Koffiekamer « Terug naar discussie overzicht

Klimaatakkoord wordt een grandioze mislukking

110 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 » | Laatste
DeZwarteRidder
0
NOS Nieuws•
gisteren, 16:59
Uitkopen piekbelasters leidt tot zeer bescheiden stikstofwinst

Thomas Spekschoor

verslaggever

Sarah Bürmann

redacteur Binnenland

De huidige plannen om zogenoemde piekbelasters uit te kopen zullen de stikstofneerslag in Nederlandse natuurgebieden met hooguit 2,5 procent verlagen. Dat blijkt uit berekeningen die stikstofwetenschappers hebben gedaan op verzoek van de NOS.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid zegt in een reactie dat ook intern met dit soort getallen wordt gerekend. Er is niet eerder iets gezegd over de verwachte opbrengst van de opkoopregeling.

Zo'n 3000 boerenbedrijven en ongeveer twintig industriële bedrijven zijn door het kabinet als piekbelaster gekwalificeerd. De boerenbedrijven krijgen tot begin volgend jaar de tijd om te beslissen of ze in ruil voor 120 procent van de bedrijfswaarde willen stoppen met hun bedrijf. In totaal wordt daar bijna een miljard euro voor uitgetrokken. De bedrijven die de meeste stikstofneerslag in Natura 2000-gebieden veroorzaken komen ervoor in aanmerking. In de praktijk zijn dat bedrijven die dicht bij die natuurgebieden liggen of heel veel stikstof uitstoten.

Toch is de bijdrage van die piekbelasters aan de totale stikstofneerslag erg bescheiden, zegt wetenschapper Wim de Vries van de Wageningen Universiteit. "Uiteindelijk zijn er maar een paar duizend piekbelasters, terwijl we 50.000 boerenbedrijven in Nederland hebben. En dan hebben we honderdduizenden andere bedrijven. Daar komt het buitenland nog eens bij met vele honderdduizenden. Dus het gaat om die piekbelasters ten opzichte van honderdduizenden andere bronnen, die samen een deken van stikstof vormen."

hoe komt de berekening tot stand?

Het RIVM publiceerde eerder een geanonimiseerde lijst van de 3000 piekbelasters. Daarin was ook te zien hoeveel kilo stikstof van die bedrijven in natuurgebieden neerslaat. In totaal is dat een kleine 350.000 kilo per jaar.

In Nederlandse natuurgebieden komt in totaal zo'n 3,5 miljoen kilo stikstof per jaar neer. Zouden alle 3000 piekbelasters volledig stoppen, dan zou de neerslag dus met zo'n 10 procent afnemen, berekende Wim de Vries van de Wageningen Universiteit. Volgens het RIVM klopt die orde van grootte ongeveer. Ter vergelijking: om de kabinetsdoelen te halen zou de stikstofneerslag met zo'n beetje een derde omlaag moeten.

Het is zeer onwaarschijnlijk dat alle 3000 piekbelasters zich melden voor een uitkoopregeling en er is op dit moment ook geen budget voor. Het ministerie heeft ongeveer 1 miljard euro beschikbaar, en daarmee kunnen volgens een schatting zo'n 600 boeren worden uitgekocht. Tot nu toe hebben zich een kleine 500 boeren aangemeld. Eventueel kan het budget nog wel worden verhoogd.

Op dit moment komt er gemiddeld zo'n 1438 mol (de eenheid waarmee wordt gerekend) stikstof per hectare per jaar in Nederlandse natuurgebieden neer. Daar gaat volgens het ministerie na de uitkoopregeling zo'n 32 mol vanaf als er inderdaad 600 boeren meedoen, zo'n 2,2 procent.

In een reactie wijst het kabinet erop dat het uitkopen van piekbelasters niet de enige weg is om de uitstoot te verlagen. Piekbelasters kunnen er ook voor kiezen om hun bedrijf te verplaatsen of om door middel van nieuwe technieken de uitstoot van stikstof te verlagen. Het doel van al deze piekbelastersregelingen is dat de stikstofneerslag met zo'n 8 procent omlaag gaat.

Het ministerie vindt het te vroeg om te zeggen of dat doel nog haalbaar is. "Of met de verschillende regelingen de rest van de ambitie kan worden ingevuld, valt nu nog lastig te zeggen aangezien nog niet alle regelingen open staan en dus ook niet helder is hoeveel interesse er voor die regelingen zal zijn." Die regelingen gaan dus bijvoorbeeld over het gesubsidieerd verplaatsen van boerenbedrijven of gesubsidieerde nieuwe technieken om stikstof wet te filteren.
Geen deuk in een pakje boter

De Vries verwacht dat de natuur nauwelijks zal profiteren van de piekbelastersregeling. "Dit slaat geen deuk in een pakje boter." Zeker ook omdat een deel van de stikstofwinst wordt gebruikt om bouwvergunningen af te geven.

Grote winst is alleen te halen met een veel bredere aanpak, zegt hij. "Dan moeten alle boeren een bijdrage gaan leveren, ook alle industriële uitstoters." Plannen voor zo'n aanpak zijn er wel. De provincies zouden die voor een groot deel moeten uitvoeren en het demissionaire kabinet schuift beslissingen erover door naar het volgende kabinet.

