worden. Tegen de tijd dat de feiten hem in het
ongelijk stellen, is hij al lang in vergetelheid. Maar de... onwetende kiezer..., die slechts met
...alarmistische... verhalen geconfronteerd wordt, gelooft hem, zelfs als ter bekostiging van allerlei
energie-illusies hem ...ongekende... bedragen uit de zak geklopt worden. Hier wreekt zich het
...gebrek aan kennis... bij het brede publiek en de... politiek... over de resultaten en... methoden ...van de natuurwetenschap.
...Klimatologie... is een afschrikwekkend voorbeeld geworden van de ...vermenging... van... politiek ...en... natuurwetenschap.... Die vermenging tast de ...onafhankelijke wetenschap... in haar ...fundamenten... aan
en voedt slechts het... wantrouwen... in natuurwetenschap. Maatschappelijk is dat zo
langzamerhand een ...groot... probleem geworden. Natuurwetenschap wordt gedegradeerd tot een
...mening... als elk andere. Het besef dat het juist de natuurwetenschap is geweest die onze
samenleving in de afgelopen paar honderd jaar ongekende... welvaart... heeft gebracht en ons
onnoemelijk veel... voordelen... heeft opgeleverd, dreigt door de huidige ontwikkelingen weer
...verloren... te gaan. De toekomstige schade van die ontwikkeling valt moeilijk te overschatten.
Overigens zouden natuurwetenschappers er goed aan doen bij zichzelf te rade te gaan. Door
hun... gebrek ...aan interesse in... politieke processen... is de ervaren... bèta... in de Nederlandse
volksvertegenwoordiging een... zeldzame... diersoort.

rationeel
1
Sleutelrol elektriciteit en energie

Grootschalige, veilige, betrouwbare en betaalbare energievoorziening is een absolute
voorwaarde voor het inrichten van een moderne samenleving. In dit verband kan het belang van elektriciteit voor onze samenleving nauwelijks overschat worden. Elektriciteit heeft een
sleutelrol gespeeld in het ontwikkelen van de... natuurwetenschappelijke-technologische spiraal...
Zonder elektriciteit zijn alle biologisch-biochemisch-medische ontwikkelingen die van
essentieel belang zijn voor de moderne gezondheidszorg en het verlengen van de gemiddelde
levensduur totaal ondenkbaar. Zonder elektriciteit zijn computers en alle daarmee verbonden
technologie onmogelijk. Zonder elektriciteit is maatschappelijk en wetenschappelijk leven in
zijn huidige vorm... onbestaanbaar...
Het is daarom evident dat onze moderne samenleving een groot belang heeft bij het opwekken
van elektriciteit op een wijze die... veilig, betrouwbaar en betaalbaar... is. Die technologie is door
de jaren ontwikkeld en functioneert op een zeer hoog niveau van betrouwbaarheid. Zonder
fossiele brandstoffen was deze ontwikkeling onmogelijk geweest.

Fossiele brandstoffen

Moderne elektriciteitscentrales voldoen aan een zeer hoge efficiëntie-eisen en blijken
uitstekend in staat vraag-gestuurde stroom te leveren onder zeer sterk wisselende
omstandigheden. Dat dit geen sinecure is en dat met recht gesproken kan worden van een
technologisch hoogstandje moge duidelijk zijn. Deze veilige, betrouwbare en betaalbare stroom
wordt vooral geproduceerd door middel van... fossiele brandstoffen... of via de inzet van
...kernenergie...
Aangezien de verworvenheden voor onze samenleving en de ontwikkeling van toekomstige
natuurwetenschap en technologie zeer nauw verweven zijn met de blijvende en toenemende
beschikbaarheid van elektriciteit, is het verstandig... niet... al te luchtig te denken over wat fossiele
brandstoffen voor de mensheid betekend hebben, nog steeds betekenen en in de toekomst zullen betekenen.

