BAM Groep « Terug naar discussie overzicht

BAM mei 2024

946 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 44 45 46 47 48 » | Laatste
HenkdeV
1
quote:

axie schreef op 15 mei 2024 22:14:

[...]

Juist. Hoop dat ze netzoals Asiel hier ook een woning crisis over uitspreken zodat ze spijkers met koppen kunnen slaan in plaats van dat gekabbel van het huidig kabinet. Door woning noodwetten / crisis uit te roepen kunnen ze figuren als Vollebroek en andere spaak-in-de-wielen figuren buiten spel zetten.
Zelfs de rechter:-)).

Want daar beroept V zich op.
Napi
0
Is BAM alleen in Nederland beursgenoteerd? Ik kan me voorstellen dat aandeelhouders meer gevoelig zijn voor wat er in Nederland gebeurd dan in Engeland. Ofwel, met een nieuwe kabinet die roept meer woningen is goed voor de koers van BAM (ondanks dat het in Engeland minder goed gaat).
Jeanette
3
Op dit nieuws zaten we te wachten, het nieuwe kabinet dit is heel positief voor de bouwers.
Straks gaan we fors omhoog.
axie
0
Focus nieuwe kabinet:
1. Bestaanszekerheid en koopkracht
2. Grip op asiel en migratie
3. Wonen en volkshuisvesting, infrastructuur, openbaar vervoer en luchtvaart;
elke regio telt

Hier meer detail op nr 3:

3.1 Aanpak wooncrisis
Volkshuisvesting is een grondwettelijke taak van de overheid: het historische woningtekort
belemmert de bestaanszekerheid van vooral jongeren ernstig. Het terugdringen hiervan is een
topprioriteit.
Het realiseren van voldoende woningen staat onder druk door de dubbele vergrijzing, gemiddeld
kleinere huishoudens, migratie, krapte op de arbeidsmarkt, stijgende bouw- en grondprijzen,
renteontwikkelingen, ingewikkelde en lange bouwprocedures, gebrek aan en inefficiënt gebruik van
beschikbare ruimte en fiscale regelingen die averechts werken. Er worden geen extra, nationale
duurzaamheidsregels voor bouwen opgelegd.
Er komt een coördinerend minister, die regie voert op de ruimtelijke ordening en op waar hoeveel
woningen gebouwd moeten worden. Daarbij wordt rekening gehouden met woningen voor
aandachtsgroepen (jongeren, ouderen, kleinere huishoudens, dak- en thuislozen).
Er wordt zo snel mogelijk een Woontop georganiseerd, waarbij rijksoverheid, pensioenfondsen,
woningcorporaties, sociale partners, gemeenten en provincies afdwingbare afspraken maken om
woningbouw structureel te verhogen. Als politiek doel is de afspraak om structureel 100.000
woningen per jaar erbij te bouwen, die geschikt zijn voor de demografische en ruimtelijke
ontwikkelingen de komende jaren. Aanvullend moet een doorbraak geforceerd worden door de
volgende maatregelen:
- Er wordt bevorderd dat de woningbouwcorporaties ook in de (lage) middenhuur een grotere
rol kunnen spelen, door in de EU in te zetten op wijziging van de relevante regels.
- De bestaande woningvoorraad wordt beter benut door herbestemming van bestaande
gebouwen te verruimen en waar wenselijk juridisch te verankeren (herbestemming kantooren bedrijfspanden, optopping en/of splitsing van woningen, ‘familie-wonen’, woningdelen,
gedogen dat recreatiewoningen permanent bewoond mogen worden).
- De bouw van nieuwe woningen wordt versneld door de volgende maatregelen:
o Het zorgen dat er meer grond beschikbaar is (‘straatje erbij’, binnenstedelijk en
buitenstedelijk); in nieuw te bestemmen gebieden gaat woningbouw, in geval van
concurrentie om grond, boven windmolens. Er wordt toekomstbestendig gebouwd en
rekening gehouden met water, bodem, landschap en stedenbouwkundige kwaliteit.
o Het aanvullend op bestaande woningbouwlocaties en (lopende) woondeals aanwijzen
van nieuwe gebieden voor grootschalige woningbouw, bij voorkeur rond bestaande
infrastructuur. Er komt daartoe zo spoedig mogelijk een voorstel, onder meer gebaseerd
op het programma NOVEX.
o Meer beschikbare en betaalbare bouwgrond, lagere kosten en meer autonomie voor
medeoverheden door een belasting op ongebouwde grond met een woonfunctie. De
mogelijkheden voor een gemaximeerde planbatenheffing of vergelijkbaar systeem bij
woningbouw worden benut. Met gemeenten wordt afgesproken dat de opbrengsten
Pagina | 8
hiervan volledig ten gunste komen voor bereikbaarheid van de wijk en het bouwen van
betaalbare huur- en koopwoningen.
o Het versnellen van procedures: beperken beroepsmogelijkheden (lijn wetsvoorstel Regie
op de volkshuisvesting), aangevuld met wegwerken andere struikelblokken
(beschikbaarheid locaties, grond en financiële en fiscale prikkels, beperken regels die
bouwen in het buitengebied, bijvoorbeeld op het eigen erf, onnodig belemmeren, aanpak
van knelpunten rond capaciteit en kennis). Naast klankbordgroepen voor omwonenden
worden ook klankbordgroepen voor woningzoekenden ingesteld.
o Het wegnemen van juridische en financiële belemmeringen voor een nieuwe derde
sector: coöperatief wonen.