Het RIVM is ook aan het uitrekenen hoeveel de piekbelastersregeling oplevert. Dat zal een preciezer beeld geven dan de berekeningen van De Vries, omdat de RIVM-onderzoekers de beschikking hebben over meer gegevens. Waarschijnlijk wordt dat onderzoek pas na de verkiezingen gepubliceerd.
DeZwarteRidder
3
Analyse
Afschaffen ’subsidie’ op fossiele brandstoffen helpt klimaatdoelen niet

Kleis Jager
Aangepast: Vandaag, 03:17Gisteren, 22:59in Financieel

Amsterdam - Fossiele subsidies hinderen ons om de klimaatdoelen te halen, aldus de klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Deze boodschap heeft veel succes, maar klopt alleen niet.

Een groot deel van de publieke opinie weet het zeker: de overheid maakt geld over naar bedrijven om hun kosten van het gebruik van gas, kolen en olie laag te houden. Dankzij die miljardensteun gaat het afscheid van fossiele brandstoffen nog heel erg lang duren.

’Dat zoiets nog steeds bestaat!’, klinkt het vaak verontwaardigd. De urgentie van klimaatverandering is voor iedereen duidelijk en dan is er zo’n verwerpelijk systeem.
Narratief

Maar dit populaire narratief stuit op economen die steeds luider hun stem verheffen. Zoals bijvoorbeeld deze week in een artikel in hun lijfblad ESB. Zij maken in de eerste plaats bezwaar tegen het begrip fossiele subsidies. Want van een overdracht van geld van het rijk naar bedrijven is geen sprake. Het gaat om belasting die niet wordt geheven.

Het is bovendien niet zo dat we de fiscale vrijstellingen - want dat zijn het - moeten afschaffen, omdat we anders de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen niet omlaag krijgen en dus de klimaatdoelen niet halen.

Die doelen halen we ook zo wel, benadrukt het artikel. Dankzij het emissiehandelssysteem ETS, een fenomeen waar ze op de A12 zelden van hebben gehoord. Voor het recht om uit te mogen stoten, kopen veel grote ondernemingen emissierechten. Elk jaar zijn er minder rechten, tot er in 2040 niets meer over is.
Gratis rechten

Het systeem is misschien niet ideaal, zo zijn er veel gratis rechten verstrekt om bedrijven een handje te helpen. Maar het heeft sinds de invoering in 2005 in de betrokken sectoren gezorgd voor een aanzienlijke vermindering van de emissies met 30%.

Ook de meer terughoudende planbureaus - het CPB en het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) - temperen de verwachtingen van degenen die hun hoop hebben gevestigd op het verdwijnen van fossiele ontheffingen. Zij waarschuwen in een nieuw rapport voor de weerbarstige praktijk.

Uiteindelijk drukt de discussie over fossiele ’subsidies’ ons met de neus op de feiten: onze wereld draait voor 80% op olie, kolen en gas. Dat verandert, maar heel erg langzaam. De transitie gaat nog lang duren.
Da Freeze
1
Wat mij betreft een toppost DZR! Dit schept duidelijk. Ik zeg, afdrukken op flyers en uitstorten over de A12 bij Den Haag. :)
DeZwarteRidder
0
Vol stroomnet vertraagt verduurzaming van duizenden bedrijven
Vandaag, 14:17in Ondernemen

DEN HAAG (ANP) - Duizenden bedrijven in Nederland kunnen mogelijk niet snel genoeg verduurzamen omdat het stroomnet in bijna het hele land vol is, zeggen ondernemerskoepels VNO-NCW, MKB-Nederland en de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). Verduurzamingsplannen lopen vertraging op, omdat bedrijven op steeds meer plekken moeten wachten totdat ze een nieuwe of zwaardere aansluiting kunnen krijgen.

Veel bedrijven in Nederland hebben doelen opgesteld en uitgewerkt in plannen om bijvoorbeeld minder gas te gebruiken of minder CO2 uit te stoten, waarbij ze juist meer elektriciteit willen gebruiken. Daarvoor moeten ze een nieuwe of zwaardere aansluiting op het stroomnet aanvragen.

Bekijk ook:
Klimaatbeleid dreigt onder eigen succes te bezwijken

„Veel verduurzamingsplannen staan nu on hold en bedrijven zijn in afwachting van duidelijkheid over wanneer ze op het net kunnen. Het risico is dat hun duurzaamheidsdoelen in gevaar komen”, zegt beleidsmedewerker Suzanne Klaassen van VNO-NCW en MKB-Nederland. Bedrijven doen volgens haar wel „keihard hun best” om die doelen te halen.

Bekijk ook:
Stroom- en trucktekort hinderen bevoorrading binnenstad; ’uitstel uitstootvrij geen optie’

Minister Rob Jetten (Energie) waarschuwde deze week dat het elektriciteitsnet op dit moment in alle provincies zo goed als vol is. Netbeheer Nederland meldde dat 6600 bedrijven op de wachtlijst staan voor een aansluiting.

NVDE-voorzitter Olof van der Gaag vreest dat het volle stroomnet onvermijdelijk tot vertraging leidt. Hij denkt dat de duurzaamheidsdoelen van Nederland voor 2030, bijvoorbeeld de uitstoot van broeikasgassen verlagen met 55% een „race tegen de klok” is. Hoeveel vertraging bedrijven oplopen, hangt er volgens hem van af wanneer ze energie willen verbruiken. „Als bedrijven per se in de spits op het net willen, wordt het heel spannend of ze hun doelen halen en kan vertraging jarenlang duren. In de daluren kan er heel veel, dus kunnen ze op volle kracht vooruit.”

