Value8 « Terug naar discussie overzicht

Value8 2024

19 Posts
voda
0
Delisting 8 smallcaps gestaakt
09-jan-2024 10:24

Na vinden van OOB-accountant.

(ABM FN-Dow Jones) Euronext Amsterdam heeft de delisting van acht smallcaps gestaakt, omdat zij een opdrachtbevestiging hebben ontvangen van een OOB-accountant.

Het betreft Alumexx, Bever Holding, DGB Group, IEX Group, Lavide, MKB Nedsense, NSE en Value8.

Deze bedrijven hadden de afgelopen periode erg veel moeite om een OOB-accountant te vinden. De regels van Euronext vereisen echter dat de cijfers van beursgenoteerde bedrijven door een dergelijke accountant worden gecontroleerd.

"Het enige dat voor ons telt is dat alle bedrijven voldoen aan dezelfde wettelijke verplichtingen en ons beursreglement. Nu dat deze bedrijven na wat druk weer gaan voldoen aan deze regels, ben ik hoopvol dat onze strafbank uiteindelijk weer zal worden opgeschoond", zei René van Vlerken van Euronext tegen ABM Financial News.

Door: ABM Financial News.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999
Ron Kerstens
0
Doodse stilte bij Value8. Geen opgeblazen nieuwjaarstoespraken meer, weinig persberichten en ik heb de indruk dat de Vries zich meer en meer met zaken buiten V8 bezighoudt. De hele NAV toename en koerswinst van V8 is ook gebaseerd op de eerste jaren, de laatste 10 jaar is het stabiel maar ongeïnspireerd en het lijkt nu slechts nog wat door te sukkelen. 14 jaar geleden stond de koers ook op 6 euro en feitelijk zijn beleggers dus niets opgeschoten behalve wat kleine dividend uitkeringen. Zou hij genoeg hebben van zijn investeringsfonds nu de buit binnen is (hij is er erg rijk van geworden, voldoende om zijn 6 kinderen financieel onafhankelijk te maken) ?
Abracadabra
0
quote:

Ron Kerstens schreef op 7 februari 2024 11:01:

Doodse stilte bij Value8. Geen opgeblazen nieuwjaarstoespraken meer, weinig persberichten en ik heb de indruk dat de Vries zich meer en meer met zaken buiten V8 bezighoudt. De hele NAV toename en koerswinst van V8 is ook gebaseerd op de eerste jaren, de laatste 10 jaar is het stabiel maar ongeïnspireerd en het lijkt nu slechts nog wat door te sukkelen. 14 jaar geleden stond de koers ook op 6 euro en feitelijk zijn beleggers dus niets opgeschoten behalve wat kleine dividend uitkeringen. Zou hij genoeg hebben van zijn investeringsfonds nu de buit binnen is (hij is er erg rijk van geworden, voldoende om zijn 6 kinderen financieel onafhankelijk te maken) ?
Mijn glazen bol verteld me dat hij nog wel wat mooie moves gaat maken.

Ik was laatst in de binnenlanden van China en daar had je een mooi gezegde

Een draak verliest zijn streken niet
Stapelaar
0
PPdV was vroeger handig met het oppeppen van beursgenoteerde lege hulzen.
In de afgelopen jaren was daarvan niet zoveel meer te merken.
Ik zie nu vier lege hulzen genoteerd staan:
Titan NV met een marktwaarde van circa 3 mln euro en evenzoveel eigen vermogen, maar er lopen voorlopig nog garanties die zijn afgegeven aan de partij die alle activa overnam.
NBZ NV met een marktwaarde van net wat meer dan 1 mln euro en een eigen vermogen van 1 mln euro.
New Sources Energy NV met een marktwaarde van 1.8 mln euro en een eigen vermogen van minus 350k.
Lavide Holding NV met een marktwaarde van 1.6 mln euro en ook een eigen vermogen van minus 350k.

Vreemd dat er zoveel verschil in beurswaardering is tussen deze vier fondsen.
voda
0
Intrinsieke waarde Value8 opnieuw gestegen
27-mrt-2024 09:28

Nettowinst van bijna 6 miljoen euro.

