Koffiekamer « Terug naar discussie overzicht

Stikstofkwestie

1.541 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... 74 75 76 77 78 » | Laatste
DeZwarteRidder
1
Boeren behalen belangrijk resultaat: stikstof mogelijk op andere manier gemeten

Door Mike Muller en Edwin Timmer
Updated 2 min geleden
21 min geleden
in BINNENLAND

DEN HAAG - Het overleg tussen boerenorganisaties en kabinet onder leiding van Johan Remkes heeft woensdag in elk geval één resultaat opgeleverd: de zeer omstreden kritische depositiewaarde (KDW), die de grens bepaalt hoeveel stikstof op bepaalde plantjes terecht mag komen, lijkt op weg naar de uitgang.

Daarmee zou één van de belangrijkste eisen van de acht landbouworganisaties, waaronder LTO-Nederland, worden uitgevoerd. „De ministers gaan samen met de sector kijken hoe en wanneer de KDW vervangen kan worden”, stelde Remkes na afloop van het gesprek. Ook premier Rutte geeft aan dat er over een alternatief zal worden nagedacht. „Niemand is getrouwd met een afkorting.”

Als de KDW wordt afgevoerd, zal daarvoor wel een alternatief moeten komen dat ook juridisch houdbaar is, benadrukt Remkes. Het instrument vormt nu namelijk nog de basis voor vergunningverlening. Alleen als de stikstofmodellen van de overheid berekenen dat een activiteit niet voor teveel stikstofneerslag zorgt, mogen vergunningen worden verstrekt. Het uiteindelijke doel, ook bij een alternatief voor de KDW, daarover zijn zowel boeren als kabinet het eens, is de kwaliteit van de natuur erop vooruit zal gaan in Nederland.
’Moeizaam’

Dat gesprek op het Provinciehuis in Den Haag begon „een beetje moeizaam”, aldus Remkes. „Maar dat klaarde al snel op”, aldus de VVD-prominent. Rutte sprak van een ’bij tijd en wijlen pittig gesprek’. Tijdens de pauze liet Remkes zich nog ontvallen dat hij in ’een wespennest’ terecht was gekomen.

Een afscheid van de kritische depositiewaarde zou een afscheid beteken van een stikstofbeleid dat haar focus heeft op hoeveel stikstof er neerslaat in de natuur, naar een beleid dat draait om hoeveel stikstof en ammoniak de landbouw, maar ook andere bronnen, uitstoten. Rutte: „Boeren zeggen: ’we willen sturen op onze emissies’, ze kunnen dat niet op depositie.”

Een frustratie in de agrarische sector is dat voor veel Natura2000-gebieden bijzonder strenge KDW’s zijn vastgesteld. Daar zou de neerslag van stikstof zo ver omlaag moeten dat er in de wijde omtrek niets meer aan bedrijfsactiviteiten kan plaats vinden. Volgens een studie van Stichting Agrifacts blijft de KDW in een derde van de natuurgebieden zelfs onhaalbaar als alle activiteiten aan industrie, landbouw en vervoer uit heel Nederland verdwijnt.
2thumsup
1
Natuur blijkt kwetsbaarder dan gedacht: mogelijk strengere stikstofmaatregelen
www.nu.nl/klimaat/6221436/natuur-blij...

en wat moet de landbouw en visserij nu??
ik zou maar meteen stoppen, het einde is nader.
DeZwarteRidder
0
De oplossing is simpel: kalk strooien....!!!!

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Schelpkalk tegen verzuring bos en hei gemeente Ede
Bosgroepen
24-NOV-2020 - Deze maand is ruim duizend ton schelpgruis met een helikopter verstrooid over het bos- en heidegebied bij de Ginkel in gemeente Ede. De kalk uit het schelpgruis maakt de bodem minder zuur. Daar hebben bijvoorbeeld eikenbomen en koolmezen in het gebied veel baat bij. Het ‘bekalken’ maakt deel uit van het biodiversiteitsbeleid van gemeente Ede. De Bosgroep begeleidde de maatregelen voor de gemeente.
Bodem uit balans

De bak met gruis hangt twintig meter onder de heli tijdens het verspreidenDe bak met gruis hangt twintig meter onder de heli tijdens het verspreiden (Bron: HeliAir)De bodem in het bos- en heidegebied is verzuurd. Hierdoor spoelen belangrijke voedingsstoffen weg. Dit heeft ernstige gevolgen voor zowel dieren, planten als bomen. De verzuring is zichtbaar door bijvoorbeeld jonge koolmezen die door hun pootjes zakken door kalkgebrek in de botten, en het sterven van eikenbomen.
Maatregelen