Volgens Van der Gaag en Klaassen moeten bedrijven die hun doelen niet dreigen te halen ook kijken naar andere energiebronnen, zoals aardwarmte uit warmtenetten.
DeZwarteRidder
1
OPINIE Klaas de Waardt
Elektrificatie transport is niet te betalen

Klaas de Waardt
48 min geledenin De Kwestie

De elektrificatie van Nederland verloopt niet zonder horten en stoten. Bedrijven moeten rekening houden met stroomtekorten en met onbetaalbare elektrische vervoersmiddelen. Klaas de Waardt voorziet dat ondernemingen in zwaar weer komen als het roer niet omgaat.
Truckers gooien de dieseltank vol. De Waardt: „Banken en leasemaatschappijen gaan geen €400.000 euro financieren per elektrische vrachtwagen, want er is geen verdienmodel voor.”

We zijn allemaal afhankelijk van transport. Elk bedrijf en burger heeft er iedere dag mee te maken. Bedrijven voor hun goederen, burgers die zich verplaatsen van het ene punt naar het andere. Transport is momenteel in de gevarenzone gekomen, want de overheid en de milieuclubs zijn bezig om het realisme uit het oog te verliezen en het wensdenken te laten profileren met deadlines. Bovendien vallen transport van goederen en mensen gemakkelijk ten prooi aan belastingverhogingen en onhaalbare kostprijzen.

Laat ik wat voorbeelden geven.

Een dieselvrachtwagen kost €110.000, een elektrische bijna €400.000 en een waterstofvrachtwagen €700.000. Banken en leasemaatschappijen gaan dit niet financieren, ondanks dat zij een aanzetsubsidie kunnen krijgen voor een klein transportbedrijf van €98.500 en voor een groot transportbedrijf ongeveer €48.500.

De subsidiepotten die er zijn voor elektrische vrachtwagens zijn een druppel op de gloeiende plaat. Banken en leasemaatschappijen gaan geen €400.000 euro financieren per elektrische vrachtwagen, want er is geen verdienmodel voor. Verladers en opdrachtgevers gaan de vrachtprijzen zeker niet verhogen omdat zij dit ook niet kunnen of willen betalen.
Gebrek aan stroom

Er is ook een enorm gebrek aan stroom voor de 140.000 vrachtwagens, negen miljoen personenauto’s, een miljoen bestelbussen, zeven miljoen huishoudens met warmtepompen, 700.000 voertuigen in de landbouw, 4000 binnenvaartschepen, 500.000 jachten en alle voertuigen in de bouw en de wegenbouw, zoals kranen. Een lichte kraan kost €250.000, op waterstof €1.000.000.

We hebben ook niet voldoende grondstoffen op de wereld aan lithium en kobalt voor de accu’s. China koopt de mijnen op in Congo, waar kinderen de delfstoffen naar boven halen.

Men stelt dat door de hogere productie van voertuigen de kostprijs zal zakken, maar dat valt te betwijfelen, want bijvoorbeeld DAF produceert 8% van zijn productie voor Nederland en 92% voor de rest van de wereld. In veel landen is elektrisch rijden helemaal onbetaalbaar. We leveren ons economisch uit aan China.

Ook gaat ons straatbeeld veranderen. Markten gaan verdwijnen, want de marktkooplui kunnen de dure elektrische busjes en vrachtwagens niet betalen. Van de verkoop van een pondje kaas of een stel sokken is dit onmogelijk. Ook de benzinepompen gaan verdwijnen uit de stad, want elektrische vrachtwagens mogen niet op de brandstofdepots komen wegens brandgevaar.

Dieselvrachtwagens wel, maar die mogen niet meer in de binnensteden komen. Benzinepompen kunnen dus niet meer beleverd worden.
Biobrandstof

Is er een oplossing? Wel degelijk: We moeten HVO100 gaan gebruiken als brandstof. Deze gehydrogeneerde plantaardige olie is 90% schoon. Het kan in iedere vrachtwagen en bij iedere benzinepomp getankt worden. Dat scheelt miljarden aan kosten.

De kilometerheffing voor vrachtwagens à vijftien cent per kilometer moet intussen ook betaald worden. Per vrachtwagen is dit gemiddeld €15.000 per jaar. De consument mag driemaal raden wie daar uiteindelijk voor opdraait.

Klaas de Waardt is voorzitter van VERN, brancheorganisatie voor kleine en middelgrote transportbedrijven
DeZwarteRidder
0
Zon schijnt niet meer voor Evoyo: warmteleverancier van €125 miljoen groeigeld naar bankroet

Huh? Scale-up Evoyo wilde de grootste leverancier van duurzame oplossing voor woningen worden, maar vraagt een jaar na het ophalen van €125 miljoen om een faillissement.
Door Nick de Jager Gepubliceerd op: 24/10/2023

Evoyo, dat vroeger Econic heette, is failliet. En dat is heel opvallend, omdat de warmteleverancier nog geen jaar geleden nog voor €125 miljoen aan groeigeld wist los te peuteren. Bij partijen die doorgaans hun investeringskeuzes prima op orde hebben.
Evoyo had wind in de rug

In december 2022 maakte het bedrijf bekend dat de investeringsmaatschappij van de Rabobank, Rinkelberg Capital van TomTom-oprichters Harold en Corinne Goddijn(-Vigreux) en het duurzame beleggingsfonds Meewind voor €40 miljoen aan eigen vermogen verstrekten. Daarbovenop kwam €85 miljoen projectfinanciering van Triodos, Rabobank en verzekeraar ASR.

