Koffiekamer « Terug naar discussie overzicht

Coronavirus echt gevaar?

ff_relativeren
2

Voor @ Beperktedijkbewaking : Zuid Afrika gaat het doen ! Met hulp van de Universiteiten aldaar gaat Zuid Afrika een eigen Corona vaccin ontwikkelen. En als het hen is gelukt, zullen zij, in tegenstelling tot het rijke Westen, WEL de volledige samenstelling gaan delen met andere lage-inkomens-landen en zelfs met midden-inkomens-landen.

Bron: nos.nl/artikel/2408606-zuid-afrika-we... .

En : Aerosolen worden gefilterd in de klaslokalen van Staphorst. Er is geen rechtstreeks bewijs dat het systeem werkt, maar sinds de inzet van deze aerosolenfilters is het aantal besmettingen teruggelopen naar slechts 1 enkele besmetting. Er wordt nog verder onderzoek gedaan voordat toegegeven kan worden dat het filteren van aerosolen werkt.

Bron: nos.nl/artikel/2408605-werkzaam-of-ni... .
DeZwarteRidder
0
quote:

ff_relativeren schreef op 7 december 2021 21:27:

Voor @ Beperktedijkbewaking : Zuid Afrika gaat het doen ! Met hulp van de Universiteiten aldaar gaat Zuid Afrika een eigen Corona vaccin ontwikkelen. En als het hen is gelukt, zullen zij, in tegenstelling tot het rijke Westen, WEL de volledige samenstelling gaan delen met andere lage-inkomens-landen en zelfs met midden-inkomens-landen.

Bron: nos.nl/artikel/2408606-zuid-afrika-we... .

En : Aerosolen worden gefilterd in de klaslokalen van Staphorst. Er is geen rechtstreeks bewijs dat het systeem werkt, maar sinds de inzet van deze aerosolenfilters is het aantal besmettingen teruggelopen naar slechts 1 enkele besmetting. Er wordt nog verder onderzoek gedaan voordat toegegeven kan worden dat het filteren van aerosolen werkt.

Bron: nos.nl/artikel/2408605-werkzaam-of-ni... .
Zuid-Afrika gaat helemaal niks doen; dit zijn allemaal loze praatjes.
luchtschip
2
quote:

josti5 schreef op 7 december 2021 20:34:

[...]

einde quote.

In februari verschijnt er in Duitsland een boek over Fauci, van de hand van Robert E. Kennedy Jr: 'das wahre Gesicht des Dr. Fauci'.

Nou, kom er maar weer in, luchtschip!
Wat is er allemaal fout aan deze rasechte Kennedytelg?

Tip: nl.wikipedia.org/wiki/Robert_F._Kenne...

in je tip :

nl.wikipedia.org/wiki/Robert_F._Kenne...

staat duidelijk :

In juni 2011 bracht hij ( Robert F Kennedy ) een bezoek aan Nederland en deed in het NCRV-programma 'Altijd Wat' van 17 juni 2011 de politieke uitspraak dat Geert Wilders een racist was.

Jij wilt ons dus duidelijk maken dat je deze uitspraak van deze ras-echte Kennedy telg, Robert F Kennedy, volmondig steunt.

Josti 5,
Ik ben het roerend met je eens dat Geert Wilders een racist is.

leonardus65
3
www.knack.be/nieuws/belgie/niemand-he...
'Niemand heeft een monopolie op kennis'
'Je kan naar allerlei cijfers en analyses kijken, en dat is ook onontbeerlijk om een discussie te informeren. Maar nadien rijst de vraag wat we daar nu mee moeten in een complexe maatschappelijke realiteit', schrijft een groep van acht wetenschappers die door de omstandigheden verenigd zijn in hun kritiek op het gevoerde coronabeleid in ons land.
Hoewel er ongetwijfeld complotdenkers en mensen met verkeerde bedoelingen waren onder de betogers van de Mars voor de Vrijheid, laat de manifestatie wel zien dat er vandaag een groep mensen is die een ander beleid vraagt, een beleid waarin de sociale complexiteit van de maatschappij veel meer tot z'n recht komt. Al anderhalf jaar lang nu volgt de overheid het advies van dezelfde beperkte groep wetenschappers. Het spreekt vanzelf dat zij niet dé wetenschap of alle noodzakelijke kennis vertegenwoordigen. De eenzijdige focus op het louter medische aspect - en eigenlijk zelfs louter virologische aspect - van de huidige crisis is disproportioneel en valt steeds moeilijker uit te leggen. Volgens Thomas Gevaert, co-voorzitter van het artsensyndicaat ASGB, vinden ook veel artsen dat het tijd wordt om de eenzijdige focus op de biomedische aspecten op te geven.