Sluiting kolencentrales

...Evenmin... zou ik adviseren te pleiten voor het sluiten van alle kolencentrales in Nederland. Ook
het Nederlandse... hersenspinsel... dat we het... zonder... gas gaan redden is wereldwijd gezien uniek.
Deze voorstellen zijn zacht gezegd nogal... dom... en houden totaal geen rekening met de
realistische... prognoses... van bijvoorbeeld het International Energy Agency (IEA). Uiteraard gaan
prognoses altijd gepaard met grote onzekerheden. Alle beloften gedaan bij het... Parijse akkoord...
van ...190... deelnemende landen zijn in de berekeningen verwerkt en het resultaat is verbluffend.
De projecties voor 2040 van dit en toonaangevende andere instituten voorspellen slechts een
zeer... beperkte... verandering in de wereldwijde... mix ...van fossiele brandstoffen. Bovendien is de
geprojecteerde toename van het gebruik van de veelgeprezen ‘renewables’ zelfs... niet... in staat de
alsmaar groeiende wereldwijde vraag naar energie bij te benen.

opiniez.com/wp-content/uploads/2018/1...
rationeel
1
opiniez.com/wp-content/uploads/2018/1...

Bevolkingsgroei

De toekomst voorspellen is en blijft lastig, maar we kunnen op het gebied van energiegebruik
en energieproductie wel wat trends onderscheiden. Wereldwijd groeit de wereldbevolking
... aanzienlijk...Men kan met recht... betwijfelen... of dit een... goed idee... is, maar er zijn weinig tekenen die er op wijzen dat binnen afzienbare tijd die trend beëindigd gaat worden. Onvermijdelijk
gevolg is dat de vraag naar energie en elektriciteit zal stijgen. Die stijging zal zeker evenredig
met de bevolkingsgroei gaan verlopen, maar vrijwel zeker... steiler.... De toenemende
wereldbevolking zal hogere eisen stellen aan ...welvaart... en moderne gemakken, waardoor het
elektriciteitsverbruik per hoofd alleen maar snel groter zal worden dan wat we momenteel zien.
Om een enigszins aanvaardbare toekomst voor deze sterk groeiende aantallen mensen te
scheppen, dient de productie van energie en elektriciteit aan hun voortdurend groeiende eisen
te voldoen.

Wind en zon onvoldoende

...Waar... moet die elektriciteit vandaan komen? Het is... glashelder... dat bronnen als wind en zon ...geen... grootschalige, betrouwbare en betaalbare oplossing gaan bieden. De huidige zeer kostbare
toename van elektriciteitsopwekking met wind en zon is zelfs... niet... in staat de alsmaar groeiende
vraag naar elektriciteit bij te houden, laat staan om fossiele brandstoffen te vervangen.
Het vervangen van vraag-gestuurde door aanbod-gestuurde elektriciteit is een kostbare... illusie...,
die zonder back-up vanuit andere energiebronnen niet in staat is een moderne maatschappij met
toenemende eisen adequaat te bedienen. Fossiele brandstoffen blijven dus nog vele jaren nodig,
en dit soort overwegingen is natuurlijk ook deel van de rationale achter de... IEA-prognoses... Maar
kan dit tot het einde der dagen voortduren?

Genoeg kolen en gas

Fossiele brandstoffen zijn momenteel niet schaars. Kolen zijn nog voor... honderden jaren...
voorradig, en ook... gasvoorraden ...zijn voor zeker ...200... jaar wereldwijd aanwezig. We kunnen dus probleemloos nog geruime tijd voort op basis van de huidige voorraden. Niettemin blijft regeren
vooruitzien, dus het loont om na te denken over hoe het op termijn verder moet. Het antwoord
ligt voor de hand.

Kernenergie de enige oplossing

De enige energiebron die tot in de... verre toekomst... beschikbaar is, die grootschalig ingezet kan
worden, die veilig is, en die betaalbaar is, is kernenergie. Sinds halverwege de vorige eeuw
bestaat er aanzienlijke ervaring met kernsplitsing op basis van... uranium.... Deze vorm van
elektriciteitsopwekking heeft, samen met de route via fossiele brandstoffen, de mensheid een
gigantische verbetering van levensomstandigheden en welvaart opgeleverd. Er is geen enkele
rationele reden om de toepassing van kernsplitsing, maar nu op basis van... thorium..., niet verder
te ontwikkelen en te implementeren. Hierover schreef ik eerder als... Senator... een ...notitie aan de
volledige volksvertegenwoordiging...
Gezien de aanwezige voorraden van fossiele brandstoffen kan dit in alle rust gebeuren.
Natuurlijk kan op langere termijn ingezet worden op het benutten van de principes van
...kernfusie.... In... Cadarache..., Zuid-Frankrijk, werkt een groot internationaal consortium aan het
ontwikkelen van de gecompliceerde technologie die voor kernfusie nodig is. Commerciële
grootschalige implementatie blijft voorlopig nog een mooie, maar op langere termijn
realistische droom.


rationeel
1
www.debeurs.nl/Forum/Topic/1355325/17...