Een financiële stoot in de rug dus voor het bedrijf, in een sector die sowieso de wind mee heeft. Evoyo produceert zelf geen zonnepanelen, maar is een tussenschakel tussen bijvoorbeeld woningcorporaties en leveranciers. Handig in een sector waar aanbod en vraag snel toenamen, zo leek het. ‘Met het verduurzamen van zowel nieuwe als bestaande woningen geeft Evoyo de hoogstnoodzakelijke energietransitie handen en voeten’, zei Arjan van der Hout, investment director bij Rabo Investments, in 2022 in het persbericht. Volgens Johan Swager van Meewind had Evoyo bewezen een ‘duurzame koploper’ en ‘meer dan een incidenteel project’ te zijn. De ambities waren groot: het bedrijf wilde de grootste leverancier van duurzame oplossing voor woningen worden.
Nu toch failliet

Maar helaas, ruim tien maanden later zijn de miljoenen al opgedroogd. De rechtbank Amsterdam verklaarde Evoyo afgelopen vrijdag failliet. Curator Herman Kreikamp laat schriftelijk weten dat het om een bankroet op eigen aangifte gaat.

Voor de details moeten we nog even wachten, de curator heeft het eerste faillissementsverslag nog niet afgerond. Daarnaast is ceo Joris Jonker op geen enkele manier te bereiken, en ook investeerders zijn niet bereikbaar voor commentaar.
Openstaande vragen

Dus blijft nog onduidelijk of het hele investeerdersbedrag foetsie is, of slechts een gedeelte omdat met ‘milestones’ (te behalen tussenpunten) werd gewerkt. Ook weten we niet wat er nu met de contracten met leveranciers en klanten gebeurt. En of oprichters Frits Verhoef en Jan-Willem van Wensen, die al niet meer in de directie zaten, nu kunnen fluiten naar de centen die een eventuele aandeelhouderswaarde zou vertegenwoordigen.

Maar de belangrijkste openstaande vraag is veel simpeler. Wat is hier in hemelsnaam gebeurd?

Lezen over succesvollere scale-ups? In de meest recente Quote doken we in de wereld van kweekvlees. Koop het nummer in de winkel, of bestel het hier:
DeZwarteRidder
0
Raad van State: ‘onrealistisch’ dat Nederland klimaatdoelen haalt, tempo ligt te laag

Het is vooralsnog niet realistisch dat Nederland het klimaatdoel gaat halen om in 2030 minstens 55 procent minder CO2 uit te stoten, waarschuwt de Raad van State donderdag. De belangrijkste adviseur van het kabinet verwijst naar de jaarlijkse doorrekening van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), de Klimaat- en Energieverkenning. Daaruit komt naar voren dat het klimaatdoel alleen gehaald wordt als alle factoren - dus ook het weer en de energiemarkt - meezitten.
Buitenlandredactie 26-10-23, 12:20 Laatste update: 12:36

Bovendien zou het demissionaire kabinet alle huidige beleidsvoornemens ‘volledig én op tijd’ uit moeten voeren. Die moeten dan ook nog eens ‘maximaal effect’ hebben. Het is volgens vicepresident van de Raad van State, Thom de Graaf, dan ook veel realistischer om naar de ondergrens te kijken die het demissionaire kabinet lijkt te halen volgens verwachtingen van het PBL. Dat komt neer op 46 procent uitstootvermindering in 2030.

Om de doelstellingen uiteindelijk wel te halen moeten nog ‘grote knelpunten’ opgelost worden. Er is een tekort aan mensen, middelen en materialen, signaleert de Raad van State, en internationale spanningen zorgen voor onzekerheden op de energiemarkt. Ook heeft de val van het kabinet tot extra onzekerheden geleid.
Daling verbruik gaat te langzaam

Een van de punten waarop de verduurzaming nog niet opschiet, is de verwarming uit hernieuwbare bronnen. En ook de energieconsumptie daalt lang niet hard genoeg. Het Nederlandse doel ligt nu op 1609 petajoule per jaar, nadat het eerder dit jaar door een herziening van de Europese Energiebesparingsrichtlijn EED was aangescherpt.

Dat vergt een daling van 15 procent ten opzichte van het energieverbruik in 2021, en het is maar zeer de vraag of dat haalbaar is. ‘Alles zou moeten meezitten om het doel in 2030 te halen', schrijft het PBL. Dan is er nog het ‘primair energieverbruik’, waarbij ook het verlies van energie bij het omzetten van de ene vorm naar de andere (bijvoorbeeld elektrisch naar warmte) meegenomen.