Tegen het einde van 2021 zal de overheid om en bij de 35 miljard euro gespendeerd hebben aan de coronacrisis (aldus de prognose in De Tijd, 30 April). Het grootste deel daarvan is opgegaan aan het compenseren van de sluiting van de horeca en de evenementensector, massaal testen, het uitvouwen van de coronapas, en verwante maatregelen. Bij verschillende maatregelen die de afgelopen maanden zijn ingevoerd, kan de vraag gesteld worden of de effectiviteit wel is aangetoond. Dat je een virus als dit niet zomaar kan 'containen', zelfs niet met verregaande maatregelen, is iets wat iedereen die bekend is met complexe systemen, zal beamen.
De 2 miljard die naar ondersteuning van de zorgsector ging, lijkt dan weer een doekje voor het bloeden. In een alternatief scenario met minder maatregelen zou er meer geld kunnen vrijgemaakt worden om structurele ondersteuning van de zorgsector te voorzien. Er zijn heel wat mensen met een zorgdiploma die uit de zorg gestapt zijn, of er nooit in gewerkt hebben, omdat de arbeidsvoorwaarden in de sector zo slecht zijn. Veel van die mensen zouden op korte termijn gerekruteerd kunnen worden, met de juiste incentives en de nodige waardering.

Vaccinatie verkleint de kans op ziekenhuisopname of erger, en alleen de grootste sceptici zullen het grote nut van vaccinatie voor minstens ouderen en andere risicogroepen vandaag nog ontkennen of minimaliseren. Anderzijds is massale vaccinatie niet voldoende effectief gebleken om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Een Covid Safe Ticket voor gevaccineerden heeft potentieel zelfs een averechts effect, omdat het een vals gevoel van veiligheid creëert. De vaccinatiegraad in België is ook uitzonderlijk hoog. De vraag is dan of de aanhoudende druk op niet-gevaccineerden wel proportioneel is met de winst die nog gemaakt kan worden, temeer omdat dergelijke druk ook leidt tot veel onvrede en chronische stress, en het vertrouwen in de overheid op lange termijn ondermijnt.
leonardus65
0
De verplichting tot vaccinatie in de zorg lijkt ons dan weer een maatregel die in grote mate voortspruit uit morele verontwaardiging eerder dan uit gebalanceerde overweging. Pertinenter dan de vraag "Willen we liever een gevaccineerde dan een ongevaccineerde zorgverstrekker" lijkt ons toch de vraag "Willen we liever een gevaccineerde zorgverstrekker dan helemaal geen zorgverstrekker". Zelfs indien slechts een fractie van de zorgverleners niet akkoord is met de verplichting en de sector verlaat, al was het maar omdat ze zich in de steek gelaten of respectloos behandeld voelen na zich anderhalf jaar ten volle te hebben ingezet, zou dit grote gevolgen hebben. Deze pragmatische bedenkingen staan nog los van de vraag of het recht op lichamelijke integriteit in dit soort grijze zone niet prioritair is.

