RANDSTAD NV Put-optie dec-2024 60,00

AEX:RND
13,750 11:47
-0,570 (-3,98%)

Kerncijfers

  2019202020212022
Omzet (mln.) 23.676,0020.718,0024.670,0027.568,00
EBITDA (mln.) 1.278,00898,001.412,001.467,00
Bedrijfs resultaat (mln.) 859,00384,001.033,001.137,00
Resultaat voor belasting (mln.) 819,00364,001.018,001.126,00
Netto winst (mln.) 606,00304,00768,00929,00
Winst per aandeel 3,241,624,135,04
Koers winst verhouding 16,8032,8614,5411,30
Dividend per aandeel 3,245,002,85
Dividend rendement 6,09%8,33%5,00%

Balans (mln.)

  2019202020212022
Materiële activa 688,00650,00658,00677,00
Immateriële activa 3.347,003.082,003.200,003.397,00
Financiële activa 478,00202,00195,00184,00
Vaste activa 5.092,004.608,004.672,004.891,00
Debiteuren 3.872,003.647,004.477,005.828,00
Overige vorderingen 130,0098,0077,00116,00
Liquide middelen 225,00474,00859,00274,00
Vlottende activa 5.066,004.979,006.368,006.218,00
Totaal activa 10.158,009.587,0011.040,0011.109,00
Gewoon kapitaal 4.472,004.668,004.901,004.914,00
Preferent kapitaal 734,00310,00856,00929,00
Aandeel van derden 1,001,001,001,00
Langlopende schulden 691,00673,001.345,001.167,00
Kortlopende schulden 4.994,004.245,004.793,005.027,00
Totaal passiva 10.158,009.587,0011.040,0011.109,00

Overige Data

  2019202020212022
Aantal werknemers 38.28034.68039.53046.190
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 183.200183.200183.800182.800
Cashflow per aandeel 6,937,984,975,87
Intrinsieke waarde per aandeel 24,4122,2421,6924,03
Koers Intrinsieke waarde verhouding 2,232,392,772,37
Rendement eigen vermogen (%) 13,556,5115,6718,91
Koers einde boekjaar 54,4453,2460,0456,96