Klimaathemel

Op wereldschaal is de boven geschetste ontwikkeling volop aan de gang. In landen als... India... en
...China..., waar men meer dan op andere plaatsen de druk van een... sterk... groeiende bevolking voelt, zet men voor de komende jaren sterk in op... fossiele... brandstoffen waartoe met name honderden... kolencentrales... gebouwd worden. Tegelijkertijd heeft men de ontwikkeling van de nieuwste generatie... kernreactoren... met verve ter hand genomen.
Deze logische aanpak heeft bovendien een groot bijkomend voordeel. Voor die mensen die
geloven dat de toekomst van de wereld bedreigd wordt door het toenemend... CO2-gehalte... van de
atmosfeer, zou de geleidelijke overgang naar kernsplitsing en hopelijk later naar kernfusie een
...geschenk... uit de klimaathemel moeten zijn. De CO2-uitstoot bij het gebruik van kernenergie is
immers volstrekt... verwaarloosbaar..

.Groene goeroes

Wat is de situatie in Nederland? Helaas kan niet anders geconcludeerd worden dat de publieke
opinie in ons land... gedomineerd... wordt door... klimaat- en energie-hedonisten.... Lieden die
kennelijk van mening zijn dat de met zeer veel zorg opgebouwde... infrastructuur... voor de levering
van betrouwbare, veilige en betaalbare elektriciteit met de... pennenstreek... van wat groene – maar
vooral... onwetende – goeroes... probleemloos en straffeloos vervangen kan worden door…. ja,
door... wat... eigenlijk?

Slotconclusies

Er is... geen ...natuurwetenschappelijke reden voor ...klimaatpaniek... Voor de vermeende desastreuze rol van... CO2... zijn geen overtuigende aanwijzingen. Om de oorzaak van de... altijd ...optredende klimaatverandering toe te schrijven aan de dominante invloed van CO2 wordt niet gesteund door beschikbare waarneming. Met name de... discrepantie... tussen de voorspellingen van klimaatmodellen en gegevens uit het ...geologische... en recentere verleden... (MWP, LIA)... laten geen correlatie tussen... CO2 en temperatuur... zien, om van een... causaal verband... maar helemaal ...niet ...te spreken. Er zijn sterke aanwijzingen dat het toegenomen... CO2 gehalte... van de atmosfeer een positieve invloed op de... vergroening ...van onze planeet heeft.
Ook op het terrein van energievoorziening is er geen reden tot paniek. Er is nog voor... eeuwen...
voldoende fossiele brandstoffen zoals... gas en kolen... Dat geeft ons aardbewoners alle tijd om de
onontkoombare overstap naar grootschalige, veilige, betrouwbare en betaalbare... kernenergie...,
bij voorkeur op basis van... thorium..., te maken. Deze stap op zijn beurt laat weer alle
mogelijkheden open om in een later stadium in te spelen op de unieke mogelijkheden die
...kernfusie... waarschijnlijk in een verdere toekomst te bieden heeft.

Oktober 2018

1) Prof.dr. C.A.( Kees ) de Lange. Emeritus hoogleraar chemische fysica aan beide Amsterdamse
universiteiten, gespecialiseerd in atmosferische chemie en fysica en complexe modellering.

Oeuvre omvat enige honderden publicaties en bijdragen op honderden internationale wetenschappelijke congressen.

Van 2012-2015 was hij lid van de Eerste Kamer.
rationeel
1
Laten we ophouden met de klimaatgekte, maar alles op alles zetten, om de wereldbevolking te verkleinen.
Te beginnen met stabiliseren.
Aad ruts
1
Minder mensen en meer bomen weer naar een balans op aarde wat een wijsheid bomen weg en windmolens neerzetten goed voor Co2 maar windmolens houden geen vocht vast zeer belangrijk voor klimaat gaat zo door zou ik zeggen toppie uit koeienmest val ook veel te halen energie twee vliegen in een klap enz
leek2018
1
quote:

rationeel schreef op 30 mrt 2019 om 13:49:


Laten we ophouden met de klimaatgekte, maar alles op alles zetten, om de wereldbevolking te verkleinen.
Te beginnen met stabiliseren.