Ook zouden meer inspanningen geleverd moeten worden om de scheefgetrokken balans tussen de aandacht voor Covid-19 tegenover andere aandoeningen te verhelpen. Het valt bijvoorbeeld op (in de mortaliteitsdata (tot 9 november) van Epistat/Sciensano) dat een groot deel van de toegenomen sterfte tijdens deze vierde golf niet het gevolg is van Covid-19. Hoeveel mensen zijn er gestorven aan een andere aandoening, omdat ze te laat of helemaal niet naar het ziekenhuis zijn gestapt omdat dit hen constant wordt ontraden om coronapatiënten voorrang te geven? Druk op de ziekenhuizen is niets nieuw en gaat al terug tot minstens 2015. In 2018 riepen spoedartsen op om grieppatiënten niet te snel door te sturen naar het ziekenhuis, en ze indien mogelijk thuis te laten uitzieken. Zowel in de context van covid als meer algemeen moet er zonder exclusieven kunnen gepraat worden over zowel structurele uitbreiding van de zorg, herwaardering van de eerstelijn, als over het terugdringen van medische overconsumptie.
Je kan naar allerlei cijfers en analyses kijken, en dat is ook onontbeerlijk om een discussie te informeren. Maar nadien rijst de vraag wat we daar nu mee moeten in een complexe maatschappelijke realiteit. Een gedegen antwoord op die vraag kan nooit gegeven worden vanuit gelijk welke theoretisch-wetenschappelijke expertise, of dat nu virologie, vaccinologie, economie of sociologie is.

In een volwassen democratische samenleving zouden dit soort ethisch-maatschappelijke vraagstukken het voorwerp moeten zijn van publieke discussie waarbij iedereen evenveel of even weinig expert is. Maar de nuchtere vraag naar het 'wat nu?' is nauwelijks gesteld omdat we, al van het begin door de beelden van Bergamo, aangevuurd door de media, in een hysterische kramp zijn geschoten waarbij het virus, en iedere virusdode, 'koste wat kost' bestreden moest worden.

Er is vaak gezegd dat we in staat van oorlog zijn en dat het virus de vijand is. Wel, in een oorlog zijn we bereid om jonge, gezonde mensen te laten sterven om onze vrijheden te verdedigen. Hier offeren we zowel onze vrijheden als kwalitatieve levensjaren van onze jeugd op, in ruil voor extra levensjaren voor veelal oudere mensen die we ondertussen nog wat meer laten vereenzamen in WZC's of thuis. Dat is een keuze die je kan maken, maar laat het dan duidelijk zijn dat dat een politieke keuze is, en geen wetenschappelijke. En politieke keuzes horen onderworpen te zijn aan normale democratische processen en afwegingen -- zonder dat tegenstemmen gediaboliseerd of gestigmatiseerd moeten worden.
Peter Petré, Sociolinguïst (UAntwerpen)

Michaël Bauwens, Filosoof (UAntwerpen)

Bert De Munck, Wetenschapshistoricus (UAntwerpen)

Herwig Mannaert, Systeemtheoretisch ingenieur (UAntwerpen)

Joris Vlieghe, Wijsgerig pedagoog (KU Leuven)

Patricia Stoop, Literatuurwetenschapper (UAntwerpen)

Tijl De Bie, Data scientist (UGent)

Tine De Koninck, Literatuurwetenschapper (UAntwerpen)
ff_relativeren
2

in aanvulling op het artikel dat door @ leonardus65 hierboven geplaatst is :

Wat nu ? De basisfout voor de jarenlange onderbezetting en te weinig middelen in de ziekenhuizen, is in ieder geval in Nederland terug te voeren op de dramatische keuze om de publieke gezondheidszorg (non profit) te slachtofferen en om te vormen naar een commerciele gezondheidszorg.