Dat Europese doel ligt sowieso buiten bereik volgens de huidige ramingen - óók als alles perfect gaat. Het PBL schat in dat het primair verbruik in 2030 op 1951 tot 2323 petajoule ligt, terwijl het doel is aangescherpt naar maximaal 1935. ‘De plannen uit de Voorjaarsnota Klimaat dragen weliswaar bij aan extra besparing bij eindverbruikers, maar niet aan een verdere daling van omzettingsverliezen in de energiesector’, schrijft het PBL.
Stijgende elektriciteitsvraag

Dat komt onder meer doordat de vraag naar elektriciteit harder stijgt dan de groei van zonne- en windenergie kan bijbenen, onder meer doordat zowel industrie als transport steeds meer de overstap naar elektrisch maken. Klimaatplannen die nog niet zijn doorgerekend, zoals CO2-afvang en opslag bij afvalverbrandingsinstallaties kosten bovendien extra energie, en verhogen dus het primair energieverbruik nog verder.

Vanuit Europa zijn er niet alleen doelen over de hoeveelheid verbruikte energie, maar ook voor de snelheid waarmee het verbruik moet dalen. Volgens de EED moet Nederland tussen 2021 en 2030 nu 1285 petajoule besparen. Dát lijkt mogelijk haalbaar: het PBL schat op basis van de huidige overheidsplannen in dat de besparing tussen de 1168 en 1415 petajoule ligt.
closer
0
quote:

DeZwarteRidder schreef op 25 oktober 2023 10:21:

Ook gaat ons straatbeeld veranderen. Markten gaan verdwijnen, want de marktkooplui kunnen de dure elektrische busjes en vrachtwagens niet betalen. Van de verkoop van een pondje kaas of een stel sokken is dit onmogelijk. Ook de benzinepompen gaan verdwijnen uit de stad, want elektrische vrachtwagens mogen niet op de brandstofdepots komen wegens brandgevaar.
Klaas de Waardt kan goed klagen, maar hij mist onze echte toekomstbeeld:
www.youtube.com/watch?v=MkLP8-h8vfM
DeZwarteRidder
0
quote:

closer schreef op 26 oktober 2023 18:21:

[...]
Klaas de Waardt kan goed klagen, maar hij mist onze echte toekomstbeeld:
www.youtube.com/watch?v=MkLP8-h8vfM
Klaas is gewoon een realist, die probeert te voorkomen dat alle transportondernemers en de winkels in de grote steden failliet gaan.
izdp
0
Alleen heeft Klaas niet opgelet op school en kan die niet rekenen.
Zie zijn stommiteiten met de kosten van een litertje melk, waarbij hij blijkbaar steun van het boerenkamp zoekt.

Geen realist maar een fantastische doemdenker. Met zulk volk kom je geen meter verder.
DeZwarteRidder
0
Industrie: verlaging CO2-uitstoot loopt helemaal vast

Theo Besteman
Aangepast: 1 uur geleden2 uur geledenin Financieel

Amsterdam - Pogingen van de grotere bedrijven in industrie en transport stranden om de uitstoot van CO2 snel terug te brengen. Trage vergunningverlening, onduidelijke overheidseisen en onvoldoende capaciteit en kennis bij ambtenaren fnuiken miljardeninvesteringen van bedrijven. „De klimaatdoelen komen in gevaar als er niet veel meer kracht in de uitvoering komt.”

Maandag waarschuwt de belangenvereniging Vemobin met een dikke studie onder de arm de demissionaire minister Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat). De industrie roept het kabinet op om ambtelijke macht naar de realisatie van alle klimaatplannen te verschuiven, om sneller van papier naar concrete praktijk te gaan.

„Er zijn jaren plannen gemaakt, we ondersteunen dat het anders moet. Maar in de uitvoering gaat er bij de overheid te veel fout”, zegt Vemobin-directeur Erik Klooster, na een nieuwe studie naar ’groene’ initiatieven van bijvoorbeeld de petrochemie en chemische industrie in Nederland. „We signaleren dat de klimaatdoelen voor de industrie in gevaar zijn als niet wordt bijgestuurd op de uitvoering”, concludeert Berenschot na een rondgang bij ondernemingen.

Voorbeelden zijn er te over, zegt Klooster. Zoals de bouw van een grote ammoniakterminal voor groenere brandstof in de scheepvaart. „Maar de veiligheidseisen in de vergunning blijken gericht op verbruik in de landbouw. Ja, dan komt er uiteindelijk geen vergunning.”
’Praktijk weerbarstig’

Of neem het bedrijf dat een schoorsteen zestien meter verplaatste op zijn eigen terrein, en daardoor buiten de stikstofnorm kwam. „En daarmee krijg je geen vergunning. Dit bedrijf loste het uiteindelijk anders op, maar het toont dat de uitvoering weerbarstig is”, aldus Klooster.

Sinds het klimaatakkoord van Parijs (2015) en het Nederlandse klimaatakkoord (2019) werken de bedrijven aan projecten om de CO2 te verminderen. Directies staan voor obstakels ’die niet altijd binnen hun invloedssfeer liggen’, zo wijst Berenschot vooral naar problemen bij de overheid.