De gemeente Ede treft verschillende maatregelen om de natuur te helpen. Het beleid is gericht op het behouden, herstellen en versterken van de biodiversiteit. Liesbeth Hunink, adviseur ecologie en biodiversiteit bij de gemeente Ede: "Naast bronmaatregelen, die uitstoot van stikstof reduceren, zijn er op korte termijn herstelmaatregelen nodig. Het project is een mooi voorbeeld van een herstelmaatregel. Als het gaat om bodemherstel is het één van de grotere van Nederland.” Het schelpgruis maakt de bodem minder zuur. In totaal is 385 hectare bos- en natuurgebied behandeld. Dit gebeurde met behulp van een helikopter. Tijdens het bestrooien was het betreffende bos- en heidegebied afgesloten voor publiek vanwege het stof, lawaai en vallende deeltjes gruis. Er werd niet boven woningen en tuinen van woningen gestrooid. Het gehele gebied was hermetisch afgesloten en verkeersregelaars, handhavers en boswachters hielden alles nauwlettend in de gaten. In tijden van corona was dit best een uitdaging. Wanneer er toch iemand werd gespot, ging de helikopter tijdelijk aan de grond.

De helikopter haalt het schelpgruis op om te verspreidenDe helikopter haalt het schelpgruis op om te verspreiden (Bron: HeliAir )
Kalk of steenmeel

Er zijn verschillende mogelijkheden om mineralen of kalk toe te voegen aan de bodem. Gerard Koopmans, projectleider en directievoerder namens de Bosgroepen: “We hebben de afgelopen jaren al ruime ervaring opgedaan met het strooien van kalk en ook steenmeel (gemalen gesteente) boven heide en bossen, met trekkers en met helikopters. Bijvoorbeeld bij Het Nationale Park De Hoge Veluwe en in Noord-Brabant. Voor dit specifieke gebied in de gemeente Ede is gekozen voor schelpgruis uit de Noordzee, omdat hier met name sprake is van gebrek aan calcium. Daarnaast kunnen de vogels het schelpgruis eten, dat kan bij steenmeel niet. Steenmeel (soilfeed) bevat meer mineralen, en wordt gebruikt voor herstel van de totale bodemmineralenbalans.”
Naast de samenstelling bleek ook het verspreiden van schelpgruis anders te verlopen dan bij steenmeel. Gerard: “Het strooibeeld bij schelpgruis is anders, veel smaller. Het materiaal waait minder uit. Je kon de sporen dan ook goed terugzien in het bos. De helikopter vloog smallere (en lagere) banen om een betere vlakdekking te krijgen. Er is zo egaal mogelijk gestrooid, maar met steenmeel gaat dat iets makkelijker. Het voordeel van schelpgruis is dat je het ook kan gebruiken bij regen. Steenmeel verklontert als het nat wordt, dan raakt de strooier verstopt. De bak met gruis hangt twintig meter onder de heli, en wordt gevoed met een elektromotor. Daar kun je niet even een klap op geven als de toevoer verstopt is.”
Bowski
0
@tuinman: Ik kwam bij het KNMI dit tegen: www.knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/scho...

Zie figuur 1: De landbouw is verantwoordelijk voor 87,3% van alle NH3 (ammoniak) uitstoot.

54% van de grond in NL is landbouwgrond: nl.wikipedia.org/wiki/Landbouw_in_Ned...
De boeren veroorzaken dus ook een bovengemiddelde ammoniakuitstoot per km2.

Er zijn zo'n 200.000 mensen werkzaam in de landbouw, ongeveer 1,1% van de NL bevolking die verantwoordelijk is voor 87,3% van de uitstoot.
Een landbouwer stoot dan 612x zoveel ammoniak uit als een niet-landbouwende Nederlander.
de tuinman
3
quote:

Bowski schreef op 5 september 2022 21:19:

@tuinman: Ik kwam bij het KNMI dit tegen: www.knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/scho...

Zie figuur 1: De landbouw is verantwoordelijk voor 87,3% van alle NH3 (ammoniak) uitstoot.

54% van de grond in NL is landbouwgrond: nl.wikipedia.org/wiki/Landbouw_in_Ned...
De boeren veroorzaken dus ook een bovengemiddelde ammoniakuitstoot per km2.

Er zijn zo'n 200.000 mensen werkzaam in de landbouw, ongeveer 1,1% van de NL bevolking die verantwoordelijk is voor 87,3% van de uitstoot.
Een landbouwer stoot dan 612x zoveel ammoniak uit als een niet-landbouwende Nederlander.
Dus 200.000 mensen zijn in staat noord west Europa van voedsel te voorzien. En dat op een manier die dier vriendelijk en milieu vriendelijk is.

Daar kan geen ander land tegen op. sterker nog, er gaat veel kennis naar het buitenland.

Hoe ging het vroeger? Een bos werd gekapt/plat gebrand en er werd een gewas gepland. Als de grond leeg was werd er een ander bos platgegooid.
Op deze plekken zijn er nu Heide velden ontstaan.

(Gek genoeg heb ik geleerd dat heide achtigen zure grond waarderen. Dus ik begrijp dat probleem niet.)