Waarom geloof je dat het ene natuurverschijnsel wel beheersbaar is en het andere niet.
Als je de geboorten wil beperken dan zal je eerst moeten zorgen dat de mensen het hebben van kinderen niet meer als het hoogste doel van hun leven zien, dan wel niet afhankelijk zijn van hun kinderen.
objectief
0
quote:

leek2018 schreef op 30 mrt 2019 om 14:34:


[...]
Waarom geloof je dat het ene natuurverschijnsel wel beheersbaar is en het andere niet.
Als je de geboorten wil beperken dan zal je eerst moeten zorgen dat de mensen het hebben van kinderen niet meer als het hoogste doel van hun leven zien, dan wel niet afhankelijk zijn van hun kinderen.


Mannen leefden 40 jaar geleden maar tot hun 67 jaar; eenvoudige oplossing zou zijn: "Hen vanaf hun pensioendatum geen medicijnen en medische hulp meer verstrekken". Scheelt honderden miljoenen aan zorgkosten. (Gezien ik zelf met pensioen ben, liever niet dus).
Aad ruts
1
We moeten anders gaan denken niet aan meer meer maar wat is wijsheid zo kunnen we niet verder we kunnen ook ons ogen sluiten voor alles
rationeel
1
www.sypwynia.nl/woningen-zijn-sluitpo...

Voor Zuid-Hollandse kust wijkt natuur voor ‘klimaat’

Voor de kust van Voorne-Putten wordt de lobbycratie ingezet om de natuur te veranderen en het klimaat te dienen. Over zoetgevooisde woorden en nieuwe verdienmodellen.

door Lucas Hartong

Als er één les uit mijn werkzaamheden destijds in het... Europees Parlement... kan worden getrokken dan is het wel dat de politiek in ons land niet aangestuurd wordt door de burgers, maar door grote bedrijven en lobbyclubs die hun ‘ideetjes’ pluggen. Die worden met allerlei mooie woorden verkocht. Glimmende brochures, talloze vergaderingen, gelikte websites, kadootjes….
bijvoorbeeld in de vorm van een... appartement... – en liters koffie moeten ervoor zorgen dat politici uiteindelijk zwichten voor een langdurige en uiterst diffuse lobby. Burgers worden... onwetend... gehouden en als ze er al eens achter komen dat er een schadelijke deal is beklonken tussen die bedrijven, lobbyisten en politici is het doorgaans dus al te laat.
Soms echter zijn mensen wakker, zoals het Toeristisch Ondernemers Platform Voorne-Putten en de Vereniging Verontruste Burgers van Voorne, die erachter kwamen dat een aantal partijen bezig is met een bizar plan voor onze zuidwestelijke kust, genaamd DELTA21. De regio is erg afhankelijk van recreatie en toerisme en men wil het graag houden zoals het nu is. Officieel is het voorgenomen plan een ‘ruimtelijk plan met verschillende functies’. In eenvoudig Nederlands: men wil een ‘valmeer’ van 20 km2 voor de kust aanleggen in het kader van een ‘duurzame en concrete invulling van het Nationaal Klimaatakkoord’.
U ziet: prachtige zoetgevooisde woorden. Dat ‘valmeer’ wordt in zee gebouwd en omgrensd door slibdijken, waarin de zoetwater rivieren moeten gaan uitmonden. In de dijken komen turbines die stroom opwekken en her en der komen ook nog windmolens. De sluizen in het Haringvliet kunnen helemaal open of weg, waardoor het tot aan het eiland Tiengemeten weer zout wordt.