(ABM FN-Dow Jones) De intrinsieke waarde van Value8 is gedurende 2023 verder gestegen. Dit bleek woensdag uit een persbericht van de onderneming.

Deze waarde steeg van 8,85 naar 9,37 euro per aandeel, wat neerkomt op een jaarlijks rendement van 5,9 procent. Gecorrigeerd voor het dividend van 0,18 euro was dit een groei van 9,03 naar 9,37 euro per aandeel.

Value8 profiteerde naar eigen zeggen van een goed beursjaar, maar wees er wel op dat de rally op de aandelenmarkt werd gedomineerd door grote technologiebedrijven en large caps, terwijl de small caps achterbleven. En dat is juist de specialiteit van Value8.

De nettowinst kwam uit op 5,8 miljoen euro, of 0,57 euro per aandeel.

De waarde van de portefeuille van Value8 steeg van 100,4 miljoen naar 109,3 miljoen euro.

Op basis van de positieve ontwikkeling van de portefeuille van Value8 en de bedrijven waarin Value8 investeert, stelde Value8 woensdag voor om het dividend te verhogen van 0,18 naar 0,19 euro per aandeel.

Value8 zal in de tweede helft van april haar jaarverslag publiceren. Omdat de nieuwe accountant van Value8 onderworpen is aan een regulier inspectieproces geïnitieerd door de Nederlandse toezichthouder voor de audit van 2022, verwacht de accountant een vertraging in het auditproces voor het jaarverslag 2023.

Outlook

De ondernemingen waarin Value8 investeert blijven gefocust op winstgevende groei, ondersteund door autonome groei en aanvullende acquisities. Bovendien is de smallcapsector historisch gezien aantrekkelijk gewaardeerd, meent Value8.

Gezien de combinatie van groeiende bedrijven, een duidelijke sector focus zoals zorg en IT en aantrekkelijke waarderingen, ziet Value8 goede vooruitzichten voor waardecreatie op de lange termijn.

Het aandeel Value8 noteerde woensdagochtend 1,8 procent hoger op 5,80 euro.

Door: ABM Financial News.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999
h980577.
0
Gisteren ging het volume, en de koers, al omhoog.

Kon toen geen reden vinden. Ook geen agenda waar dit in aangekondigd stond.

Hopelijk zet dit nieuws aan tot een verder herstel.
Wi Jo
0
quote:

h980577. schreef op 27 maart 2024 18:02:

Heb mij vergist, koers liep maandag op.
Staat niet duidelijk aangekondigd wanneer, maar vorig jaar was het ook deze week. 'kijk eens naar Morefield Kersten. Voor Value8 al meer winst in 2024 dan over 2023
Koers Value8 is nu te laag. iw boven de 9.
keffertje
0
Toezichthouder AFM is onderzoek gestart naar Value8-accountant


De gecontroleerde cijfers van Value8 over boekjaar 2023 laten langer op zich wachten. Volgens de Bussumse investeringsmaatschappij is haar accountant onderwerp van ‘regulier onderzoek’ door beurstoezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM). Dat betekent wederom vertraging bij de cijfercontrole en dus ook voor het verschijnen van het jaarverslag.

Value8 en een tijdig afgeronde accountantscontrole. Het blijkt een combinatie waar het maar niet mee wil vlotten.

Het investeringsbedrijf onder leiding van bestuursvoorzitter Peter Paul de Vries kon drie jaar lang (tussen 2019 en 2021) geen gecertificeerde accountant vinden die de jaarrekeningcontrole wilde uitvoeren. Vanwege het ontbreken van een handtekening door een oob-accountant (organisatie van openbaar belang) met een vergunning om beursgenoteerde ondernemingen te mogen controleren, heeft Value8 ook nooit een officieel jaarverslag over die betreffende jaren uit kunnen brengen.