Nu beginnen er blijkbaar voedingsstoffen TERUG te komen en dan begint de natuur zich anders te ontwikkelen. Struiken nemen het over van heide en grassen en uiteindelijk gaan er weer bomen groeien.
Wat een drama, de natuur reageert op nieuwe omstandigheden...

Volgens mijn bescheiden mening zijn bomen een belangrijke factor in de opwarming van de aarde.
Meer bomen, meer natuur.

Stikstof/mest zijn ontzettend belangrijk voor een goede oogst van het land. Alleen op deze manier voorkom je verschraling en een waardeloos stukje landbouw grond.

Ik las dat Rutte ergens in Afrika wandelt. Hoe zouden zijn collega's daar denken over ons beleid?
tradersonly
3
De oerbossen zouden juichen om stikstof. Het huidig cultuurlandschap is juist helemaal niet zoals het hier tienduizenden jaren aan toe ging qua vegetatie. Komt bij dat stikstof net zo gemakkelijk vanuit onze buurlanden de grens overwaait. En last but not leest zijn de meetmethoden enorm onnauwkeurig. Zo worden er hexagons van een m2 kilometer aan oppervlakte bekeken en daar wordt vervolgens een rekenmethode op los gelaten. De foutmarges lopen soms op tot kilo’s stikstof terwijl er bijv maar enkele grammen toegestaan zijn.
voda
1
Stikstofexpert WUR ziet oplossing in combinatie techniek en 25% krimp veestapel
Cécile Janssen - 2 uur geleden

Stikstofhoogleraar Wim de Vries van de onderzoeksgroep Milieusysteemanalyse van de WUR heeft een aantal scenario's doorgerekend van manieren waarop boeren de stikstof- en klimaatdoelen van de regering kunnen halen. Dat deden zijn team door een model te bouwen dat zowel de uitstoot van stikstofverbindingen als die van broeikasgassen door de landbouw berekent. Halvering van de veestapel is niet nodig omdat een combinatie van een kwart minder vee en technische innovaties de beste resultaten oplevert voor zowel klimaat- als stikstofdoelen, denkt De Vries.

© Rustende koeien, ednl

De onderzoeksgroep van De Vries probeerde te berekenen welke maatregelen boeren het beste kunnen nemen om zowel de geldende klimaat- en stikstofdoelen te halen. Zijn team becijferde de ruimte die technische maatregelen biedt. Denk aan minder stikstof in het veevoer, mestscheiding, niet meer ploegen en - ondanks alle kritiek daarop - emissiearme stallen. Daar maakte het team een tabel met reductiecijfers van. Vervolgens gebruikte het de tabel om de onderlinge effecten van verschillende maatregelen te becijferen. Koeien in de wei leiden weliswaar tot minder ammoniakuitstoot, maar tot meer broeikasgassen, ontdekte De Vries.

Alles uit de Kast

Een eerste scenario dat ‘Alles uit de Kast’ heet, laat zien dat boeren hun stikstof- en klimaatdoelen niet zullen halen door volop in te zetten op technische maatregelen. Die zullen de stikstofuitstoot halveren maar zijn weinig effectief omdat maar een klimaatwinst van zo'n 25% opleveren. Dat is niet genoeg voor de afgesproken reductie van 50% die in 2050 moet zijn gerealiseerd. Bovendien rekende het team van De Vries in dit scenario met de optimistische schattingen van de leveranciers van die technieken. In de praktijk, zegt de hoogleraar, werkt de apparatuur vaak net iets minder goed en investeren niet alle boeren voor 2030 in emissiearme technieken, zeker niet als ze duur zijn. Daarom heeft hij een tweede scenario uitgewerkt met realistischer cijfers. Technische maatregelen zijn daarin goed voor ongeveer 30% van de stikstofreducties maar verminderen slechts 15% van de broeikasgassen.

Variant De Groot

Omdat techniek alleen niet genoeg is, moet de veestapel kleiner. Maar halvering, zoals Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot voorstelt, levert minder op dan je zou verwachten. Dat laten de modellen zien. Halvering van de veestapel levert maar 35% reductie van de uitstoot van stikstof en 21% van die van broeikasgassen op. Dat komt onder meer doordat Nederland mest exporteert. Halvering van de veestapel laat minder reducties op ons conto komen zodat de boekhoudkundige winst verdwijnt en de mestreductie en stikstofwinst in Nederland lager uitvalt. Minder melkkoeien verlaagt bovendien de uitstoot van broeikasgassen in het veenweidegebied niet; de oxidatie van het veen gaat onverminderd door en stoot klimaatgassen uit. Als weidegrond in akkers wordt omgezet stijgt de CO2-uitstoot, zodat de helft minder vee negatief uitpakt.

Combinatiescenario

De Vries geeft de voorkeur aan een scenario waarin haalbare technische maatregelen worden gecombineerd en de veestapel met kwart krimpt. Daarmee kan volgens hem een ammoniakreductie van bijna 50% worden gerealiseerd en daarnaast een 25% lagere uitstoot van broeikasgassen. Zo komt de landbouw in de buurt van de ammoniakopgave en wordt de klimaatopgave voor 2030 gerealiseerd. De klimaatopgave in 2050 (-50%) blijft buiten bereik, maar die 50% minder gaat ook niet bereikt worden bij halvering van de veestapel in combinatie met technische maatregelen, denkt De Vries.