Opgewarmde prak

Het is geen nieuw plan; meer opgewarmde, oude prak die met nieuwe toeters en bellen weer eens wordt gepresenteerd aan gemeentes als... Goeree-Overflakkee... en... Westvoorne... Zeer opmerkelijk bij dit alles is dat het gewenste ‘valmeer’ middenin... Natura2000... gebied moet gaan komen en dat zal bepaald niet zomaar mogen van de... EU... Het bewuste gebied, ...Voordelta..., is reeds geruime tijd afgesloten voor bijvoorbeeld vissers die er niet meer kunnen komen, om de ‘habitat van zeehonden en vogels’ niet te verstoren.
De voorzitter van de Vissersbond zei onlangs dan ook geheel terecht dat ‘het absurd zou zijn als dit plan tot uitvoering komt op de huidige locatie’. Natura2000 is zo ongeveer de Bijbel van de Natuur- en Milieukerk. Vaak zijn die Europese Natura2000 gebieden er na lange strijd van allerlei... NGO’s ...(groene lobbyclubs) gekomen. Er moet dus wel een heel sterke lobby achter dit... DELTA21... zitten om het tegen de EU en milieuclubs op te kunnen nemen. En dat blijkt... juist... te zijn.
Dit DELTA21 plan komt namelijk niet zomaar uit te lucht vallen. Wie eens in de onderliggende informatiebrij duikt komt al snel tot verbazingwekkende inzichten. Betrokken zijn bedrijven en de overheid zoals bijvoorbeeld... Wageningen University & Research..., Van... Oord..., VolrkerWessels,...Provincie Zuid-Holland... en ...TU Delft.... Opmerkelijk is wel dat nota bene netbeheerder... TenneT... geen... betrokkenheid bij het project toont. Ergens klein, rechts onderaan, staat op een webpagina dat ‘DELTA21 lid is van... Energy Storage NL’...

Wie het spoor volgt komt uit bij ‘founding father’... Hans van der Spek... en voorzitter ...Jillis ...Raadschelders.... Die laatste is directeur ‘energie transitie’ bij... DNV GL..., een bedrijf dat keurmerken en certificaten afgeeft in allerlei technologische sectoren, waaronder wind- en zonne-energie. Van der... Spek... is nauw betrokken bij... FME..., de ondernemersorganisatie voor de ...technologische industrie... en zat aan ...tafe...l bij het opstellen van het... nationale Energieakkoord ...en was namens FME en aangesloten branches onderhandelaar aan de... ‘tafel elektriciteit’... van het recente... Klimaatakkoord... van... Ed Nijpels...
rationeel
1
De burger heeft er niets aan

Een sterke lobby uit zeer gekleurde hoek dus. Maar ja, zult u zeggen. Vrij land, vrij ondernemen, dus als het een mooi plan is dat winst oplevert dan is dat toch goed voor de burger? Het woordje... ‘als’... is hierbij van doorslaggevend belang. Er zitten namelijk aan dit hele plan DELTA21... geen... winstpunten voor de belastingbetalende burger. Om te beginnen met het volledig openzetten van de Haringvlietsluizen en dus ...verzilting...: dit zou zeer schadelijke gevolgen hebben voor de omliggende... boerengronden... en de ...zoetwater voorziening... van de betreffende woonkernen.
De ...Waterschappen... staan dan ook vast niet te juichen, want de zoetwaterwinning komt voor een groot deel uit het... Haringvliet.... Bovendien zou het spuien zorgen voor beroering van de rivierbodem, waar zich nogal wat... verontreinigd... slib bevindt. Geen prettig idee.
Ook de... watersport... in de regio is, bij monde van het Koninklijk Watersportverbond, ‘bepaald niet onverdeeld enthousiast’. ...Havenfaciliteiten... zullen moeten worden aangepast bij een nog groter ...getijdeverschil... Mocht dit plan ooit doorgang vinden dan zal het Watersportverbond met een stevige claim van nadeelcompensatie komen.
De bouw van een ‘valmeer’ op zee met omliggende windmolenparken zal er tegelijkertijd voor zorgen dat nog meer gebieden verboden worden verklaard voor de... visserij... en daarmee gaat het al bepaald niet florissant. De visserijsector is dan ook evenmin gelukkig met de plannen. Ironisch genoeg zal... Shell..., dat te Moerdijk is gevestigd, zich net als bij het... Kierbesluit... destijds, naar verwachting... fel... verzetten tegen een nog groter getijdeverschil.

www.sypwynia.nl/woningen-zijn-sluitpo...
rationeel
1
www.sypwynia.nl/woningen-zijn-sluitpo...