Nummer 3 ziet er goed uit.
axie
0
quote:

Napi schreef op 15 mei 2024 23:33:

Is BAM alleen in Nederland beursgenoteerd? Ik kan me voorstellen dat aandeelhouders meer gevoelig zijn voor wat er in Nederland gebeurd dan in Engeland. Ofwel, met een nieuwe kabinet die roept meer woningen is goed voor de koers van BAM (ondanks dat het in Engeland minder goed gaat).
Het helpt altijd als het in NL beter gaat en meer hoge marge business wordt gegenereerd (woningbouw). UK/Ierland moet dan geen roet in het eten gooien uiteraard. Maar hopelijk dat de pijn daarvoor in Q1 is genomen. Dat zou o.a. moeten blijken uit het vasthouden van de marge doelstellingen voor het hele jaar 4-6%. M.a.w. de marge in Q2, Q3 en Q4 moet structureel 4,5% of hoger zijn om deze marge doelstellingen te halen. En daar heeft het bestuur blijkbaar vertrouwen in.
innicksname
0
quote:

axie schreef op 16 mei 2024 09:32:

Focus nieuwe kabinet:
1. Bestaanszekerheid en koopkracht
2. Grip op asiel en migratie
3. Wonen en volkshuisvesting, infrastructuur, openbaar vervoer en luchtvaart;
elke regio telt

Hier meer detail op nr 3:

3.1 Aanpak wooncrisis
Volkshuisvesting is een grondwettelijke taak van de overheid: het historische woningtekort
belemmert de bestaanszekerheid van vooral jongeren ernstig. Het terugdringen hiervan is een
topprioriteit.
Het realiseren van voldoende woningen staat onder druk door de dubbele vergrijzing, gemiddeld
kleinere huishoudens, migratie, krapte op de arbeidsmarkt, stijgende bouw- en grondprijzen,
renteontwikkelingen, ingewikkelde en lange bouwprocedures, gebrek aan en inefficiënt gebruik van
beschikbare ruimte en fiscale regelingen die averechts werken. Er worden geen extra, nationale
duurzaamheidsregels voor bouwen opgelegd.
Er komt een coördinerend minister, die regie voert op de ruimtelijke ordening en op waar hoeveel
woningen gebouwd moeten worden. Daarbij wordt rekening gehouden met woningen voor
aandachtsgroepen (jongeren, ouderen, kleinere huishoudens, dak- en thuislozen).
Er wordt zo snel mogelijk een Woontop georganiseerd, waarbij rijksoverheid, pensioenfondsen,
woningcorporaties, sociale partners, gemeenten en provincies afdwingbare afspraken maken om
woningbouw structureel te verhogen. Als politiek doel is de afspraak om structureel 100.000
woningen per jaar erbij te bouwen, die geschikt zijn voor de demografische en ruimtelijke
ontwikkelingen de komende jaren. Aanvullend moet een doorbraak geforceerd worden door de
volgende maatregelen:
- Er wordt bevorderd dat de woningbouwcorporaties ook in de (lage) middenhuur een grotere
rol kunnen spelen, door in de EU in te zetten op wijziging van de relevante regels.
- De bestaande woningvoorraad wordt beter benut door herbestemming van bestaande
gebouwen te verruimen en waar wenselijk juridisch te verankeren (herbestemming kantooren bedrijfspanden, optopping en/of splitsing van woningen, ‘familie-wonen’, woningdelen,
gedogen dat recreatiewoningen permanent bewoond mogen worden).
- De bouw van nieuwe woningen wordt versneld door de volgende maatregelen:
o Het zorgen dat er meer grond beschikbaar is (‘straatje erbij’, binnenstedelijk en
buitenstedelijk); in nieuw te bestemmen gebieden gaat woningbouw, in geval van
concurrentie om grond, boven windmolens. Er wordt toekomstbestendig gebouwd en
rekening gehouden met water, bodem, landschap en stedenbouwkundige kwaliteit.
o Het aanvullend op bestaande woningbouwlocaties en (lopende) woondeals aanwijzen
van nieuwe gebieden voor grootschalige woningbouw, bij voorkeur rond bestaande
infrastructuur. Er komt daartoe zo spoedig mogelijk een voorstel, onder meer gebaseerd
op het programma NOVEX.
o Meer beschikbare en betaalbare bouwgrond, lagere kosten en meer autonomie voor
medeoverheden door een belasting op ongebouwde grond met een woonfunctie. De
mogelijkheden voor een gemaximeerde planbatenheffing of vergelijkbaar systeem bij
woningbouw worden benut. Met gemeenten wordt afgesproken dat de opbrengsten
Pagina | 8
hiervan volledig ten gunste komen voor bereikbaarheid van de wijk en het bouwen van
betaalbare huur- en koopwoningen.
o Het versnellen van procedures: beperken beroepsmogelijkheden (lijn wetsvoorstel Regie
op de volkshuisvesting), aangevuld met wegwerken andere struikelblokken
(beschikbaarheid locaties, grond en financiële en fiscale prikkels, beperken regels die
bouwen in het buitengebied, bijvoorbeeld op het eigen erf, onnodig belemmeren, aanpak
van knelpunten rond capaciteit en kennis). Naast klankbordgroepen voor omwonenden
worden ook klankbordgroepen voor woningzoekenden ingesteld.
o Het wegnemen van juridische en financiële belemmeringen voor een nieuwe derde
sector: coöperatief wonen.