De Vries doet zijn uitspraken in de jongste uitgave van Wageningen World.

www.msn.com/nl-nl/gezondheid/other/st...
Bowski
1
Heeft de WUR ook al bedacht dat je koeien en varkens kan leren een tweecompartimentenfaecaliënzak te dragen? Die zak(-inhoud) laat je vervolgens door een robot verwerken.
Dat spaart een hoop troep in de stal en de beesten moeten het heerlijk vinden om altijd in een droge schone omgeving te verkeren.

Moeilijk te realiseren? Kom op mensen, we hebben ook de melkrobot kunnen maken.
voda
0
Remkes: ’Stikstofdoelen 2030 niet zomaar aan de kant schuiven’
Door MIKE MULLER EN INGE LENGTON

Updated 48 min geleden
Vandaag, 00:55
in BINNENLAND

DEN HAAG - Het behalen van de stikstofdoelen voor het jaar 2030 moet niet zomaar aan de kant worden geschoven. Die aanbeveling doet Johan Remkes volgens ingewijden na al zijn gesprekken van de afgelopen maanden met boeren, bestuurders en andere betrokkenen over de stikstofcrisis.

Wel moet tussen 2025 en 2028 nog eens goed worden bekeken of die doelen overal in Nederland kunnen worden behaald. Daarmee adviseert de VVD’er het kabinet om een klein achterdeurtje in te bouwen.

BEKIJK OOK:
Remkes haalt stevig uit naar kabinet: ’Focus niet meer alleen op boeren’

Remkes, die is ingevlogen om na hevige protesten de stikstofcrisis vlot te trekken, komt woensdag volgens ingewijden met zo’n twintig aanbevelingen. Een van de aanbevelingen is om nu snel zoveel mogelijk piekbelasters uit te kopen. Deze kleine groep aan bedrijven zorgt voor zo veel stikstofuitstoot dat het uitkopen ervan direct voor een enorme reductie zou zorgen. In zijn aanbevelingen haalt Remkes ook stevig uit naar het landsbestuur dat met het stikstofbeleid te veel heeft gezwalkt.

BEKIJK OOK:
Boer zit klem tussen veranderende regels: ’Vooruitkijken is onder Rutte afgeschaft’
BEKIJK OOK:
Onze leiders lijken niet te beseffen dat zij met goede intenties kwaad kunnen aanrichten

www.telegraaf.nl/nieuws/1796839087/re...
voda
0
Remkes: 500 tot 600 grootste stikstofvervuilers snel uitkopen, nu niet tornen aan 2030

Stikstofbemiddelaar Johan Remkes vindt dat het kabinet na jaren van 'zwalkend beleid’ razendsnel in actie moet komen om te voorkomen dat Nederland op slot wordt gezet. Binnen een jaar moeten 500 tot 600 bedrijven die veel stikstof uitstoten zo ruimhartig mogelijk worden uitgekocht. ,,Ik schrijf deze boodschap met een bezwaard hart op, maar ik zie geen andere route”, schrijft Remkes.

Marcia Nieuwenhuis, Sebastiaan Quekel 5 okt. 2022 Laatste update: 13:04
50 REACTIES

De hulp van Johan Remkes is door dit kabinet ingeroepen voor het oplossen van de stikstofcrisis. Vandaag presenteert hij zijn bevindingen. © Rob Engelaar

De bedrijven die moeten worden uitgekocht, kunnen wat Remkes betreft zowel uit de agrarische als uit andere sectoren komen. Hij verwacht wel dat de meeste piekbelasters agrariërs zullen zijn. Met snelle en ‘onomkeerbare’ uitkoop van bedrijven die veel stikstof uitstoten en in de buurt van kwetsbare natuur zitten, kan een eerste stap worden gezet in herstel van die natuur. ,,Door dit gericht te doen, raakt het zo min mogelijk agrarïers (circa 1 procent)”, schrijft Remkes.

Daarmee komt er onder meer ruimte om een vergunning te geven aan meer dan 2500 bedrijven die door een uitspraak van de Raad van State in 2019 in de knel kwamen te zitten. Enkele belangrijke bouwprojecten kunnen dan ook een vergunning krijgen. Remkes roept op tot een ‘waardig’ uitkoopproces, waarbij bedrijven die de dupe zijn de garantie krijgen dat er later geen beter aanbod komt. De overheid moet volgens hem ook openstaan voor ieder voorstel dat binnen een jaar leidt tot gegarandeerde stikstofvermindering.