Afslag Portugal
Pas voor de cijfercontrole over boekjaar 2022 wist het wel een accountantskantoor te strikken. Maar daarvoor was het gedwongen een onorthodoxe afslag te nemen, richting Portugal om precies te zijn. Value8 bewandelde deze ‘Portugal-route’ omdat het niet lukte één van de zes oob-accountantsorganisaties (Deloitte, EY, KPMG, PwC, BDO en Mazars) waaruit beursondernemingen doorgaans hun keuze maken, als externe accountant aan te stellen.

Accountantsorganisatie Cravo, Fortes, Antão & Associados (CFA) uit het Portugese Aveiro werd in juni vorig jaar op een omstreden manier door Value8 aangesteld als accountant voor de jaarrekeningcontrole over 2022. CFA werd tijdens diezelfde aandeelhoudersvergadering ook direct aangewezen als boekencontroleur voor boekjaar 2023, dat toen dus al halverwege was.

Door het late moment waarop CFA de controleopdracht voor 2022 kreeg, kwam de door de Nederlandse accountant Johan Visch namens CFA afgetekende jaarrekening al later dan gebruikelijk beschikbaar voor beleggers. Visch verrichtte de wettelijke controle van de jaarrekening 2022 via een soort zzp-constructie waarin hij door CFA was ingehuurd en onder de vlag van deze firma opereerde.

Opvallend was dat Visch destijds medio mei begon met zijn controlewerkzaamheden en al in de derde week van juni een goedgekeurde verklaring afgaf bij de jaarcijfers. Dat mag voor een beursgenoteerde onderneming gerust een uitzonderlijk korte periode voor een boekencontrole worden genoemd.

Onderzoek AFM
Nu blijkt dat ook de werkzaamheden rond de cijfers over 2023 vertraging hebben opgelopen. De oorzaak is een hele andere. In een handelsbericht waarin Value8 de voorlopige jaarresultaten behandelt en een beeld geeft van de ontwikkeling van haar vermogenspositie en de gang van zaken bij enkele investeringen, meldt het ook dat “de accountant een vertraging in het controleproces verwacht”.

Die trager dan verwachte afronding wordt volgens Value8 veroorzaakt doordat de accountant “onderwerp is van een reguliere inspectie door de Nederlandse toezichthouder die zich richt op de controle over 2022”.

Het persbericht van Value8 laat in het midden wanneer de AFM zich heeft gemeld, wat de inspectie precies inhoudt en waarom die leidt tot een langer durend controletraject. Een mogelijkheid is dat de AFM het controledossier bij CFA heeft opgevraagd. Op die manier kan de toezichthouder de kwaliteit van de accountantscontrole vaststellen.

Bij dergelijke inspecties wil de AFM nagaan of het controledossier voldoende inzicht geeft in de werkzaamheden en de oordeelsvorming van de controlerend accountant. Het gaat dan bijvoorbeeld om de vragen of Visch een correcte risico-inschatting van Value8 heeft gemaakt, zijn controlewerkzaamheden daarop adequaat heeft toegesneden en of hij tijdens de controle de juiste afwegingen heeft gemaakt.

Cyprus
Het onderzoek van de waakhond zal zich mogelijk ook uitstrekken tot de opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling (OKB). Dat is een wettelijk vereiste voor belangrijke controles, waaronder die van beursfondsen, waarbij het werk van de controlerend accountant objectief wordt getoetst door een collega-accountant die inhoudelijk niet bij de cijfercontrole is betrokken. Deze collega kijkt dus als het ware over de schouder van de verantwoordelijke boekencontroleur mee.

CFA is sinds maart 2023 geregistreerd bij de AFM. Dat plaveide de weg voor het kantoor om in Nederland wettelijke controles bij grote bedrijven en instellingen te mogen verrichten. Value8 was het eerste beursfonds dat een buitenlands kantoor inhuurde. Begin dit jaar werd bekend dat CFA de jaarrekeningcontrole ook bij IEX Group en MKB Nedsense - bedrijven waarvan Value8 grootaandeelhouder is - op zich zal nemen.