Nummer 3 ziet er goed uit.
Op papier lijkt dit grotendeels oke. Maar de vraag is en blijft: hoe?
Een overheid met meer kennis van zaken die aanstuurt is absoluut welkom. Dat gezegd hebbende: zonder aanpassing van bestaande afspraken, trek je dit niet zomaar vlot. En projectontwikkelaars (vaak grondeigenaar en soms zelfs gefinancierd door pensioenfondsen die ook rendement willen maken) staan ook nog niet zo te trappelen om mee te gaan in dit verhaal. Als ze er geen geld aan kunnen verdienen, ontwikkelen ze niet. Daarbij willen gemeenten nu nog vaak mooie, duurzame gebouwen/huizen, maar zal er linksom of rechtsom ook wat soberder keuzes gemaakt moeten worden, anders zijn die te bouwen panden niet betaalbaar genoeg. Er is vast meer mogelijk dan de afgelopen jaren voor elkaar is gekregen, maar iets of iemand moet pijn lijden. En dat zijn we met zijn allen niet meer gewend na een halve eeuw van groei en verhoging van de welvaart.
innicksname
1
quote:

Jeanette schreef op 16 mei 2024 04:47:

Op dit nieuws zaten we te wachten, het nieuwe kabinet dit is heel positief voor de bouwers.
Straks gaan we fors omhoog.
Dat valt te bezien Jeannette. Het lijkt me dat de overheid eerst groen licht moet krijgen en daarna geven voor projecten waar BAM/bouwers van kan/kunnen profiteren.
innicksname
0
quote:

axie schreef op 15 mei 2024 22:14:

[...]

Juist. Hoop dat ze netzoals Asiel hier ook een woning crisis over uitspreken zodat ze spijkers met koppen kunnen slaan in plaats van dat gekabbel van het huidig kabinet. Door woning noodwetten / crisis uit te roepen kunnen ze figuren als Vollebroek en andere spaak-in-de-wielen figuren buiten spel zetten.
Je moet mensen/instellingen niet buitenspel willen zetten. Je moet met een visie komen die tot resultaat leidt. Voorbijgaan aan wet- en regelgeving leidt alleen maar tot vertraging. Het oplossen van problemen en daarbij rekening houden met afspraken dan wel deze via de normale weg wijzigen, zet iets in gang.
IQ
1
De koers Bam zou door het dak moeten gaan maar helaas, volgend kabinet zal alles uit de kast halen om te gaan bouwen, zijn er aanvullende maatregelen nodig, ook die gaan er tijdens het regeren komen, te denken valt aan beperking grondprijzen, nieuwbouwsubsidie, dwingende maatregelen voor Gemeentes sneller bouwvergunningen te verlenen.
axie
1
quote:

innicksname schreef op 16 mei 2024 10:22:

[...]
Je moet mensen/instellingen niet buitenspel willen zetten. Je moet met een visie komen die tot resultaat leidt. Voorbijgaan aan wet- en regelgeving leidt alleen maar tot vertraging. Het oplossen van problemen en daarbij rekening houden met afspraken dan wel deze via de normale weg wijzigen, zet iets in gang.
Alles zal binnen de wet gebeuren gezien NSC erbij is en deze partij kennende zullen zij ook capabele personen aandragen en een visie formuleren hierop. Aan de andere kant moet het met de cultuur met iedereen eeuwig thee willen drinken ook afgelopen zijn als er echt veranderingen willen komen.
innicksname
0
quote:

IQ schreef op 16 mei 2024 10:29:

De koers Bam zou door het dak moeten gaan maar helaas, volgend kabinet zal alles uit de kast halen om te gaan bouwen, zijn er aanvullende maatregelen nodig, ook die gaan er tijdens het regeren komen, te denken valt aan beperking grondprijzen, nieuwbouwsubsidie, dwingende maatregelen voor Gemeentes sneller bouwvergunningen te verlenen.
www.kadaster.nl/-/is-grondeigendom-be...
Zwijnash
1
Bam has ‘lost a lot of money’ on Co-op Live job, US operator behind it says

Cost of fixed-price project has gone up from £365m to £450m, Oak View Group boss admits

Bam signed up for a fixed-price deal when it won the job three years ago but Leiweke declined to comment on the amount in financial penalties the firm might be on the hook for.

“That’s between us and Bam,” he told the MEN. “Bam has been honourable, they’re finishing the project, they didn’t try to duck out here, they’ve taken it on the chin, their stock got hit, it’s a public company, I have great admiration for Bam and the job they’ve done here

In a separate interview, Leiweke told the FT that OVG was “not litigious” and added it would “sit down and settle up” with Bam “when the time comes”.

www.building.co.uk/news/bam-has-lost-...
axie
0
quote:

Zwijnash schreef op 16 mei 2024 11:11:

Bam has ‘lost a lot of money’ on Co-op Live job, US operator behind it says

Cost of fixed-price project has gone up from £365m to £450m, Oak View Group boss admits

Bam signed up for a fixed-price deal when it won the job three years ago but Leiweke declined to comment on the amount in financial penalties the firm might be on the hook for.

“That’s between us and Bam,” he told the MEN. “Bam has been honourable, they’re finishing the project, they didn’t try to duck out here, they’ve taken it on the chin, their stock got hit, it’s a public company, I have great admiration for Bam and the job they’ve done here

In a separate interview, Leiweke told the FT that OVG was “not litigious” and added it would “sit down and settle up” with Bam “when the time comes”.

www.building.co.uk/news/bam-has-lost-...
Interessant artikel dank! ..Hij zegt ook "....Their Stock got hit..." hier..Maar wat betekent het voor de 'Hit' die ze genomen hebben als de kosten van 365m naar 450m gaan als het een fixed price project is?
OnoMatopee
0
www.gva.be/cnt/dmf20240515_93904318

Op weg naar een duurzame asfaltindustrie in Nederland en België
In Nederland laten sommige bedrijven al veelbelovende initiatieven zien in het verduurzamen van de asfaltproductie. Zo produceert BAM Infra bijvoorbeeld een soort asfalt waarin bitumen, een restproduct van olieraffinaderijen, vervangen wordt door het plantaardige lignine. AsfaltNu is een zelfstandig opererend bedrijf ontstaan door het samenvoegen van de asfaltcentrales en Research & Development-afdelingen (R&D) van BAM Infra en Heijmans. Wij brachten een bezoek aan de centrale in Bergen op Zoom (Nederland).

“Het is onze missie om de asfaltindustrie te veranderen in 100% duurzaam en circulair”, legt Mark Frunt uit, hoofd van de R&D-afdeling bij AsfaltNu. “Dat doe je deels door aan je asfaltmengsels te werken, maar ook door je productiemethode aan te passen.”

etc....
Zwijnash
0
quote:

axie schreef op 16 mei 2024 11:19:

[...]