Het gedwongen uitkopen van bedrijven zou een ommekeer zijn. Tot nu toe probeerde stikstofminister Christianne van der Wal (VVD) boeren te verleiden met een ‘woest aantrekkelijke’ maar vrijwillige uitkoopregeling. Die regeling dreigde in Brussel op juridische bezwaren te stuiten, omdat er sprake zou zijn van ongeoorloofde staatssteun. Wat Remkes betreft, moet premier Mark Rutte hoogstpersoonlijk naar Brussel afreizen om op het ‘hoogst mogelijke niveau’ in gesprek te gaan over een regeling die wel wordt getolereerd.

Lees ook
CDA beeft om stikstofadvies: ‘Stekker uit coalitie is geen doel, maar moeten wel bereid zijn’

‘Zwalkend beleid’
Remkes uit in zijn rapport forse kritiek op het huidige stikstofbeleid van het kabinet. Hij verwijt Den Haag ‘zwalkend beleid’ en ‘miscommunicatie’ met agrarische partijen. ,,Mijn verwachting is dat het kabinet dit rapport niet met blijdschap zal ontvangen. Ik ben kritisch op het gevoerde beleid. Ik vind dat aan een groot aantal wensen van de sector tegemoet moet worden gekomen.”

Zo vindt Remkes net als de grote boerenorganisaties dat de daadwerkelijke staat van de natuur centraal moet komen te staan, en niet de theoretisch bepaalde kritische depositiewaarde (KDW). Die moet op termijn uit de wet. Ook moet het omstreden stikstofkaartje van tafel en moet er gestuurd worden op de stikstof die bedrijven uitstoten, en niet op de neerslag ervan in de natuur.

Remkes vindt dat het doel om in 2030 de stikstofuitstoot in Nederland te halveren in stand moet blijven, maar stelt ook dat in 2025 en 2028 opnieuw gekeken moet worden naar het tijdpad. ,,Het moet onder voorwaarden mogelijk zijn om meer ruimte te geven aan specifieke gebieden, als daar dwingende redenen toe zijn.”

Eerlijk verhaal
De stikstofbemiddelaar verwacht niet dat de boerenstand tevreden zal zijn met zijn rapport. Maar hij noemt het ‘het eerlijke verhaal’. ,,Ik heb gemeend dat het belangrijker is om het eerlijke verhaal begrijpelijk op te schrijven dan om - ten behoeve van een goede ontvangst - met halve redeneringen te doen alsof er nog veel andere mogelijkheden zijn.”

Remkes noemt zijn rapport een ‘denklijn’ om uit de impasse te komen. Het is geen definitief plan, benadrukt hij. ,,Ik beveel aan dat deze kaders de komende maanden onder regie van het kabinet, in een normale dialoog met sectoren, uitgewerkt worden. Ik zou het verstandig vinden als dit uiteindelijk uitmondt in een landbouwakkoord. Als dat niet haalbaar is, dan moet er een nieuw kabinetsplan komen.”

Hete aardappel
De hete aardappel wordt met het advies nog even doorgeschoven. Dit gaat over het jaar 2030, waarin de stikstofdoelen moeten worden bereikt. Dat jaartal staat in het coalitieakkoord dat VVD, D66, CDA en ChristenUnie eind vorig jaar hebben gesloten. Maar het ligt inmiddels politiek gevoelig omdat CDA-leider Wopke Hoekstra in een interview met deze nieuwssite zei dat het wat hem betreft ‘niet heilig’ is. Dat zette de verhoudingen in het kabinet op scherp.
voda
0
Deel 2:

De voormalige minister van VVD-huize bemiddelde de afgelopen maanden tussen het kabinet en de landbouwsector nadat grote onrust was ontstaan over de kabinetsplannen om de stikstofuitstoot te verminderen. De kersverse Landbouwminister Piet Adema (ChristenUnie) - het werd Piet, anderen wilden niet - en Stikstofminister Christianne van der Wal (VVD) zullen Remkes’ rapport in ontvangst nemen. Een officiële kabinetsreactie zou pas op zijn vroegst volgende week komen.

Verwachtingen uitkopen ‘onrealistisch’
Het door Remkes voorgestelde gedwongen uitkopen van honderden bedrijven is saillant, want het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) oordeelde deze week nog dat de verwachtingen van uitkopen ‘onrealistisch’ zijn. Het PBL analyseerde 25 jaar beëindigingsregelingen en concludeert dat volledige besteding van het budget in de periode tot 2030 ‘nauwelijks voorstelbaar is’. Het kabinet wil met een grote zak geld van 7,4 miljard euro een forse bijdrage leveren aan het behalen van de stikstofdoelstellingen in 2030.

Gedwongen opkoop van piekbelas­ters is een absolute no-go voor ons

Farmers Defence Force
Vooral de druk op het CDA is groot. Tweede Kamerlid en landbouwwoordvoerder Derk Boswijk stelde vorige week dat Hoekstra’s woorden (‘2030 is niet heilig’) meer als denkrichting bedoeld zijn, om het stikstofdebat los te wrikken. Maar in het land denken CDA’ers daar anders over. CDA-afdelingen rond natuurgebied De Peel verwachten dat Hoekstra ‘doet wat hij zegt’, meldt Benny Munsters van het CDA in Deurne. ,,Practice what you preach. Wopke gaf een heel duidelijk interview, dan moet je ook uitvoeren wat je zegt.”