Een deze week verschenen persbericht van mediabedrijf IEX maakt overigens geen melding van oponthoud bij de controle van zijn jaarrekening. Andere microcaps die lang geen accountant hadden - DGB Earth, Lavide en Bever - bereikten op hun beurt een akkoord met de Cypriotische accountantsorganisatie GCP Auditors, dat in navolging van CFA onlangs ook een AFM-vergunning kreeg.

Oneigenlijke route
De VEB is altijd kritisch geweest op de door Value8 en andere microcaps gevolgde route om te kiezen voor een kantoor uit Portugal of Cyprus.

Een ‘buitenlandroute’ is toegestaan, maar de komst van buitenlandse kantoren die bovendien geen ervaring hebben met de jaarrekeningcontrole van beursgenoteerde bedrijven is omstreden. Beleggers betwijfelen of dit een kwaliteitsimpuls is voor de Nederlandse accountancy en zijn sceptisch over de gekozen oplossingsrichting waarmee de beursfondsen een gedwongen delisting hebben weten te voorkomen.

De AFM is als vergunningverlener bevoegd het controledossier te lichten en dit aan een onafhankelijk onderzoek te onderwerpen. Daarvan lijkt de waakhond nu dus gebruik te hebben gemaakt om de jaarrekeningcontrole bij Value8 over 2022 te toetsen.
keffertje
0
Wat waren de pijnpunten in de jaarrekening 2022 ook alweer?
In het persbericht over de jaarcijfers over boekjaar 2023 is een asterisk (*) opgenomen. In kleine schuingedrukte lettertjes wordt er onderaan in het bericht op gewezen dat sprake is van “voorlopige, niet door de accountant gecontroleerde resultaten”. Vervolgens houdt Value8 nog een kleine slag om de arm: “De finale resultaten verschillen mogelijk van de voorlopige resultaten”.

Bij de jaarrekening over 2022, waar toezichthouder AFM de werkzaamheden van de accountant nu nader onder de loep lijkt te nemen, had de VEB bedenkingen over enkele posten. Zo wordt bij bedrijven als IEX Group, Morefield, en MKB Nedsense de beurskoers als uitgangspunt genomen voor de waardering op de balans van Value8. Dit zijn allemaal voormalig lege hulzen die Value8 met activiteiten heeft gevuld. Bij alle drie is de investeringsmaatschappij nog steeds grootaandeelhouder. Maar de handel is extreem dun, dus de vraag is of de beurskoers een adequate reflectie is van de fundamentele waarde.

Ook waren er vraagtekens rondom de Kersten-transactie. Value8 verkocht deze leverancier van medische hulpmiddelen aan Morefield, dat toen voor driekwart in handen was van Value8. Er ging bij de transactie geen euro over tafel en de vraag rees of de door Value8 verkregen papieren overnamesom (aandelen Morefield en een vendor loan) niet ver boven de reële waarde van Kersten lag. Het nut van de raadselachtige transactie was voor beleggers onduidelijk.

In het hoofdstuk ‘overige belangen’ van het jaarverslag 2022 werd in twee korte zinnen vermeld dat Value8 een shortpositie - waarmee wordt gespeculeerd op een koersdaling - had genomen in een future op Duitse staatsobligaties als “hedge tegen oplopende rentes”. Dat zou hebben geleid tot een beleggingswinst van 1,7 miljoen euro. Die forse winst doet vermoeden dat sprake was van een grote speculatieve positie in een hefboomproduct, die weliswaar goed is uitgepakt. Het roept vragen op over het investeringsbeleid en risicomanagement van Value8. De toelichting over de transactie was ook heel summier.

Dus niet te veel blindstaren op IW boven de 9....
Wi Jo
0
quote:

keffertje schreef op 31 maart 2024 18:28:


Dus niet te veel blindstaren op IW boven de 9....