De uitgaven werden teruggeschroefd terwijl de jaarlijkse zorgpremie bleef stijgen. En niet met een beetje.
Ed Verbeek
2
quote:

luchtschip schreef op 7 december 2021 21:58:

[...]

in je tip :

nl.wikipedia.org/wiki/Robert_F._Kenne...

staat duidelijk :

In juni 2011 bracht hij ( Robert F Kennedy ) een bezoek aan Nederland en deed in het NCRV-programma 'Altijd Wat' van 17 juni 2011 de politieke uitspraak dat Geert Wilders een racist was.
….
Moeilijk om inhoudelijk te reageren, zie ik.
Verkeerde draadje luchtschip, dit draadje gaat over corona.
Jammer van die forumvervuiling telkens met politiek gedram.
luchtschip
1
quote:

ff_relativeren schreef op 7 december 2021 22:15:

in aanvulling op het artikel dat door @ leonardus65 hierboven geplaatst is :

Wat nu ? De basisfout voor de jarenlange onderbezetting en te weinig middelen in de ziekenhuizen, is in ieder geval in Nederland terug te voeren op de dramatische keuze om de publieke gezondheidszorg (non profit) te slachtofferen en om te vormen naar een commerciele gezondheidszorg.

De uitgaven werden teruggeschroefd terwijl de jaarlijkse zorgpremie bleef stijgen. En niet met een beetje.
Denk je niet dat de zorgpremie veel harder had gestegen indien de uitgaven niet werden teruggeschroefd ?

Denk je niet dat de gezondheidszorg werd omgevormd naar een commerciele gezondheidszorg omdat onder de publieke gezondheidszorg de kosten de pan uit gingen reizen, en de zorg onbetaalbaar werd ?

Je begint nu al te steigeren door te klagen dat de jaarlijkse zorgpremie ging stijgen, en niet met een beetje ook.

Je begrijpt toch wel dat wat jij aangeeft te willen tot een veel hardere stijging had geleid

Je spreekt jezelf tegen

Eisen dat de zorg uitgebreid wordt en dus duurder, maar klagen dat je de huidige zorg te duur vindt geworden.

Je verhalen over zorg en IC uitbreiden zijn totaal ongeloofwaardig wanneer je aangeeft de huidige zorg al te duur te vinden.
ff_relativeren
3
ik vermoed dat @ luchtschip van een jongere generatie is dan ik zelf ben. Want in de tijd van de publieke gezondheidszorg moest de burger niet de volle hap van de ziekenfondspremie ophoesten. Dat werkte toen allemaal wat anders.

Dus nee, ik denk niet dat ik mijzelf tegenspreek. Een zekere @ luchtschip probeert mij wel tegen te spreken door mij woorden in de mond te leggen. Niet echt indrukwekkend.
de tuinman
0
quote:

luchtschip schreef op 7 december 2021 22:31:

[...]

Denk je niet dat de zorgpremie veel harder had gestegen indien de uitgaven niet werden teruggeschroefd ?

Denk je niet dat de gezondheidszorg werd omgevormd naar een commerciele gezondheidszorg omdat onder de publieke gezondheidszorg de kosten de pan uit gingen reizen, en de zorg onbetaalbaar werd ?

Je begint nu al te steigeren door te klagen dat de jaarlijkse zorgpremie ging stijgen, en niet met een beetje ook.

Je begrijpt toch wel dat wat jij aangeeft te willen tot een veel hardere stijging had geleid

Je spreekt jezelf tegen

Eisen dat de zorg uitgebreid wordt en dus duurder, maar klagen dat je de huidige zorg te duur vindt geworden.

Je verhalen over zorg en IC uitbreiden zijn totaal ongeloofwaardig wanneer je aangeeft de huidige zorg al te duur te vinden.
Hoe denk je over de marktwerking in de zorg? Was dat een goede keuze?
de tuinman
2
quote:

ff_relativeren schreef op 7 december 2021 22:52:

ik vermoed dat @ luchtschip van een jongere generatie is dan ik zelf ben. Want in de tijd van de publieke gezondheidszorg moest de burger niet de volle hap van de ziekenfondspremie ophoesten. Dat werkte toen allemaal wat anders.

Dus nee, ik denk niet dat ik mijzelf tegenspreek. Een zekere @ luchtschip probeert mij wel tegen te spreken door mij woorden in de mond te leggen. Niet echt indrukwekkend.