Defence Force: ‘Geen gedwongen opkoop’
Mark van den Oever, voorman van Farmers Defence Force (FDF), schrikt van de plannen van Remkes. ,,Zeshonderd, dat is wel een héél groot aantal. Ik mag toch hopen dat dit geen gedwongen maatregel wordt, anders is dit werkelijk te gek voor woorden”, laat Van den Oever in een eerste reactie weten. ,,Laat ze eerst maar eens kijken welke bedrijven op vrijwillige basis de uitstoot willen verminderen. Want zoveel bedrijven dit verplichten, dat gaat gewoon niet. Daar gaan wij écht niet in mee.”

Boerenorganisatie Farmers Defence Force (FDF) is absoluut tegen het gedwongen opkopen van vervuilende boerenbedrijven. Voorman Mark van den Oever noemt dit een ‘no go’ en overlegt vanavond met andere boeren over een ‘plan de campagne'. De kans is groot dat er nieuwe boerenacties komen als de bevindingen van Remkes tegenvallen, zegt hij.

Ook voor actiegroep Agractie is gedwongen uitkoop onacceptabel. ,,Als je het vertrouwen nog verder wil schaden moet je die kant op gaan”, reageert Bart Kemp van de organisatie. ,,Als je naar een willekeurige burger gaat en je zegt: ik ga jou gedwongen onteigenen, dan is de reactie voorspelbaar denk ik”, vervolgt hij.

Protest
Na de persconferentie van Remkes vanmiddag houden boeren een ‘kleinschalige boerenactie’ bij Nieuwspoort, maakte actiegroep Agractie bekend. De protestactie vindt plaats tussen 14.00 en 14.30 uur tegenover de achteringang van de Tweede Kamer aan de Bezuidenhoutseweg. ,,Voor deze actie hebben we alle Kamerleden en beide ministers uitgenodigd om aan hen als volksvertegenwoordiging en regering symbolisch, zichtbaar en hoorbaar, een lied aan te bieden”, aldus de organisatie.

Wat is stikstof nu precies? En welke invloed heeft het op onze natuur en onze wereld? Bekijk deze video:

www.ad.nl/politiek/remkes-500-tot-600...
voda
0
Hoogste rechter in stikstofuitspraak: koeien mogen de wei in
RTLZ - 1 uur geleden

De koe mag gewoon de wei in. Want als ze daar hun behoefte doen dat is niet slechter voor het milieu dan als ze in de stal staan. Dat heeft de Raad van State vandaag besloten. Milieuorganisaties vroegen om een aparte vergunning voor de koe in de wei, maar die is dus niet nodig. De advocaat van een van de milieuorganisaties is teleurgesteld: "Het is niet geregeld. Het is nu een anarchie."

Koeien zorgen in de wei voor minder uitstoot dan als ze op stal staan.
© ANP

Eigenlijk is niemand er tegen dat koeien zoveel mogelijk grazen in de wei en daarmee minder vaak in de stal staan. Het is minder schadelijk voor het milieu.

Want eenmaal buiten zijn de dieren niet in de stal. En poepende en plassende koeien in een stal zorgen voor meer stikstofproductie dan als ze dat buiten doen. Het stikstofniveau is namelijk hoger als de uitwerpselen gemengd worden, iets wat in de stal gebeurt.

Mest van koeien in de wei kent een veel lagere ammoniakemissie dan mest die in de stal is opgevangen en opgeslagen en vervolgens op het land wordt uitgereden. Een koe poept en plast nooit tegelijkertijd dus vermengen de uitwerpselen zich veel minder in de wei.

Natuur
Toch stapten Mobilisation for Environment (MOB) en Vereniging Leefmilieu naar de rechter. Ze zien koeien ook liever in de wei maar vinden dat boeren een natuurvergunning moeten aanvragen voordat ze daar gaan grazen.

Want ze doen er ook hun behoefte en zorgen zo voor een toename van de stikstofuitstoot. Het is volgens hen in strijd met Europese natuurbeschermingsregels.

Poepen in de wei
Zo ziet de Raad van State (RvS), de hoogste algemene bestuursrechter van het land, het niet. Dezelfde koe is in de wei minder vervuilend dan in de stal en daarom kan een boer die al een vergunning heeft voor in de stal zijn dieren zonder extra vergunning de wei in laten.

Het extra gepoep en geplas in de wei kan tenslotte worden weggestreept tegen mindering daarvan in de stal. De koeien hebben zelf de uitwerpselen over het land verspreid in plaats van dat de boer moet gaan bemesten.

Volgens de RvS is het als je kunt wegstrepen het simpelweg beter als koeien in de wei staan. Als een boer niet kan aantonen dat zijn stal dan minder vervuilend is, moet de provincie de stikstofuitstoot in de wei wel eerst in kaart gaan brengen.