Klopt, iw van de bitcoin is nul. Maar dit is een ander soort belegging. Met jaarlijks een dividend. En hopen dat we weer een extra dividend krijgen als er eentje voor een mooie prijs verkocht wordt.
Wi Jo
0
quote:

keffertje schreef op 31 maart 2024 18:28:

Toezichthouder AFM is onderzoek gestart naar Value8-accountant


De gecontroleerde cijfers van Value8 over boekjaar 2023 laten langer op zich wachten. Volgens de Bussumse investeringsmaatschappij is haar accountant onderwerp van ‘regulier onderzoek’ door beurstoezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM). Dat betekent wederom vertraging bij de cijfercontrole en dus ook voor het verschijnen van het jaarverslag.

Value8 en een tijdig afgeronde accountantscontrole. Het blijkt een combinatie waar het maar niet mee wil vlotten.

Het investeringsbedrijf onder leiding van bestuursvoorzitter Peter Paul de Vries kon drie jaar lang (tussen 2019 en 2021) geen gecertificeerde accountant vinden die de jaarrekeningcontrole wilde uitvoeren. Vanwege het ontbreken van een handtekening door een oob-accountant (organisatie van openbaar belang) met een vergunning om beursgenoteerde ondernemingen te mogen controleren, heeft Value8 ook nooit een officieel jaarverslag over die betreffende jaren uit kunnen brengen.

Afslag Portugal
Pas voor de cijfercontrole over boekjaar 2022 wist het wel een accountantskantoor te strikken. Maar daarvoor was het gedwongen een onorthodoxe afslag te nemen, richting Portugal om precies te zijn. Value8 bewandelde deze ‘Portugal-route’ omdat het niet lukte één van de zes oob-accountantsorganisaties (Deloitte, EY, KPMG, PwC, BDO en Mazars) waaruit beursondernemingen doorgaans hun keuze maken, als externe accountant aan te stellen.

Accountantsorganisatie Cravo, Fortes, Antão & Associados (CFA) uit het Portugese Aveiro werd in juni vorig jaar op een omstreden manier door Value8 aangesteld als accountant voor de jaarrekeningcontrole over 2022. CFA werd tijdens diezelfde aandeelhoudersvergadering ook direct aangewezen als boekencontroleur voor boekjaar 2023, dat toen dus al halverwege was.

Door het late moment waarop CFA de controleopdracht voor 2022 kreeg, kwam de door de Nederlandse accountant Johan Visch namens CFA afgetekende jaarrekening al later dan gebruikelijk beschikbaar voor beleggers. Visch verrichtte de wettelijke controle van de jaarrekening 2022 via een soort zzp-constructie waarin hij door CFA was ingehuurd en onder de vlag van deze firma opereerde.

Opvallend was dat Visch destijds medio mei begon met zijn controlewerkzaamheden en al in de derde week van juni een goedgekeurde verklaring afgaf bij de jaarcijfers. Dat mag voor een beursgenoteerde onderneming gerust een uitzonderlijk korte periode voor een boekencontrole worden genoemd.

Onderzoek AFM
Nu blijkt dat ook de werkzaamheden rond de cijfers over 2023 vertraging hebben opgelopen. De oorzaak is een hele andere. In een handelsbericht waarin Value8 de voorlopige jaarresultaten behandelt en een beeld geeft van de ontwikkeling van haar vermogenspositie en de gang van zaken bij enkele investeringen, meldt het ook dat “de accountant een vertraging in het controleproces verwacht”.

Die trager dan verwachte afronding wordt volgens Value8 veroorzaakt doordat de accountant “onderwerp is van een reguliere inspectie door de Nederlandse toezichthouder die zich richt op de controle over 2022”.

Het persbericht van Value8 laat in het midden wanneer de AFM zich heeft gemeld, wat de inspectie precies inhoudt en waarom die leidt tot een langer durend controletraject. Een mogelijkheid is dat de AFM het controledossier bij CFA heeft opgevraagd. Op die manier kan de toezichthouder de kwaliteit van de accountantscontrole vaststellen.

Bij dergelijke inspecties wil de AFM nagaan of het controledossier voldoende inzicht geeft in de werkzaamheden en de oordeelsvorming van de controlerend accountant. Het gaat dan bijvoorbeeld om de vragen of Visch een correcte risico-inschatting van Value8 heeft gemaakt, zijn controlewerkzaamheden daarop adequaat heeft toegesneden en of hij tijdens de controle de juiste afwegingen heeft gemaakt.

