De CO2 problematiek is niet zoals ons wordt voorgehouden. Alle Natuurbeschermingsorganisatisch(Staatsbosbeheer/Natuurmonumenten/Prov.Landschappen/Waterschappen)zijn al jarenlang aan het verschralen, d.m.v. maaien, plaggen, branden en begrazen, hierdoor haal je de stikstof weg. Carola Schouten moet hiervoor ruim haar geld voor beschikbaar stellen. Natura 2000 hierin worden kwetsbare gebieden opgesomd, probeer het verschralingsregime beter te hanteren.