'Wei telt niet mee nu'
Advocaat Valentijn Wösten die optreedt namens de milieuorganisatie Mobilisation for Environment (MOB) is teleurgesteld in de uitspraak. Volgens hem telt de uitstoot van koeien in de wei op dit moment helemaal nergens mee.

Voor boerenbedrijven met veel stkstofuitstoot loont het daarmee om de dieren zoveel mogelijk buiten te laten. "Het is een anarchie. Het beweiden is niet geregeld." Hij roept op tot het maken van 'een complete rekensom'. "Want er wordt nu een vals spel gespeeld.”

'Absurd'
LTO Nederland zegt 'verheugd' te zijn met de uitspraak. Eem extra vergunning zou volgens de belangenbehartiger van boeren en tuinders 'absurd' zijn en een extra 'administratief circus' opleveren.

De zaak kwam bij de RvS naar aanleiding van een concreet geval met een melkveehouder in Baambrugge in de provincie Utrecht. De RvS zegt nu dat voor deze boer nog niet kan worden vastgesteld of wegstrepen van de uitstoot in de wei mogelijk is. Daarvoor zijn te weinig gegevens bekend.

www.msn.com/nl-nl/geldzaken/nieuws/ho...
de tuinman
1
Een rechtzaak over koeien in de wei. Hoe leg je dat uit aan onze Oekraïense vluchtelingen??
Die liggen toch krom van het lachen????
Wat een kneuters!
free 1, RoE en P/B telt
1
Het kabinet droomt dat het uitkopen van boeren 32 miljard gaat kosten, maar dat zijn alleen de startkosten. De echte pijn zit in permanent minder inkomsten uit export en belasting, samen met meer uitgaven aan import van zaken die we niet meer produceren. We draaien hier bijna een volledige sector de nek om. En ja, het merendeel van de productie wordt geëxporteerd, maar moeten de mensen in de ons omringende landen dan niet gevoed worden dan ? Dat is toch het Europa waar d"66 zo mee begaan is ?
Minder productie bij een stijgende vraag betekent daarbij hogere prijzen voor de consument
jowi
0
quote:

de tuinman schreef op 12 oktober 2022 14:35:

Een rechtzaak over koeien in de wei. Hoe leg je dat uit aan onze Oekraïense vluchtelingen??
Die liggen toch krom van het lachen????
Wat een kneuters!
Het wordt met de dag gekker met die kleine groep linkse radicalen.
de tuinman
0
quote:

jowi schreef op 12 oktober 2022 15:28:

[...]

Het wordt met de dag gekker met die kleine groep linkse radicalen.
Een vergunning om je koe in de wei te mogen doen.....
Hebben jullie al een vergunning voor het uitlaten van je hond? Anders moet ie binnen blijven.
voda
0
Rabobank wil heus steentje bijdragen in stikstofcrisis, maar leningen afschrijven gaat te ver

De Rabobank is niet van plan om gedeeltes van leningen aan boeren kwijt te schelden, als bijdrage aan de oplossing van de stikstofcrisis. Wel neemt de bank in de agrarische sector genoegen met een lager rendement, stelt directielid Kirsten Konst.

Chris van Mersbergen, Jurriaan Nolles 12-10-22, 17:06

Waar bij andere banken volgens Konst 10 tot 12 procent rendement gebruikelijk is, vindt de Rabobank op dit moment 7 procent voldoende voor leningen aan boeren, ‘terwijl ons doel uitgaat van 8 procent’. Op die manier wil de met afstand grootste agrarische financier van het land een steentje bijdragen aan een uitweg uit de stikstofcrisis. Afschrijven op leningen aan boeren die door de stikstofplannen van het kabinet financieel in het nauw komen is voor de Rabobank geen optie. ,,Een bank moet een bedrijf zijn dat zekerheid biedt. We lenen geld uit dat ons door onze spaarders is toevertrouwd. Daar moeten we zorgvuldig mee omspringen.”

Lees ook
In de stal van boer Matthé ruik je het verschil: ‘Innovatie is beter dan uitkopen’
Boeren willen ruim baan voor de Lely Sphere, maar is dat oplossing voor het stikstofprobleem?

Konst lichtte in een persbijeenkomst nog eens toe hoe groot de belangen van de Rabobank in de landbouw zijn. Het totaal aan leningen aan de ‘agri & foodsector’ bedraagt 35,7 miljard, waarbij ‘agri’ 25 miljard voor zijn rekening neemt. ,,En een bank heeft belang bij lenen, want daar verdienen we ons geld mee.”

Vergrootglas
De rol van de Rabobank in de groei die de Nederlandse landbouwsector de laatste decennia doorgemaakt heeft, ligt de laatste tijd regelmatig onder het vergrootglas. Deze zomer gaf de bank toe dat je ‘met de kennis van nu’ in het verleden ‘echt anders zou handelen’. De bank had 'gemengde gevoelens' over de schaalvergroting in de landbouw, al was het woord spijt een brug te ver.