Hadden we onze gezondheidszorg niet op de markt moeten brengen? Ik betwijfel of het veel voordeel heeft gebracht voor de Nederlander.
luchtschip
1
quote:

ff_relativeren schreef op 7 december 2021 22:52:

ik vermoed dat @ luchtschip van een jongere generatie is dan ik zelf ben. Want in de tijd van de publieke gezondheidszorg moest de burger niet de volle hap van de ziekenfondspremie ophoesten. Dat werkte toen allemaal wat anders.

Dus nee, ik denk niet dat ik mijzelf tegenspreek. Een zekere @ luchtschip probeert mij wel tegen te spreken door mij woorden in de mond te leggen. Niet echt indrukwekkend.

citaat

in de tijd van de publieke gezondheidszorg moest de burger niet de volle hap van de ziekenfondspremie ophoesten. Dat werkte toen allemaal wat anders.

einde citaat

En toen bleek dat de gezondheidszorg onder overheid toezicht dermate qua kosten de pan uitrees dat de overheid de middelen niet meer had
Overigens de overheidsuitgaven worden door de burger betaald in de vorm van belastingen

Er was een noodzaak tot herziening van de kostenstructuur, wat leidde tot het huidige zorgstelsel via de zorgverzekeraars

Niettemin blijft jouw tegenstrijdige houding dat je de zorg wilt laten uitbreiden maar niet voor de extra kosten wilt opdraaien.
Je klaagt al over de huidige stijging van zorgpremie
ff_relativeren
5
Dat zeg ik dus. Een zekere @ luchtschip probeert mij tegen te spreken. Niet veel indrukwekkends.
de tuinman
0
quote:

ff_relativeren schreef op 7 december 2021 23:27:

Dat zeg ik dus. Een zekere @ luchtschip probeert mij tegen te spreken. Niet veel indrukwekkends.
Waarom zo vijandig?
ff_relativeren
1

Eerste Omicron onderzoeksresultaten op 12 mensen die alle 12 gevaccineerd zijn, en 6 uit de 12 hadden eerdere besmetting (en genezing). Het onderzoek kent nog geen peer review.

Het onderzoekje laat zien dat de Omicron variant dwars door de vaccinatie heen gaat. De onderzoekers wilden niet wachten op een peer review vanwege de urgentie (en informatiebehoefte) over de pandemie.

Bron: www.cnbc.com/2021/12/07/omicron-signi... .
Andrade41
3
quote:

de tuinman schreef op 7 december 2021 23:58:

[...]

Waarom zo vijandig?
Beste,

Wat is uw uurtarief? Ik ben op zoek naar een tuinman in België vandaar.
Ronald Engels
2
[Modbreak IEX: Gelieve elkaar niet persoonlijk aan te vallen, een aantal berichten is bij dezen verwijderd. Waarschuwing.]
Ronald Engels
1
quote:

Beperktedijkbewaking schreef op 7 december 2021 08:01:

[...]
Stel je niet aan, Ronald. Op klimaatgebied kan ik je hier en daar steunen, maar je ideeën over onze (inderdaad niet perfecte) democratie zijn te archaïsch om er op te reageren.

===============================

BdB,

geplaatst door rowi, 3 posts verder als jouw bovenstaande reactie:

Is dit de realiteit / dictatuur en tirannie zoals in Australie wat wij in Nederland willen????
Waarom is tiranniseren van burgers zoals in Australie nodig?, zou de vraag moeten zijn?

=======================================

In Australie zijn de mensen nu eindelijk massaal de straat op gegaan afgelopen weekend, Het is daar ook vel malen erger dan hier wat de mensen al een jaar slikken moeten.

Deze komiek uit de USA nota bene zet het nog eens even scherp neer.
www.youtube.com/watch?v=mJqyKEWg6cg

M.v.g. Ronald
Ronald Engels
3
quote:

New dawn schreef op 7 december 2021 09:06:

In een democratie leven betekent ook dat je eventueel tandenknarsend het beleid van een meerderheid moet accepteren. In een dictatuur beslist 1 persoon of een kleine groep dat. Je mag protesteren, op een andere partij stemmen of een nieuwe partij oprichten.