Het demissionaire kabinet eist dat vooral bedrijven hun CO2-uitstoot in 2030 met minimaal 55% terugbrengen. Omdat niet alle plannen zullen lukken, mikt het op 60% afname van het broeikasgas. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) rekende onlangs voor dat alle maatregelen van het kabinet niet voldoende zijn om dat doel te halen. „Er is bestaat een reëel risico dat de doelen voor 2030 niet gehaald kunnen worden”, waarschuwt Berenschot nu ook.
’Projecten ingetrokken’

Nederland verliest zo aantrekkingskracht. „Al deze obstakels zorgen voor een instabiel investeringsklimaat, waardoor projecten worden afgewezen, potentiële investeerders terugtrekken of projecten überhaupt niet van de grond komen”, schrijft de consultantsgroep, wijzend op ’grote onvoorspelbaarheid in beleid’ waarmee ondernemers te maken hebben.
Ombouw van fossiele sector duurt volgens bedrijven langer door trage vergunningverstrekking en gebrek aan expertise.
DeZwarteRidder
0
‘Kies Wijzer Klimaat’ van Maarten van Andel: de eerste en enige praktische energiegids voor consument en kiezer
Syb - Kies Wijzer Klimaat
De ‘Kies Wijzer Klimaat’ van Maarten van Andel: verhelderende gids in verwarrend klimaatland Nederland.
Door Redactie
28 oktober 2023

Veel Nederlanders zijn in verwarring over de eindeloze reeks alarmerende en elkaar tegensprekende berichten over klimaat en energie. Daar wordt nu helderheid in gebracht. Wetenschapper Maarten van Andel publiceert de eerste en tot dusver enige Kies Wijzer Klimaat: praktische energiegids voor consument en kiezer. De gids helpt bij het maken van huiselijke keuzes (wel of geen warmtepomp?) maar ook in het stemhokje, bij de Kamerverkiezingen.

Maarten van Andel is chemicus en was jarenlang manager in bedrijven en ook in het hoger onderwijs. Hij publiceert al jaren boeken en artikelen, ook in Wynia’s Week. Hij ziet de gevaren van opwarming van de aarde door de uitstoot van broeikasgassen, maar is kritisch over wat politici daar aan willen doen. Wat werkt wel en wat niet? Van Andel is voor een nuchtere, praktische benadering: koester de feiten en laat je niet meeslepen door hypes.

De tientallen verhelderende illustraties van René van Asselt helpen zicht te krijgen op de werkelijkheid van klimaat en energie. Hoe groot is het aandeel duurzame energie in Nederland? Al die zonneschermen, doen die er wel werkelijk toe? Helpt het kostbare regeringsbeleid eigenlijk wel?

Van Andel maakte voor dit boek niet alleen een scherpe analyse van het Nederlandse regeringsbeleid, maar ook van wat de politieke partijen voor Nederland en het klimaat in petto hebben. Want, zegt hij: alle partijen hebben goede plannen, maar ze hebben ook allemaal plannen die niet effectief zijn. Dat is waar het in deze praktische gids om gaat: is het effectief en is het zijn geld waard?

‘Energie en CO2 zijn minder ingewikkeld dan ze worden gemaakt,’ zegt Maarten van Andel. Zijn boek stelt de lezer in staat om zin en onzin te onderscheiden. Is de stekkerauto een aanwinst? Hoeveel ruimte kost de opslag van kernafval? Zijn broeikasgassen alleen maar schadelijk? Van Andel toont aan dat een praktische gids voor klimaat en energie toegankelijk en leesbaar kan zijn.

KIES WIJZER KLIMAAT. Praktische energiegids voor consument en kiezer. Van Maarten van Andel. Illustraties: René van Asselt. Uitgeverij Blauwburgwal, Amsterdam. 160 bladzijden. 17,50. Overal te koop en te bestellen, zoals ook in de winkel van Wynia’s Week.
DeZwarteRidder
0
In dit tempo van smeltend ijs verandert ons land in water

Opinie
Ons land in de toekomst verdedigen tegen water wordt een hele opgave, gezien de snelle stijging van de zeespiegel. Het land schuift oostwaarts. Ga Duits leren, stellen Sjoerd Groeskamp en Patrick Nederkoorn.
Sjoerd Groeskamp en Patrick Nederkoorn 14-10-23, 10:42

Dit jaar stelde de Inspectie van het Onderwijs dat elke scholier verplicht een voldoende zou moeten halen voor het eindexamen Nederlands. Het lijkt ons een betere voorbereiding op de toekomst als iedereen een voldoende moet halen voor het eindexamen Duits.

De afgelopen honderd jaar is het zeeniveau met 20 cm gestegen en die stijging gaat steeds sneller

De afgelopen honderd jaar is het zeeniveau met 20 cm gestegen. En deze stijging gaat steeds sneller. Uitgaande van het huidige klimaatbeleid, zal de aarde in 2100 met ongeveer 2,5 graad zijn opgewarmd. In dat geval zal de zee één meter gestegen zijn in 2100 en zelfs vier, vijf meter in het jaar 2300. Voor Nederland zijn er dan twee scenario’s: verdedigen of terugtrekken. Het land verdedigen tegen zoveel water is een ingewikkelde opgave waarin bedreiging van zowel de rivieren als de kust moet worden geneutraliseerd. Een rapport van het Kennisprogramma Zeespiegelstijging laat zien dat het technisch wel mogelijk is om Nederland te verdedigen tegen een stijging tot 5 meter, maar dat is geen spielerei. Het zal grote ecologische, politieke en maatschappelijke gevolgen hebben. Kustbescherming is nou eenmaal niet zomaar aangelegd of aangepast. Is het dan wel verantwoord om onze toekomst af te laten hangen van kustbescherming? Zeker gezien de onzekerheid in de voorspellingen van de zeespiegelstijging. Die onzekerheid zit niet alleen in hoeveel CO2 we gaan uitstoten. We weten ook nog niet goed hoe instabiel de gletsjers op Antarctica en Groenland zijn.

