Na Ordina en ICT is mijn oog op dit aandeel gevallen .In de nabije toekomst zal het produceren van het huidige plastic waarschijnlijk verboden kunnen worden. .Hetgeen waarschinlijk sneller zou kunnen gaan ,dan wij allemaal denken.Avantuim heeft iets gevonden dat plastic kan vervangen voor een milieu vriendelijker materiaal.Het bekend worden hiervan in bredere zin kan een enorme ont wkkeling doen ondergaan. Het huidige genoteerde aandeel zou daardoor exlplosief kunnen stijgen.