===================================

New dawn,

Sorry New dawn, dhr. M.P. Marc Rutte heeft de Democratie sinds 12 jaar opgeheven in Nederland via de invoering van de beroemde foute Marc Rutte "Doctrine", wen er maar aan deze nieuwe niet democratische regeringsvorm, het zal hooguit nog veel verslechteren, tot het uit elkaar klopt omdat de burgers in opstand komen, zoals in de DDR, zoals in de Sovjet-Unie na 1989?

Succes, het zal mijn tijd wel duren, mijn vrouw en ik gaan ons met zekerheid niet aanpassen en ons plooien naar de ingevoerde Controle en Macht Maatschappij van de huidige Machtswellustelingen van de EU/Nederland, enzv.

Ieder doet wat hij wilt en Dictatuur is onacceptabel voor mij en mijn vrouw in het vroegere vrije echt democratische Nederland.

Succes met jullie Toekomst, voor echte Vrijheid zal je moeten vechten zeker nu!

M.v.g. Ronald
de tuinman
5
quote:

Ronald Engels schreef op 8 december 2021 01:18:

[...]

=========================

de tuinman en luchtschip,

Helaas zijn jullie beiden nu meer als ooit trieste stalkers, waar een eerlijke correcte discussie totaal niet mogelijk mee is!

Succes dit was mijn laatste reactie op jullie triestig stalken van fatsoenlijke eerlijke hardwerkende en zeer veel belasting betalende Nederlanders, die ook vernietigd worden door de toenemende Dictatuur en Tirannie van de EU/NL!
Hoop voor jullie, dat de door jullie zo gewenste Dictatuur een vreugdevolle toekomst brengt, ik weet zeker van niet!

Overigens sinds lang lees ik luchtschip zijn commentaren totaal niet, onbetrouwbaar en manipulatief!
Goede raad de tuinman lees ze ook niet, dan wordt je zeker niet fout voorgelicht en gemanipuleerd!

M.v.g. Ronald
Ik ben hier toch al vaker minder fatsoenlijke opmerkingen tegengekomen.
En ook jouw opmerking valt hieronder. Jij zoekt geen discussie. Jij zoekt ja knikkers. Daar zijn andere sites voor.
Genoeg sites met allerlei complottheorieën, waar iedereen totaal vergeten is wat nu echt het probleem is.
Ga daar dan heen. Verspreid al je vage theorieën.
Want als er werkelijk een discussie komt, daal je al direct af op een laag niveau met veel hoofdletters en beledigingen.
59.302 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 ... 2962 2963 2964 2965 2966 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

 AEX
750,67  +3,46  +0,46%  27 jan
 Germany40^ 15.161,40 +0,19%
 BEL 20 3.863,11 +0,06%
 Europe50^ 4.175,60 -0,06%
 US30^ 33.958,17 0,00%
 Nasd100^ 12.161,40 0,00%
 US500^ 4.067,65 0,00%
 Japan225^ 27.463,99 0,00%
 Gold spot 1.928,12 0,00%
 EUR/USD 1,0869 -0,20%
 WTI 79,43 0,00%
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer

Stijgers

SIGNIFY NV +5,49%
Ordina +3,25%
CTP +3,10%
WDP +2,65%
Pharming +2,34%

Dalers

DSM -2,40%
B&S Group SA -1,71%
Sligro -1,45%
Accsys -1,29%
ABN AMRO BANK... -1,15%

Nieuws Forum meer

GameStop weer smaakmaker op Wall Stre...
DeZwarteRidder op 8 dec 2022 12:10
78
'Veel animo Fortis-claim'
Demir op 5 dec 2022 14:28
29
'Uitkering Fortis-claim onder druk'
Demir op 5 dec 2022 14:28
22
Campermaker Knaus Tabbert kondigt beu...
twinkletown op 21 nov 2022 15:14
25
Stap richting compensatie beleggers SNS
rationeel op 17 nov 2022 15:19
9