Er zijn mechanismen die ervoor zorgen dat als een gletsjer begint te smelten, dit steeds sneller zal gaan. Recente metingen bij de Totten-gletsjer op Antarctica laten zien dat deze versneld afsmelt. Alleen deze gletsjer kan al leiden tot een zeespiegelstijging van bijna 4 meter. En al die soort gletsjers samen kunnen de zee in het jaar 2300 met wel 10 meter laten stijgen. Dit komt grotendeels boven op de eerdergenoemde voorspellingen.

Geen wonder dat sommige wetenschappers en professionals die de bescherming van Nederland tegen zeeniveaustijging bestuderen, al fluisteren dat we dit niet gaan volhouden. En dat we ons moeten voorbereiden op het deels teruggeven van Nederland aan het water. De zee is rücksichtslos, onze maakbaarheid is eindig en een scenario waarin we ons terugtrekken is reëel. De beste manier om Nederland überhaupt te verdedigen tegen zeeniveaustijging is het terugbrengen van de uitstoot van CO2.

Dit vermindert de opwarming van de aarde en de gevolgen van klimaatverandering. Dit verhoogt de kans dat ons land verdedigbaar blijft. Dit doen we bijvoorbeeld door te stoppen met subsidies aan de fossiele industrie. Als we qua uitstoot echter doorgaan op de huidige voet, dan kunnen we nieuwe generaties beter opvoeden met het idee dat Nederland, zoals we dat nu kennen, eindig is. En ze voorbereiden op een land dat oostwaarts trekt.

Misschien moeten we voortaan alle schoolreisjes naar Duitsland laten gaan en de Inspectie van het Onderwijs alvast naar Berlijn verhuizen. Und dann müssen wir eine ausreichende Deutsch-Abschlussprüfung zur Pflicht machen.

Dr. Sjoerd Groeskamp is klimaatwetenschapper aan het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. Patrick Nederkoorn is cabaretier.
Da Freeze
0
Het zou toch wat zijn dat Duitsland 18 miljoen asielzoekers uit het westen moet opnemen? :)
DeZwarteRidder
0
Drama Deens Ørsted op beurs, schrapt voor miljarden aan offshore windparken

Theo Besteman
33 min geledenin Financieel

Amsterdam - Ørsted, de Deense uitbater van windparken, keldert woensdag 20% op de beurs nadat de afschrijving voor zijn Amerikaanse offshore parken tot €4 miljard blijkt te zijn opgelopen.

Het concern, dat in Europa op zee betrokken is bij talloze groene-energieprojecten, zegt de Amerikaanse activiteiten financieel te moeten afwaarderen in zijn boeken. Het krijgt de ambitieuze projecten voor de kust niet rond vanwege snel gestegen kosten, wederom vertragingen bij leveranciers en de recent snel gestegen rente.
Verwatering

De koers van het aandeel daalt ook sterk omdat analisten vrezen dat door de €4 miljard (28,4 miljard Deense kronen) afwaardering een claimemissie van aandelen om geld op te halen in de markt onvermijdelijk is geworden om het bedrijf te stutten. Dat leidt tot een verwatering van bestaande aandeelhouders. Eind augustus verloor het bij een eerste winstalarm al een kwart van zijn koers.

Windparkenreus Ørsted keldert op beurs door offshore-drama in VS | Financieel | Telegraaf.nl

Het concern, met vorig jaar een omzet van €17 miljard, kondigde woensdag aan twee nog te ontwikkelen Amerikaanse offshore projecten, Ocean Wind 1- en 2, op te schorten. Ceo Mads Nipper zegt opnieuw zijn volledige Amerikaanse offshore windportefeuille tegen het licht te houden. Het concern rekende aanvankelijk op steun van het Amerikaanse subsidiepakket IRA voor groene initiatieven, maar dat lijkt nu niet te lukken.
Windpark te duur

Ørsted bezit nog altijd de helft van het Amerikaanse Revolution Wind-project. Daarvan zou de bouw in 2024 en in 2025 zijn afgerond. Dit houdt het concern, dat zeven jaar geleden naar de beurs ging op een snel stijgende orderportefeuille van windenergieprojecten, als ’aantrekkelijk’ overeind.

De afschrijving van €4 miljard is veel meer dan waarvoor de Denen vorig kwartaal waarschuwden. Alle Amerikaanse offshore windenergieprojecten zijn echter verder in de problemen gekomen door de hoge rente, dure onderdelen en problemen met regels voor de aanleg van het windpark.

Nipper meldt woensdag in een toelichting dat hij een reservering van nog eens maximaal 11 miljard kronen (€1,4 miljard) neemt om tegenvallers op te vangen. Mogelijk gaan contracten niet door.
Minder resultaat

Hij gaat ook „de potentiële implicaties voor onze strategische ambitie voor groei en de financiële doelstellingen op de lange termijn beoordelen.”