Cyprus
Het onderzoek van de waakhond zal zich mogelijk ook uitstrekken tot de opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling (OKB). Dat is een wettelijk vereiste voor belangrijke controles, waaronder die van beursfondsen, waarbij het werk van de controlerend accountant objectief wordt getoetst door een collega-accountant die inhoudelijk niet bij de cijfercontrole is betrokken. Deze collega kijkt dus als het ware over de schouder van de verantwoordelijke boekencontroleur mee.

CFA is sinds maart 2023 geregistreerd bij de AFM. Dat plaveide de weg voor het kantoor om in Nederland wettelijke controles bij grote bedrijven en instellingen te mogen verrichten. Value8 was het eerste beursfonds dat een buitenlands kantoor inhuurde. Begin dit jaar werd bekend dat CFA de jaarrekeningcontrole ook bij IEX Group en MKB Nedsense - bedrijven waarvan Value8 grootaandeelhouder is - op zich zal nemen.

Een deze week verschenen persbericht van mediabedrijf IEX maakt overigens geen melding van oponthoud bij de controle van zijn jaarrekening. Andere microcaps die lang geen accountant hadden - DGB Earth, Lavide en Bever - bereikten op hun beurt een akkoord met de Cypriotische accountantsorganisatie GCP Auditors, dat in navolging van CFA onlangs ook een AFM-vergunning kreeg.

Oneigenlijke route
De VEB is altijd kritisch geweest op de door Value8 en andere microcaps gevolgde route om te kiezen voor een kantoor uit Portugal of Cyprus.

Een ‘buitenlandroute’ is toegestaan, maar de komst van buitenlandse kantoren die bovendien geen ervaring hebben met de jaarrekeningcontrole van beursgenoteerde bedrijven is omstreden. Beleggers betwijfelen of dit een kwaliteitsimpuls is voor de Nederlandse accountancy en zijn sceptisch over de gekozen oplossingsrichting waarmee de beursfondsen een gedwongen delisting hebben weten te voorkomen.