Interessant artikel dank! ..Hij zegt ook "....Their Stock got hit..." hier..Maar wat betekent het voor de 'Hit' die ze genomen hebben als de kosten van 365m naar 450m gaan als het een fixed price project is?
Gewoon de daling bij Q 1 cijfers, dat was de hit.

Het is fixed prijs maar er zal dingen in de contract dat wordt nog overgedragen aan de eigenaar- denk bijvoorbeeld aan inflatie boven de 3% ( net als bij ziekenhuis in Ireland).- er zal ongetwijfeld nog wat ander dingen gesproken.

Positief is dat de eigenaar zegt dat als de tijd komt wordt Bam terug betaald- vraag is over hoeveel van de extra bedrag en wat is belangrijk is hoeveel van dit bedrag was al in 2023 cijfers van Bam en hoeveel moet nog afgeschreven dit jaar
innicksname
2
quote:

Zwijnash schreef op 16 mei 2024 11:30:

[...]

Gewoon de daling bij Q 1 cijfers, dat was de hit.

Het is fixed prijs maar er zal dingen in de contract dat wordt nog overgedragen aan de eigenaar- denk bijvoorbeeld aan inflatie boven de 3% ( net als bij ziekenhuis in Ireland).- er zal ongetwijfeld nog wat ander dingen gesproken.

Positief is dat de eigenaar zegt dat als de tijd komt wordt Bam terug betaald- vraag is over hoeveel van de extra bedrag en wat is belangrijk is hoeveel van dit bedrag was al in 2023 cijfers van Bam en hoeveel moet nog afgeschreven dit jaar
Dank voor het zoeken, plaatsen en uitleggen Zwijnash!
axie
0
quote:

Zwijnash schreef op 16 mei 2024 11:30:

[...]

Gewoon de daling bij Q 1 cijfers, dat was de hit.

Het is fixed prijs maar er zal dingen in de contract dat wordt nog overgedragen aan de eigenaar- denk bijvoorbeeld aan inflatie boven de 3% ( net als bij ziekenhuis in Ireland).- er zal ongetwijfeld nog wat ander dingen gesproken.

Positief is dat de eigenaar zegt dat als de tijd komt wordt Bam terug betaald- vraag is over hoeveel van de extra bedrag en wat is belangrijk is hoeveel van dit bedrag was al in 2023 cijfers van Bam en hoeveel moet nog afgeschreven dit jaar
Thnx Zwijnash! Verwacht jij dat de Hit al VOLLEDIG is meegenomen in Q1? Want als de fix price prijs stijgt van 365M naar 450m zou je dat wellicht niet verwachten? (85m verschil).
Zwijnash
0
quote:

axie schreef op 16 mei 2024 11:44:

[...]

Verwacht jij dat de Hit al VOLLEDIG is meegenomen in Q1? Want als de fix price prijs stijgt van 365M naar 450m zou je dat wellicht niet verwachten? (85m verschil).
Nee zeker niet, wij hebben geen idee als iets is al opgenomen in 2023 cijfers,
Bam doet elke 3 maand een overzicht van “verliezen “ dus ik verwacht wel dat een of meer afschrijvingen is al in 2023 plaatsgevonden.
In Q1 is waarschijnlijk een finaal gerekend verlies genomen, als de echt verlies is bekend kan je dan nog de verschil uitrekenen.

Dan komt in toekomst nog een ( deels ) terug betaling van de eigenaar.

Allen Bam zelf weet wat is al opgenomen in de cijfers - Joosten is wel voorzichtig dus is verwacht niet dat en grote verrassing komt, daar doet hij zijn beste om dat te voorkomen
HenkdeV
0
quote:

IQ schreef op 16 mei 2024 10:29:

De koers Bam zou door het dak moeten gaan maar helaas, volgend kabinet zal alles uit de kast halen om te gaan bouwen, zijn er aanvullende maatregelen nodig, ook die gaan er tijdens het regeren komen, te denken valt aan beperking grondprijzen, nieuwbouwsubsidie, dwingende maatregelen voor Gemeentes sneller bouwvergunningen te verlenen.
Het zijn alleen nog maar plannen, realisatie van die plannen (ook nog eens voor zover als dit mogelijk is) duurt nog wel even.

Heijmans, in verhouding veel meer woningbouwer dan BAM, reageert (ook) helemaal niet.
Zwijnash
0
946 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 44 45 46 47 48 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 16 jul 2024 17:17
Koers 4,332
Verschil -0,060 (-1,37%)
Hoog 4,382
Laag 4,236
Volume 817.349
Volume gemiddeld 1.091.334
Volume gisteren 761.226