Dit is gangbare praktijk in de hele pharma industrie. Het sociale contract waarbij farmaceuten het alleenrecht krijgen op nieuwe medicijnen is al jaren kapot. Tijd voor herziening.