De AFM is als vergunningverlener bevoegd het controledossier te lichten en dit aan een onafhankelijk onderzoek te onderwerpen. Daarvan lijkt de waakhond nu dus gebruik te hebben gemaakt om de jaarrekeningcontrole bij Value8 over 2022 te toetsen.
teveel woorden die niks zeggen
putdeksel
1
Is het niet gewoon zo dat die relatief simpele bedrijven weigeren om zich blauw te betalen als ze met een van die kartelclub in zee gaan? Want die gooien er een risicopremie op omdat het om een beursnotering gaat. Het is niet dat ze beter zijn ofzo.
maci
0
Bussum, 11 april 2024
Geachte aandeelhouder,
Op 27 maart jl. hebben wij u bericht over de goede gang van zaken bij Value8. De stijging
van de intrinsieke waarde in 2023 en – belangrijker nog – de positieve fundamentele
ontwikkeling bij onze bedrijven en grootste belangen. We leggen daarover jaarlijks
verantwoording af in jaarverslag en jaarrekening.
Transparante jaarrekening
Nu is onze jaarrekening buitengewoon eenvoudig en transparant. Driekwart van onze
investeringen is beursgenoteerd. Wij chargeren een beetje maar het waarderingswerk is daar
niet zo moeilijk. Neem het aantal aandelen en vermenigvuldig dat met de beurskoers. De
overige kwart private equity belangen wordt door een externe waarderingsexpert
gevalideerd.
Value8 wil uitblinken door performance, maar we zijn – noodgedwongen door het gebrek
aan oob-accountants in Nederland – ook in beeld gekomen als de investeringsmaatschappij
die gecontroleerd wordt door een Portugese accountant.
Focus op NAV
Voormalig minister van Financiën Kaag gaf in juli 2023 aan positief te zijn over de
toetreding van accountants uit de EU, met de toevoeging dat goed gekeken moet worden
naar de kwaliteit van het geleverde werk. Die aankondiging dateert al van mei 2023.
In zijn algemeenheid kunnen wij zeggen dat gekeurd worden niet altijd plezierig is. Maar als
het dan toch gebeurt, is het leuker om goed door de keuring te komen.
De AFM onderzoekt jaarlijks de jaarrekeningen van twintig tot dertig procent van de
beursfondsen. In dat kader is de jaarrekening van Value8 over 2022 door AFM onderzocht.
Eind vorige week ontvingen we de definitieve feedback van de AFM. Die valt bij ons
positief.
Geen opmerkingen over NAV ultimo 2022
Als investeringsmaatschappij rapporteren wij onze intrinsieke waarde, meestal aangeduid
met NAV (net asset value). Dat is het eigen vermogen gedeeld door het aantal uitstaande
aandelen.
Over het eigen vermogen per 31 december 2022 zijn geen opmerkingen ontvangen.
Hetzelfde geldt voor de NAV. Die stond eind 2022 op 9,03 euro per aandeel (inclusief
dividend). Ook daarover geen opmerkingen.
Value8 conservatiever dan AFM
Er is wel een opmerking gemaakt over de waardering van twee beursgenoteerde
aandelenposities per eind 2021, die wij hebben gewaardeerd op de lagere NAV en niet –
zoals AFM had geprefereerd – op de hogere beurskoers. Er waren toen diverse redenen
om de beurskoers niet te volgen. We vonden we die (te hoge) beurskoersen, gegeven het
geringe activiteitenniveau en de lage liquiditeit, geen goede afspiegeling van de waarde.
Voor de duidelijkheid: Value8 waardeerde de belangen (per eind 2021) dus conservatiever
dan de AFM had geprefereerd.
We zijn tevreden met de feedback van AFM. We zullen de AFM-analyse en de effecten
daarvan uitgebreid verantwoorden in het jaarverslag 2023, dat in de tweede helft van april
zal worden gepubliceerd.
De focus gaat weer terug naar onze kernactiviteit: het beheer van onze mooie, gespreide
investeringsportefeuille en het ondersteunen van de groeiplannen van onze bedrijven.
Hartelijke groet,
Peter Paul de Vries
Gerben Hettinga
DeZwarteRidder
1
Mooiste aankoop
Peter Paul is trots op zijn aandeel Shell uit 1924: ’Succesverhaal van Nederland’

Bernard Vogelsang
3 uur geledenin Geld

Amsterdam - Peter Paul de Vries (57) belegt al ruim veertig jaar op de Amsterdamse beurs. In zijn werkkamer hangt dan ook een honderd jaar oud aandeel van de Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij, oftewel AEX-zwaargewicht Shell.

www.telegraaf.nl/financieel/67362871/...
Wi Jo
0
quote:

DeZwarteRidder schreef op 20 mei 2024 11:35:

Mooiste aankoop
Peter Paul is trots op zijn aandeel Shell uit 1924: ’Succesverhaal van Nederland’

Bernard Vogelsang
3 uur geledenin Geld

Amsterdam - Peter Paul de Vries (57) belegt al ruim veertig jaar op de Amsterdamse beurs. In zijn werkkamer hangt dan ook een honderd jaar oud aandeel van de Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij, oftewel AEX-zwaargewicht Shell.

www.telegraaf.nl/financieel/67362871/...
Bedankt voor het delen. Ik las nog over Renewi en toen stopte helaas de tekst op mijn mobieltje
keffertje
0
quote:

Wi Jo schreef op 3 juni 2024 18:05:

Vandaag een kleine koersstijging naar we veel belangstelling
Waarschijnlijk omdat ze door Euronext op het strafbankje zijn geplaatst :)
19 Posts
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 24 jul 2024 14:27
Koers 5,700
Verschil 0,000 (0,00%)
Hoog 5,700
Laag 5,700
Volume 3.209
Volume gemiddeld 4.239
Volume gisteren 1.630