Met terugwer­ken­de kracht had je met zijn allen ambitieu­zer willen zijn

Kirsten Konst, directielid Rabobank
Ook woensdagochtend, in een speciaal ingelaste persbijeenkomst over de rol van de bank in de stikstofcrisis, nam Konst het woord niet in de mond. ,,Met terugwerkende kracht had je met zijn allen ambitieuzer willen zijn”, zei ze, de woorden zorgvuldig afwegend, over de manier waarop de hele maatschappij met zaken als klimaatverandering en stikstof is omgegaan.

Herinrichting platteland
Het mag geen verrassing zijn dat ze op het Rabobank-hoofdkantoor in Utrecht met argusogen kijken naar de reactie van het kabinet op het rapport van stikstofbemiddelaar Johan Remkes, aanstaande vrijdag. ,,Maar het is duidelijk dat we de komende decennia te maken krijgen met een herinrichting van het Nederlandse platteland", zegt Bas Rüter, directeur voedseltransitie bij de bank. ,,We willen doen wat we kunnen om boeren te helpen die omslag te maken. Maar daarvoor hebben we wel duidelijkheid nodig van het kabinet. Dat die er nu nog niet is, frustreert ons ook.”

De Rabobank wacht in spanning af met welke reactie stikstofminister Christianne van der Wal (rechts) komt op het advies van stikstofbemiddelaar Johan Remkes. © ANP

Over de agrarische toekomst van Nederland zegt de Rabobank: ‘Wij zien een toekomst met minder bedrijven en minder dieren.’ Aantallen wil de bank daarbij niet in de mond nemen. Ook zijn er geen directe plannen om het totaalbedrag aan leningen dat uitstaat bij boeren omlaag te brengen, en bijvoorbeeld meer geld uit te lenen in andere sectoren. ,,Wel kijken we voor groei in de agrarische sector ook naar het buitenland", zegt Rüter. ,,Het kan zo zijn dat voor ontwikkelingen die hier niet meer mogelijk is, daar wél ruimte is.”

Technische innovaties
Uiteindelijk wil de bank toe naar duurzame landbouw met ‘perspectief voor de natuur’. Dat kan ook worden bereikt door melkveehouders met rentekorting te laten investeren in technische innovaties als de Lely Sphere, een stalsysteem dat de stikstofuitstoot van een bedrijf omlaag moet brengen. Ook zou er meer aandacht moeten komen voor biodiversiteit door boeren geld te geven voor water- en natuurbeheer. Om dat te stimuleren, doet de Rabobank mee aan allerlei initiatieven en ‘coalities'. Maar, zegt de bank: we kunnen het niet alleen.

Martine Boon, adjunct-directeur Food en Agri binnen de Rabobank, noemt de uitdagingen waar de boerensector voor staat enorm. ,,We kunnen er allemaal wel makkelijk over doen, maar dat is het niet.” En over het stimuleren van meer biologische productie: ,,Dat kunnen we wel zeggen, maar dan moeten we die producten als consument ook wel kopen.”

De bank merkt de onzekerheid die de verstrekkende stikstofplannen van de overheid veroorzaken overigens al aan het aantal kredietaanvragen door boeren. ,,Dat is aan het dalen", zei Konst, zonder er een getal of percentage op te kunnen plakken.

Bekijk hieronder onze video’s over het stikstofprobleem:

www.ad.nl/binnenland/rabobank-wil-heu...
1.541 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... 74 75 76 77 78 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

 AEX
763,34  -1,58  -0,21%  18:05
 Germany40^ 15.949,00 -0,64%
 BEL 20 3.634,52 +0,05%
 Europe50^ 4.288,24 -0,82%
 US30^ 33.572,98 -0,49%
 Nasd100^ 14.555,38 +0,06%
 US500^ 4.274,22 -0,12%
 Japan225^ 32.128,02 +0,51%
 Gold spot 1.961,56 +0,69%
 EUR/USD 1,0713 +0,04%
 WTI 71,89 -0,03%
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer

Stijgers

CM.COM +8,34%
CTP +1,93%
Nedap N.V. +1,75%
JUST EAT TAKE... +1,63%
B&S Group SA +1,59%

Dalers

Air France-KLM -3,31%
Avantium -3,12%
AZERION -2,40%
Pharming -2,38%
UMG -1,92%

Nieuws Forum meer

'Veel animo Fortis-claim'
Demir op 8 mei 2023 09:10
36
'Uitkering Fortis-claim onder druk'
Demir op 8 mei 2023 09:09
30
Campermaker Knaus Tabbert kondigt beu...
twinkletown op 22 feb 2023 10:46
26
Verlies vliegtuigmotorenbouwer Rolls-...
spartapiet op 16 feb 2023 23:17
9
GameStop weer smaakmaker op Wall Stre...
DeZwarteRidder op 8 dec 2022 12:10
78