De natuur hoeft helemaal niet hersteld

Het hele DELTA21 plan wordt gebracht als milieuvriendelijk en de lobby erachter brengt het als invulling van het Energieakkoord, maar het is een ...onnodig... en... onzinnig... plan zonder enig voordeel voor... ons... land. Er zou ‘natuurherstel’ plaatsvinden, maar die natuur is nu al prachtig. Op 7 maart 2018 werd de regio... Voorne-Putten... samen met ...Goeree-Overflakkee..., Schouwen-Duivenland... en ...Veere... op de grote toerismebeurs ITB Berlijn nota bene uitgeroepen tot beste ...duurzame kustbestemming ter wereld...
Zelfs roze flamingo’s vinden hun thuis op Goeree-Overflakkee! De zeehondenpopulatie floreert als nooit tevoren en duikers komen van heinde en ver om de prachtige natuur onderwater in... onze ...zuidwestelijke delta te bewonderen. ‘Wat is toch het nut en de noodzaak van dit DELTA21 plan?’ zo vernam ik van diverse betrokkenen.
Er is momenteel niets mis met onze zuidwestelijke kust of zoetwatervoorziening en de internationale toeristen stromen dan ook in groten getale toe. Voor de eigen nationale stroomvoorziening zijn nog meer... windmolens... op zee volstrekt ...overbodig...
Politici moeten zich dus vooral het hoofd niet op hol laten brengen door onzinnige plannetjes van duurbetaalde lobbyisten. Ten diepste draait het slechts om wat nota bene Hans van der... Spek... zelf op zijn LinkedIn schrijft: “Mijn belangstelling gaat uit naar… internationale marktbewerking en nieuwe ...verdienmodellen”....Demasqué. Waarvan akte.

Lucas Hartong is theoloog en publicist. Hij was Europarlementariër (voor de PVV).
rationeel
1

O Nederland, let op u saeck,

de tyt en stont is daer,

op dat nu inden hoeck niet raeck

u vryheyt, die, voorwaer,

u ouders hebben dier gecocht

met goet en bloet en leven;

want sy werd nu gantsch en t'eenemael gesocht

tot niet te zyn verdreven.

Niet de Spanjaarden, maar onze eigen regering is de vijand geworden:(
fin®
0
quote:

rationeel schreef op 30 mrt 2019 om 16:06:


O Nederland, let op u saeck,
De tyt en stont is daer,
Niet den Alva, doch uwen eygenen Binnenhof seyt u veyant :(

Damnant quod non intellegunt
Manus manum lavat

maarrrrrrr ....

Concordia parvae res crescunt, discordia maximae dilabuntur
Nil volentibus arduum

ennnnnn .....

Potius sero quam nunquam
In vino veritas .... proost ;-)
10.537 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ... 523 524 525 526 527 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

 AEX
596,39  -0,11  -0,02%  18:05
 AMS25-24h 597,61 +0,19%
 Germany30^ 13.214,40 -0,11%
 Dutch15-index 16.506,84 +0,11%
 BEL 20 3.868,27 -0,22%
 BRX20-24h 3.876,12 -0,02%
 Europe50^ 3.702,97 +0,09%
 Euro30-index 19.056,15 +0,09%
 US30# 27.699,33 +0,11%
 Nasd100# 8.247,30 -0,10%
 US500# 3.088,70 -0,10%
 Japan225# 23.371,26 -0,09%
 Gold World Spot (USD) 1.455,92 -0,19%
 New York WTI spot 56,22 +1,06%
 EUR/USD 1,1033 +0,11%

Stijgers

Kendrion +4,93%
Ordina +2,94%
B&S Group SA +2,76%
Takeaway.com +2,46%
Ajax +1,99%

Dalers

Sif Holding -3,24%
Boskalis -2,46%
Arcadis -2,12%
Fugro -2,07%
Kiadis Pharma -1,42%

Nieuws Forum meer

Europese beurzen gaan omlaag
Clowns n Animals op 11-nov-19 20:19
18
'Google harkt gezondheidsgegevens bin...
shortie op 11-nov-19 22:37
12
Renault in beraad over problemen in top
Aandachtige lezer op 11-nov-19 20:35
2
'Olievraag piekt mogelijk binnen 20 j...
het zwaard op 11-nov-19 20:07
22
Leveringen Boeing mogelijk in decembe...
Sander1234 op 11-nov-19 19:15
1