Ørsted boekte over de eerste negen maanden een €800 miljoen lager bedrijfsresultaat tot €2,5 miljard. De ceo zegt echter dat het Deense bedrijf zijn verwachtingen voor het bedrijfsresultaat voor de rest van het jaar overeind kan houden.
Rowi62
0
Die Denen waarschuwden ons destijds al. Bouw niet op zee als je land hebt!!!!! Zout water en staal is geen goed huwelijk.
Politiek wist dat wel maar drukte door. Want niemand op land wil een 125 meter windmolen hebben tenzij ze mee mogen profiteren dan wel.
DeZwarteRidder
0
quote:

Rowi62 schreef op 1 november 2023 14:43:

Die Denen waarschuwden ons destijds al. Bouw niet op zee als je land hebt!!!!! Zout water en staal is geen goed huwelijk.
Politiek wist dat wel maar drukte door. Want niemand op land wil een 125 meter windmolen hebben tenzij ze mee mogen profiteren dan wel.
Voor de kust van Engeland staan al sinds de 2e Wereldoorlog (dus ca 80 jaar) ijzeren constructies in de zee.
DeZwarteRidder
0
Enorme afboekingen projecten groene stroom: ’Windsector is kapot’

Theo Besteman
1 min geleden in Financieel

Amsterdam - De allergrootste bouwers van parken voor windturbines zien nog meer projecten stranden. De Deense uitbater Ørsted verloor woensdag 26% op de beurs na €4 miljard afschrijvingen op zijn Amerikaanse offshore parken. Producenten vragen overheden om steun. „De windsector is kapot.”

Anja-Isabel Dotzenrath, de baas voor duurzame energieprojecten bij producent BP, zei woensdag dat de Amerikaanse offshore windindustrie ’fundamenteel’ is verstoord. Het boekte met partner Equinor $840 miljoen af op gestrande projecten voor de kust.

Ook Ørsted, dat in Europa op zee betrokken is bij talloze groene-energieprojecten, zegt zijn Amerikaanse activiteiten financieel te moeten afwaarderen omdat er voorlopig geen zicht is op de aanleg. Alle producenten hebben last van snel gestegen kosten, wederom vertragingen bij leveranciers en de afgelopen kwartalen snel gestegen rente voor financiering van enorme turbineparken. De koers van Ørsted kelderde volgens analisten vooral omdat de afschrijving van €4 miljard nog veel meer blijkt te zijn dan waarvoor de Denen in augustus waarschuwden.

Het Deense concern, met vorig jaar een omzet van €17 miljard, kondigde woensdag aan twee nog te ontwikkelen Amerikaanse offshore projecten voor New Jersey, Ocean Wind 1- en 2, op te schorten. Ceo Mads Nipper zegt bovendien nu zijn volledige Amerikaanse offshore windportefeuille tegen het licht te houden.
Winstalarm

Analisten vrezen een zogeheten claimemissie van aandelen, om daarmee vers kapitaal op te halen in de markt. Dat zou onvermijdelijk zijn geworden om het bedrijf financieel te stutten. De emissie leidt tot een verwatering van bezit van de bestaande aandeelhouders en dus deden veel eigenaren de aandelen Ørsted van de hand. Eind augustus verloor de producent na een eerste winstalarm al een kwart van zijn aandelenkoers.

Eerder pauzeerde de Zweedse concurrent Vattenfall de aanleg van wat het grootste windturbinepark van Europa zou worden. En Siemens Energy, de leverancier van turbines via zijn dochter Siemens Gamesa, deed vorige week een beroep op de Duitse overheid voor garanties tot €15 miljard om te kunnen blijven produceren. De Duitsers kampen met technische problemen en hoge inflatiekosten. Het ministerie van Economische Zaken bevestigde woensdag dat de gesprekken over mogelijke steun gaande zijn.

Toezichthouder

De Amerikaanse markt is minder ver met de plannen voor wind op zee, maar blijkt zeer lastig voor Europese producenten zoals Ørsted. De overheid ging niet mee in de verzoeken van de ontwikkelaars om hun duur geworden contracten open te mogen breken, om zo de hogere rente- en extra kosten te kunnen verwerken in de prijzen. De Amerikaanse toezichthouder is wel bezig met regels voor het heropenen van biedingen voor de aanleg van windparken.

Net als zijn partner Equinor zegt BP in deze markt nog wel de kansen op een herstart van de projecten Empire en Beacon te onderzoeken. In Nederland zijn nieuwe windparken aangelegd zonder subsidie.
josti5
1
quote:

DeZwarteRidder schreef op 2 november 2023 11:31:

Enorme afboekingen projecten groene stroom: ’Windsector is kapot’

(...)
---------------
Lijkt verdacht sterk op de internetzeepbel van begin deze eeuw.
NewKidInTown
0
Shell exits US SouthCoast wind farm contract, agrees to pay penalty
Reuters
November 2, 20234:47 PM GMT+1Updated an hour ago

www.reuters.com/business/energy/shell...
110 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

 AEX
907,31  -8,73  -0,95%  19 jul
 Germany40^ 18.169,90 -1,01%
 BEL 20 3.983,85 -0,49%
 EURO50 4.831,32 0,00%
 US30^ 40.313,90 0,00%
 Nasd100^ 19.550,80 0,00%
 US500^ 5.512,25 0,00%
 Japan225^ 39.689,90 0,00%
 Gold spot 2.401,11 0,00%
 EUR/USD 1,0884 0,00%
 WTI 78,74 0,00%
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer

Stijgers

Flow Traders +0,62%
HEIJMANS KON +0,42%
DSM FIRMENICH AG +0,41%
ASR Nederland +0,39%
KPN +0,37%

Dalers

JUST EAT TAKE... -5,08%
AMG Critical ... -4,82%
NSI -4,69%
SIGNIFY NV -4,24%
EBUSCO HOLDING -4,08%